ƏRƏB  UŞAQ ƏDƏBİYYATİNDAN TƏRCÜMƏLƏR

 

Əbül-Fərəc

1.      Maraqlı əhvalatlar kitabı /t.e: A.Cəfərova. – Bakı: Uşaqgəncnəşr. 1961. – 240 s.

Əş-Şərqəvi Əbdürrəhman

2.      Müqəddəs arzu /T.e.: B.Bayramrv//Azərbaycan pionerii. – 1957. – 15 yanvar

Əvvad Yusif Emil

3.      Müəllim: Hekayə /T.e.: E.İbrahimov //Ərəb hekayələri.- Bakı, 1958. – s.233-236.

4.      Xeyrə və onun uzunqulağı: hekayə /T.e.: Şəms İsmayıl //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1956. – 16 dekabr.

Hənna Mina (Suriya)

5.      Göy lampalar: Povest /T.e.: K.Mehdiynv . – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960. – 107 s.

İdris Yusif.

6.      Sami: Hekayə //Azərbaycan pionerii. – 1960. – 10 iyun.

Kərzun F. (Suriya).

7.      Körpələrin səadəti naminə: Şeir /T.e.: Nəriman həsənzadə //Azərbaycan pionerii. – 1977. – 25 may.

Məhəmməd Teymur (Misir).

8.       Göyərti var! Turp var. İbtidai məktəbdə dərs: Hekayələr //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1957. – 19 may.

 Deyrani İlyan (Suriya).

9.       Yaşıl fişəng: hekayə /T.e.: Saleh Məcidov//Azərbaycan pionerii. – 1958. – 26 avqust.

Mahmud Əl Bədəvi

10.  Həqiqi kişi: Hekayə /T.e.: Məmməd Əkbər //Misir hekayələri. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – S.41-53.

11.  Qoca; At və vertolyot; Gözətçi: Hekayələr /T.e.: Eldar Məmmədov //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 2004. –S. 25-31.

12.  Qorxunc an /T.e.: M.H.Tahirov //Ərəb hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – S.116-120.

Məhfuz Nəcib

13.  Uşaqların cənnəti /T.e.: Eldar Məmmədov //Şəhidlər bu həftə qayıdacaqlar: Ərəb yazıçılarının hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 2004. – S.6-11.

*            *            *

14.     Dəniz səyyahı Sindbad : Ərəb nağılları. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. – 80 s.

15.    Ələddin və sehirli çıraq: ərəb nağılı /T.e.M.seyidzadə. – Bakı: uşaqgəncnəşr, 1960. – 56 s.

16.    Əlibaba və qırx quldur /T.e.: Xalidə Hasilova. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1949. – 39 s.

17.     Dostlar: Ərəb nağılları. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1940. – 16 s.

18.    Ərəb xalqlarının nağılları //Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri.- Bakı: Öndər, 2005. – C. 28-37. - /DUƏK/

Kitabın içindəkilər: Dilənçi və xəsis; Uzunçuluq xəstəliyi; Alim və dənizçi; Qoyun, keçi və donuz; Əmir Muaviyyə və dəyirmançı; Şir, tülkü və qurd; Axmaq və keçəl; İncimiş pişik; Nə cür adamlar olur; Çanaqlıbağa-BabaFekran /T.e.: Şəfiqə Mirbağırova

19.    1001 gecə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr. 1949. – 203 s.

20.  1001 gecə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr. 1957. – 136 s.

21.  Misir hekayələri /T.e.: Məmməd Əkbər. – Bakı: Uşaqgəncnəşr. 1957. – 100s.