İRAN  UŞAQ ƏDƏBİYYATINDAN TƏRCÜMƏLƏR

 

Behrəngi Səməd

1.      Balaca qara balıq: Uşaqlar üçün hekayələr. /T.e.: Məhəmmədrza Afiyət. – Bakı: Gənclik, 1978. – 104 s.

Kitaıbn içindəkuilər:Ulduz və qarğala; Balaca qara balıq; Bir hulu, min hulu4  Çuğundursatan oğlan;  Qar dənəsinin sərgüzəşti:  24 saat yuxuda və ayıqlıqda.

Məhəbbət nağılı; Qar dənəsinin sərgüzəşti; Qarı və çil fərəsi: Nağıllar /T.e.: H. Məmmədzadə //Azərbaycan. – 1976. - №6. s.190-208.

Bəşir Əli Əstər.

2.      Uşağın arzusu: Şeir /Farscadan t.e.: Şahin Fazil //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.313-314.

Dilməqani Müvəhhir

3.      Gümüş pullar: Hekayə /T.e.: Ədalət Zeynalov //Pioner. – 1964. – «10. – s.14-17.

Sədi Şirazi

4.      Ağıllınıni tikdiy ev: Şeir /T.e.: M.Seyizadə //Azərbaycan pionerii. – 1958. -13 iyun.

5.      Ana nəsihəti: Malı əskik satan dükançı: Şeir /T.e.: M.Seyidzadə //Azərbaycan pioneri. – 1958. – 13 iyul.

6.      Yarasa və ay: Şeir /T.e.: M,seyidzadə //Azərbaycani pionerii. – 1958. – 13 iyun
Dığırlanan boranı; Qoçsaq oğlan: İran xalq nağılları /T.e.: Ə.Səfərbəyli //Ədəbiyyat və incəsənət. – 197. – 19 iyul.

 

.       *    *   *

7.      İran nağılı /T.e.: Ə.Əliyev //Dünya xalqlarının nağılları. – Bakı: Gənclik, 1990. – s.322-328. - /DUƏK. C.48/

8.      İran nağılları: Süsəri xala; Uzunboyun xala; Balaca noxudun başına gələnlər /T.e.: Şəfiqə Mirbağırova //Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri.- Bakı: Öndər, 2005. – S. 61-72. - /DUƏK/

9.      İran yazıçılarının hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – 276 s.

10.  Qarı nənə: İran xalq nağılı/T.e.:Ə.Səfərbəyli //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1974. – 7 sentyabr