ALMAN  UŞAQ ƏDƏBİYYATİNDAN TƏRCÜMƏLƏR

 

 

Balaş Bell

  1. Karl Brunner. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1941. – 124 s.

Feyxtvanger Lion

  1. Qəribə adamın müdrikliyi yaxud Jan Jak Russonun ölümü və ölməzliyi. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1958. – 520 s.

Hauf Vilhelm

1.      Balaca Muk /T.e.: Əzizə Əhmədova. – Bakı: Uşaqgəncnəşr. 1959. – 71 s.

2.      Burun cırtdan; Yalançı şahzadə nağılı: Nağıllar /T.e.: Səkinə Hüseynova//Andersen.Qrim qardaşları.Hofman. Hauf. Nağıllar.- Bakı: Yazıçı,1987.-s.389-421.-/DƏK. C.34/

3.       Burun cırtdan; Yalançı şahzadə /T.e.: Səkinə Hüseynova //Andersen. Qrimm qardaşları. Hofman, Hauf. Nağıllar.  – Bakı: Çaşıoğlu, 2005. – S. 389-421. -/DƏ/

Hofman Ernst Teodor Amadey

4.      Nağıllar //Andersen. Qrimm qardaşları. Hofman. Hauf. Nağıllar.  – Bakı: Çaşıoğlu, 2005. – S. 223.-387. -/DƏ/

 Kitabın içindəkilər: Şelkunçik və siçanlar padşahı /T.e.: Teymur Elçin. Sinnober ləqəbli balaca Saxes; Çəlləkçi usta Martin və onun şagirdləri /T.e.: Səkinə Hüseynova

5.      Şelkunçik və siçanlar padşahı: Nağıl /T.e.: Teymur Elçin. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961. – 80 s.

6.      Şelkunçik və siçanlar padşahı/T.e.:Teymur Elçin //Andersen.Qrim qardaşları.Hofman. Hauf. Nağıllar.- Bakı: Yazıçı,1987.- S.219-262.- /DƏK.C.34/.

Kaspe E.

7.      Münhauzenin sərgüzəştləri /T.e.: SAbit Rəhman.–Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1951.– 94 s.

Qauf V.

8.      Balaca Muk: Nağıllar. . – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. – 72 s.

Qrim qardaşları Yakov və Vilhelm

9.      Ağ gül və qızıl gül: Nağıllar /T.e.: G.Həsənzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955. – 20 s.

10.  Ay: hekayə /T.e.: Səkinə Hüseynova //Savalan. – 2007. – 25-27 dekabr.

11.  Bremen musiqiçiləri; Tülkü və qazlar /T.e.: C.Məcnunbəyov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 16 s.

12.  Bremen musiqiçsiləri. – Bakı: Çaşıoğlu,2006. – 16 s.

13.  Dovşan və kirpi /T.e.: K.Məmmədov-. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1951. – 14 s.

14.  Dörd usta qardaş: Nağıl. – Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 8 s.

15.  Qoçaq dərzi /T.e.: C.Məcnunbəyov. – Bakı: Azərnəşr, 1964. – 15 s.

16.  Nağıllar. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1949. – 128 s.

17.  Nağıllar /T.e.: C.Məcnunbəyov. – Bakı: Gənclik, 1967. – 31 s.

Kitabın içindəkilər: Bremen musiqiçiləri; Gənc pəhləvan; Yeddi qoçaq; Üç qardaş

18.  Nağıllar /T.e.: A.Abdullayev. – Bakı: Gənclik, 1980. – 76 s.

Kitabın içindəkilər: Kasıb və varlı№ Üç xoşbəxt; Ağ ilan; Üç əyirici qadın; Biləndər həkim; Altı nökər; Qızıl quş; Tənbəl Heyns; Üç tənbəl; Adamcığazlar; İt və sərçə; Canavar və yeddi çəpiş və s.

19.  Nağıllar //Andersen.Qrim qardaşları.Hofman. Hauf. Nağıllar.- Bakı: Yazıçı,1987.-s.145-218.-/DƏK. C.34).

Kitabın içindəkilər: Dörd usta qardaş; Bremen çalğıçıları; Varlı və yoxsul; Dirilik suyu; Cavan nəhəng; Quyu üstündəki qazotaran qız; Ağıllı adamlar; Kəndçi; Üç qızıl teli olan şeytan; Qorxu nə olduğunu bilmək istəyənin nağılı; Kiçik gölün su pərisi; Ay; Usta Pfrim; Zirək oğlan: Nağıllar /T.e.­:Səkinə Hüseynova

20.  Nağıllar /Almancadan tərcümə M. Səfərov. – Bakı: Gənclik, 1988. – 165 s.

Kitabın içindəkilər: Qaratoyuq kral;  Min cür xəzdən paltosu olan qız; Henzel və Qretel; Pişik və siça; Qurbağa kral yaxud dəmir Haynrix və s.

21.  Nağıllar //Andersen. Qrimm qardaşları. Hofman, Hauf. Nağıllar.  – Bakı: Çaşıoğlu, 2005. – S. 149-222. -/DƏ/

Kitabın içindəkilər: Ağgül və ızılgül /T.e.: Gülşən Həsənzadə; Dörd usta qardaş; Bremen çalğıçıları; Varlı və yoxsul; Dirilik suyu; Cavan nəhəng; Quyu üstündəki qazotaran qız; Ağılıl adamlar; Kəndçi; Üç qızıl teli olan şeytan; Qorxu nə olduğunu bilmək istəyənin nağılı; Kiçik gölün su pərisi; Ay; Usta Pfrim; Zirək oğru /T.e.: Səkinə Hüseynova

22.  Üç qardaş: Nağıllar /T.e.: Ə.Əhmədova. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – 16 s.

 Lindqren Astrid.

23.  Balaca və damda yaşayan Karlson /T.e.: Əzizə Əhmədova. - - Bakı: Gənclik. 1980. – 280 s.

Maar Paul

24.  Bir həftənin yeddi şənbəsi: Povest /T.e.: M.Muradxanova. – Bakı: Gənclik, 1985. – 116 s.

Otfrid Troyüsler

25.  Balaca kyüpəgirən qarı : nağıl /T.e.: Anar İsabəyli //Cik-cik. – 1995. - ;4-5-6.

Raspe E.

26.  Münhauzenin sərgüzəştləri. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1951. – 96 s.

Renn L.

27.  Nobbi /T.e.: Ə.Axundov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960. – 88 s.

Şiller Fridrix

28.  Vilhelm Tell: Dram /Almancadan t.e.: N.Ağazadə, M.Rzaquluzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 192 s.

Ştrittmatter E.

29.   Poni Pedro: Povest /.e.:İ.Yaqubov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 90 s.

Zegers Anna

30.  Nümayəndənin qızı: Hekayə//Azərbaycan pioneri. -1980. – 3 yanvar.

*               *                 *

31.  Hanı bizim uşaqlar (Kiçik yaşlı uşaqlar üçün nəğmə-rəqs) /Almancadan t.e.: Mədinə Murtuzayeva //Göyərçin. – 1970. - №5. – s.9