RUS  UŞAQ ƏDƏBİYYATINDAN TƏRCÜMƏLƏR

 

Abçuk Vladimir

 1. Kapitan Nemonun torpedası və yaxud gələcəyin izi ilə /T.e.: S.Zeynalov. – Bakı: Gənclik, 1984. – 180 s.

Afanasyev V.

 1. Əsgər və ana: Hekayə //Azərbaycan qadını. – 1969. - №10. – s.11-13; 18-19.

Akim Y.

 1. Ana ilə görüş: Şeir //Pioner. – 1972. - №5. – s.14.

 2. Bəs belə müəllim  və onun rəgbərəg məktəbi (Azyaşlı  uşaqlar üçün nağıl-povest) /T.e.: Ə.Babayeva . – Bakı: Gənclik, 1971. – 75 s.

 3. Vasya Qvozdiçkinin sərgüzəşti: poema /T.e.: İ.Coşqun //Azərbaycan pioneri. – 1962. – 7 dekabr.

Akimova B.

 1. Ana hər şeyi bilir: hekayə /T.e.: Ş.Ağayeva //Göyərçin. – 1966. - №8. – s.4.

Aleksin A.

7.      Beşinci sırada üçüncü; Arxa elə arxadır; «Sərsəm Yevdokiya»; İvaşov: Povestlər  /T.e.: Gündüz Abbasov //Aytmatov Ç., Bıkov V., Frayerman R.,  Aleksin A. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1990. – S.355-504. - /DUƏK.C.47/.

Aleksandrova Z.

8.      Bir ulduzdan beş nəfər (Azyaşlı uşaqlar üçün şeirlər) /T.e.: H.Abbaszadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 18 s.

9.      Bir ulduzdan beş nəfər; Sveta; Saşa barəsində; Ulduz itib; Tanya oktyabryat oldu; Məktəb balı; Kiçik ulduz haqqında mahnı6 şeirlər /t.e.: H.Abbaszadə //Azərbaycan pionerii. – 1962. – 23 fevral.

10.  Güllü paltar (Azyaşlı uşaqlar üçün) /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1958. – 16 s.

Alekseyev Sergey

11.  Bir dekret haqqında hekayə //Göyərçin. – 1962. - №4. – s.2-4.

12.  Ən gözəl gün: hekayə /T.e.: Əliağa Yasinzadə //Azərbaycan pioneri. – 1974. – 23 yanvar.

13.  Ən xeyirxah adam: hekayə  /T.e.: R.Hacıyeva//Azərbaycan pioneri. – 1968. – 25 oktyabr.

14.  Əsgərlər körpüdən keçirlər; Sübh çağı uğultu; Məğlubedilməz qılınc //Azərbaycan pionerii. – 1962. – 12; 16; 19 oktyabr.

15.  Hədiyyə: hekayə /T.e.: M.Ağayev //Azərbaycan pionerii. – 1964. – 6 mart.

16.  İlk kitab; Zəngli saat; Nina və Çiçiko; İstiot; Kişmişov: hekayələr /T.e.: R.Hacıyeva //Pioner. – 1968. - №9. – s.16-20.

17.  Qar quşu (azyaşlı uşaqlar üçün hekayələr) /T.e.: E.Borçalı. – Bakı: Azərnəşr, 1966. – 32 s.

18.  Qorxunc familiya: hekayə /t.e.: Xalidə //Göyərçin. - 1971. №11. – s.8-9.

19.  Oktyabr ölkəni gəzir: Kiçikyaşlı uşaqlar üçün hekayələr /T.e.: R.Hacıyeva. – Bakı: Gənclik, 1970. – 92 s.

20.  Sovqat: hekayə /t.e.: R.Hacıyeva //Azərbaycan pionerii. – 1968. – 30 avqust.

Aleşkovski Y.

21.  Elmi ixtira: Hekayə //Pioner. – 1963. - №9. – s. 5-8.

Altayski K.

22.  Gecə: hekayə /T.e.: C.Rzaquliyev //Pioner. – 1965. - №11. – s.1-3.

Alyoşa Y.

23.  Üç gombul: Povest /T.e.: R.Şıxəmirova //Prişvin M., Citkov B., Bianki V., Alyoşa Y.  Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik. 1987. – S.369-478.

Amlinski Vladimir

 1. İlk yuxusuzluq: Hekayələr /T.e.: Y.Məmmədov. – Bakı: Gənclik, 1974. – 173 s.

Kitabın içindəkilər: Novruzgulu üçün yenə qayıdacağıq; Mənsur üsyankar xam torpaqdır; Şeypurçunun təmiz ürəyi; Sultan Səncər; Gecə seansı; İlk məhəbbət stansiyası; Vağzal musiqisi; Sinif rəhbərim 43-cü ilin şaxta babası; 1 may.

Andreyev Leonid

 1. Dişləgən: hekayə /T.e.: Əşrəf Hacıyev //Pioner. – 1968. - №4. – s.14-17.

Andrianov Y.

 1. Qarışqanın evi: Şeir //Azərbaycan pionerii. – 1965. – 15 aprel.

Angelov S.

 1. Gözəl kitab; Doğma torpaq: Şeirlər /T.e.: A.Babayev //Pioner. – 1953. - №5. – s. 15.

 2. Keşikçi: Şeir//Göyərçin. – 1971. - №2. – s.1.

Antilov D.

 1. Dana haqqında: Şeir /T.e.: Z.Cabbarzadə //Pioner. – 1953. - №11. – s.15.

Antonov Sergey

 1. Kremldə görüş: hekayə /T.e.: Ə.Ağayev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 16 s.

 2. Tomka: Hekayə /T.e.: H.Bağırov //Azərbaycan pionerii. – 1960. – 7 dekabr.

 3. Uzaq səyahətçi: hekayələr (Böyük yaşlı uşaqlar üçün) /T.e.: H.Bağıro. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961. – 108 s.

Antonoviç M.

 1. Cücələr: Hekayə (Azyaşlı uşaqlar üçün) /T.e.: Ə.Əlibəyli //Kommunist. – 1954. – 22 aprel.

Arefyev S.

 1. Qanlı qar: Hekayə /T.e.: Ə.Zeynalov //Azərbaycan gəncləri. – 1955. – 27; 29 may; 1 3; 5; 8 iyun.

 2. Qırmızı qutu: hekayə //Azərbaycan gəncləri. – 1954. – 10;12;14 mart.

Arkadyev M.

 1. Budur Amerika! : hekayə //Azərbaycan pionerii. – 1954. – 24 sentyabr.

Artyuxova N.

 1. Əzablı gecə (Kiçik yaşlı uşaqlar üçün) /T.e.: S.Əliyev . – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. – 20 s.

 2. Kolyanın velosipedi: Hekayə //Pioner. -1951. - №12. – s.13.

 3. Tərs qaytanlar: hekay ə//Pioner. – 1952. - №2. – s.8-9.

 4. Təzə qonşular: Hekayələr /T.e.: H.Mahmudov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1954. – 82 s.

Astafyev Viktor

 1. Ulduz xəzanı: Povest və hekayələr.–Bakı: Gənclik, 1970. – 93 s.

Kitabın içindəkilər: Povest: Ulduz xəzanı. Hekayələr: Əsgər və ana; Qoca və balaca; Zaxarka.

Badikin K.

 1. Sedovçular: Hekayələr /T.e.: N.Babayev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1953. – 166 s.

Barışev M.

 1. Balaca dənizçilər: Hekayələr /T.e.: G.Həsənzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. – 96s.

Barto Aqniya

 1. Balaca xilaskar; Açıl səhər!; Ağ çadırlar: Şeirlər /T.e.: T.Mütəllibov //Azərbaycan pionerii. – 1968. – 19 iyul.

 2. Bir dəfə mən şüşə sındırmışam: Şeir/T.e.: M.Rzaquluzadə //Pioner. – 1964. - №11. – s.11.

 3. Biz kimik; Arı quşlarının məqsədi nədir?; Göz yaşı və boş vəd; Bəxşiş və fal; Fincana nə oldu? : Şeirlər //Azərbaycan pionerii. – 1955. - №5. – s.16-17.

 4. İpatdı: Məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün şeirlər /T.e.: S.Almazov. – Bakı: Gənclik, 1970. – 12 s.

 5. Karusel; Gözəl plan; Andreyə tapşırılır; Yan tonqalım alovlan: Şeirlər /T.e.: Z.Cabbarzadə //Azərbaycan pionerii. – 1954. – 26 mart.

 6. Kobud ayı balası: Məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün nağıl /T.e.: S.Əsədov. – Bakı: Gənclik, 1967. – 8 s.

 7. Ouncaqlar: Azyaşlı uşaqlar üçün şeirlər /T.e.: T.Əliyev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – 16 s.

 8. Ördək balaları: Şeir /T.e.: T.Mahmud //Gənclik. – 1965. - №10. – s.13.

 9. Pinti qız: Nəsr /T.e.: A.Şaiq //İllərin töhfəsi. Tərt. və müqədd. T.Xəlilovanın. – Bakı: Gənclik, 1976. – 16 s.

 10. Sağsağan: Şeir /T.e.: Ə.Əlisultan //Azərbaycan pionerii. – 1964. – 25 avqust.

 11. Şeirlər /T.e.: T.Mahmud, H.Ziya, M.İsgəndərzadə, Ç.Əlioğlu //Marşak S., Çukovski K., Barto A., Mixalkov S. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik. 1989. – 384 s. - /DUƏK.C.44/.

 12. Yaxşı adam: Poema /T.e.: Ə.Tələt. – Azərbaycan gəncləri. – 1952. – 30 yanvar.

 13. Yazıçılar və uşaqlar //Azərbaycan müəllimi. – 1964. – 19 noyabr.

Baruzdin Sergey.

 1. Balacalar ona yolka deyirdilər /T.e.: Həsən Əliyev və Mirvarid Dilbazi. – Bakı: Gənclik, 1977. – 86 s. 

 2. Dəniz necədir: Povestlər /T.e.: G.Həsənzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1966. – 131 s.

 3. On üç yaşında: Hekayə //Azərbaycan. -1981. - №11. – S.140-150.

 4. Son güllə: Hekayə və povestlər /T.e.: N.Həsənəliyev. – Bakı: Gənclik. 1985. – 180 s.

Kitabın içindəkilər: Povestlər – Yelizaveta Pavlova; Yanğın dəstəsi; Semyonovkalı Tonya; Son güllə; Anna; On üç yaşında; Hekayə-Musiqi

 1. Yağın dəstəsi: Povest /T.e.: N.Həsənəliyev //Ulduz. – 1984. - №11. –S.8-14

Baydukov Georgi Filippoviç

 1. Çkalov /T.e.: Z.Balayev. – Bakı: Gənclik, 1984. – 366 s.

Belaxova M.

 1. Çörək süfrəyə necə gəlir /T.e.: S.Rzayeva. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956. – 110 s.

 2. Oğul: Povest /T.e.: S.Rzayeva //Azərbaycan müəllimi. – 1963. – 6,10, 13, 20, 27  oktyabr.

Belyakov İ.

 1. Ördəklər: Şeir /T.e.: Z.Cabbarzadə //Pioner. – 1964. - №2. – s.20.

Berestov Valentin.

 1. Qartal balaları: Hekayə /T.e.: Z.Babayev //Pioner. – 1967. - №2. – s.16-18.

 2. Oyun vaxtı; Uç görüm; Kim nəyi öyrənir: Şeirlər /T.e.: İlyas Tapdıq //Azərbaycan müəllimi. – 1980. – 19 sentyabr

 3. Oyuncaq maşın; Ayın itməsi: Şeirlər /T.e.: İlyas Tapdıq  //Azərbaycan qadını . – 1980. - №9. – s.22

 4.  Səhər laylası: Azyaşlı uşaqlar üçün şer və hekayələr /T.e. İlyas Tapdıq. – Bakı: Gənclik, 1970. – 16 s.

Blaqov Yuri

70.  Bakılı oğlan: Şeir/T.e. Mövlud Qonaqov //Azərbaycan. -1975. - №9. – S.5.

Bonç-Bruyeviç V.

 1. Ananın hədiyyəsi: hekayə //Göyərçin. – 1973. - №4. – s.1-2.

 2. Əsgər çörəyi: Hekayə /T.e.: Z.Babayev //Azərbaycan pionerii. – 1973. – 13 aprel.

Boqdanov N.

 1. Cəbhə dostluğu: Müharibə haqqında hekayələr /T.e.: Ə.Babayeva. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1953. – 71 s.

Borisova Raisa

 1. Qarma-qarışıq /T.e.: İ.Qasımov //Azərbaycan pionerii. – 1965. – 10 noyabr.

Brailovskaya Q.

 1. Acgöz sərçə: hekayə //Azərbaycan pionerii. – 1966. – 28 oktyabr.

Çernışevski N.Q.

 1. Nə etməli ,T.e.: M.İbrahimov //Çernışevski A.Q., Gertsen A.İ. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – 710 s. - /DUƏK/

Çiçkov Vasili.

 1. Sözə baxmayan oğlanlar: Povest /T.e.: Hüseyn Şərif. – Bakı: Gənclik, 1977. – 200 s.

Çukovski Korney

 1. Aybolit: Azyaşlı uşaqlar üçün /T.e.: T.Elçin.– Bakı: Gənclik, 1973. – 218 s.

 2. Pinti olma: Şeir /Te.: Abdulla Şaiq. //İllərin töhfəsi. Tərt. və müqçədd. T.Xəlilova. – Bakı: Gənclik, 1976.

 3. Şeirlər /T.e.: T.Elçin //Marşak S., Çukovski K., Barto A., Mixalkov S. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik. 1989. – 384 s. - /DUƏK.C.44/.

Dostoyevski M.

 1. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1985. - /DUƏK.C.15/. – 387s.

Kitabın içindəkilər: Bəyaz gecələr /T.e.: Y.Əzimzadə; Netoçka Nezvanova /T.e.: İ.İbrahimov; Dəyyus /T.e.: Q.İlkin; Utancaq qız /T.e.: M.Mirkişiyev

Gertsen A.İ.

 1. Olmuşlar, düşüncələr: Roman ,T.e.: Akif Məhərrəmov //Çernışevski A.Q., Gertsen A.İ. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – 710 s. - /DUƏK/

Kassil L.

 1. Konduit və Şvambraniya /T.e.: Çingiz Əlioğlu, A.Talıbov //Qaydar A., Kassil L. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1985. – s. 328-566. - /DUƏK. C.14/.

Katayev Valentin

 1. Alay oğlu: Povest /T.e.: B.Musayev. – Bakı: Maarif, 1982. – 172 s.

 2. Tənha yelkən ağarır /T.e.: Nigar Rəfibəyli //Şoloxov M. Katayev V. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – S.213-463. /DUƏK. C.32/

Kondırev Lev

 1. Şaxta baba: Şeir /T.e.: İlyas Tapdıq //Kənd həyatı. – 1980. - №12. – S.47.

Kopılenko A.

 1. Cırtdanın evi: Hekayələr /T.e.: A.İbrahimov. – Bakı: Gənclik, 1977. – 98 s. 

Korolenko  Vladimir 

 1. Povest və hekayələr. – Bakı: Gənclik, 1977. – 68 s.

Kitabın içindəkilər: Satın alınmış uşaqlar; Son şüa; Qəribə qız; Bir an; Paradoks; Zərurət; Çay coşur; Yurdsuz uşaqlar

 1. Seçilmiş əsərləri. Hekayələr. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 302 s.

Krılov İ.A.

 1. Təmsillər //Krılov İ.A., Qriboyedov A., Nekrasov N., Bajov P. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1989. – 495 s. - /DUƏK. C.47/

Kitabın içindəkilər: Yarpaqlar və köklər; Çalğı; Ququ və xoruz; Qurd və pişik; Çibin və arı; Hörümçək və arı; Qarğa və tülkü; Qurbağa və öküz; Qurd və quzu; Meymunlar; Eşşək; Meymun və gözlük; Qartal və toyuqlarQurd it damında; Cırcırama və qarışqa; Yalançı; Durna balığı və pişik; Kəndli və muzdur; Arabalar; Eşşək və bülbül; Aşçı və pişik; Aslan və ağcaqanad; Kəndli və tülkü; Qartal və hörümçək; Qartal və göstəbək;Qrişkanın xalatı; Maraq edən; Demyanın şorbası; İki çələng; Donuz palıd altında; tülkü və üzüm; Qurd və durna; Qazlar/T.e.: Abdulla Şaiq Təmsillər /T.e.: Abbas Səhhət, Abdulla Şaiq, M.Seyidzadə, Hikmət Ziya Təmsillər /T.e.: Hikmət Ziya. – Bakı: Gənclik, 1982. – 80 s.

 1. Yarpaqlar və köklər; Şahpərəst qurbağalar; Balıqların rəqsi; Pişik və bülbül; Bulud; Xoruz və mirvari; Qurd və balası.: /T.e.: Aaiq, S.Rüstəm, M.Seyidzadə, R.Mikayıl, Ə.Əlibəyli, Bədri Seyidzadə  //Azərbaycan. -1944. - №7-8. – S.37-41

Kurbatov Konstantin

 1. Cib bıçağı: Hekayələr  /T.e.: M.Zeynalova. – Bakı: Gənclik, 1988.– 56 s.

Kitabın içindəkilər: Cib bıçağı; Zəngli saat; Epeya və Upta; Olyanın səndəli; Sehrli qayka.

Kuzmin Nikolay

 1. Kim özündən güclüdür : Poves /T.e.: Z.Cavanşir. – Bakı: Gənclik, 1984. – 156 s.

Kitabın içindəkilər:   Üç dost; Yol macəraları; Hər şey nədən başladı;Yay riyaziyyatı; Kimin ürəiynə nə var; Sirli oğlan və s.

Qaydar Arkadiy.

 1. Seçilmiş əsərləri. 4 cilddə. C.3. – Bakı: Gənclik, 1973. - 338 s.

 2. Seçilmiş əsərləri. 4 cilddə. C.4. – Bakı: Gənclik, 1973. – 511 s.

 3. Hərbi sirr, Malçiş-Kibalçiş və onun möhkəm sözü haqqında nağıl /T.e.: Oqtay SAlamzadə. – Bakı: Gənclik, 1985. – 16 s.

 4. Uzaq ellər: Povestlər. – Bakı: Gənclik, 1980. – 290 s.

 5. Məktəb; Təbilçinin taleyi/T.e.: Ə.Əhmədova. Uzaq ölkələrdə /T.e.: Ə.Babayeva //Qaydar A., Kassil L. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1985. – S. 11-326. - /DUƏK. C.14/.

Kitabın içindəkilər: Qeyri-adi zamanda adi tərcümeyi-hal /T.e.:Ə.Qasımov; Məğlubiyyət və qalibiyyət günlərində /T.e.: Ə.Qasımov; Qraf Xərabəliyində /T.e.Ə.Qasımov; Uzaq ellər /T.e.Ə.Babayeva.

Qolubeva A.

 1. Seryojka Kostrikov haqqında hekayələr /T.e.: Ə.Babayeva. – Bakı: Gənclik, 1975. – 76 s.

Qolyavkin Viktor.

 1. Bir, iki, üç…: Hekayələr və kinopovestlər /T.e.T.Cəlilova. – Bakı: Gənclik, 1981. - 104 s.

Kitabın içindəkilər: Vovka ilə söhbətlərimiz; Bir, iki, üç…; Alyan kimdir; Dənizdə şəhər; Boba və boboşa (kinopovest).

 1. Qəribə uşaqlar: Azyaşlı məktəblilər üçün hekayələr. – Bakı: Gənclik, 1973. – 184 s.

Qriboyedov A.

 1. Ağıldan bəla /T.e.: Ələkbər Ziyatay //Krılov İ.A., Qriboyedov A., Nekrasov N., Bajov P. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1989. – 495 s. - /DUƏK. C.47/

Lagin Lazar

 1. Qoca Xəttabıç: Povest-nağıl /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Gənclik, 1986. – 276 s.

Marşak S.Y.

104.    Birdən ona qədər: Azyaşlı məktəblilər üçün /T.e.: H.Abbaszadə. – Bakı: Gənclik, 1973. – 20 s.

105.    Huşsuza bax, huşsuza /T.e.: Mikayıl Müşfiq. – Bakı:  Azərnəşr,  1936. – 31 s.

106.    On iki ay: Poema /T.e.: A.Şaiq //İllərin töhfəsi. Tərt və müqədd. T.Xəlilova. – Bakı: Gənclik, 1976.

107.    Şeirlər /T.e.: F.Sadıq, T.Elçin, T.Mahmud, H.Ziya, İ.İsmayılzadə, V.Nəsib, Ç.Əlioğlu //Marşak S., Çukovski K., Barto A., Mixalkov S. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik. 1989. – 384 s. - /DUƏK.C.44/.

Mayakovski V.

108.    Şeir və poemalar /T.e.: Rəsul Rza, Mikayıl Rzaquluzadə, İ.İsmmayılzadə //Blok A., Mayakovski V., Yesenin S. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – S.114-275 . - /DUƏK. C.33/

109.    Yaxşı nədir, pis nədir? /T.e.: R.Rza. – Bakı: Gənclik. 1978. – 22 s. .

110.    Yaxşı nədir, pis nədir: Şeirlər /T.e.: Rəsul Rza. – Bakı: Gənclik. 1987. – 25 s.

111.    Yazdım bu kitabı mən mayakdan və dənizdən: Kiçik yaşlı məktəblilər üçün /T.e.: R.Rza. – Bakı: Gənclik, 1973. – 37 s.

112.    Yaxşı: Roema /T.e.: Rəsul Rza //Azərbaycan. -1978. - №10. – S.13-14

Mixalkov Sergey.

 1. Şəkil; Əgər: Şeir /T.e.: Ağacəfər Həsənli //Azərbaycan. – 1983. - №3. – s.186-187.

 2. Şeirlər /T.e.: Çingiz Əlioğlu, Hikmət Ziya, Tofiq Mahmud, Hidayət //Marşak S., Çukovski K., Barto A., Mixalkov S. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1989. – 384 s. - /DUƏK.C.44/.

Nekrasov N.A.

115.    Rus yazıçısına; Uşaqların göz yaşı; Şəhər kənarında; Məktəbli; İlham pərisi; Təzə il: Şeirlər /T.e.: Ələkbər Ziyatay, Adil Babayev //Azərbaycan. -1953. - №1. – S.98-100.

116.    Şeirlər və poemalar /T.e.: B.Adil, Ə.Cəmil, Aaiq, M.Seyidzadə, O.Sarıvəlli, Ç.Əlioğlu, M.Araz, V.Rüstəmzadə //Krılov İ.A., Qriboyedov A., Nekrasov N., Bajov P. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1989. – 495 s. - /DUƏK. C.47/

Nosov N.

 1. Tıq-tıq-tıq: Kiçik yaşlı uşaqlar üçün hekayələr /T.e.: Ə.Yusifzadə. – Bakı: Gənclik, 1978. – 100 s.

Obuxova  Lidiya

 1. Əsrin sevimlisi (Yuri Qaqarin haqqında) /T.e.: M.Həmidov. – Bakı: Gənclik, 1977. – 200s.

Pankin İvan

 1. Usta Tıçka haqqında əfsanələr /T.e.: S.Zeynalova. – Bakı: Gənclik, 1986. – 120 s.

Prişvin M.M.

 1. Qızılı çəmən: Məktəblilər üçün hekayələr. –Bakı: Gənclik, 1972. – 143 s.

121.    Hekayə //İllərin töhfəsi. Tərt və müqədd. T.Xəlilovanın. – Bakı: Gənclik, 1976.

122.    Hekayələr //Rus uşaq ədəbiyyatı: A.Puşkin, M.Lermontov, P.Yerşov, M.Prişvin. – Bakı: Öndər, 2005. – S. 279-325.

Kitabın içindəkilər: Meşə həkimi; Lada; Bir qurtum süd; Petyanın başmağı; Burunduk; Qazança adlı maral balasının hekayəti; Qartal yuvası; Qaplan; Ağacların əsirliyi; Yereşən; Tala; Babanın keçə çəkmələri; Tanış cüllüt; Quşüzümü; Meşə sahibi; /T.e.: E.Rəhimov. Yarik; Kirpi; Quşların və heyvanların danışığı; Qar altında qalan quşlar; Təkərli ev; Dələnin yaddaşı; Qonaqlar; Sığın; Meşə mərtəbələri; Suyun üzərində Üzən xırda balıqlar; Ayı; Qızıl çəmən /T.e.: Ş.Mirbağırova

 1. Kirpi oyandı: Hekayələr /T.e.: Ş.Mirbağırova.- Bakı: Gənclik, 1984.–36 s.

124.    Povest və hekayələr /T.e.: E.Rəhimov, Ş.Mirbağırova, X.Əzizbəyov //Prişvin M., Citkov B., Bianki V., Alyoşa Y.  Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – S.17-111.

Semyonov M.

125.    Qarışıq drujina: kiçik yaşlı məktəblilər üçün hekayələr /T.e.: K.Məmmədov. – Bakı: Gənclik, 1976. – 93 s.

Şoloxov Mixail

126.    İnsanın taleyi: Povest; Don hekayələri /T.e.: A.Abbasov //Şoloxov M. Katayev V. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – S.5-212 /DUƏK. C.32/

127.    Yol: Povest və hekayələr /T.e.: Ə.Abbasov. – Bakı: Gənclik, 1975. – 174 s.

Tixonov Nikolay

128.    Balaca sumqayıtlı: Şeir /T.e.: Ə.Ziyatay //Azərbaycan. -1975. - №10. – S.3

Tolstoy Aleksey

129.    Qızıl açar yaxud Buratinonun macəraları /T.e.:C.Cəfərov. – Bakı: Gənclik. 1976. – 122 s.

Troyopolski Qavril

130.    Qaraqulaq ağ Bim: Povest /T.e.: Ə.Babayeva. – Bakı: Gənclik, 1986. -  192 s.

Vita Viktoriya

131.    Qıpqırmızı at: Kiçik yaşlı uşaqlar üçün  hekayələr /T.e.K.Məmmədov. – Bakı: Gənclik, 1980. – 16 sm.

Vladimirov V.

 1. Qar qız və yeddi cırtdan: hekayə /T.e.: Əmin Əfəndiyev//Ədəbiyyat və incəsənət. –1983. – 1 yanvar

Vısotskaya O.

 1. Aya uçacağağıq: Şeirlər /T.e.: Xanımana Əlibəyli. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 25 s.

Voronkova L.

 1. Bir fincan süd /t.e.: Ə.Cəmil. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956. – 14 s.

Yakovlev Lev

 1. Bakıda axşam; Qoğal; Yuxu: Şeirlər /T.e.: İlyas Tapdıq //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 5 iyul.

 2. Evimizin damında; Başa düşə bilmirəm; Qrom adlı qara köpək: Şeirlər /T.e.: M.Aslan//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 5 aprel.

 3. Şəkil; Ləzzətli yuxu; Qızlar; Xizək: Şeirlər /T.e.: C.Cavadlı //Azərbaycan müəllimi. -  1984. – 4 aprel.

 4. Zürafə; Oyuncaqlar; Araba; Yüksəklikdən: Şeirlər /T.e.: T.Mahmud //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 6 aprel

Yefremov İvan, Ardamatski Vasili

 1. Dumanlı Andromeda. – Bakı: Gənclik, 1989. – 332 s.

Yemelyanov Boris

 1. İgid atlı haqqında (A.Qaydar haqqında hekayələr) /T.e.: S.Tarverdiyev. – Bakı: Gənclik, 1987. – 181 s.

Yerşov Pyotr Pavloviç

141.    Qozbel at: Nağıl /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Gənclik. 1974. – 130 s.

142.    Qozbel at /T.e.: M.Seyidzadə //Rus uşaq ədəbiyyatı: A.Puşkin, M.Lermontov, P.Yerşov, M.Prişvin. – Bakı: Öndər, 2005. – S. 193-279.

Yurenko O.

143.    Yelləncək: Hekayə /T.e.: Y.Əzimzadə //Bakı. – 1983. – 9 iyul.