RUS ƏDƏBİYYATINDAN

 

 

Adalis A.

1.      Bakı: Şeir /T.e.: Y.Həsənbəyli //Ürək sözü. – Bakı: Gənclik, 1964. – s. 214-216.

2.      Bakı şeirlərindən /T.e.: Əhməd Cəmil //Rus şairləri Azərbaycan haqqında. – Bakı: Azərnəşr, 1958. – s.70-72.

3.      Durnalar: Şeir /T.e.: M.Rahim //Ürək sözü. – Bakı: Gənclik, 1964. – s.213-214.

Axmadulina Bela

4.      Adsız şeirlər /T.e. İsa İsmayılzadə //Azərbaycan. -1984. - №11. – s.138-139.

Axmatova Anna

5.      Böhtan: Şeir /T.e.: Çingiz Əlioğlu //Ədəbiyyat və incəsənət. –1987. – 4 dekabr

6.      Cənnətin qapısında: Şeirlər /T.e.: Çingiz Əlioğlu. – Bakı: Qapp-Poliqraf, 2000. - 76 s.

7.      Mən səninlə şərab içməyəcəyəm: Şeir /T.e.: Hamlet İsaxanlı //Poetik dü­şüncələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.115.

8.      Nişanlı qızlar kimi; Nə günahım varsa sən bağışlarsan; Üzgün baxışından üzüldü canım: Şeirlər /T.e.: Xeyrulla Xəyal //Ədəbiyyat və incəsənət. –1989. – 30 iyun

9.      Özgələrin evində…;  Mart elegiyalarından: Şeirlər /T.e.: Vaqif Bayatlı Ödər //Xəzər. – 2004. - №2. – S.31-33

10.  Rekiviyem: Poema /T.e. Tofiq Bayram //Azərbaycan. -1989. - №6. – S.115-120

11.  Rekviyem: Poema /T.e. Rövşən Əhədoğlu //Azərbaycan. -1996. - №7-9. – S.52-57.

12.  Təbii zəriflik gəlməz ölçüyə: Şeir //Poetik düşüncələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – s.113.

Ajayev V.

13.  Moskvadan uzaqlarda: roman /T.e.: İ.İbrahimov, U.Hüseynov. – Bakı: Azərnəşr, 1951. – 856 s.

Aqaşina M.

14.  Boran: Şeir /T.e.: Tələt Əyyubov //Bakı. – 1964. – 3 iyul.

15.  Volqanın işıqları: Şeir /T.e.: Ə.Ələsgərov //Kommunist. – 1964. – 16 may.

Alekseyev Mixail

16.  Bir yalandan sonra: hekayə /T.e.: S.Almazov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 21 oktyabr.

Alekseyev Sergey

 1. Hekayələr /T.e.: T.Cəlilova. – Bakı: Gənclik, 1977. – 72 s.

Alekseyev Valeriy

18.  Əlvan qitələr: Povestlər /T.e.: A.Məhərrəmov. – Bakı: Gənclik, 1988. – 150 s.

Kitabın içindəkilər: Zəmin adası; «44» layihəsi.

Aleksin Anatoli

19.  Arxa cəbhədə adi günlər idi: Poema /T.e. Rəfail Nağıyev //Azərbaycan. -1983. – №3. – s.155-179.

20.  Danışır yeddinci məktəb: Povestlər /T.e.: M.Rzaquluzadə, R.Salmanova. – Bakı: Azərnəşr, 1965. – 334 s.

21.  Ən xoş gün: hekayə /T.e.: İdris Qasımov //Azərbaycan müəllimi. – 1969. – 21 noyabr.

22.  Ən dəhşətli hadisə: Povestlər /T.e.: T.Qarabağlı.–Bakı: Gənclik, 1972.–168 s.

Kitabın içindəkilər: Qardaşım klarnet çalır; Mən heç nə demədim; Ən dəhşətli hadisə; Alik Detkinin yazdığı detektiv povest

Aliqer  Marqarita

23.  Bu necə gecədir; Qorxma dönəcəyəm /T.e.: rəsul Rza //Bahar dostları. – Bakı: Azərnəşr, 1971. – s.7-8.

24.  Qorxma dönəcəyəm /T.e.: Rəsul Rza //Azərbaycan. – 1961. - №4. – s.32.

25.  Rus nəğməsi : Şeir /T.e. Ə.Əlibəyli //Azərbaycan. -1950. - №11. – S.90.

26.  Uşaqları qoruyun, analar! : Şeir /T.e.: N.Rəfibəyli //Doğma üfüqlər. – Bakı: Azərnəşr, 1972. – s.5-8.

27.  Şer. T.e.: Rəsul Rza //1961. - №4. – S.32.

Akişin K.

28.  Öyrəndim: hekayə /T.e.: Faiq Əliyev //Azərbaycan gəncləri. – 1974. – 6 aprel.

Aksyonov V.P.

 1. Həmkarlar: Povest /T.e.: Hüseyn Şərif. – Bakı: Azərnəşr, 1970. – 234 s.

Amlinski V.

 1. İlk yuxusuzluq: Hekayələr /T.e.: Y.Məmmədov. – Bakı: gənclik. 1974. – 174 s.

Anatoli A.

 1. Ən dəhşətli hadisə: Povestlər /T.e.: Q.Qarabağlı. – Bakı: Gənclik, 1972. – 168 s.

Andresanski L.

 1. Gözlənilməz görüş: Hekayə /T.e.: Z.Məmmədov //Azərbaycan gəncləri. – 1959. – 18 oktyabr.

Andreyev  Aleksandr

33.  Xoş sızıltı: Hekayə /T.e.: Hüseyn Şərif //Azərbaycan. -1968. - №8. – S.143-148.

Andreyev Leonid

34.  Heykəl: Hekayə /T.e.: Səyavuş Məmmədzadə // Azərbaycan. -2001. - №4. – S.110-113.

35.  Yeddi məhbusun hekayəsi: Povest (L.Tolstoya ithaf olunur) /T.e.: Rövşən Ramizoğlu//Xəzər. – 2004. - №1. – S.59-113.

Andreyev Vasili

36.  Görünməz mayak: Hekayə /T.e.: M.Əkbər //Bakı. – 1961. – 18 aprel.

Antokolski P.

37.  Biz şairlər: Şeir /T.e.: T.Əyyubov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 21 oktyabr.

38.  Gözəl bir an: Şeir /T.e.: Tələt Əyyubov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 23 oktyabr.

39.  İki  həyat: Şeir /T.e.: Tələt Əyyubov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1956. – 29 yanvar.

40.  Qələbənin səsi (S.Vurğunun anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1966. – 23 aprel.

41.  Meşə yolu; Mayakovski: Şeir /T.e.: Rəsul Rza //Bahar dostları. – Bakı: Gənclik, 1961. – s.15-16.

42.  Moskva: Şeir /T.e.: Ə.Tələt // Azərbaycan. -1947. - №9. – S.8-9.

43.  Nə qədər işıq var!: Şeir /T.e.: Nəbi  Xəzri //Azərbaycan.- 1961. - №4. – s.33.

Antonov V.

44.  Oğul: Şeir /T.e.: B.Vahabzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1955. – 27 avqust.

Antonov Sergey

 1. Cırılmış manat. – Bakı: Gənclik, 1971. – 219 s.

 2. Əsas məsələ: hekayə /t.e.: S.Məhərrəmoğlu //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 22 noyabr.

Antyuqanov A.

 1. Əsgərlər gedir: Şeir /T.e.: C.Novruz /\Bakı. – 1963. – 22 oktyabr.

Apuxtin Aleksey

 1. Dəli; Bəs siz buralara; Göyçək-göyçək göyçiçəklər  //Azərbaycan. - 2001. - №4. – S.113-114

Arenşteyn Aleksandr

 1. «Nina» Bakıda qalır: Povest. – Bakı: Azərnəşr, 1985. – 172 s.

Arkanov Arkadi

 1. Vasili Stepanoviçin dördüncü yuxusu: Hekayə /T.e.: Vaqif Arzumanlı //Vətən səsi. – 1990. – 11 iyul.

Arsak Nikolay (Daniel Y.)

 1. Danışır Moskva: Povest /T.e.: Çərkəz Qurbanlı //Azərbaycan. -1991. - №1. – S.131-151

Artyuxova Nina

 1. Svetlana: Povest /T.e.: R.Salamova. – Bakı: Gənclik, 1984. – 296 s.

Aseyev Nikolay

 1. Qarsia Lorka haqqında nəğmə: Şeir /T.e.:  Xəlil Rza //Azərbaycan.-1971. - №10. – s.133.

Avdeyenko A.

 1. Dağ baharı: Povest /T.e.: Ş.Ağayeva. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956. – 446 s.

 2. Tissa üzərində (Sərhəd xronikası) /T.e.: Ş.Ağayeva. – Bakı: Gənclik, 1955. – 255 s.

Avdeyenko Yuri

 1. İllər keçdi…: hekayə /T.e.: S.Azəri //Ulduz. – 1971. - №10. – s. 9-15.

Avdeyev V.

 1. Dostluq: Şeir /T.e.: Q.Böyükağa //Ürək sözü. – Bakı: Azərnəşr, 1964. – s.249.

Averyanov L.

 1. Necə məşhurlaşmaq olar: Yumoristik hekayə /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə ÜlviSənin oxşarın bənövşəydi… – Bakı, 2005. – S. 390-393.

Babayevski S.

 1. Qızıl ulduzlu qəhrəman: Roman /T.e.: Əvəz Sadıq. – Bakı: AzərnəşR, 1950. – 619 s.

 2. Yer üzərində işıq: Roman. 1-ci kitab /T.e.: Əvəz Sadıq. – Bakı: Azərnəşr, 1951. – 263s.

 3. Yer üzərində işıq: Roman. 2-ci kitab /T.e.: Ş.Abbasov və İ.Nəfisi. – Bakı: Azərnəşr, 1953. – 310s.

Bajov P.

 1. Rəvayətlər /T.e.: M.Sadıqov, T.Vəliyev, Z.Şahsevənli //Krılov İ.A., Qriboyedov A., Nek­rasov N., Bajov P. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1989. – 495 s. - /DUƏK. C.47/

Baratinski V.

 1. İstedaddan kasıb, səsdən zəifəm /T.e.: Hamlet İsaxanlı //Xəzər-Xəbəp. -  2005. - №180. – S.15

Barinov Mark

64.  Nurlu xatirələr: Oçerk T.e.: Ə.Yusifoğlu  //Azərbaycan. -1969. - №11. – S.59-77

Bednı Demyan

 1. Bakının 1914-cü il «qovunu»: Şeir /T.e.: Ş.Abbasov //Ürək sözü: Rus şairləri Azərbaycan haqqında.-Bakı: Azərnəşr, 1964. -  s.36.

 2. Baş: Poema / T.e.: Məmməd Səid Ordubadi //Azərbaycan. -1927. - №10-11. – S.21-22.

 3. İki bilet; Xalqın məhəbbəti, xalqın töhfəsi; Rus qadını; Tələbə baharı: Şeirlər /T.e.: X.Rza //Azərbaycan. – 1963. - №4. – s.193-194.

 4. İlk söz: Şeir /T.e.: T.əyyubov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1963. – 13 aprel.

 5. Mən xalqıma inanıram: Şeirlər. – Bakı: Azərnəşr, 1963. – 76 s.

 6. Ziynətin andı: Poema /T.e.: M.S.Ordubadi //Şərq qadını. – 1925. - №11.

 7. Ziynətin andı: Şeir /T.e. Mim-Re //Azərbaycan. -1936. - №7-8. – S.40-41

 8. İki bilet; Xalqın məhəbbəti, xalqın töhfəsi; Rus qadını; Qələbə baharı: Şeirlər /T.e. Xəlil Rza //Azərbaycan. -1963. – №4. – s. 193-194

Belov Vasili  

 1. Çətin yollarda: povest və hekayələr /T.e.: N.Babayev. – Bakı: Gənclik, 1976. – 212 s.

Kitabın içindəkilər; Povest – Məlum işdir. Hekayələr: Bahar; Çətin yollarda; Ayrılıq təpəsində

 1. Məktub; Vağzalda: Hekayələr /T.e.: Məmməd Oruc //Azərbaycan. -1983. - №9. – s.173-172

 2. Ötən illər; Yamaclar; Simlərin fəryadı: Hekayələr /T.e.: Məmməd Oruc //Azərbaycan. -1982. - №12. – s.57-66

Belyayev Albert

 1. Amfibiya adam: Povest /T.e.: R.Nağıyev. – Bakı: Azərnəşr, 1963. – 172 s.

 2. Burulğan; Bizdən yuxarıda yalnız dənizdir: Hekayə /T.e.: Ənvər Yusifoğlu //Azərbaycan.  -1975. - №8. – s.38-60.

 3. Professor Douelin başı: Povest /T.e.: Q.Əhmədov. – Bakı: Gənclik, 1973. – 158 s.

Berqolts Olqa

79.  Leninqrad poeması /T.e.: Cabir Novruz //Azərbaycan. -1970. - №12. – S.181-185

80.  Qələbə ilahəsi: Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. -1971. – №10. – S.137.

81.  Qızıma: Şeir /T.e.: Ə.Kürçaylı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 7

Bestucev-Marlinski A.

82.  Quba yolu: Oçerk  //Azərbaycan. -1964. – №5. – S.60-65

83.  Molla Nur: Povest /T.e.: Tofiq Rüstəmov //Azərbaycan. -1988. - №7. – S.67-93; №8. – s.105-135.

84.  Molla Nur: Povest /T.e. və ön söz Tofiq Rüstəmovun. – Bakı: Yazıçı, 1988. – 166 s.

Bezuqlov S.

 1. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Yazıçı,  1991. – 112 s.

 2. Canilər: Roman. – Bakı: Yazıçı, 1991. – 436 s.

Bıkov Vasili

87.  Abidə: Povest /T.e. İntiqam Qasımzadə //Azərbaycan. -1987. - №11. – s.100-149.

88.  Dördüncü peşmançılıq: Hekayə /T.e. Tahir Hüseynov //Azərbaycan. -1985. - №5. – s.129-138

89.  Kruqlyan körpüsü: Povestlər /T.e.: İntiqam Qasımzadə.– Bakı: Yazıçı,1988.–325 s.

Kitabın içindəkilər: Sotnikov; Kruqlyan körpüsü; Abidə

90.  Sotnikov: Povest /T.e. İntiqam Qasımzadə //Azərbaycan. -1986. - №5. – 82-135; №6. –s.72-124.

91.  Sotnikov: Povest /T.e.: İntiqam Qasımzadə //Aytmatov Ç., Bıkov V., Frayerman R.,  Aleksin A. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1990. – s.99-246. - /DUƏK.C.47/.

Bıkova Yelena

92.  Kiçik foto-atelye: Hekayə /T.e.: Əhəd Muradxanlı //Azərbaycan. -1972. - №9. – s.129-134

Bianki V.

93.  Povest və hekayələr /T.e.: Ə.Babayeva, R.Salamova //Prişvin M., Citkov B., Bianki V., Alyoşa Y.  Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik. 1987. – s.233-368.

Blok Aleksandr.

 1. «Karmen» şeirlər silsiləsindən /T.e.: Xəlil Rza //Sovet kəndi. – 1980. – 27 noyabr

 2. Mitinq; Moskvada səhər; Adsız şerlər /T.e.: Eyvaz Borçalı //Azərbaycan. -1970. - №10. – S.172-173

 3. Möcüzə gözləyirəm; Mən sənin qəlbinə dəyərəmmi heç: Şeirlər /T.e.: Nüsrət Kəsəmənli //Bakı. -1980. – 28 noyabr

 4. Od və zülmət əfsunundan; «Yamblar» silsiləsindən; Gecə, küçə, fənər, aptek: Şeirlər /T.e: S.Məməmdzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 10 oktyabr

 5. On ikilər: Şeirlər və poema. – T.e.: E.Borçalı.– Bakı: Gənclik, 1972.– 72 s.

 6. Onikilər: Poema /T.e.:  Eyvaz Borçalı //Azərbaycan. -1967. - № 8. – S. 169-172.

100.    Şairlər: Şeir /T.e.: Anar //Anar. XX əsrin dörd rus şairindən  çevirmələr. – Bakı: Yurd, 1999. S.8-10.

101.    Şeirlər; Məktublar (A.Belıya, K.Stanislavskiyə, S.Yeseninə, A.Axma­tovaya) /Haz. və t.e. İsa İsmayılzadə //Azərbaycan. -1980. - №11. – S.163-167

102.    Şeirlər /T.e.: E.Borçalı, C. Novruz, İ.İsmayılzadə //Blok A., Mayako­vski V., Yesenin S. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – s.4-12 . - /DUƏK. C.33/

103.    Şeirlər //Xəzər. – 2005. - №2. – S.24-26.

104.    Tale gəmisi: Şeirlər və poemalar /Müqədd.Cabir Novruz. – Bakı: Yazıçı, 1980. – 155s.

Bokarev Gennadi

105.    Poladəridənlər: Dram /T.e.: M.S.Allahverdiyev //Azərbaycan. -1973. - №11. – S.131-185.

Bokov Viktor

106.    Duz: Şeir /T.e.: X.Rza //Azərbaycan gəncləri. – 1964. – 15 may.

107.    Kitab: Şeir /T.e.: B.Vahabzadə //Kitablar aləmində. – 1967. - №4. – s.51.

108.    Sənə soyuq dəyər, a mənim gecəm: Şeir /T.e.: C.Əlioğlu //Ulduz. – 1972. - №10. – s.20.

Boqdanov Pavel

109.    Qız düşüncələri: Şeir /T.e.: K.İskəndər //azərbaycan gəncləri. – 1971. – 2 noyabr.

Bondarev Yuri 

110.    Bzi bağışlayın:  Hekayə /T.e.: C.Kərimov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 11 noyabr.

111.    Sahil:  Roman /T.e.: S.Məmmədov. – Bakı:  Yazıçı, 1987. – 395s.

 1. Stalinqrad: Hekayə-düşüncə /T.e.: Məmməd Novruzov //Yeni dünya. – 1995. – 3 mart

Borisova Maya

113.    Aerodrom: Şeir /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Ulduz. – 1987. – №1. – S.24.

Borodin Sergey

114.    İldırım Bəyazid: Roman /T.e.V.Musayev.– Bakı: Gənclik, 1979. – 568 s.

Borıskin Anatoli

115.    Arayış: Hekayə //Azərbaycan gəncləri. – 1973. – 6 yanvar.

Borodin S.

116.    Səmərqənd ulduzları: Roman. 1-ci kitab/T.e.: G.Mehdiyev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 236 s.

117.    Səmərqənd ulduzları: Roman. 2-ci kitab/T.e.: R.Şıxəmirova. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 436 s.

Brodski İosif

118.    Düz xəttin  axırında nöqtə görünən olur; Odissey; Telemaka; Nitq hissəsi: Şeirlər /T.e.: Səlim Babullaoğlu //Ulduz. – 2005. - №1. – S.23-24.

119.    Lap az: Hekayə //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 26 iyul; 2 avqust

120.    Şeirlər /T.e.: Səlim Babullaoğlu //Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1.- S. 171.

Bronşteyn Boris

121.    Günün şüarı: Hekayə /T.e.: Vaqif Arzumanlı //Vətən səsi. – 1991. – 4 yanvar.

Bukov Yeqor

122.    Səməd : poema /T.e.: Cabir Novruz. -  bakı: Azərnəşr, 1975. – 44 s.

Bulıçev Kirill

123.    Yüz il bundan sonra: Fantastik povest /T.e.: M.Mirkişiyev. – Bakı: Gənclik, 1981. – 280 s.

Bulqakov Mixail

124.    İt ürəyi: Povest /T.e.: Ramiz Duyğun //Azərbaycan. -1991. - №6. – s.131-168; № 7. – s. 138-158

125.    Kabbala mömini (Molyer): Pyes /T.e.:  İlyas Həmzəli //Azərbaycan. – 2006. - №6. – S. 78-100.

126.    Tövbə: Pyes /T.e.: Adilxan Bayramov //Mədəni-maarif. – 2002. - №10. – s. 22-23

Bunin İvan Alekseyeviç

127.    Hekayələr. Povestlər /T.e.: Hüseyn Şərif; Ön söz Şamil Qurbanovun. – Bakı: Yazıçı, 1988. – 344 s. –  /DƏK,C.75/

Kitabın içindəkilər: Hekayələr: Mityanın məhəbbəti; Zərif nəfəs; Qaranlıq xiyabanlar; Gün vurmuşdu; Rusiya; «Saratov» gəmisi; Parisdə; Son görüş; Natali; Qüvvə; Fərəhsiz günlər. Povestlər: Kənd;Quru dərə; San-Fransiskolu cənab.

 1. Povest və hekayələr /T.e.: Hüseyn Şərif. – Bakı: Gənclik. 1978. – 212 s.

Kitabın içindəkilər:  Povest: Kənd.  Hekayələr: Sanfransiskolu cənab; Zərif nəfəs; Qaranlıq xiyabanlar; Gün vurmuşdu; Rusiya; «Saratov» gəmisi; Parisdə; Son görüş

129.    Gün vurmuşdu; Son görüş; Rusiya: Hekayələr /T.e.: Hüseyn Şərif //Azərbaycan. -1977. - №4. – s.173-191.

130.    Mityanın məhəbbəti: Hekayə və povestlər /T.e.: Hüseyn Şərif.– Bakı: Gənclik, 1983 –184 s.

Kitabın içindəkilər:  Mityanın məhəbbəti; Qurudərə; Natali; Qüvvə; Fərəhsiz günlər

131.    Qaranlıq xiyabanlar; «Saratov» gəmisi; Parisdə: Hekayələr /T.e.:Hüseyn Şərif //Azər­baycan. -1974. - №3. – S.160-174.

132.    Qəbiristanda bir axşam: Şeir /T.e.: A.Qafaroğlu //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 25  yanvar.

133.    San-Fransiskolu cənab; Günvurma: Hekayələr /T.e.: Alpay Azəroğlu //Azərbaycan. -2003. – №4. – S.120-134.

134.    Zərif Nəfəs: hekayə /T.e.: Hüseyn Şərifov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 7 noyabr.

135.    Zərif nəfəs: Hekayə /T.e.: G.Məmmədova, T.Rzayeva //Mütərcim. – 2005. - №1. – s.49-50.

Burlak Boris

136.    Şöhrət yelləri (Bessarabiya həqiqəti. Azərbaycan xalqının igid oğlu Baxış Mehdiyevə həsr olunur): Povest /T.e.: Əhəd Muxtar //Azər­baycan. -/1985. - №6. – s.145-183

Çakovski Aleksandr Borisoviç

137.    Qələbə : Siyasi roman. 1-ci kitab /T.e. və ön söz Ayaz Vəfalı.– Bakı: Azərnəşr, 1987.–325 s.

138.    Qələbə: Romandan parça //Ədəbiyyat və incəsənət.-1985. – 23 avqust

139.    Mühasirə: Roman 1 və 2-ci kitab. – Bakı: Yazıçı, 1978. – 699 s.

140.    Mühasirə: Roman 3 və 4-cü kitab /T.e.: M.Əfəndiyev. – Bakı: Yazıçı, 1982. – 644 s.

Çexov Anton Pavloviç

141.    Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. -256 s.

Kitabın içindəkilər: Almadan ötrü; Sevinc; Adaxlı; Məmurun ölümü; Buqələmun; Əsəblər; At familiyası; Oğlanlar; Kiçik zabit Prişibeyev; Dərd; Qüssə; Zarafat; Xanımlar; Kontrabasla sevgi macərası; Xorda oxuyan qadın; Müəllim; Bədbəxtlik; Girdab; Yuxum gəlir; Çılğınlıq; Qara rahib; Rotşildin skripkası; Ədəbiyyat müəllimi; Ana nişanı; Qılaflı adam.

142.    Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Öndər, 2005. – 432 s.

Kitabın içindəkilər: Məmurun ölümü; Cərrahləq; Maska; At familiyası; Oğlanlar;Kiçik zabit Prişibeyev; Rotşildin skripkası; İoniç; Firəng üzümü /T .e.: Q. Musayev. Yaylaqçılar; İt gəzdirən xanım /T.e.: A.Məmmədov. Qüssə; Bədbəxtlik; Hərdəmxəyal; Ana nişanı/T.e.: Ş.Ağayeva. İfritə;Xoşbəxtlik; Qadası /T.e.: C.Məcnunbəyov. Zarafat /T.e.: D.Rzayeva. Hərc mərclik; 6№li palata;  Mujiklər; Qılaflı Adam /T.e.: İ.Nəfisi.  N.N.xanımın hekayəti/T.e.: M.Əfəndiyev.  Qara rahib /T.e.: İ.İbrahimov. Ədəbiyyat müəllimi /T.e.: V.Quliev. Mənim həyatım /T.e.: H.Məm­mədbəyli.

143.    Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. C.1. Hekayələr /T.e.: Q.Musayev, İ.Nəfisi. – Bakı: Azərnəşr, 1987. – 338 s.

144.    Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. C.2. Hekayələr /T.e.: Ş.Ağayeva. – Bakı: Azərnəşr, 1988. – 413 s.

145.    Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. C.3. Pyeslər. Vodevillər.  – Bakı: Azərnəşr, 1988. – 375 s.

146.    Aciz; Çinovnikin ölümü; Poçta şöbəsində; Yoğun və nazik; Böhtan: Hekayələr /T.e.: Məmməd  Arif //Vətən uğrunda. -1944. - №4-5. – S.90-96.

147.    Arayış: hekayə /T.e.: Azad Yaşar //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 17 avqust

148.    Dənizçi: Hekayə /T.e.: A.Şaiq //İllərin töhfəsi. Tərt. və müqədd. T.Xəlilovanın. – Bakı: Gənclik, 1976.

149.    Hekayələr. – Bakı: Gənclik, 1974. – 224 s.

150.    Hekayələr. – Bakı: Azərnəşr.- 1975. – 282 s.

151.    Hekayələr //Çexov A.P., Qorki M. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1984. – 420s.

Kitabın içindəkilər: : Uşaqlıq; Sevinc; Məmurun ölümü; Qalib gəlmiş adamın təntənəsi; Qeyrətli adam; Liberal; Kiçik zabit Prişibeyev; Arayış; Yayınbalığı; Maska; At familiyası; Müəllim; Dərd; Rotşildin skripkası; Firəng üzümü; İonıç; Dövlət xidmətində /T.e.: Q.Musayev. Gec açılmış güllə,T.e.: Hacı Hacıyev. Veroçka, T.e.: Ə.Ağayev. Çılğınlıq ,T.e.: M..Əfən­diyev. Qara rahib /T.e.: Mirzə İbrahimov. 

152.    Pyeslər /T.e.: Nigar Rəfibəyli. – Bakı: Gənclik, 1979. – 112 s.

153.    Albalı bağı: Dram /T.e : Nigar Rəfibəyli //Azərbaycan. -1952. – №8. – s.73-107

154.    Qara rahib; Gec açılmış çiçəklər: Hekayə /T.e.: Hacı Hacıyev //Azərbaycan. -1960. - №1. – s.101-125

155.    Rotşildin kamanı: Hekayə /T.e.: Q.Musayev //Azərbaycan. -1951. - №1. – s.78-84

156.    Şikayət kitabı: Hekayə /T.e.: Anar  //Xəzər. – 2006. - №1. – s.218-219

157.    Üç bacı: Dram /T.e.: Mirzə İbrahimov //Azərbaycan. -1951. - №4. – s.43-86

Çernışevski N.Q.

158.    Nə etməli: Roman /T.e.: Mirzə İbrahimov. – Bakı: Gənclik, 1974.-536 s.

159.    Yeni adamlar haqqında roman /T.e.: M.İbrahimov. – Bakı: Gənclik, 1974. – 536 s.

Davıdov Sergey

 1. Xatirə : Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. -1971. -№10. – S.139

Dementyev Andrey

161.    Bizdən sonra: Şeirlər və poemalar /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə, V.Nəsib. /Ön söz B.Vahabzadənin. – Bakı: Yazıçı, 1988. – 127 s.

162.    İki qanad qalıbdı; Tənha gəz; Necə dözüm; Bu gözəl şəhərə; Lermontov və  Varenka Lopuxina;  Qəlbim dəyişiklik istəmir: Şeirlər /T.e.: C.Vaqif. //Ulduz. – 1982. - №11. – s.8-9.

163.    İnanmaq; Olub-olacağa yanıb yaxılma: Şerlər /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Bakı. – 1981. – 9 mart.

164.    Lermontovun nənəsi: Şeir /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. –1981. – 9 yanvar.

165.    Nizami: Şeir / T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Bakı. – 1982. – 25 may.

Denisov N.

 1. Yarı canım ordadır: Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan qadını. – 1982. - №12. – s.19

Dmitriyev O.

 1. Dərs: Şeir /T.e.: Vaqif İbrahim //Bakı. – 1982. – 25 dekabr.

Dmitriyev Yuri

168.    Ətrafa baxsan: Adi görüşlər, qeyri-adi söhbətlər, çoxlu əlavələrlə ön söz və son söz /T.e.: İ.Salmanov. – Bakı: Gənclik, 1982. – 76 s.

169.    Gizli gecə qonağı: Hekayə //Sovet kəndi. – 1982. – 24 iyul

170.    Qeyri-adi ovçu /T.e.Z.Babayev. – Bakı: Gənclik, 1980. – 128 s.

Dolina Veronika

 1. Duyğular: Şeir /T.e.: Aslan Kəmərli //Azərbaycan gəncləri. – 1980. – 25 oktyabr.

Dolmatovski Yevgeni

 1. Adət eləmişik möcüzələrə: Şeir /T.e.:T.əyyubov//Bakı. – 1964. – 15 may.

 2. Ayrılıq: Şeir /T.e.: İ.Səfərli //Azərbaycan. – 1961. - №4. – s.38.

 3. Azərbaycan: Şeir /T.e.: Ə.Ziyatay //Ürək sözü. – Bakı: Azərnəşr, 1964. – s.233-234.

 4. Həyat: Şeir /T.e.: Cabir Novruz //Bakı. – 1961. – 20 aprel.

 5. Üfüq qızaranda: Şeir /T.e.: A.Babayev //Kommunist. – 1954. – 22 aprel.

Doluxanov Qriqori

177.    Mənim şəhərim; Moskvadan ayrılarkən; Arzu: Şeirlər /T.e.: R.Bəydəmirli //Ədəbiyyat və incəsənət. –1984. – 6 aprel.

Dombrovski Vyaçeslav, Şmulyan Andrey

178.    Franklinin həyatı: Bioqrafik povest /T.e..Z.Balayev. – Bakı: Gənclik, 1979. – 158 s. – 20 sm. – 15 000 n.

Dorizo Nikolay

179.    Azərbaycanlının sözü: Şeir /T.e.: B.Adil //Ürək sözü. -0 Bakı: Azərnəşr, 1964. – s.235-236.

180.    Bahar şerləri: Şeir /T.e.: T.Mahmud //Azərbaycan. -1975. - №9. – S.143.

181.    Düşmənçilik haqqında ballada: Şeir /T.e.: Vaqif Arzumanlı //Kommunist. – 1990. – 8 iyul.

182.    Lirik şeirlər /T.e.: N.Gəncəli //Azərbaycan gəncləri. – 1954. – 21 aprel.

183.    Oğlum haqqında şeirlər /T.e.: Ə.Ziyatay //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1953.5. – 20 iyun.

184.    Veneranın heykəli qarşısında: Şeir /T.e.: X.Rza //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 30 sentyabr.

Dostoyevski  M.

185.    Alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar: Roman /T.e.: B.Musayev. – Bakı: Gənclik. 1979. – 376 s.

186.    Bəyaz gecələr: Povest /T.e.: Y.Əzimzadə //Azərbaycan. -1947. - №1. – s.26-62.

187.    Böyük inkvizitor («Karamazov qardaşları» əsərindən) /T.e.: Məməmd Qocayev //Mütərcim. – 2003. - №3-4. – S.5-14.

188.    Cinayət və cəza: Roman /t.e. yoxdur. – Bakı: Öndər, 2004. – 560 s.

189.    İdiot: Roman /T.e.: Hüseyn Şərif. – Bakı: Yazıçı,1979. – 640 s. 

190.    İdiot: Roman /T.e.: Hüseyn Şərif. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 727 s.

191.    Karamazov qardaşları /Orijinaldan t.e.: Afaq Məsud //Xəzər. – 2006. -№1. – s.48-58.  

192.    Karamazov qavrdaşları: Roman   /T.e.: Telman Vəlixanlı //Mütərcim. – 2005. - №1. – S.3-30.

193.    Kəndçi Marey; İsa yolkasında: Hekayə /T.e.: Ə.Yusifoğlu  //Azərbay­can. -1971. - №11. – S.10-17

194.    Netoçka Nezvanova: Povest /T.e.: İ.İbrahim. –Bakı: Gənclik, 1977. – 180 s.

195.    Seçilmiş əsərlər. – Bakı: Azərnəşr, 1971. – 162 s.

Kitabın içindəkilər:  Bəyaz gecələr: Roman; Hekayələr: Özgə arvadı və çarpayı altına girmiş yad kişi; Kəndli Marey; Həlim qız; Nalayiq məzəli əhvalat; Əbədi ər.

Drabkina Yelizaveta

196.    Qış aşırımı: Poema /T.e. Hüseyn Şərif //Azərbaycan. -1970. - №1. – s.3-33; №2. – s.3-21

Draqunski Viktor

197.    Deniskanın hekayələri /T.e.: Gülnar Şıxəli qızı //Nosov N., Vasilenko İ., Draqunski V. – Bakı: Gənclik, 1988. – s.273-433.

198.    Mənə Sinqapurdan danışın: Hekayələr /T.e.: K.Şıxəli qızı. – Bakı: Gənclik, 1984. – 92 s.

Kitabın içindəkilər:  Canlıdır və işıq saçır; Heç nə gizli qalmır; Dik divarda motosklet yarışı; İvan Kozlovskinin şöhrəti; Rıtsarlar; Qoca dənizçi; İngilis Pavlya və s.

Drujina Yuliya

199.    Yaxşılıq: Şeir /T.e.: S.Sərxanlı //Azərbaycan. -1972. - №9. – S.19-20

Druk V.

200.    Qonaqlıqdan qayıdanda; Xoş hava; Körpü :Şeirlər /T.e.: T.Mahmud //Ədəbiyyat və incəsənət. –1984. – 6 aprel

Dudin Mixail

201.    Dostlara məktub: Şeir /T.e.: S.Sərxanlı //Azərbaycan.-1972.- №9. – s.19-20

Dubov Nikolay

202.    Çayda işıqlar: Povestlər /T.e.: T.Paşazadə.–Bakı: Gənclik, 1977. – 188 s. 

Dubrovin Boris

203.    Azərbaycan dili: Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Bakı. – 1980. – 28 oktyabr.

Erenburq İlya

204.    Həm şən, həm kədərli adam( «İnsanlar, illər, ömürlər» kitabından)  /T.e.: N.Səfərov //Azərbaycan. – 1981. - №3. – s.156-157

Fadeyev Aleksandr

205.    Gənc qvardiya: Roman /T.e.: C.Rzaquliyev, C.Məmmədov. – Bakı: Gənclik, 1975. 670 s.

 1. Gənc qvardiya: Roman /T.e.: C.Rzaquliyev, C.Məmmədov.– Bakı: Gənclik, 1984.– 676 s.

 2. Gənc qvardiya. – Bakı: Yazıçı, 1989. – 620 s. - /DƏK.C.90/

 3. Yazıçının məktubları /T.e.: İsa  İsmayılzadə //Azərbaycan. – 1981. - №12. – s.103-109

Feofanov Yuri

 1. Əhvalatlar və talelər /T.e.: Müsəllim Həsənov. – Bakı: Azərnəşr, 1990. – 187 s.

Fesenko İqor

 1. «Peyğəmbər» iz qoyur: Povest /T.e.: A.Bağırov, R.Əyyubov. –Bakı: Azərnəşr, 1987.–225 s.

Fidler Yuri

211.    İmzasız müəllif ; Hə: Hekayə /T.e.: Hikmət Ziya //Azərbaycan. -1972. – №3. – S.131

Firsov Vladimir

 1. Əbədi od: Şeir /T.e.: Vaqif İbrahim //Bakı. – 1982. – 25 dekabr

213.    Vətən, vətən hissi: Şeirlər /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. – 25 may.

214.    Yeseninə: Şeir /T.e.: Şahmar Əkbərzadə //Azərbaycan gəncləri. – 1980. – 30 oktyabr

Fonvizin İ.D.

 1. Seçilmiş əsərləri . – Bakı: Şəhrq-Qərb, 2006. – 157 s.

 2. Nadan övlad: Komediyalar/T.e.: B.Musayev. – Bakı: Gənclik, 1973. –152 s.

Furmanov D.

 1. Çapayev: Roman /T.e.: Rza Təhmasib//Ostrovski N.A., Furmanov D.A. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – s.368- 646.

Fyodorov Vasili

218.    İki adsız: Şeir /T.e.: A.Əlizadə //Azərbaycan. -1972. - №1. – S.160.

Gerasimov Oleq

219.    Şiələrin müqəddəs şəhərində /t.e.: Zahid Şahsuvarov//Xəzər. – 1993. - №4. – s. 67-80.

Gülşən Lətifxan

220.    Milyonçu (Povest /Ruscadan t.e.: Məmməd Oruc //Ulduz. – 2008. - №12. – s.83-96.

Xaldeyev Aleksandr

 1. Qobustan qayalarında rəsmlər: Şeir /Te.: N.Həsənzadə və S.Almazov //Azərbaycan. -1968. - №11. – s.109

 2. Qağayılar; Ölməz: Şeirlər /T.e.: B.Adil //Azərbaycan. -1972. – №3. – s.145.

İliçov Yakov

 1. İbrahim Əbilov nələr bilirdi («Türkiyə karvanı» romanından parça) /T.e.: Vilayət Rüstəmzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. –1985. – 12 iyul.

 2. Türkiyə karvanı: Roman /T.e.: Vilayət Rüstəmzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1985. – 548 s.

İlya İlf, Yevgeni Petrov

 1. Qeyd kitabçasından: Ssenari //Azərbaycan. -1981. - №8. – S.196-199

 2. «Qızıl dana»: Romandan parçalar /T.e.: N.Səfərov //Azərbaycan. -1981. - №3. – s.109-160.

İrtenyev İ.

 1. Günün cədvəli: Hekayə /T.e.: Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 30 oktyabr.

İsakovski Mixail Vasilyeviç

 1. Katyuşa; Üç qardaş:Şeirlər /T.e.: Əhməd Cəmil //Xəzər. – 2007. - №1. – s.156-157.

 2. Uşaqlığımla görüş: Şerlər /T.e. və müqədd.  Hüseyn Arif. – Bakı: Yazıçı, 1980.

İsayev Yeqor

 1. Yaddaş məhkəməsi /T.e.: Cabir Novruz. – Bakı: Gənclik, 1972. – 82 s.

 2. Yaddaşın məhkəməsi, yaddaşın üfüqləri: Poemalar /T.e.: Cabir Novruz /Ön söz Nəbi Xəzrinin. – Bakı: Yazıçı, 1984. – 216 s.

İvan Boris

 1. Qızıl ürək: Hekayə /Ruscadan t.e.: N.Əbdülrəhmanlı //Xəzər. – 2004. - №1. – s.194-196.

İvanov Anatoli  

 1. Çöllərin kədəri: Povest /T.e.: Sabir Məmmədov //Azərbaycan. -1987. - №2. – s.102-126.

 2. Kölgələr günorta yox olur: Roman. – Bakı: Yaızçı, 1991. – 712 s.

İvanov B.

 1. Zirehli qatar 14-69: Pyes /T.e.: M.Əfəndiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1975.–94 s.

İvanov Sergey

 1. Haqq-ədalət: Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. -1975. - №7. – S.82.

İzmaylov L.

 1. Dəmir məntiq: Hekayə /T.e.: Akif Nurağaoğlu//Ədəbiyyat və incəsənət. –1980. – 20 iyun

Jitkov B.

 1. Povest və hekayələr /T.e.: S.Zeynalova, Ş.Mirbağırova //Prişvin M., Citkov B., Bianki V., Alyoşa Y.  Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik. 1987. – s.111-233.

Jukovski V.

239.    Nəğmə /T.e.: Hamlet İsaxanlı //Poetik düşüncələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – s.95

Kamenkoviç İ.

 1. Yaşamaq qadağandır: Hekayələr. Oçerklər və povest /T.e.: M.Mirkişiyev; Müqədd. E.Mejelaytis. – Bakı: Gənclik, 1978. – 196 s.

Kanıkin Arkadi

 1. Baxıram Xəzərə; Göy göl: Şeirlər /T.e.: M.İsgəndərzadə //Azərbaycan gəncləri. – 1982. – 30 dekabr.

 2. Nə çox, nə də az; Davadan gələn məktub: Şeirlər /T.e.: M.İsmayıl //Azərbaycan. – 1985. - №5. – s.126-128.

Karpov Vladimir

 1. Qələbədən sonra: Hekayə /T.e.: S.Azəri //Ulduz. – 1983. - №11. – S.21-28.

Kartsev V.

 1. Fizika haqqında novellalar /T.e.: K.Mehdiyev.–Bakı: Gənclik, 1975.–112 s.

Kaverin Vennamin

 1. Tanyanın gəncliyi: Povest /T.e.: T.Ələkbərov. – Bakı: Gənclik, 1982. – 288s.

Kazakov Yuri.

 1. İki nəfər dekabrda: Hekayə /T.e.:  Nəriman Əbdülrəhmanlı //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 1 noabr

 2. Hekayələr /T.e.: İ.Yaqubov. – Bakı: Azərnəşr. 1973. – 94 s.

Kitabın içindəkilər: Palıd meşələrində payız; Çörək ətri; Yolda; Adəm və Həvva.

248.    Palıd meşələrində payız: Hekayə /T.e.: Səfər Alışarlı //Azərbaycan. -1983. - №12. – s.147-157

249.    Yuxuda sən acı-acı ağlayırdın: Hekayə /T.e.: Rafiq Səməndər //Azərbaycan. -1982. - №5. – s.134-144

Kazakova Rimma

250.    Bağışlayarsanmı sən də özünü; Qış soneti //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 15 noyabr.

251.    Mart, Azərbaycan, Göy göl; Şəki; Xarakter; Adsız şerlər /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə və Famil Mehdi //Azərbaycan. -1983. - №11. – s.139-142.

252.    Mən həqiqəti sevirəm: Şeir //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 24 noyabr.

253.    Tanıyıram o sahili; Yelkən haqqında nəğmə: Şeirlər  /T.e.: H.Əli //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 20 iyul

254.    Yanar dağlar; Çağla, mahnı; Yeganə övlad: Şeirlər /T.e. S.Sərxanlı //Azərbaycan. -1977. - №11. – s.205-207

Kazantsev Vasili

 1. Uçuş; Uşaqlıq balladası: Şeirlər //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 22  noyabr.

Kloçko S.

 1. Açıq-aydın dəlillər: Şeir /T.e.: Ə.İlham //Kommunist. – 1982. – 28 mart.

Koginov Yuri

 1. Tozağacı qabığında fərman: Povest /T.e.: S.Nəcəfova. – Bakı: Gənclik, 1986. – 133 s.

Kojevnikov Vadim

258.    Qılınc və qalxan: Roman /T.e.: C.Nuhov-Nuhbalayev.–Bakı: Gənclik, 1979..– 1018 s.

259.    Qılınc və qalxan: Roman /T.e.: C.Nuhov-Nuhbalayev. – Bakı: Gənclik, 1980. – 1028 s.

Kolosov Mixail

 1. Ədib Sayan Yıxılmazovun həyatından hekayələr /T.Z.Bünyadov /Red.: S.Hüseynova. – Bakı: Yazıçı, 1984. – 143 s.

Kitabın içindəkilər:   Yüngül atletika; Daş ürəkli adamlar; Müsahibə istəyirəm; Nümayəndə heyəti; Vəzifə istəyirəm.

 1. Nəvə: Hekayə /T.e.: Ə.Mustafayev //Ədəbiyyat və incəsənət. -  1985. – 1 may.

 2. Vəzifədə; Mavi dəniz sahilində: Hekayə /T.e.: Ziya Bünyadov //Azər­baycan. -1981. - №9. – S.197-207

Kondratyev Sergey

 1. Tədbir: Hekayə /T.e.: Ə.Qurbanov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 5 dekabr.

Konstantinos Kavafis

 1. Barbarları gözlərkən;  Dava: Şeirlər /T.e.: Elxan Zal Qaraxanlı //Kaspi. – 2006. – 18-22 mart.

Konstantinova Varvara

 1. Tamaşadan sonra; Anna: Şeirlər /T.e.: S.Sərxanlı //Azərbaycan. -1968. - №11. – s.105-106.

 2. Dörd misra: Şeir /T.e.: Qara Namazov //Azərbaycan. -1972. - №3. – s.143.

Konyaxin V.

 1. Axmaq maşın:  Hekayə /T.e.: İdris Hacızadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 6 fevral.

Koronatova Yelena İvanovna

 1. Meşədə hadisə /T.e.: Ələviyyə Babayeva //Göyərçin. –1981. - №12. – s.5-6

Koryakov Oleq

 1. Rəhmsiz Vanqur: Povest //Azərbaycan. -1972. - №7. – S.156-180; №8. – s.131-158.

Kostov Konstantin

 1. Qısqanclıq: Novella //Azərbaycan gəncələri. – 1981. – 19 sentyabr.

Korolkov Y.

 1. Feliks-xoşbəxt deməkdir (F.Dzerjinski haqqında) /T.e.: C.Məmmədov. – Bakı: Gənclik. 1977. – 484 s. 

Kozlovski Y.

 1. Abbasqulu Ağa: A.A.Bakıxanov haqıqnda şeir /T.e.: A.Kəmərli //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 5 noyabr

 2. Müqəvvəa: Şeir /T.e.: E.İbrahim //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 28 yanvar.

Krılov İ.A.

274.    Bal arısı və milçəklər: Təmsil /T.e.: Hikmət Ziya //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 18 aprel

275.    Bülbül və eşşək: Təmsil /T.e.: A.A.Bakıxanov //Azərbaycan. -1944. - №4-5. – s.78

276.    Cırıcrama və qarışqa: Təmsilər /T.e.: Abdulla Şaiq. – Bakı: Gənclik, 1976. – 13 s.

277.    Durna balığı; Köpək dostluğu; Bölgü:  /T.e.: Hikmət Ziya //Azərbaycan. -1969. - №2. – s.40-42.

278.    Pişik və bülbül; Mərhəmətli tülkü: Təmsillər /T.e.: Hikmət Ziya //Azərbaycan. -1980. - №10. – S.205-207

279.    Sazandarlar /T.e.: Abdulla Şaiq. – Bakı: Gənclik. – 1971. – 30 s.

280.    Seçilmiş təmsillər /T.e.: Abdulla Şaiq, Mirmehdi Seyidzadə və b. – Bakı: Gənclik, 1988.–89 s.

281.    Təmsillər //İllərin töhfəsi. Tərt və müqədd. T.Xəlilovanın. – Bakı: Gənclik, 1976.

Kruçkovski l.

 1. Kordian və gəda: Roman /T.e.: K.Mehdiyev. – Bakı: Gənclik, 1980. –232 s.

Kulafkov Krum

 1. İdman: Yumoristik hekayə //Azərbaycan bədən tərbiyəsi -  162. – 10 fevral.

Kuleşov Alesandr

 1. Tilsimli quyu: Roman /T.e.: Ə.Ağalarov. – Bakı: Gənclik, 1985. – 276 s.

Kulikov Geomar

 1. Ulu Donun sahilində: Tarixi povest /T.e.: F.Rzabəyova. – Bakı: Gənclik, 1988. – 127 s.

Kuprin A.İ.

 1. İnsan qənimi: Povest və hekayələr. – Bakı: Gənclik, 1989. – 280 s.

 2. Qiyamət doktor… (Bir əsr əvvəl yazılan hekayə) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1994. – 26 aprel.

Kupriyanov Vladimir

 1. Yaz günəşi; O azad dünyada; O alverçi dünyasında; və s.: Şeirlər /T.e.: V.Cəbrayılzadə //Ulduz. – 1982. – №2. – S.5-6

Kupriyanov Vyaçeslav

 1. Hamı qışqırır: Şeir /T.e.: V.Bayatlı //Xəzər. – 2004. - №3. – S.12-13

Kurbatov Vladimir

 1. Qusya-Dusya: Novella /T.e: Məmməd Novruzov //Sovet kəndi. – 1985. – 2 noyabr.

Kuşak Yuri

 1. Bir-birinə oxşayanlar; Cüyür: Şeirlər /T.e.: Zahid Xəlil //Sovet kəndi. – 1982. – 24 iyun

 2. Qonaq gedir ağ gəmi: Şeirlər. – Bakı: Gənclik, 1983. – 74 s.

Kuznetsov Yuri

 1. Dəsmal; Su pərisi; Nizaminin kölgəsi; Bal arısı; Qatardan açılmış vaqon  /T.e.: Qoca Xalid //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 1noyabr

 2. Nizaminin kölgəsi: Şeir/T.e.: Qoca Xalid //Arzu. – 1998. - №1. – S.60-61

Qarşin V.M.

 1. Hekayələr /T.e.: K.Məməmdov. – Bakı: Gənclik. 1979. – 147 s.

Kitabın içindəkilər:  Dörd gün; Rəssamlar; Hadisə; Nadecda Nikolayevna Görüş; həqiqət olmayan şey; Qurbağa ilə qızılgülün nağılı.

 

Qaydayenko İvan

 1. Torpağın səsi: Hekayə /T.e.: Salar Aslanov //Azərbaycan. -1982. - №12. – S.67-71.

Qorin Qriqori

 1. IV Kin: 2 hissəli komik faciə /T.e.: Dilsuz //Azərbaycan. – 2008. - №7. – s.5-47.

Qranin Yuri

 1. Dostluq: Oçerk /T.e.: M.R. //İnqilab və mədəniyyət. -1947. - №3. – s.75-21

 2. Xəzinələr adası (Artyom adası haqqında): Oçerk  //Azərbaycan. -1949. - №2. – S. 117-125

Qoqol Nikolay

 1. Ölü canlar; Müfəttiş /T.e.: B.Musayev, S.Rəhman /Ön söz Şamil Qurbanovun. - Bakı: Yaızıçı, 1989. – 444s. - /DƏK.C.36/.

 2. Ölü canlar: Roman-poema /T.e.: - Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 376 s.- /DƏ/

 3. Povestlər. – Bakı: Gənclik, 1975. – 292 s.

 4. Taras Bulba /T.e.: Sabit Rəhman. – Bakı: Maarif, 1983. – 112 s.

Qolubkov Dmitri

 1. Araks: Şeir /T.e.: N.Əlməmmədoğlu //Azərbaycan. -1972. - №7. – S.3

Qonçarov İ.A.

 1. Oblomov: Roman /T.e.: Hüseyn Şərif. – Bakı: Yazıçı, 1980. – 84

Qorki M.

306.    Ana: Roman /T.e.: Ə.Şərif. – Bakı: Maarif, 1976. – 368 s.

307.    Bir samovar var idi: Hekayə və nağıllar /T.e.: F.Məmmədli. – Bakı: Gənclik, 1987. – 48 s.

308.    Fırtına quşu: Hekayə /T.e.: M.Arif //Maarif və mədəniyyət. – 1928. - №12.

309.    Gənclər haqqında /T.e. H.Şərif. – Bakı: Gənclik, 1979. – 208 s.

310.    Gərəksiz adamın həyatı. Xoş güzəran /T.e.: H.Şərif. – Bakı: Gənclik, 1978. – 280 s.

311.    Hekayələr. Bədii publisistika /T.e.: Hüseyn Şərif, Y.Əzimzadə; Ön söz Hüseny Şərifin. – Bakı: Yazıçı, 1988. – 408 s. – 35 000 n. /DƏK.C.72/

Kitabın içindəkilər:  Hekayələr: İlk məhəbbət; Guşənişin; Nakam məhəbbət; Qəhərman haqqında hekayə; Padşahpərəst; Bir eşq macərası; Gözətçi; Ara həkimi; Fəlsəfənin zərrəsi; Əyalət şəhəri Okurov; V.Q.Korolenko /T.e.: Hüseyn Şərif. Bədii publisistika: Sarı iblis şəhəri; Həyatın sahibləri; Amerikada zənci fəhlələrə qarşı kapitalistlərin terroru; Maqnitostroy fəhlələrinə və başqalarına; «Mədəniyyət ustaları» siz kimsiniz?; Proletar humanizmi; Gözəl kitab /T.e.:Yusif Əzimzadə.

312.    İnsanın doğulması: Hekayələr. – Bakı: Gənclik, 1976. – 344 s.

313.    Mən necə oxumuşam: Hekayə /T.e.: Ə.Rəcəbov. – Bakı: Gənclik, 1973. – 32 s.

314.    Şahin nəğməsi: Hekayə /T.e.: A.Şaiq //İllərin töhfəsi. Tərt. və müqədd. T.Xəlilova. – Bakı: Gənclik, 1976.

315.    Uşaqlıq /T.e. Ə.Məmmədxanlı. – Bakı: Gənclik,  1981. – 240 s.

316.    Uşaqlıq: Povest /T.e.: Ə.Məmmədxanlı //Çexov A.P., Qorki M. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1984. – 420s.

Qorodetski S.

 1. Mədən; Sabunçu; Sübh çağı şəhər; Zığ; Hambal: Şeirlər /T.e.: A.Əlisoltan //Ürək sözü. – Bakı: Azərnəşr, 1972. – s.81-86.

Qrabar Sergey

 1. Ruhun aynası /T.e. və ön söz: E.İsgəndərzadə. – Bakı: Vektor NE, 2005. – 157 s.

Qribaçov Nikolay

319.    Seçilmiş əsərləri: Şerlər, hekayələr /T.e.: Nəbi Xəzri, M.Mirkişiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1975. – 247 s.

320.    Anamla görüş: Xatirə.  T.e.Səyavuş Məmmədzadə //Azərbaycan. -1984. - №5. – S.115-120

321.    Salam Bakı!; Səssizlik; Oxu bülbül; Əbədi məhəbbət; Qızlar oxuyur: Şeir /T.e.: Lətif Vəliyev və Hüseyn Hüseynzadə //Azərbaycan. -1975. - №8. – s.6-7.

322.    Ümmana doğru; Qaranlıq düşübmü, ya düşməyibmi:: Şeirlər /T.e.: S.Almazov//Ədəbiyyat və incəsənət. -1971. – 31 iyul.

323.    Sibir: Şeir /T.e.: Ağacavad Əlizadə //Azərbaycan. -1961. - №4. – s.35.

Qulyayev Vladimir

 1. Torpağın səsi; Şeh: Şeirlər /T.e.: T.Mütəllibv //Sovet kəndi. – 1972. – 21 sentyabr.

Qumilyov Nikolay

 1. Mən və siz;Yuxu: Şeirlər /T.e.: V.Bayatlı Ödər //Xəzər. – 2004. - №2. – s.29-31.

326.    Mən və Siz: Şeir /T.e.: Hamlet İsaxanlı //Poetik düşüncələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – s.111.

Ladonşikov İ.

 1. Bakının ağ gecələri; Qobustan möcüzəsi;: Şeirlər /T.e.: V.İbrahim//Azərbaycan gəncləri. – 1979. – 25 okyityabr

Laptev İvan

 1. Yaşıl evin ümidləri /T.e.: Ə.Muxtar. – Bakı: Gənclik, 1986. – 276 s.

Lebedev Vasili

 1. Onu Hippokrat səsləyib: Povest /T.e.: T.Paşazadə. – Bakı: Gənclik, 1982. – 208 s. – 20 sm. – 10 000 n.

Lermontov Mixail

 1. Seçilmiş əsərləri. - /Ön söz Telman Cəfərov. –Bakı: Öndər, 2005. – 520 s.

Kitabın içidəkilər: Şeirlər /T.e.: Hüseyn Arif, Eyvaz Borçalı, Mikayıl Rzaquluzadə, Əhməd Cəmil, Nəbi Xəzri. Poemalar: Qaçqın; Qafqaz əsiri; Bastunci aulu /T.e.: Məmməd Rahim. Dəniz qulduru /T.e.: Məmməd Araz. Ölüm mələyi /T.e.: Nəbi Xəzri. Hacı Abrek /T.e.: Abbas Səhhət. Mtsıri /T.e.: Eyvaz Borçalı. Demon /T.e.: Rəsul Rza. Mənzum dram: Maskarad /T.e.: Rəsul Rza. Zəmanəmizin qəhrəmanları /T.e.: Cabbar Məcnunbəyov

 1. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – 520 s.

Kitabın içidəkilər: Şeirlər /T.e.: Hüseyn Arif, Eyvaz Borçalı, Mikayıl Rzaquluzadə, Əhməd Cəmil, Nəbi Xəzri. Poemalar: Dəniz qulduru /T.e.: Məmməd Araz; Ölüm mələyi /T.e.: Nəbi Xəzri. Hacı Abrek /T.e.: Abbas Səhhət. Mtsıri /T.e.: Eyvaz Borçalı. Demon /T.e.: Rəsul Rza. Mənzum dram: Maskarad /T.e.: Rəsul Rza. Zəmanəmizin qəhrəmanları; Vadim /T.e.: Cabbar Məcnunbəyov

332.    Aşıq Qərib /T.e.: Ə.Yusifoğlu. – Bakı: Gənclik, 1981. – 24 s.

333.    Aşıq Qərib /T.e.: Ş.Mirbağırova //Rus uşaq ədəbiyyatı: A.Puşkin, M.Lermontov, P.Yerşov, M.Prişvin. – Bakı: Öndər, 2005. – s. 176-189s.

334.    Buludlar; Yelkən; Qəmliyəm, dərdliyəm; N.N-nin gözləri: Şeirlər /T.e.: Hüseyn Hüseynzadə //Azərbaycan. -1975. - №4. – S.199-200

335.    Çar İvan Vasilyeviç, cavan fərraş və igid tacir Kalaşqikovun dastanı /T.e.: Səyavuş Məmmədzadə //Azərbaycan. – 2007. - №8. – s. 120-128

336.    Demon: Poema /T.e.: Mikayıl Müşfiq və Rəsul Rza //İnqilab və mədəniyyət. -1934. - №1-2. – S.36-39; №3-4. – S.21-24

337.    Demon: Poema /T.e.: Rəsul Rza //Revolyusiya və kultura. -1939. - №10-11. – s.20-35

338.    İblis (Şərq hekayəti) /T.e.: Eyvaz Borçalı//Azərbaycan. – 2005. - №1. – s. 43-64.

339.    Qafqaz: Şeir /T.e.: Mikayıl Müşfiq və Mikayıl Rəfili //Azərbaycan. -1928. - №8. – s.20

340.    Qaçaq; Yelkən: Şerlər /T.e.: Abdulla Şaiq //İllərin töhfəsi. Tərt. və müqədd. T.Xəlilova. – Bakı: Gənclik, 1976.

341.    Qonşu qız; Qafqaz; Qamış; Məhbus; Ulduz; Döyüşçünün məzarı; Ballada; Mələk; Həyat piyaləsi; Qafqaza; Yuxu; Yelkən; Buludlar; Qara gözlər: Şeirlər //Azərbaycan. -1939. - №8. – s.52-61

342.    Maskarad /T.e.: İ.Soltan //Azərbaycan. -1941. - №5. – s.58-71

343.    Maskarad /T.e.: R.İbrahimoğlu //Azərbaycan. -1951. - №7. – S. 97-127

344.    Mtsıri /T.e.: E.Bopçalı //Mütərcim. – 2004. - №1-2. – s.24-32.

345.    Mübahisə; Üç xurma ağacı; Terekin sovqatı: Şeir /T.e.:A.Səhhət //Azərbaycan. -1939. - №10-11. – S.36-41

346.    Sevirəm Qafqazı mən: Şeir /T.e.: H.Hüseynzadə. – Bakı: Gənclik, 1977. – 56 s.

347.    Sevirəm Qafqazı mən: Şeirlər və poemalar /T.e.: M.Rahim, H.Arif və b. – Bakı: Gənclik, 1988. – 182 s.

348.    Su pərisi; Fikir; A.İ.Odoyevskinin xatirəsi; Vəsiyyət; Dəniz şahının qızı:  Şeir /T.e.: N.Rəfibəyli, Ə.Cəmil //Azərbaycan. -1964. - №10. - S.14-21

349.    Şeirlər, poemalar, romanlar. – Bakı: yazıçı, 1989. – 528s. - /DƏK . C.33/

350.    Tambov xəzinədarının arvadı: Poema /T.e.: R.Rza //İnqilab və mədəniyyət.-1948.- №4.– s.117-133

351.    Valerik; Qafqaz; Elegiya; Ossinanın qəbri; Kəhanət; 1830-cu ilin 30 iyulu; Qara gözlər; Epitafiya; 1831-ci ilin yanvarı; İstək: Şeirlər /T.e.: Eyvaz borçalı //Mütərcim. – 2005. - №1. – s.31-36.

352.    Zəmanəmizin qəhrəmanları /T.e.: C..Məcnunbəyov. – Bakı: Gənclik, 1975. – 160 s.

Leskov Nikolay

353.    Gecə adamları: Povest /T.e.Mehdi Mirkişiyev; Uyuq; Vəhşi heyvan; Gözəmə ustası; Keşikçi; Sənətkar bərbər: hekayələr /T.esrafil Nəzərov //Turgenev İ.S. və Leskov N.S. Roman. Povest və hekayələr. – Bakı: Yaızıçı, 1988. – S.241-435. - /DƏK. C.53/

 1. Hekayələr /T.e.: Nəzərov. – Bakı: Gənclik. 1977. – 206 s.

Lixanov A.

 1. Ailə vəziyyəti: Povest /T.e.: İ.İbrahimov. – Bakı: Gənclik, 1979.–154 s.

 2. Mənim generalım: məktəblilər üçün /T.e.: Ə.Cəfərzadə. – Bakı: Gənclik, 1977. – 14 s.

Lobkov Boris

357.          Məni köhnə yerimə qaytarın  //Azərbaycan. -1976. - №9. – s.206-208

Lukonin Mixail

 1. Şair və evlər müdiri: Roema /T.e.:  M.Araz //Azərbaycan. -1972. - №9. – s.17-18

 2. Sənə: Şeir /T.e.:  Vaqif İbrahim //Azərbaycan. -1975. - №9. – s.79

Luqovskoy Vladimir

 1. Nizami: Şeir /T.e.: Qabil //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 14 mart.

Maltsev O. M.

 1. Dənizdə şəfəqlər: Roman /T.e.: S.Almazov. – Bakı: Azərnəşr, 1973. – 271 s.

Mamin-Sibiryak D.N.

362.    Sibir qartalları: Hekayələr və əfsanələr /T.e. Ç.Nəzərov. – Bakı: Gənclik.  1980. – 120 s.  16 000 n.

Mandelştam Osip

363.    Şeirlər /T.e.: V.Bayatlı Ödər //Xəzər. – 2004. - №2. – s.33-34

Markov Georgi

364.    Sibir: Roman (2 kitabda) /T.e.: Y.Nəsirli, Ə.Muxtar. – Bakı: Yazıçı. 1978. – 592 s. – 35 000 n.

Kitabın içindəkilər: Cənab Skoroxodov; Mayya;Ağ - Bozat; Va­r­lı və Yeromka; Övlad; Sibir qartalları; Varis; Hörüm­çəkl­ər.

 1. Sibir: Roman /T.e.:Yusif Nəsirli və Əhəd Muxtar //Azərbaycan. -1977. - №10. – s.3-66; №11. – s.111-147.

Martınov Leonid

 1. Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. – 1971. -№10. - s.135

Matusovski Mixail.

367.    Görüşmək ümidi: Şeirlər. /T.e.: Qabil, T.Mahmud, İ.İsmayılzadə, İ.Göyçaylı, V.Rüstəmzadə. – Bakı: Yazıçı, 1987. – 109 s.

368.    Qayıq; Ağcaqayın şirəsi: Şeirlər /T.e.: Qabil //Azərbaycan gəncləri. – 1986. – 16 fevral.

369.    Lord Bayron olsa da zəhmli; Çolaq; Həyəcanlanın; Qocalığa uyğunlaşa bilmirəm: Şeirlər /T.e.: T.Mahmud //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 9 mart

370.    Sükut dəqiqəsi: Şeir /T.e.: İsa İsmayılzadə //Azərbaycan. – 1972. - №8. -s.7-8.

371.    Süleyman Rüstəmə: Şeir /T.e.: T.Bayram //Kommunist. – 1986. – 16 mart.

372.    Tibb bacısı; Küknarlar: Şeirlər /T.e.: X.Camal //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 18 oktyabr.

Mayakovski Vladimir

 1. Seçilmiş əsərləri. Şeir və poemalar. – Bakı: Yazıçı, 1983. – 184 s.

Kitabın içindəkilər: Lenin: Poma /T.e.: R.Rza; Şeirlər; Azərbaycana həsr olunmuş əsərlər; Oçerklər; Amerika Bakı­da; /T.e.: M.Rzaquluzadə.

374.    Blek end uayt; Məhəbbət; Atlara qarşı yaxşı əlaqə; Dərin yerlərdə dayaz fəlsəfə; Qiybətçi: Şeirlər /T.e.: Rəsul Rza //Azərbaycan. -1953. - №7. – S.96-102.

375.    İkidir…; Liliçka; Liliçkaya!: Şeirlər  /T.e.: Anar //Anar. XX əsrin dörd rus şairindən  çevirmələr. – Bakı:Yurd, 1999. s.20-29.

376.    Lenin: Poema /T.e.: R.Rza. – Bakı: Gənclik, 1970. – 101 s.

377.    150000000; Yaxşı: Poemalar /T.e.: R.Rza.–Bakı: Azərnəşr, 1973.– 80 s.

378.    Şalvarlı bulud:Poemadan parça; Anam və almanların öldürdüyü bir gecə; Qulaq asın; Sergey Yesenin: Şeirlər /T.e.: Ramiz Rövşən //Xəzər. – 2005. - №1. – S. 18-26

Mayevski Vasili

 1. Çəkmə və qaloş: Təmsil /T.e.: Hikmət Ziya//Kommunist. – 1982. – 1 yanvar.

Medvedyev Valeri

 1. Barankin, adam ol /T.e.: M.Zeynalova. – Bakı: Gənclik, 1989. -114 s.

Mixaylusenko İqor

 1. Xoşbəxtlik: Şeir /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – s. 353.

Mindlin Em.

 1. İlk: Oçerk /T.e.: Zeynal Babayev //Azərbaycan. – 1977. - №8. – S.3-10.

Mişin A.

 1. Söhbət: Şeir /T.e.: M.Soltan //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 27 dekabr.

Monaxov V.

 1. Yulətin çiçəklər: Şeir /T.e.: Ə.İlham //Kommunist. – 1981. – 30 aprel.

Morozov N.

 1. Yuta: povest /T.e.: T.Xəlilov. – Bakı: Gənclik. 1975. – 162 s.

Morozov Yefim

 1. Kotovskiçilərin haqqında hekayələr /T.e.: T.Paşazadə. – Bakı: Gənclik, 1980. – 146 s.

Kitabın içindəkilər: Yürüşdə;  Sübh döyüşü;  Bocya Qora arxasında; Qalisiya üzənliklərində; Qardaşlar; İki görüş və s.

Naqibin Yuri.

 1. Yuxu: Hekayə /T.e.: S.Süleymanov //Azərbaycan. – 1972. - №9. – S.124-128.

 2. Yasəmən: Povest /T.e.: Firuzə Rzabəyova //Azərbaycan. – 1993. - №9-10. – s.83-108.

Nabokov Vladimir

 1. Çorbun qayıtması: Hekayə /T.e.: Səməd Qaraçöp //Xəzər. – 2005. - №1. – s.72-78.

Naumov A.

 1. Oyunbazlar: Hekayə //Sovet kəndi. – 1983. – 10 sentyabr

Nekrasov N.A.

 1. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Azərnəşr, 1971. – 186 s.

 2. Əkin; Şaxta; İşdən sonra; Şair və vətəndaş: Şerlər /T.e.: A.Şaiq //İllərin töhfəsi. Tərt. və müqədd. T.Xəlilova. – Bakı: Gənclik, 1976.

393.    Şaxta: Şer /T.e.: A.Şaiq //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 9 oktyabr.

394.    Baba: Poema /T.e.: Əliağa Kürçaylı //Azərbaycan. -1975. - №12. – s.172-179

395.    Belinski: Şeir /T.e.: Məmməd Rahim //İnqilab və mədəniyyət. -1948. - №6. – s.70-74

396.    Biçilməmiş zəmi; Yuxu; Tufan; Vətən; Səhər; Şeirlər /T.e.: M.Rahim, İ.Soltan, Z.Cabbarzadə, B.Nəbi //İnqilab və mədəniyyət. -1946. - №8. – s. 40-44

397.    Biçilməmiş əkin; İşdən sonra: Şeirlər /T.e.: A.Şaiq //İnqilab və mədəniyyət. -1949. - №7. – S.148-149

398.    Biçilməmiş əkin; İşdən sonra; Şaxta: Şeirlər /T.e.: A.Şaiq //Azərbaycan. -1971. - №12. – s.30-31

399.    Bostançı: Şeir /T.e.: M.Rahim //İnqilab və mədəniyyət. -1948. - №3. – s.36-37

400.    Elegiya; Lay-lay; Vətən; Yolda; Əmək nəğmələri; Şair; Qorxaqlar necə bayram edir: Şeirlər /T.e.: Q.Böyükağa, Ə.Ziyatay, M.Seyidzadə //İnqilab və mədəniyyət. -1951. - №12. – S.107-114

401.    Nümunəvi gədə - sədaqətli Yakov haqqında («Rus elində kimin günü xoş keçir» poema­sından) /T.e.: R.Rza //Azərbaycan. -1971. - №6. – s.149-163

402.    Rus elində kimin günü xoş keçir: Poema /T.e.: Rəsul Rza. – Bakı: Gənclik, 1971. – 275 s.

403.    Rus qadınların: Poema /T.e.: Məmməd Araz //Azərbaycan. -1971. - №12. – s.10-22

404.    Rus qadınları: Poema /T.e.: Məmməd Araz, Vilayət Rüstəmzadə. – Bakı: Yazıçı, 1983. – 124 s.

405.    Sən ey mənim şeirlərim! /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Ədəbiyyat qəzeti. – 1946. – 16 noyabr.

406.    Yanvar şaxtaları: Şeir /T.e.: Ə.Ziyatay //Azərbaycan. -1971. – №12. - s.23-24

Nikolayev Lev

 1. Anqola markası: Hekayələr /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Gənclik, 1983. – 146 s.

Kitabın içindəkilər: Köhnə royal; Qarağat; Əkizlər; Satılan çiçəklər; Cib bıçağı və s.

Oleşa Yuri

 1. Seçilmiş əsərləri /T.e.: Rəna Şıxəmirova. – Bakı: Avroasiya-Press, 2006. – 18 s.

Oleynik Boris 

 1. Torpaq üstə dayanmışam: Şerlər və poema /Müqədd. C.Novruz və N.Xəzri. – Bakı: Yazıçı, 1980. – 148 s.

Oleynik S.

 1. Alaqapı yanında: Şeir /T.e.: Əsgər İlham //Sovet kəndi. – 1980. – 4 oktyabr

Oratovski İosif

 1. Ən doğma ən əziz: Şeir /t.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. – 1975. - №7. – S. 82.

Orlov Sergey.

412.    Çay da igid olarmış: Şeir /T.e.: Tofiq Mütəllibov //Azərbaycan gəncləri. – 1987. – 28 noyabr

413.    Doğma Rusiyam mənim: Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. – 1971. - №10. – s.139-140

414.    İradə nəğməsi: Şeir /T.e.: Tofiq Mütəllibov  //Azərbaycan gəncləri. – 1987. – 5 dekabr.

415.    Rusiya: Şeir /T.e.: Əsgər İlham //Kommunist. – 1972. – 26 noyabr

Oseyeva V.

416.    Dinka: Povest /T.e.: X.Əliyev. – Bakı: Gənclik. 1978. – 648 s.

417.    Nə üçün: Azyaşlı uşaqlar üçün /T.e.: X.Musayeva. – Bakı: Gənclik, 1972. – 16 s.

418.    Sehrli söz; Hekayə /T.e: Ə.Səfərbəyli //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1976. – 29 may

Ostapenko Y.

 1. Zaqatala şöhrəti; Füzulinin adaşı; Bu «Gəncəvi» çinarlar: Şeirlər /T.e.: Məmməd Aslan //Azərbaycan təbiəti. – 1985. - №4. – S.31

Ostrovski A.N.

420.    Pyeslər. – Bakı: Azərnəşr, 1973. – 522 s.

421.    Quduz pullar: Dram /T.e.: Mirzə İbrahimov //Azərbaycan. – 1972. - №12. – S.142-202.

422.    Müdrik olan hərkəsə kifayətdir sadəlik: Dram /T.e.: Mirzə İbrahimov //Azərbaycan. – 1973. - №4. – S.38-91.

Ostrovski Nikolay

 1. Polad necə bərkidi: Roman /T.e.: Məmməd Arif. – Bakı: Gənclik, 1972. – 411 s.

 2. Polad necə bərkidi: Roman /T.e.: Məmməd Arif //Ostrovski N.A., Furmanov D.A. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – s.19-368.

Ostrovski Y.

 1. Buzlu dağ: Şeir /T.e.: Sabir Məmmədov //Azərbaycan müəllimi. – 1979. – 3 yanvar

Oşanin Lev

 1. Mən kimləri sevirəm: Şeir /T.e.: Əsgər İlham //Kommunist. – 1975. – 27 avqust

 2. Ölüm haqqında ballada; Maral balası: Şeirlər /T.e.: Əli Tudə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 20 oktyabr

Ovçinnikov Vsevolod

 1. Palıd kökləri: Dörd illik İngiltərə təəssüratları /T.e.: Rafiq Ağayev //Azərbaycan. – 1980. - №7. – S.166-168; №8. – S.178-179.

 2. Sakura budağı: Roman /T.e.: R.Nağıyev //Azərbaycan. – 1974. - №7. – S.130-158; №8. – s.124-175.

 3. Sakura budağı: Yaponlar haqqında söhbətlər /T.e.: R.Nağıyev. – Bakı: Gənclik, 1976. – 232 s. – 20 000 n.

 4. Sakura budağı /T.e.: R.Nağıyev. – Bakı: Gənclik, 1981. – 264 s.

Ozerov Lev

 1. Yollar dolandıqca dağın boynuna : Şeir /T.e.: Sabir Rüstəmxanlı //Sovet kəndi. – 1975. – 27 sentyabr

Panova V.

 1. Povest /T.e.: Ə.Babayeva. – Bakı: Gənclik, 1978. – 100 s.

Pasternak Boris

434.    Açıq səma altında; İlk qar; Sübh çağı: Şeirlər /T.e.: Məmməd Alim //Azərbaycan. – 2002. - №7. – S.130.

435.    Qış gecəsi; Hamlet; Başladığım zaman….: Şeirlər  /T.e.: Anar //Anar. XX əsrin dörd rus şairindən  çevirmələr. – Bakı:Yurd, 1999.- S.32-44.

436.    Şeirlər /T.e.: Vaqif Bayatlı Ödər //Xəzər. – 2004. - №2. – S.28-29.

Paustovski Konstantin

 1. Hekayələr //K.K.Paustovski. Sobolev L.S. – Bak ı: Gənclik, 1988. – s.5-199

Kitabın içidəkilər: Qiymətli toz; Daş üstündə yazı; Gəlişigözəl sözlər; İlk hekayə; Bir povestin tarixçəsi; Ürəyə düşən izlər; Qəribə bir təsadüf; Qarlı, qasırğalı bir gün; Gecə səfəri; Məni düşündürən kitab; Teleqramm; Daşqın; Nimdaş şineli qoca; Qar; Yağışlı sübh; İtburnu; Ötəri görüşlər; Şam qozaları; Madam Bovenin duası/T.e.: Əkrəm Əylisli.

438.    Sağılıq; Verdinin musiqisi: Hekayələr /T.e.: Ənvər Yusifoğlu //Azərbaycan. – 1972. - №5. – S.177-185

439.    Yaxın və uzaq adamlar: Povest, hekayə və məqalələr /T.e.: İ.İbrahimov. Bakı: Gənclik, 1971. – 326 s.- /Görkəmli adamların həyatı/

Pavlenko N.

 1. Birinci Pyotr /T.e.: Ə.Quliyev, Ş.Əbülfəz qızı. – Bakı: Gənclik, 1991. – 360 s.

Parşikov Aleksey

 1. Şahmatçılar: Şeir /T.e.:V.Bayatlı //Xəzər. – 2004. - №3. – S.13-14

Pavlov A.

 1. Kapitan: Povest /T.e.: C.Ələkbərzadə. – Bakı: Gənclik, 1973. – 160 s.

Peçenov İqor

 1. Onun yanından ötüb keçmə: Hekayə //Azərbaycan. – 1974. - №10. – s.150-156.

Peredreyev Anatoli

 1. Azərbaycanlı ana: Şeir /T.e.: Ağasəfa //Azərbaycan qadını. – 1982. - №4. – s.2.

 2. Heç nə unudulmur: Şeir /T.e.: İlyasTapdıq //Azərbaycan müəllimi. – 1980. – 29 oktyabr

 3. Şamaxıya gedən yol: Şeir /T.e.: S.Sərxanlı //Azərbaycan. – 1970. - №4. – s.190.

Permyak Yevgeni

 1. Nazik sim: hekayələr /T.e.: R.Salmanova. –Bakı: Gənclik, 1977. – 128 s.

Platonov Andrey

448.    Adsız çiçək: Nağıl-rəvayət /t.e.: Elçin H. //Xəzər. – 1993. - №1. – s.125-127.

449.    Məhrəm adam: Povest /T.e.: Baba Vəziroğlu //Azərbacan. -1980. - №9. – s.142-172.

450.    Torpaqda çiçək: Hekayə /T.e.: Mehdizadə İntiqam //Azərbaycan. – 2008. - №3. – s.170-172.

451.    Ulya: Hekayə /T.e.: N.Fətiyeva //Ulduz. – 1985. – №12. –s.28-31.

452.    Üçüncü oğul: Hekayə /T.e.: Natiq Səfərov //Xəzər. – 2005. - №3. – s.104-115.

Platonov Yeqor

 1. Məhkəmə: Hekayə /T.e.: Məmməd Novruzov //Sovet kəndi. – 1981. – 25 iyul.

Plavnik Abram

 1. Məsafə; Dağ səfəri: Şeirlər /T.e.: Ələkbər Ziyatay //Azərbaycan. – 1972. - №3. - s.132

 2. Azərbaycan dili; Abşeron; Sükut; Əvəz: Şeirlər /T.e.: Qabil //Azərbaycan. – 1976. – №8. – s.56-59.

Plyaskovski Mixail

 1. Nİzaminin qızıl misraları: Şeir /T.e.: L.Vəlizadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 9 oktyabr

Poçivalov Nikolay

 1. Sağol, Azərbaycan: Şeir /T.e.: Tofiq Mütəllibov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 1 may.

Poqodin Nikolay

 1. Albert Eynşteyn: Dram /T.e.: M.S.Allahverdiyev //Azərbaycan. – 1972. - №7. – s. 108-155.

Polevoy B.

 1. Biz sovet adamlarıyıq: Hekayə /T.e.: S.Süleymanov //Azərbaycan. – 1972. - №12. – s.15-24.

 2. Əsil insan dastanı: Roman /T.e.: C.Məmmədov. – Bakı: Gənclik, 1978. – 304 s.

 3. Əsil insan dastanı: Roman /T.e: Calal Məmmədov. – Bakı: Gənclik, 1986. – 296 s.  - /DUƏK.C.22/.

Polikarpov Sergey

 1. Abşeron torpağı: Şeir /T.e.: S.Sərxanlı //Kommunist. – 1982. – 5 oktyabr

 2. Duyğu: Şeir //Sovet kəndi. – 1982. – 30 dekabr

Polyakov Yuri

 1. Süddə çəpiş. – Bakı: Kitab aləmi, 2006. – 324 s.

Polyanski Eduard

 1. Hədiyyə: Hekayə /T.e.: M.Ağəddin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 10 aprel

Portnov Vladimir

 1. Əsgər nəğmələri; Suraxanı işığı: Şeirlər /T.e.: Əsgər İlham //Azərbaycan. – 1972. - №3. – s.144.

Povolyayev Valeri

 1. Yol: Hekayələr və povest /T.e.:Hüseyn Şərif.–Bakı: Gənclik, 1986.–16 s.

Prilejayeva Mariya

 1. Qeyri-adi il: Povest. – Bakı: Gənclik, 1972. – 215 s.

 2. Mayın yaşıl budağı: Povest /T.e.: Əzizə. – Bakı: Gənclik, 1982. – 256s.

Primiçenko Vladimir

 1. Soruşsalar; Gözəllik nəğməsi: Şeirlər /T.e.: Tofiq Mütəllibov //Azərbaycan gəncləri. – 1980. – 26 iyul

Prokofyev Aleksandr

 1. Əs bahar küləyi: Şeir /T.e.: Lətif Vəlizadə //Azərbaycan. – 1977. - №11. – S. 194.

 2. Mənim babam: Şeir /T.e.: Əhəd Muxtar //Azərbaycan. – 1971. - №10. – S. 133-134.

 3. Rusiya: Şeir /T.e.: Nəbi Xəzri //Kommunist. – 1981. – 10 noyabr

Prokopenko Y.

 1. Hədiyyə: Hekayə /T.e.: Ə.Qurbanov //Azərbaycan gəncləri. – 1982. – 6 mart.

Protalin Valentin

 1. Nəğmə: Şeir /t.e.: Rəfiq Zəka //Azərbaycan qadını. – 1980. - №9. – s.9

Proşka Leonid.

 1. Bulbinka: Nağıl-povest /T.e.: X.Cavanşir. – Bakı: Gənclik, 1977. – 62 s.

Puşkin A.S.

 1. Seçilmiş əsərləri. Şeirlər. – Bakı: Azərnəşr, 1977. – 276 s.

 2. Seçilmiş əsərlər 3 cilddə. C.1.Şeirlər. – Bakı: Azərnəşr, 1988. – 333 s.

 3. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 583 s..

Kitabın içindəkilər: Şeirlər /T.e.: Ə.Tələt, Ə.Ziyatay, B.Vahabzadə, Q.Böyükağa, R.Nigar, Z.xəlil, Ağasəfa, M.Rahim, Ə.Ənvər, M.Dilbazi, M.Rahim, M.Rzaquluzadə, E.Borçalı, M.Seyidzadə, Z.Cabbarzadə. Poemalar: Qafqaz əsiri /T.e.: M.Rahim. Baxçasaray çeşməsi /T.e.: M.Rzaquluzadə. Qaraçılar /T.e.: M.Müşfiq. Yevgeni Onegin /T.e.: S.Vurğun. Povest və hekayələr.

 1. Seçilmiş əsərləri./Tərt.edən. Telman Cəfərov. –Bakı: Öndər, 2004.–632 s.

Kitabın içindəkilər: Şeirlər /T.e.: Ə.Tələt, Ə.Ziyatay, B.Vahabzadə, Q.Böyükağa, R.Nigar, Z.Xəlil, Ağasəfa, M.Rahim, Ə.Ənvər, M.Dilbazi, M.Rahim, M.Rzaquluzadə, E.Borçalı, M.Seyidzadə, Z.Cabbarzadə. Poemalar: Qafqaz əsiri /T.e.: M.Rahim. Baxçasaray çeşməsi /T.e.: M.Rzaqu­luzadə. Qaraçılar /T.e.: M.Müşfiq. Yevgeni Onegin /T.e.: S.Vurğun. Dramlar: Tunc atlı /T.e.: M.Rzaquluzadə. Xəsis cən­gavər /T.e.: T.Əyyubov. Motsart və Salyeri /T.e.: M.Rzaquluzadə. Daş qonaq /T.e.: N. Rəfibəyli. Nəsr əsərləri: Kapitan qızı /T.e.: Ə.Məməmdxanlı.

481.    Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. C.1. Povest və hekayələr. – Bakı: Avroasiya-Press, 2006. – 279s

482.    Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. C.2. Povest və hekayələr. – Bakı: Avroasiya-Press, 2006. – 318s.

483.    Baxçasaray fontanı: Poema /T.e.: M.S.Ordubadi //Maarif işçisi, 1925. - №4-5.

484.    Baxçasaray fontanı /T.e.: M.Rəfili. – Bakı: Azərnəşr, 1937. – 12 s.

485.    Baxçasaray fontanı /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr. 1967. – 32 s.

486.    Çaadayevə: Şeir /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə ÜlviSənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 349.

487.    Çar Saltan nağılı; Keşiş və onun işçisi Balda haqqında nağıl; Balıqçı və balıq nağılı; Ölmüş şahzadə qız və yeddi pəhləvan nağılı; Qızıl xoruz nağılı /T.e.M.Seyidzadə. Ruslan və Lyudmila /T.e.: M.Rahim //Rus uşaq ədəbiyyatı: A.Puşkin, M.Lermontov, P.Yerşov, M.Prişvin. – Bakı: Öndər, 2005. – s.15-175.

488.    Ərzurum səyahəti /T.e.: M.Rəfili. – Bakı, 1937. – 77 s.

489.    Fazil xana; Çaadayevə: Şeirlər //Kaspi. – 2006. - №10-12. – S.18

490.    Güllə: hekayə /T.e.: A.Əfəndizadə //İnqilab və mədəniyyət. – 1929. - №6.

491.    Küylü küçələrə baş alırammı; Dənizə ithaf; Qafiyəpərəndazın aqibəti: Şeirlər. «Ruslan və Lyudmila» poemasından parça /T.e.: Səyavuş Məməmdzadə //Azərbaycan. – 2003. - №3. – s.147-148.

492.    Qaraçılar: Poema /T.e.: Mikayıl Müşfiq və Ş.Abbasov //İnqilab və mədəniyyət. – 1929. - №10.

493.    Qaraçılar: Poema /T.e.: Mikayıl Müşfiq. – Bakı: Azərnəşr, 1930. – 30 s.

494.    Qaraçılar: Poema /T.e.: Mikayıl Müşfiq. – Bakı: Azərnəşr, 1937. – 30 s.

495.    Qış gecəsi: Şeir /T.e.: Səyavuş Məmmədzadə //Azərbaycan. – 2001. - №12. – s.86.

496.    Qış yolu; Dayəmə; Qış gecəsi; Dustaq: Şerlər /T.e.: Aaiq //İllərin töhfəsi. Tərt. və müqədd. T.Xəlilova. – Bakı: Gənclik, 1976.

497.    Qurana bənzətmələr; Şairə; Napoleon: Şeirlər /T.e.: Səyavuş Məmmədzadə //Azərbaycan. – 1999. - №6. – s. 139-146.

498.    Motsart və Salyeri: Dram /T.e.: Tofiq Bayram //Azərbaycan. – 1987. - №3. – S.100-108.

499.    Nağıllar /T.e.: M.Seyidzadə. – Bakı: Gənclik, 1976. – 80 s.

500.    Povestlər. – Bakı: Gənclik. 1974. – 421 s.

501.    Stansiya nəzarətçisi: Hekayələr. – Bakı: Gənclik, 1987. – 66 s.

502.    Şeirlər, Poemalar. Povestlər. Ön söz Aqil Hacıyevin. – Bakı: Yazıçı, 1987. – 572 s. - /DƏK. C.32/

Kitabın içindəkilər: Şeirlər: Qafqaz /T.e.:Abas Səhhət. «Mən özümə möhtəşəm  bir heykəl uzatmışam; Hafizə nəzirə; Leyla; Çağırış; Tilsim /T.e.Tofiq Bayram. Cukovskiyə; Cukovskinin rəsminə; «Bu qüssəli yolda»;Xəyalpərvərə; «Sən bir qulaq as baba»; Gözələ; Qoy açım qəlbimi hüzrnda mən; «Bağların qüdrətli tanrsı sənə»; Y.Y.Sosnitskayanın albomuna; «Nə şirindir ey vay…»; «Mən də eşitmişəm»; 27 may 1819; Elegiya; «Yox, yox çox əbəsdir bu şikayətlər /T.e.Nigar Rəfibəyli. İ.İ.Puşşinə / T.e.: Nəbi Xəzri. «Allah eləməsin, ağlı itirəm»; Çaadayevə; Qış yolu; Peyğəmbər; «Yadımdadır o möcüzə»; Qış axşamı; Baxçasaray fontanı;  «Mən səni sevirəm»; Çəməçi; Məsləhət; «Bu yaxında bir şeircik..»;Qarayaxa; Dostlara; Hərəkət /T.e.: Eyvaz Borçalı. «Çar Nikita bir zamanlar» /T.e.: Rəsul Rza. Nataşaya; Ay; Dostlarıma; Elegiya; K…; Qəmginlik; Xəstəxana divarlarında yazı /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə. Qara şal; Quşcuğaz; Pəncərə; Kazak; Başdaşıma yazı /T.e.Ağasəfa. Bacıma; Bir zavalı cəngavər; Şəhərcik /T.e.: Rüfət Zəbioğlu.  Batyuşkova; Kazbekdəki mo­nastır /T.e.: Tələt Əyyubov.Kənd; Delviqə; Ona; Dul qalmış gənc qadına; Krivtsova/T.e.: Böyükağa Qasımzadə. Arakç­yevə /T.e.Ənvər Əlibəyli. Sibirə /T.e.Məmməd Rahim. Poemalar: Qaraçılar /T.e.Mikayıl Müşfiq, Şəmsəddin Abbasov; Motsart və Salyeri /T.e.: Tofiq Bayram; Yevgeni Onegin /T.e.: Səməd Vurğun. Povestlər və hekayələr: Kapitan qızı /T.e.: Ənvər Məməmdxanlı; Dubrovski /T.e.Ənvər Məmd­xanlı; Belkinin hekayələri /T.e.: Adil Əfəndiyev; Böyük Pyotrun zəncisi /T.e. Mikayıl Rzaquluzadə; Qaratoxmaq qız /T.e.: Cabbar Məcnunbəyov; Misir gecələri /T.e.: Mirmehdi Seyidzadə; Kircali /T.e. Beydulla Musayev; Qoryuxino kəndinin tarixi; Roslavlev /T.e.: Cahanbəxş.

503.    Povestlər. – Bakı: Gənclik, 1974. – 421 s.

504.    Tunc atlı /T.e.: M.Rəfili. – Bakı: AzərnəşR. 1937. – 22 s.

505.    Yevgeni Onegin: Mənzum roman /T.e.: Səməd Vurğun. – Bakı: Azərnəşr, 1949. – 168 s.

506.    Yevgeni Onegin: Mənzum roman /T.e.: Səməd Vurğun. – Bakı: Azərnəşr, 1955. – 176 s.

507.    Yevgeni Onegin: Mənzum roman /T.e.: Səməd Vurğun. – Bakı: Azərnəşr, 1973. – 175 s.

508.    Yevgeni Onegin: Mənzum roman /T.e.: Səməd Vurğun. – Bakı: Maarif, 1979. – 171 s.

509.    Yevgeni Onegin: Mənzum roman /T.e.: Səməd Vurğun. – Bakı: Adiloğlu, 2005. – 209 s.

Rabiza Florentin

 1. Kosmos sənin evindədir /T.e.: K.Mehdiyev. – Bakı: Gənclik, 1985. – 132 s.

Radionov Aleksandr

 1. Aşırım; Müharibə sözü qısa olsa da; Məhəbbət odası; Çalarlar; İşdəki didişmələr; Yaxşı-yaman : Şeirlər /.T.e.: S.Sərxanlı //Azərbaycan. – 2002. - №9. – s.131-132.

Radişşev Aleksandr

 1. Peterburqdavn Moskvaya səyahət: Povest /T.e.: Hüseyn Şərifov. – Bakı: Avroasyia-Perss, 2006. – 182 s.

Rakşa İrina

 1. Ağac altında ev; Lambuşki; Yevraziya: Hekayələr /T.e.: Qəzənfər Əliyev //Azərbaycan. -1974. - №6. – s.148-169

Rasputin Valentin

 1. Fransız dili dərsi: Hekayə /T.e.: Aydın Uluxanlı //Azərbaycan. -1990. - №8. – s.138-150

 2. Mariyaya pul lazım idi: Poema / T.e.: V.Babanlı //Azərbaycan. -1978. - №7. – s.17-79

 3. Rudolfio: Hekayə /T.e.: Kamil Quliyev //Azərbaycan. -1982. - №3. – s.8-18

 4. Sonuncu möhlət. T.e. Vidadi Babanlı //Azərbaycan. -1987. - №8. – S.3-58; №9. – s.7-95

Razumneviç Vladimir.

 1. Çapay ürəyi: hekayələr. – Bakı: Gənclik, 1973. – 40 s.

Rıbakov Anatoli Naumoviç

 1. Arbat övladları: Roman /T.e.: Hacı Hacıyev //Azərbaycan. -1988. – №3. – s. 115-153; №5. – s.138-167; №7. – s. 140-173

 2. Atəş /T.e.: Ə.Əhmədova. – Bakı: Gənclik, 1979. – 212 s.

Rojdestvenski Robert

521.    Ayrılıq qabağı: Şeir/T.e.: N.Xəzri //Azərbaycan. -1961. - №4.- S.46

522.    Bahar gəlib, əriyib təpədəki qar: /T.e.: A.Əlizadə  //Azərbaycan. -1967. - №6. – S.62

523.    Əsgər Alyoşanın Plovdivdə heykəli: /T.e.: İ.İsmayılzadə //Azərbaycan. -1985. - №5. – S.124-125

524.    Əvəzolunmazlar haqda  («İthaf» poemasından bir parça) /T.e.: Cabir Novruz  //Azərbaycan. -1975. - №9. – S.112-114

525.    İllərin nəğməsi: Şeir /T.e.: D.Musayev //Bakı. – 1982. – 29 dekabr

526.    İşdən sonra iş yerimiz: Şeir /T.e.: Qasım Qasımzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1989. – 14 aprel

527.    Qızıma; Qərib yerdə; Gözləmə salonu; Nəhəng səma; Zaldan gələn məktuba cavab; Sən varsan: Şeirlər /T.e.: Cabir Novruz //Azərbaycan. -1974. - №12. – s.188-192.

528.    Nazim: Şeir /T.e.: İsa İsmayılzadə //Azərbaycan. -1982. - №12. – s.27-29

529.    Otuzuncu  əsrə məktub: Şeirlər və poemalar /T.e.: Xəlil Rza. – Bakı: Gənclik, 1984.– 140 s.

530.    Özüm üçün yaşayıram: Şei rvə poemalar /T.e.: Cabir Novruz. – Bakı: Gənclik, 1975. – 94 s.

531.    Rekviyem: Poema /T.e.: C.Novruz //Azərbaycan. -1966. - №8. – s.117-121.

532.    Sizin üçün yaşayıram: Şeirlər və poemalar /T.e.: Cabir Novruz.–Bakı: Gənclik, 1975.–94 s.

Rubtsov Nikolay

 1. Doğma kənd, kənd axşamları: Şeirlər //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 4 oktyabr.

 2. Yurdumda bir axşam: Şeir /T.e.: Qoca Xalid //Arzu. – 1998. - №1. – s.62.

Rumyantseva Mayya

535.    Ana əlləri: Şer /T.e.: B.Vahabzadə //Kommunist. – 1971. – 18 noyabr.

536.    Xəzər neftçisi: Şeir /T.e.: Dilsuz Musayev //Kommunist. – 1980. – 8 iyun

537.    Qırx birinci ilin poçtalyonu: Şeir /T.e.: Dilsuz Musayev //Sovet Gürcüstanı. – 1980. – 21 iyun

538.    Qız familiyası: Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. -1971. - №10. – S.140

Safronov Anatoli

539.    Gecənin sirri: Dram /T.e.: Mirzə İbrahimov //Azərbaycan. -1983. - №4. – s. 98-128

540.    Kişilərə inanmayın: Dram /T.e.: Mirzə İbrahimov //Azərbaycan. -1970. - №8. – s.131-174

541.    Qəribə doktor: Dram /T.e.: Hüseyn Abbaszadə //Azərbaycan. -1975. - №9. – s.36-74

 1. Sədaqət: Şer /T.e.: B.Vahabzadə //Bakı. – 1981. – 9 mart.

Salınski A.

 1. Təbilçi qız: Dram /T.e. Ələkbər Seyfi //Azərbaycan. -1971. - №6. – S.111-148.

Saltıkov-Şedrin M.S.

 1. Hekayələr /T.e.: B.Musayev. – Bakı: Gənclik, 1973. – 136 s.

 2. Hekayələr, oçerklər, nağıllar /T.e.: B.Musayev. – Bakı: Gənclik. 1977. – 200 s.

Samoxin N.

 1. Qohumluğun bəlası: Hekayə /T.e.: Məmməd Novruzov //Sovet həyatı. – 1980. - №10. – s. 45-46.

Sartakov Sergey

 1. Gül dəstəsi: Hekayə  /T.e.: S.Süleymanov //Azərbaycan. -1971. - №10. – s.125-132.

 2. Terenti əmi: Hekayə /T.e.: S.Süleymanov //Azərbaycan. -1972. - №9. – s.23-34.

Savelyev Viktor

 1. Ürəkdən keçən yollar: Şeir /T.e.: Tofiq Mütəllibov //Azərbaycan gəncləri. – 1980. – 25 oktyabr.

Sazonov Y.

 1. Kənddə yaradıcılıq ezamiyyətində olanın yaradıcılıq hesabatı: Şeir /T.e.: Z.Şahsevənli //Sovet kəndi. – 1983. – 10 sentyabr.

Savin P.

 1. Zamanla ayaqlaşarkən. – Bakı: Azərnəşr, 1978. – 60 s.

Selvinski İlya

 1. Babək: Faciə /T.e.: Xlil Rza. – Bakı: Gənclik, 1975. – 208 s.

 2. Babək: Dram /T.e. :Xəlil Rza //Azərbaycan. -1974. - №4. – s.162-168.

Semyonov M.

 1. Əfqan mənbəyi: Hekayə /T.e.: F.Abbasov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 20 iyun.

Semyonov Y.

 1. Qayıdış: Hekayə /T.e.: E.Cəfərli //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 22 iyul

Semyonov Vladimir

 1. Açıq məktub: Şeir /T.e.: R. Zəka //Azərbaycan. -1972. - №8. – 3-5

 2. Meşəyə nəğmə bağışladın sən: Şeir /T.e.: N.Əlməmmədoğlu //Azərbaycan. -1972. - №7. – s.3.

558.    Ölümsüzlük gecəsi; Dostluq saatları:Şeir /T.e.: M.Rzaquluzadə //Azərbaycan. -1975. - №9. – s.6-7.

 1. Gözlə qayıdacağam: Şeir /T.e.: İsa İsmayılzadə //Azərbaycan. -1982. - №12. – s.24.

Serafimoviç A.

 1. Üç dost: hekayələr /T.e.:Y.Əzimzadə. – Bakı: Gənclik, 1977. – 64 s.

Sergiyenko Konstantğin

561.    Ağ güllə. - Bakı: Gənclik, 1989. – 144 s.

Simonov Konstantin

562.    Açıq məktub: Şeir /t.e.: Ramiz Duyğun //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1989. – 30 iyun

563.    Açıq məktub: Şeir /T.e.:Əli Kərim //Xəzər. – 2004. - №4. – S.236-239.

564.    Anadan əsgər doğulmurlar: 3 kitabdan ibarət roman /T.e.: Yusif Əzimzadə. – 2-ci kitab. – Bakı: Yazıçı, 1987. – 688 s.

565.    Dirilər və ölülər: 3 kitabdan ibarət roman /T.e.: Yusif Əzimzadə. – 1-ci kitab. – Bakı: Yazıçı, 1985. – 472s.

566.    Dirilər və ölülər: Romandan parça /T.e.: Yusif Əzimzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 3 dekabr.

567.    Dostum Səməd Vurğunun Londondakı ziyafətdə nitqi: Şeir //Azərbaycan gəncləri. – 1966. – 20 may.

568.    İnsanlar yaşasın deyə: Şeir /T.e.: T.Mahmud //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 15 fevral.

569.    V.S.: Şeir /T.e.: İ.İsmayılzadə //Azərbaycan. – 1982. - №12. – s.24

Sinelğnikov A.

 1. Atəşgah; Şüvəlan; Pərdələr açıqdı yenə səhərdən; Yeddi rəng içinə qarışıb ağ da: Şeirlər /T.e.: A.Kəmərli //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 13 sentyabr.

Slyadneva Valentina

 1. Atam: Şeir /t.e.: Mədinə Gülgün //Bakı. – 1983. – 13 may.

 2. Bakı: Şeir /T.e.: Sabir Sadıq //Bakı. – 1982. – 23 sentyabr.

 3. Sən mənə bahalı bəxşişlər vermə: Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan qadını. – 1982. - №12. – s.18.

Slutski Boris

 1. Tolstoyun romanı: Şeir /T.e.: İsa İsmayılzadə  //Azərbaycan. -1972. - №8. – s.7.

Smelyakov Yaroslav

 1. Xəstələnərsəm əgər: Şeir /T.e.: Nigar Rəfibəyli //Azərbaycan. -1950. - №11. – s.89.

 2. Şeir; Əziz rus gözəlləri: Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. -1971. - №10. – s.134

 3. Salam Puşkin: Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. -1972. - №11. – S.4

 4. Şeir /T.e.: T.Əyyubov //Azərbaycan. -1972. - №12. – s.14

Smirnov Sergey

 1. Brest Qalası: Roman. T.e. Ə.Cəfərzadə //Azərbaycan. -1972. - №7. – S. 7-35.

 2. Brest qalası: Roman /T.e.: Ə.Cəfərzadə. – Bakı: Gənclik, 1973. – 425 s.

 3. Etiraf: Şeir /T.e. M.Seyidzadə //Azərbaycan. -1961. - №4. – s.49

 4. Rus gözəli: Poema /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə. – Bakı: Gənclik, 1975. – 70 s.

 5. Rus gözəli: Poema /T.e. Mikayıl Rzaquluzadə //Azərbaycan. -1960. - №3. – s.122-144

 6. Yol: Şeir /T.e. Əhəd Muxtar //Azərbaycan. -1971. - №10. – s.135-136

Snegerov G.

 1. Müxtəlif ellərdən məktublar: Hekayələr. – Bakı: Gənclik. 1974. – 118 s.

 2. Sobolev L.S. Hekayələr //K.K.Paustovski. L.S.Sobolev. – Bakı: Gənclik, 1988. – S.199-330.- /DƏK/

Kitabın içidəkilər: Üzüklər; İlkk dinləyici; Düşiənə cavab; İlin Ən qısa gecəsi; Mavi şərf; Bülbül; Bərbər Leonard; Kəşfiyyatçı Tatyan; Gəlin; Dənizçi qəlbi; Göndərilməmiş radioqramm; Təkbətək döyüş; Qorxulu silah; Minomyot yorulmaq bilmirdi; Hərbi komissarın hədiyyəsi; «Matros mayoru«; Son məlumat; Qədim divarlar; Dörd nəfərlik batalyon; Hisslərin tərbiyəsi; bir arzum var /T.e.: Rəfiqə Hüseynova

Sofronov Anatoli

587.    Gecənin sirri: Dram /T.e.: M.İbrahimov //Azərbaycan. – 1983. - №4. – s.98-128.

588.    O nəğməni oxuyuruq; Məhəbbət; Albalı ağacı: Şeirlər /T.e.: Mirvarid Dilbazi //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 29 yanvar.

589.    Sədaqət: Şeir /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Bakı. – 1981. – 9 mart

590.    Sən elə həminsən: Şeir /T.e.: L.Vəlizadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 1 yanvar

591.    Vida poeması /T.e.: Ə.Salahzadə. – Bakı: Yazıçı, 1980. – 145 s.

Sokolov Vladimir

 1. 9 mayda; Çörək: Şeirlər /T.e.: Taleh Həmid //Ulduz. – 1985. - №5. – s.48

 2. Valentin Nikulinə; Anatoli Parpara; Dua; Tiranlar, Şairlər /T.e.: Mahir Qarayev //Arzu. – 1998. - №4. – s.75-76.

Solouxin Vladimir

 1. Doğulmamış nəğmələr; Arzum da, hissim də təmizdir hələ: Şeirlər /T.e: A.Əlizadə //Azərbaycan. -1967. - №6. – S.60.

 2. Gizlənməyin yağışdan6 Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. -1972. - №11. – s4-5.

Sorokin Lev

 1. Bakıda: Şeir /T.e.: Vahid Əziz //Bakı. – 1980. – 3 noyabr

Sotnik Yuri

 1. Kuprum Esin iksiri: Povest /T.e.: M.Rzaquluzpadə. – Bakı: Gənclik, 1982. – 200 s.

 2. Məni necə xilas etdilər: Hekayələr /T.e.: T.Ələkbərov – Bakı: Gənclik, 1976. – 108 s.

Sovenko İqor

 1. Ağır xasiyyət: Satira /T.e. M.Kazımoğlu //Azərbaycan. -1982. - №5. – s.87.

Spasski Svyatoslav

 1. Şayba: Hekayə /T.e.: M.Ağəddin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 23  yanvar.

Starşinov N.

 1. İlk dəfədir; Mənim sevgim: Şeirlər /T.e.: V.İbrahim //Bakı. – 1982. – 23 iyun.

Stelnikov Mixail

 1. Ulduzlar: Şeir /T.e.: M.İsmayıl //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 7 iyun.

Stepovoy P.A.

 1. Qatov: Romandan parça /T.e.: N.Həsənov //Sovet kəndi. – 1980. – 13 mart.

Suxov F.

 1. Bu torpaq: Şeir /T.e.: Ağasəfa //Azərbaycan gəncləri. – 1982. – 26 iyun.

Sumin Vladimir

 1. Müayinə; Dodaqqaçdı /T.e.: A.Babayev //Ulduz. – 2002. - №10. – S. 95

Surkov Aleksey

606.    Bayraq olmuş ad: Şeir /T.e.:  M.Seyidzadə //Azərbaycan. -1952. – №11. – S.23-24.

607.    Bizim arxamızda durur Moskva: /T.e.:  Z.Cabbarzadə //Azərbaycan. -1947. - №9. – s.11.

608.    Çağırış: Şeir /T.e.:  B.Adil //Azərbaycan. -1950. - №11. – s.91

609.    Əsgər anası; Səngərdə: Şeirlər /T.e.:  Tələt Əyyubov //Azərbaycan. -1972. - №6. – s.151-152.

610.    İnsanlığın baharı: Şeir /T.e.:  S.Sərxanlı //Azərbaycan. -1985. - №5. – S.10-11.

611.    Mənim əziz dostum, sadiq yoldaşım: Şeir /T.e.:  Ə.Ənvər //İnqilab və mədəniyyət. -1951. - №5. – s. 114.

612.    Ölü düşmən:  Şeir /T.e.:  Məmmd Rahim  //İnqilab və mədəniyyət. -1947. - №11. – s. 74.

613.    Səngərdə; Soldat anası: Şeir /T.e.:  T.Əyyubov //İnqilab və mədəniyyət. -1949. - №7. – s.97-98.

614.    Zəfər səhəri: Şeir /T.e.:  Mikkayıl Rzaquluzadə //İnqilab və mədəniyyət. -1946. - №8. – s.3.

Suslov V.

 1. Meşə və tərəqqi; Liftə müraciət; Vaxtından qabaq; Sərhədlər; Sirr; Mağazada; Yalançı; Təzə kitabsevər: Şeirlər /T.e.: Hikmət Ziya //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 26 mart.

Svetaeva Marina

616.    Amazonkaya məktub //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 26 oktyabr

617.    Anmıram, danmıram…; Axmatovaya; Don Juan: Şeirlər /T.e.:Çingiz Əlioğlu //Xəzər. – 2005. - №3. – s.143-146

618.    Blok haqqında şeirlərindən; Sənin adın; Yatır yollar yorğunu; Sərbəst tərcümə //Xəzər. – 2005. – №2 – s.27-30

619.    Eşq; Şeirlər böyüyür; Bloka yazılan şeirlərdən; Vəfasız, yəni çox sadiq: Şeirlər /T.e.: V.Bayatlı Ödər//Xəzər. – 2004. - №2. – s.26-28

620.    Mənim Puşkinim; (Puşkin və Puqaçov):Elmi-publisistik esse /T.e.: Səyavuş Sərxanlı //Azərbaycan. -2002. - №12. – s.161-169.

 1. Mənim Puşkinim //Azərbaycan. – 2002. - №12. – s.161-169

Svetlov Mixail.

 1. Şeirlər /T.e.:M.Araz. – Bakı: Azərnəşr, 1975. – 204 s.

 2. Şeirlər /T.e.: V.Bayatlı Ödər //Xəzər. – 2004. – №2. – s.26-27.

 3. Qrenada: Şeir /T.e.: Səyavuş Məmmədzadə //Azərbaycan. -1975. – №1. – s.132

Sviqun S.K.

625.    Biz qayıdacağıq: Sənədli roman /T.e.: Ə.Yusifli. – Bakı: Azərnəşr, 1972.–407 s.

626.    Biz qayıdacağıq: Sənədli romandan bir parça /T.e.: Ə.Yusifoğlu //Azərbaycan. -1972. - №2. – S.6-24

Şalamov Varlam

 1. Gözəl xətt; Xüsusi sifariş; Maqiya; Geoloqlar; Protezlər: Hekayələr /T.e.: Azər Abdulla //Xəzər. – 2004. - №2. – S.51-71

 2. Kolıma dəftərindən: Şerlər /T.e.: Maarif Soltan //Azərbaycan. -1993. - №9-10. – S.109-111

Şestinski Oleq

 1. Bakıda çinar: Şeirlər və poemalar /T.e.: Ə.Muxtar. H.Razi. – Bakı: Yazıçı, 1982. – 144 s.

Şklyarevski İqor

 1. Quş kölgəsi: Povest /T.e.: Çingiz əlioğlu. – Bakı: Gənclik, 1979. – 152s.

Şklovski Viktor

 1. Marko Polo: Tarixi roman /T.e.: İsmayıl Qarayev.– Bakı: Çinar-Çap, 2005.– 190 s.

Şoloxov Mixail

 1. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – 168 s.

Kitabın içindəkilər: Burulğan; Respublika inqilabi-hərbi Sovetinin sədri; Ailəli Adam; Əyri yol; Sırtıqcığaz; Muzdurlar; Zədə; Dayça /T.e.: Ə.Abbasov. Bir dil; Nifrət dərsi/T.e.: Hüseny Şərif. İnsanın taleyi /T.e.: B.Musayev.

 1. İnsanın taleyi: Hekayələr /Müqədd. Elçinin. – Bakı: Azərnəşr,1 975.– 256 s.

Şuf Vladimir

 1. Səlimə.Şamaxı müsibəti: Poema /T.e.: Qara Namazov. – Bakı: Gənclik, 1971. – 32 s.

Şukşin Vasili 

635.    Arsızlar:Hekayə /T.e.: Muxtar Qaradaşlı //Azərbaycan. -1999. - №5. – S.143-150

636.    Bir evin sakinləri: hekayələr və povestlər /Müqədd. Əkrəm Əylisli. – Bakı: Yazıçı, 1981. – 260s.

637.    Dan üzü yağan yağış; Yaşamağa kənd seçirəm: Hekayələr /T.e.: Aydın Tağıyev //Xəzər. – 2006. - №3. – s.199-211.

638.    Xoruzun üçüncü banınacan: Povest /T.e.: Eldar Baxış //Azərbaycan. -1979. -№9. – s.55-98.

639.    İmtahan: hekayə /T.e.: Mahir Qabiloğlu //Azərbaycan müəllimi. – 1985. – 5 iyul

640.    Yaşamağa kənd seçirəm: Hekayə /T.e.: Aydın Tağıyev //Yeni Azərb­aycan. – 2001. – 14 dekabr.

Tarianov N.V.

 1. Görünməz döyüşlər: Çekistlər haqqında hekayələr /T.e.Z.Babayev. – Bakı: Azərnəşr, 1972. – 228 s.

Tarkovski Arseni

 1. Gözəl Gülayım haqqında povest /T.e.: Ə.Salahazadə. – Bakı: Gənclik, 1970. – 192 s.

Tatyaniçeva Lyudmila

 1. Bir budaq şimşək: şerlər. – Bakı: Gənclik, 1981. – 26 s. 

 2. Oğullarım –gələcəyim; Rus gözəli: Şeirlər /T.e.: Davud Nəsib //Ədəbiy­yat və incəsənət. -1980. – 8 fevral .

Telpuqov Viktor

 1. Paraşütçülər: Povestlər /T.e.: Z.Qiyasbəyli. -  Bakı: Yazıçı, 1985. –347 s.

Tendryakov Vladimir

 1. Buraxılışdan sonrakı gecə: Povest /T.e.: Kamil Məmmədov //Azərbaycan. -1986. - №2. – s.104-136.

Terehenko Dina

 1. Həqiqətdə olmuş yxu: Şeir /T.e.: V.Zeynal //Azərbaycan müəllimi. – 1985. – 26 aprel.

Tixaya Qalina

 1. Yüksəklik; Mityanın hədiyyəsi; Olya; Oğru külək: Şeirlər /T.e.: S.Süleymanov //Azərbaycan. -1979. - №9. – S.170-173

Tixonov Nikolay

 1. Altı sütun: Hekayələr / T.e.S.Almazov. – Bakı: Gənclik, 1975. – 147s.

 2. Altı sütun: Hekayələr / T.e.S.Almazov. – Bakı: Gənclik, 1981. – 182 s.

Kitabın içindəkilər: Altı Sütun;  Qayğısız şəhərdə; Uzun gün; Qızılgül.

651.    Altı sütun: Hekayə /T.e.: Sabir Almazov //Azərbaycan. -1975. - №8. – S.8-36

652.    Azərbaycan dəftəri: Şerlər, məqalələr, xatirələr, Məktublar, çıxışlar. – Bakı: Yazıçı, 1979. – 192 s. 

653.    Danışır leninqradlılar; Yeni bahar; Bakı: Şeirlər /T.e.: N.Gəncəli və S.Sərxanlı //Azərbaycan. -1972. - №9. – S.15-16

654.    Xaricdən dönüş: Şeir /T.e.: M.Rzaquluzadə //İnqilab və mədəniyyət. -1950. - №11. – S.88

655.    Xatirələrimdən səhifələr: yollar, izlər //Azərbaycan. -1963. - №6. – s.115-136

656.    Kirov bizimlədir: Şeir /T.e.: M.Dilbazi //İnqilab və mədəniyyət. -1950. - №12. – s.71-74

657.    Kənddə mitinq; Hind çayı; Dövlətli Adam; Mömin bəndə; Səhər; Dua: Şeirlər /T.e.: O.Sarıvəlli //inqilab və mədəniyyət. -1952. - №12. – S.75-80

658.    Lenin; Sovet bayrağı; Sovet ordusu: Şeirlər /T.e.: Q.Böyükağa //Azərbaycan. -1957. – №1. – s.173

659.    Lenin; Su axtaranlar; Türkmənsayağı bir şer; Belqradda qızıl əsgərlərin məzarı; Həyat günəşi; Yuxu: Şeirlər /T.e.: Tələt Əyyubov və Ağacavad Əlizadə //Azərbaycan. -1972. - №6. – s.149-151

660.    Leninqrad hekayələri //Vətən uğrunda. -1942. - №3. – s.32-35

661.    Sovet bayrağı: Şeirlər /T.e.: İ.Coşğun //Azərbaycan. -1961. - №4. – s.66

662.    Salnaməçi; Maksim Qorki prospektində qoca söyüd; Keçmiş süvari; Belaya Veca: Şeirlər /T.e.: Nəbi Xəzri və Famil Mehdi //Azərbaycan. -1976. - №12. –s.129; 134-136.

Timofeyev V.

663.    Birici dəfədir hamıdan ayrı: Şeirlər /T.e.: M.Soltan //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 27 dekabr

Titov V.A.

664.    Ölümün acığına: Povest /T.e.: M.Əkbər. –Bakı: Gənclik, 1971 – 139 s.

Tolstaya Sofiya

665.    Mənim həyatım. – Bakı: Azərnəşr, 1981. – 220 s.

Tolstaya Tatyana

 1. Kvadrat: Hekayə /T.e.: Səfər Alışarlı   /Xəzər. – 2004. - №4. – s.229-235

 2. Peters: Hekayə /T.e.: Rafiq Tağı //Azərbaycan. -2003. - №1. – s.123-131

Tolstoy Lev Nikolayeviç

 1. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Öndər. – 2004. – 616 s.- /DƏ/

Kitabın içindəkilər: Uşaqlıq; İlk Gənclik/T.e.: Cabbar Məcnunbəyov. Kazaklar /T.e.:Qılman İlkin. Hacı Murad /T.e.: Mustafa Əfəndiyev.

 1. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 360 s.

Kitabın içindəkilər: Povestlər: Kazaklar /T.e.: Qılman İlkin. Hacı Murad /T.e.: Mustafa Əfəndiyev. Sergi ata /T.e.: Rafiq Ağayev. Pes: Canlı meyit/T.e.: Ənvər Məmmədxanlı.

 1. Əsərləri 14 cilddə. C1. Uşaqlıq. İlk gənclik /T.e.: C.Məcnunbəyov. – Bakı: Azərnəşr, 1975. – 375 s.

671.    Əsərləri 14 cilddə. C2. Hərb və sülh. 1-ci hissə /T.e.: M.Arif. - Bakı: Azərnəşr, 1977. – 392 s.

672.    Əsərləri 14 cilddə. C3. Hərb və sülh 2-ci hissə/T.e: B.Musayev. – Bakı: Azərnəşr, 1978. – 436 s.

673.    Əsərləri 14 cilddə. C.4Hərb və sülh. 3-cü hissə/T.e.:B.Musayev. – Bakı: Azərnəşr, 1978. – 488 s.

674.    Əsərləri 14 cilddə. C.5. Hərb və sülh 4-cü hissə /T.e.: M.Arif. – Bakı: Azərnəşr, 1978. – 388 s.

675.    Əsərləri 14 cilddə. C6. Hekayələr. Povestlər /T.e.: B.Mustafayev. – Bakı: Azərnəşr, 1979. – 404 s.

676.    Əsərləri 14 cilddə. C7. Hekayələr, Povestlər /T.e.: Q.İlkin. – Bakı: Azərnəşr, 1980. – 328s.

677.    Əsərləri 14 cilddə. C8. Anna Karenina /T.e.: Ə.Məməmdxanlı. – Bakı: Azərnəşr, 1980. – 580 s.

678.    Əsərləri 14 cilddə. C9. Anna Karenina /T.e.: C.Məcnunbəyov. – Bakı: Azərnəşr, 1981. – 466 s.

679.    Əsərləri 14 cilddə. C10. Povest və hekayələr. –Bakı: Azərnəşr, 1983.–312 s.

680.    Əsərləri 14 cilddə. C11. Hekayələr. Povestlər /T.e.: R.Ağayev. – Bakı: Azərnəşr, 1983. – 334 s.

681.    Əsərləri 14 cilddə. C12. Dirilmə /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1983. – 324 s.

682.    Əsərləri 14 cilddə. C13. Dirilmə  /T.e.: C.Məcnunbəyov. – Bakı: Azərnəşr, 1983. – 295 s.

683.    Əsərləri 14 cilddə. C14. Povestlər. Pyes /T.e.: R.Ağayev, Ə.Məmmədxanlı. – Bakı: Azərnəşr, 1984. – 292 s.

Kitabın içindəkilər: Povestlər: Kazaklar /T.e.Qılman İlkin; Hacı Murat /T.e. Mustafa Əfəndiyev; Sergi ata /T.e.Rafiq Ağayev; Kreyser sonatası /T.e.Rafiq Ağayev; Fransuaza /T.e.Rafiq Ağayev. Pyes: Canlı meyit /T.e.Ənvər Məmmədxanlı

684.    Baba və nəvə; Tapılmış uşaq; Çəyirdək /T.e.: İ.İbrahimov //Rus uşaq ədəbiyyatı: A.Puşkin, M.Lermontov, P.Yerşov, M.Prişvin. – Bakı: Öndər, 2005. – S. 189-192.

685.    Dirilmə /T.e.: M.Rəfili. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1951. – 1-ci hissə 293 s.2-ci hissə 382 s.

686.    Dirilmə /T.e.: M.Rəfili. – Bakı: Azərnəşr, 1980. – 292 s.

687.    Qafqaz əsiri. Kazaklar /T.e.: Qlkin. – Bakı: Gənclik, 1981. – 244 s. –

688.    N.A.Nekrasova məktublar. T.e. İsa İsmayılzadə //Azərbaycan. -1978. - №9. – S.153-158

689.    Povestlər və pyesn söz Arif Hacıyevin. – Bakı: Yaızçı, 1988. – 425 s. – /DƏK.C.56/

690.    Sevastopol hekayələri /T.e.: B.Musayev. – Bakı: Gənclik, 1978.–184 s.

Tretyakov İvan

691.    Çiçəklər dan qızaranda açılır: Hekayə //Azərbaycan. -1965.- №5. – S.175-186

692.    Hər şey hələ qabaqdadır («Qafqazın müdafiəsi uğrunda» trilogiyasından). /T.e.: Ə.Yusifoğlu //Azərbaycan. -1972. - №11. – s.27-90

693.    İşıqla gedirik (Xatirələrdən səhifələr) //Azərbaycan. -1975. - №5. – s.78-86.

694.    Köhnə yaralar/T.e.: Hekayə /T.e.: İsmayıl Şıxlı //Azərbaycan. -1960. – №2. - s.94-114.

695.    Sənə həyat bəxş edirəm: Hekayə /T.e.: Sabir Əhmədov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 23 yanvar.

696.    Yeddinci hücum: Hekayə /T.e.: Ə.Qasımov //Azərbaycan. -1968. - №11. – s.111-122.

697.    Yollar ayrıcında: Hekayələr, povestlər. – Bakı: Azərnəşr, 1975. – 326 s

698.    Yollar ayrıcında: Hekayə /T.e.:  İsmayıl Şıxlı //Azərbaycan. -1964. - №7. – s. 114-157.

Turgenev İ.S.

 1. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə /Tərt.edən. Əmin Əfəndiyev. C.1. Ön söz Nizaməddin Şəmsizadənin. – Bakı: Azərnəşr, 1989. – 438 s. 

Kitabın içindəkilər: Romanlar: Rudin; Ərəfə /T.e. Mikayıl Rzaquluzadə; Dvoryan ocağı /T.e.:İ.Nəfisi.

 1. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. C.2. – Bakı: Azərnəşr, 1989. – 435 s.

Kitabın içindəkilər: Atalar və oğullar /t.e.Mikayıl Rzaquluzadə; Tüstü /T.e.C.Məcnunbəyov: Romanlar. Yakov Pasınkov /T.e.Yusif Əzimzadə; Artıq adamın gündəliyi /T.e.Əkrəm.Əylisli: Povestlər.

 1. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. C.3.  – Bakı: Azərnəşr, 1989. – 335 s.

Kitabın içindəkilər: Povestlər: Faust; Asya; İlk məhəbbət; Bahar suları; Çertopxanovun aqibəti.  Mənsur şeirlər: Görüş; Kubok; Yaşamaq qaydası; Qumm saatı; Gecə qalxdım; Mən tək olanda; Boş laqqırtı; Məhəbbət; Həqiqət və ədalət; Təkərin altına düşdü; Yazığım gəlir; Təbiət; Daş; Rahib; Nələr düşünəcəyəm mən? Dua /T.e. göstərilmyib/.

702.    Atalar və oğullar: Povest /T.e. M.Rzaquluzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1951. – 224 s.

703.    Atalar və oğullar: Povest /T.e. M.Rzaquluzadə. – Bakı: Gənclik, 1981. – 196 s.

704.    Atalar və oğlullar: Roman və hekayələr /T.e.: M.Rzaquluzadə, M.Mirkişiyev, N.Nəzərov. – Bakı: Yazıçı, 1988. – 334 s.

705.    Ərəfə /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Gənclik, 1953. – 268 s.

706.    Mumu: Hekayə /T.e.: A.Əfəndiyev. – Bakı: Gənclik, 1978. – 43 s.

707.    Ovçunun  xatirələri: hekayələr /T.e.: M. Rzaquluzadə . – Bakı: Gənclik, 1973. – 86 s.

708.    Povestlər /T.e.: C.Məcnunbəyov. – Bakı: Gənclik, 1976. – 256 s.

709.    Rudin /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Gənclik, 1952. – 192 s.

710.    Seçilmiş  hekayələri. – Bakı: Maarif. 1977. – 216 s.

Turgenev İ.S., leskov N.S.

 1. Roman. Povest. Hekayələr /T.e.M.Rzaquluzadə, M.Mirkişiyev, İ.Nəzərov; Ön söz Nailə Muradəliyeva. – Bakı: Yazıçı, 1988. – 439 s. – 35 000 n.-/DƏK.C.53./

Kitabın içindəkilər: Turgenev İ.S. Atalar və oğullar; Ovçunun xatirələri /T.e.:Mikayıl Rzaquluzadə;

Tuşnova V.

 1. Məktublar: Şeir / T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Bakı. – 1981. – 9 mart.

Tütçev Fyodor

 1. Gözün olsun üstümüzdə; Di, dur gedək: Şeir /T.e.: Qoca Xalid //Arzu. – 1998. - №1. – S.61

714.    Son məhəbbət; Bahar suları: Şeir //Poetik düşüncələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.99-103.

Tvardovski Aleksandr

715.    Bu, belə olmuşdur («Üfüqlərdən üfüqlərə» poemasından) /T.e.:Tofiq Bayram //Azərbaycan. -1964. - №12. – s.123-130

716.    Gedirəm…..:Şeir /T.e.: A.Aslan //Azərbaycan. -1961. - №4. – s.56

717.    Qaqarinin xatirəsinə : Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. -1972. - №11. – s.3

718.    Şofer; İvuşka:Şeir //İnqilab və mədəniyyət. -1947. - №11. – s. 70-72

719.    Təşəkkür: Şeir /T.e.: Mustafa İsgəndərzadə //Azərbaycan. -1972. – №8. – s.3

720.    Vasili Tyorkin: Poema /T.e.: A.Aslanov. – Bakı: Gənclik, 1973. – 247 s.

721.    Vasili Tyorkin: Poema /T.e.: A.Aslanov. – Bakı: Yazıçı, 1985. – 242 s.

722.    Yaddaşın hökmü: Poema /T.e.: Tofiq Bayram //Azərbaycan. -1987. - №11. – s. 4-14

Tverskoy A.

 1. Bosfor mahnısı :Nazim Hikmət haqqında hekayələr /T.e.Hökümə. – Bakı: Gənclik, 1972. – 239 s.

Uspenski L.

 1. Heraklın on iki qoçaqlığı: qədim yunan əfsanəsi /T.e.C.Rzaquliyev. – Bakı: Gənclik, 1970. – 80 s.

Uspenski M.

 1. Evə yazıçı gəlib: Hekayə /T.e.: Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 28 may.

Uşinski K.

 1. Hekayələr v ənağıllar. – Bakı: Gənclik, 1978. – 87 s.

Vaxtin Boris

 1. Constaun fəlakəti: Siyasi publisistika/T.e.: N.Səfərov //Azərbaycan. -1983. - №4. – S.156-172

Valovoy Dmitrii

 1. Axtarış: İqtisadi povest /T.e.: R.Nağıyev, C.Xəlilov. – Bakı: Azərnəşr. 1986. – 387 s.

Vasilenko İ.

 1. Ulduz: Povest /T.e.: İ.İbrahimov //Nosov N., Vasilenko İ., Draqunski V. – Bakı: Gənclik, 1988. – S.203-271.

Vasilyev Boris

 1. Kiminsiniz ay qocalar? :Hekayə /T.e.: Ə.Muxtar  //Ulduz. – 1983. – №2. – S.4-25

Vasilyev Sergey.

731.    Ata yurdu: Şeir /T.e.: A.Məmmədov //Azərbaycan müəllimi. – 1972. – 15 sentyabr.

732.    Berlində universitet həyətində mitinqAmerika dəftəri» şeirlərindən) /T.e.: Tələt Əyyubov //Bakı. – 1967. – 20 yanvar.

733.    Dostluq: Şeir /T.e.: Əli Kərim //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1961. – aprel.

734.    Durna qatarı kimi (C.Cabbarlıya) /T.e.: Cabir Novruz //Kommunist. – 1969. – 30 oktyabr.

735.    Durna qatarı kimi; Sevirəm Bakını: Şeir /T.e.: Cabir Novruz //Doğma üfüqlər. – Bakı: Azərnəşr, 1972. - s.28-30.

736.    Əzəmətli zirvə (Nəsimi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 14 iyul.

737.    Ləyaqət : Poema/T.e: Nəbi Xəzri //Azərbaycan. -1972. - №10. – s.3-9

738.    Ləyaqət: Şeirlər və poemalar. – Bakı: Azərnəşr. 1974. – 142 s.

739.    Məhəbbətin yaranması: Şeir /T.e.: Ə.Tələt //Azərbaycan. – 1961. – №4. – s.34.

740.    Mən sevirəm Bakını: Şeir /T.e.: Azad Talışoğlu //Bakı. – 1974. – 22 may.

 1. Sabir: Şeir /T.e.: A.Abdullazadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 23 dekabr.

 2. Sevirəm Bakını: Bulaq: Şeir /T.e.: Cabir Novruz //Ulduz. – 1969. - №5. – s.33.

 3. Yavaş: göyərçinlər: Şeirlər /T.e.: xəlil Rza//Kommunist. – 1964. – 17 may.

Vaysenberq Lev.

 1. Kiçik bacı: Roman /T.e.: M.Arif. – Bakı: Azərnəşr, 1954. – 608 s.

 2. Kiçik bacı: Roman. 1-ci kitab /T.e.: M.Arif. – Bakı: Azərnəşr, 1973. – 388 s.

 3. Üzük: hekayə /T.e.: Y.Əhmədoğlu //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 4 noyabr.

Verşiqorova P.

 1. Təmiz vicdanlı insanlar: roman /T.e.: Ə.Səbri. – Bakı: Gənclik, 1978.– 402s.

Vikulov Sergey

748.    Çay qırağında: Şeir /T.e.: Ə.Cəmil //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 30 sentyabr.

749.    Mənim nəslim: Şeir /T.e.: M.İbrahim //Bakı. – 1964. – 19 may.

750.    Ömürlük məhəbbət: Poemadan parçalar /T.e.: S.Sərxanlı //Azərbaycan. -1975. - №9. – S.145-149.

751.    Rusiya: Şeir /T.e.: Ə.Muxtar //Kommunist. – 1972. – 10 oktyabr.

752.    Şərəf lövhəsi; Yerdə yaşayıram: Şeir /T.e.: M.Araz //Azərbaycan gəncləri. – 1972. – 2 sentyabr.

Vikulov Y.

 1. Çiçəklər: Şeirlər /T.e.: Rəfiq Zəka //Bakı. – 1972. – 14 sentyabr.

 2. Hamlet; Qadın evdən gedəndə: şeir /T.e.: Q.Qasımzadə //Azərbaycan. – 1973. – 32. – s.125.

 3. Mənim ilahəm; Nəğmələrlə dolu ürək: Şeir /t.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. – 1971. - №10. – s.139.

Vilenski Mixail

 1. Mitinq; Dodaq qaçdı: Hekayələr /T.e.: A.Babayev //Ulduz. – 2002. - №1-. S.94-95

Vinokurov Yevgeni

 1. Mənim ilahəm; Nəğmələrlə dolu ürək: Şeirlər /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. -1971. - №10. – S.139

 2. Hamlet; Qadın evdən gedəndə: Şeirlər /T.e.: Qasım Qasımzadə //Azərbaycan. -1973. - №2. – S.125.

 3. Virta N.

 4. Stalinqrad vuruşması: Ədəbi ssenari /T.e.: Ş.Abbasov. – Bakı: Azərnəşr, 1950. – 183 s.

Vişnevetski İlya

 1. Gerion: Məktublar və teleqramlardani ibarət povest  /T.e.: Ə.Muxtar //Ulduz. – 1982. – №9. – S.10-21

Vıqodskaya E.İ.

 1. İspan əsgəri «Don Kixotun» müəllifi Servantesin qeyri-adi sərgüzəştləri: Povest /T.e.: M .Süleymanov. – Bakı: Azərnəşr, 1965. – 142 s.

Vıqonnaya Leonila.

 1. Müəllim: Hekayə /T.e.: Ə.Babayeva //Azərbaycan gəncləri. – 1972. – 30 sentyabr.

Vladimirov V., Suslov L.

 1. Abverin casusu: Sənədli povest. – Bakı: Gənclik, 1975. – 216 s.

Volobuyeva İrina

 1. Şair dostuma: Şeir /T.e.: S.Sərxanlı //Azərbaycan. -1972. - №9. – S.16.

Voleviç Qalina

 1. Avtoservis: Yumoristik hekayə /T.e.:P.Əliyev //Ədəbiyyat və incəsənət. –1983. – 3 sentyabr.

Volobuyeva İrina

 1. Mingəçevir qurucularına: Şeir /T.e.: B.Qasımzadə //qasımzadə B. Əsərləri. – Bakı: Azərnəşr. 1961. – s.157.

Voronko L.

 1. Ən gözəl yer vətəndir: Şeirlər və nağıllar /T.e.: Elçin. – Bakı: Gənclik, 1975. – 30 s.

Voronin Sergey

 1. Məhəbbət oğrusu: Hekayə /T.e.: Vasif Nəsiboğlu  //Azərbaycan müəllimi. – 1982. – 25 iyun

Voronkova Lyubov

 1. Şəhərli qız: Povest /T.e.: E.Cabbarov. – Bakı: Gənclik, 1985. – 96 s.

Vorontsov Andrey

 1. Xoşbəxtlik düsturu və yaxud intiqam: Hekayə //Yeni Azərbaycan. – 2003. – 4; 11 may

Voskoboynikov Valeri

 1. Böyük loğman: Əbu Əli İbn-Sina: Tərcümeyi-hal. – Bakı: Gənclik. 1984. – 164 s.

Voskresenskaya Z.

 1. And: Hekakyə //Azərbaycan pionerii. – 1982. -5; 10 noyabr

Voznesenski Andrey

774.    Ernst Neizvestnı haqqında rekviyem: Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. -1971. - №10. – s.137-138.

775.    İşıq; Yuxu: Şeir /T.e.: A.Abdulla //Ulduz. – 1972. - №10. – s.18.

776.    XX əsrin monoloqu; Vladimir Vısotskinin xatirəsinə; Kitab hay-küyü: Şeir /T.e. Ağasəfa//Azərbaycan. -1991. - №2. – s.150-152.

777.    Qarışqa; Mayakovskinin keçmiş makinaçısı Y.Yanitskayaya bir neçə söz; Ulduz; Qraf Rezanovun ispan mahnısı /T.e.: V.Bayatlı //Xəzər. – 2004. - №3. – s.7-10.

778.    Mixaylovsk üzərində ulduz; Çaplinin sehrləri; Romada hərrac: Şeirlər /T.e.: Ağasəfa //Ədəbiyyat və incəsənət. –1985. – 13 dekabr.

779.    Neizvestnı haqqında rekviyem;  Sal üstündə: Şeir /T.e.: Əli Kərim //Azərbaycan. -1966. - №10. – s.155-156.

Vısotski Vladimir

 1. Dostlar, yenə uzatdılar vaxtımı: Şeir /T.e.: Qoca Xalid //Arzu. – 1998. - №1. – s.62.

 2. Dostum gedir Maqadana…; Kənd təsərrüfatı  sərgisinə yazılmış məktub; Kən təsərrüaftı sərgisindən gələn məktub;  Hündürlüyə tullanan atlet haqqında mahnı;  Şahmat tacı uğrunda yarış; Qurd ovu: Şeirlər /T.e.: Qoca Xalid //Xəzər. – 2007. - №2. – s.114-125.

 3. Lev Yaşinin söhbəti: Şeir /T.e.: Qoca Xalid //Ulduz. – 2005. – №1. – s.25-26.

 4. Rus poeziyası; Uzaq Şərq; Mənim qonşum : Şeirlər //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 11 oktyabr.

Yakovlev Yuri

 1. Əl ağacları: Hekayə /T.e. Gülhüseyn Hüseynoğlu //Azərbaycan. -1970. - №1. –s. 162-164.

 2. Kombatın yuxusu: Hekayə /T.e.: Nəriman B. //Azərbaycan müəllimi. – 1983. – 25 fevral.

 3. Rota komandiri: Hekayə /T.e. Səkinə Hüseynova //Azərbaycan. -1972. - №8. – S.159-165.

Yan Vasili

 1. Çingiz xan: Roman /T.e.: Hacı Hacıyev. – Bakı: Gənclik. 1983. – 324 s.

788.    Çingiz xan: Roman. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyas Nəşriyyatı, 1998. – 366 s.

789.    Kurqanlardan gələn işıq: Tarixi roman (Makedoniyalı İskəndər haqqında). – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 1996. – 357 s.

Yefetov Mark.

 1. Əsgər papağında qumbara. Son mərmi: Povestlər /T.e.: Z.Qiyasbəyli. – Bakı: Gənclik, 1977. – 214 s.

Yesenin Sergey.

 1. Seçilmiş əsərləri /T.e.: Ə.Kürçaylı. –Bakı: Avroasiya-Press, 2006. –167s.

 2. Şeirlər və poemalar /T.e.: Ə.Kürçaylı. – Bakı: Azərnəşr, 1975. – 256 s.

Kitabın içindəkilər: Şeirlər: İran nəğmələri; Poemalar – 26-lar haqqında ballada; Anna Snegina; Qara Adam.

793.    Şeirlər /T.e.: Ə.Kürçaylı, S.Məmmədzadə Blok A., Mayakovski V., Yesenin S. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – s.276-384. - /DUƏK. C.33/

794.    Ağcaqayın: Şeirlər /T.e.: Əliağa Kürçaylı ///Xəzər. – 2005. - №1. – S.212-215

795.    Ağlamaram, yalvarmaram, yanmaram; Göl allandı, naxışlandı;  Kaçalovun itinə: Şeirlər /T.e.: S.Məmmədzadə//Ədəbiyyat və incəsənət. –1985. – 27 sentyabr.

796.    Anama məktub: Şeir /T.e.: M.Qarayev //Elm. – 1990. – 10 mart

797.    Anama məktub: Şeir /T.e.: Mahir Qarayev //Azərbaycan. – 1995. – 9 sentyabr.

798.    Anama məktub; İt balası;  Vaysınıb yanmıram, dəm verib gözə: Şeirlər /T.e.: Eyvaz Borçalı //Ədəbiyyat və incəsənət. –2006. – 6 oktyabr

799.    Anama məktub; Əlvida söyləyir çiçəklər mənə; Aylı gecə; Eşikdəyəm; Bilirik ki, hər ikimiz; Salamat qal əziz dostum, salamat; Ana duası; Di öp məni, öp məni sən; Əlvida ey Bakı; Ayrılaq gərək; Cavandım, qəşəngdim ötən əyyamlar: Şeirlər /T.e.:Knyaz Aslan //Poetik düşüncələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.118-143

800.    Anna Snegina: Poema /T.e: Ə.Kürçaylı //Azərbaycan. -1964. - №5. – S.117-129.

801.    Əlvida doğma Bakı; Nə ölmək yenidir: Şeirlər /T.e.: E.N.Sibirel //Azərbaycan. – 2006. – 4 iyun

802.    «Fars motivlərindən»: Şeir //Yeni Azərbaycan. – 2005. – 15 aprel

803.    Xorasanda: Şeir /T.e. :  S.Rüstəm //İnqilab və mədəniyyət. -1928. - №6-7. – S.16

804.    İt haqqında nəğmə; Adsız şerlər //Azərbaycan. -1974. - №89. – S.88-91

805.    İran nəğmələri: Şeir /T.e.:  Səyavuş Məmmədzadə //Azərbaycan. -1986. - №4. – S.154-159

806.    Qadına məktub: Şeirlər və poema /T.e.: Ə.Kürçaylı. – Bakı: Gənclik, 1970. – 127 s.

807.    Qadına məktub :Şeir /T.e.: S.Məmmədzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. –1981. – 21 avqust

808.    Qadına məktub; Anamdan məktub; Cavab; İran nəğmələrindən və b. şerlər /T.e. Ə.Kürçaylı //Azərbaycan. -1960. - №10. – S.176-181.

809.    Qafqaz; Tiflis: Şeirlər //Yeni Azərbaycan. – 2005. – 29 aprel.

810.    Qara adam: Poema /T.e.: Ramiz Rövşən //Xəzər. – 2004. - №3. – s.18-22.

811.    «Qırx dua» poemasından /T.e.: Qoca Xalid //Arzu. – 1998. - №1. – s.61-62.

812.    Nə təəssüf…; Əlvida…: Şeirlər /T.e.: Anar //Anar. XX əsrin dörd rus şairindən  çevirmələr. – Bakı: Yurd, 1999. - s.14-18.

813.    Sovet Rusiyası; Anama məktub: Şeir /T.e. Ə.Kürçaylı //Azərbaycan. -1965. -№11. – s.110-113 .

Yevtuşenko Yevgeni

814.    Adların taleyi.: Şeir /T.e.:  Xəlil Rza //Azərbaycan. -1971. – №10. – S.136

815.    Əcəlin çatmamış ölmə…..: Roman /T.e.:  Əhəd Muxtar //Azərbaycan. -1997. - №9-10. – S.170-177.

816.    Heç nəyin yarısını istəmirəm.: Şeir /T.e.:  İsa İsmayılzadə  //Azərbaycan. -1972. - №8. – S.6.

817.    Həsəd: Şeir /E.N.Sibirel //Azərbaycan. – 2004. – 4 iyun

818.    İnam: Şeir /T.e.: B.Vahabzadə  //Bakı. – 1980. – 27 oktyabr.

819.    Qar ələnir asta-asta; Uyu sevgilim: Şeirlər /T.e.: S.Məmmədzadə //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 16 oktyabr.

820.    Məhəbbət həmişə təhlükədədir; Tənhalıq: Şeirlər /T.e.: Ə.Muxtar //Ulduz. – 1980. - №3. – s.42-43.

821.    Mənə qulaq asın: Şeirlər. – Bakı: Yazıçı, 1980. – 138 s.

822.    Pəncərə; Bal; Məzlumluq: Şeir /T.e.:  İsa İsmayılzadə //Azərbaycan. -1979. - №11. – s.87-91

823.    Sonuncu xahiş; Harda dərd var : Şeirlər /T.e.: V.Bayatlı //Xəzər. – 2004. - №3. – s.5-6

824.    Təşəkkür; Yorulma; Dərinlik; Həsəd: Şeirlər /T.e.: B.Vahabzadə //Ulduz. – 1981. - №4. – s. 1-3.

825.    Uyu; Əzizim; Yerlərə nur səpə-səpə: Şeirlər /T.e.:  C.Novruz //Azər­baycan. -1967. – №1. – s.11-113

826.    Yeni yazanlara: Şeir /T.e.: B.Vahabzadə //Azərbaycan. – 1981. - №9. – s.91.

827.    Yeni yazanlara; Sənin şöhrətinə…: Şeirlər /T.e.: B.Vahabzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 9 yanvar.

828.    Yorulma: Şeir /T.e.: B.Vahabzadə //Kommunist. – 1982. – 23 iyul; Kitablar aləmində. – 1983. -№1. – s.21.

Voynoviç Vladimir

829.    Əsgər İvan Çonkinin həyatı və ağlasığmaz sərgüzəştləri .: Roman-lətifə /T.e.: Maarif Soltan //Azərbaycan. -1994. - №1-3. – S.145-153;  №4-6. – S.151-160; 1995. - №1-3. – S.162-171

Zakrutkin Vitali

830.    Yaddaş çiçəyi: Hekayə /T.e.:  Vaqif Musa //Azərbaycan. -1975. - №8. – s.205-217

Zaytsev Vyaçeslav

831.    Abidə: Poema /T.e. :  Vaqif İbrahim  //Azərbaycan. -1983. – №8. – s.82-87

832.    Çörək; Ümid işığı; Adsız bir yol ayrıcı; Adsız şerlər /Ş/. T.e. Musa Yaqub //Azərbaycan. -1980. - №4. – S.75-78

833.    Dava illərinin evləri: Şeir /T.e. :  Dilsuz //Azərbaycan. -1985. - №5. – S.140

834.    Kirovabadda; Dağlarda necədir:  Şeir /T.e. :  Əhəd Muxtar //Azərbaycan. -1986. - №12. – S.69-70

835.    Qalib əsgər: Şeir /T.e.: B.Adil //Azərbaycan. -1973. - №5. – s.14-15.

836.    Qırmızı qar; Dağlar; Üç adsız:  Şeir /T.e.: Ağacavad Əlizadə //Azərbaycan. -1972. - №3. – s.137-139.

837.    Qızıma; Balıqçılar sahili: Şeir /T.e.: Əli Kərim //Azərbaycan. -1963. - №11. – s.138-139.

838.    Özümlə görüş; Dostların gözü.: Şeir /T.e.: C.Novruz //Azərbaycan. -1966. - №4. – s.189-190.

839.    Şerlər /T.e. :  Tələt Əyyubov //Azərbaycan. -1968. - №11. – S.102

840.    Uzaq bir xatirə: Şeir /T.e.: Xəlil Rza //Azərbaycan. -1975. - №7. – S.81

841.    Yuxumu görürəm?; Xəzər:  Şeir /T.e. :  Ağacəfər Həsənli //Azərbaycan. -1984. - №2. –s.184-185.

842.    Vətənə; İnsan gedir əbədiyyətə: Şeir /T.e.: Z.Xəlil //Azərbaycan. -1960. - №2. – s.92.

Ziborov A.

 1. Görüş günü: Hekayə /T.e.: Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 12 oktyabr.

Zoşşenko Mixail

844.    Buraxmaram; Valya; Arılar və adamlar.: Hekayə /T.e.:  Baba Vəziroğlu //Azərbaycan. -1979. - №10. – s.163-184.

845.    Qeyd dəftərindən /H/;. Yumorist; Xəsis cəngavər; Kitab bayramı; Müftəxor; Qoca Kapeldinerin /SY/ T.e. Aydın Quliyev //Azərbaycan. -1986. - №10. – s.182-187.

846.    «Mavi kitab»dan /T.e.:Anar  //Xəzər. – 2006. - №1. – s.224-228.

847.    Müqəvva: Hekayə /T.e.: S.Cəfərov //Ədəbiyyat və incəsənət. –1985. – 9 may.

848.    Oğrular; Hamam: Hekayələr /T.e.: Oruc Məmməd//Ədəbiyyat və incəsənət. –1987. – 11 dekabr

 

*               *                  *

849.    Bahar dostları: RSFSR  şairlərinin şeirləri. – Bakı: Azərnəşr, 1961. – 248s.

850.    Çağdaş rus şerindən tərcümələr. T.e. Anar //Yeni Azərbay­can. – 2006. – 16 fevral.

851.    Çekistlər: Rus yazıçılarının bəddi-sənədli hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1976. – 192 s.

852.    Doğma üfüqlər: RSFSR şairlərinin şeirləri. – Bakı: Azərnəşr, 1972. - 236 s.

853.    Dost ellər, dost nəğmələr.: Rus şairlərinin şeirləri. /T.e.: Ə.Cəmil. – Bakı:  Gənclik, 1975. – 222 s.

854.    Gümüş dövrün sirləri (N.S.Qumilyov, P.D.Balmont, A.A.Axmatova, M.A.Kuzmin, O.E.Mandelştam və V.Y.Bryusovun şeirləri) /T.e.: Kamal Abdulla– Bakı: Mütərcim, 2001.

855.    İllərin töhfələri: Rus yazıçılarının əsərləri /T.e., iqtibas və təbdil A.Şaiq; müqədd. T.Xəlilovanın. – Bakı: Gənclik, 1976. – 184 s.

856.    Müasir rus nəsri: Povestlər və hekayələr (Y.Trofimov, B.Vasilyev, V.Lidin, A.İvanov)  /T.e. və ön söz Hüseyn Şərifin.  – Bakı: Yazıçı, 1983. – 436s.

857.    Pyeslər: Rus dramaturqlarının  pyesləri. – Bakı: Yazıçı, 1980. – 274 s.

858.    Rus xalq nağılları /T.e.: X.Vəzirov. – Bakı: Azərnəşr, 1985. – 280 s.

859.    Rus şairləri Azərbaycan haqqında.Bakı: Azərnəşr, 1955. – 156 s.

860.    Rus şairlərinin minimalist şerləri (31 şair). / T.e. Çingiz Əlioğlu //Azərbaycan. -2001. - №6. – S.105-107.

861.    Rus uşaq ədəbiyyatı: A.Puşkin, M.Lermontov, P.Yerşov, M.Prişvin. – Bakı: Öndər, 2005. – 328 s.

862.    Rus yazıçılarının hekayələri.Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960. – 184 s.

863.    Sərhədlərimizin keşiyində: Povest, hekayə və oçerklər. – Bakı: Azərnəşr, 1979. – 188 s.

864.    Şeir mənim üçün bir kainatdır: Tərcümələr /Ön söz M.İbrahimovun. – Bakı: Gənclik, 1988. –405 s.

865.    Rus nağılları. Nağıllı həyət. – Bakı: Atilla, 2000. – 67 s.

866.    Ürək sözü: Rus klassiklərinin, müasir rus sovet yazıçılarının Azərbaycana həsr etdikləri əsərləri. – Bakı: Azərnəşr, 1964. – 262 s.

867.    Ürəkdən ürəyə: Rus sovet şairlərinin poema və şeirləri /T.e.: Tələt Əyyubov. – Bakı: Gənclik, 1968. – 96 s.

868.    Yaz suları. Dan söküləndə. İlxı: Rus klassik poeziyası Qoca Xalidin tərcüməsində. – Bakı: Şirvannəşr, 1997. – 39 s.