AMERİKA UŞAQ ƏDƏBİYYATİNDAN TƏRCÜMƏLƏR

 

Andersen H.

 1. Düyməcik /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1962. – 24 s.

 2. Düyməcik /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Gənclik, 1979. – 18 s.

 3. Qar kraliça /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1963. – 56 s.

 4. Nağıllar və rəvayətlər /T.e.: M,Rzaquluzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956. – 176 s.

Biçer-Stou, Harriet

 1. Tom dayının koması: Roman //Biçer-Stou. Voyniç. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1986. – 695 s. /DUƏK. C.23/

 2. Tom dayının daxması: Roman /T.e.: Hidayət. – Bakı: Gənclik, 1991. – 384 s.

Əzimov Ayzek

 1. Mənim oğlum fizikdir: fantastik hekayə //T.e.: C.Qaryağdı //Pioner. – 1970. - №9. – S.15-17

Gilman Şarlotta Perkinz

 1. Amerikada uşaq əməyi: Şeir /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 351.

Heminquey Ernest

 1. Bir günün intizarı: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Zeydulla Ağayev //Pioner. – 1979. - №7. – S.16-18.

 2. Əlvida silah: Roman; Məclubedilməz: Hekayə  /T.e. və son söz: H.Hacıyev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961. – 348 s.

 3. Fitsceralda məktublar/T.e.: Natiq Səfərov//Kaspi. – 2005. – 15-17 oktyabr.

Hill Jo

 1. Atamı əlimdən almayın: Şeir /T.e.: Zeynal Jabbarzadə //Pioner. – 1956. - №1. s.19

Kalma N.

 1. Qara Salli: Hekayə /T.e.: Əsgər Ağayev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961. – 212 s.

Kuper Ceyms Fenimor       

 1. Ləpirçi /T.e.: Əsəd Zeynalov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. – 448 s.

 2. Ləpirçi /Tərt.e.: Ə.Zeynalov. – Bakı: Gənclik, 1991. – 335 s. – /Macəra və fantastika kitabxanası/

 3. Ləpirçi /T.e.: Əsəd Zeynalov. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 336 s.

 4. Sonuncu mogikan /T.e.: Ə.Zeynalov //Kuper C., Sent-Ekzüperi A., Lindqren A.,  Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. –  649 s. /DUƏDK.C.36/

 5. Sonuncu mogikan: Roman /T.e.: Əsəd Zeynalov. – Bakı: Öndər, 2005. – 376 s.

London Jek

 1. Hekayələr. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1940. – 89 s.

 2. Hekayələr /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – 113 s.

Kitabın içindəkilər: Həyat eşqi; Boz qurd; Dönük; Göyərtə yelkəni altında; Meksikalı.

 1. Kin /T.e.: M.Kamran. – Bakı: Uşaqgəşcnəşr, 1951. – 18 s.

 2. Martin İden /T.e.: İ.İbrahimov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 438 s.

 3. Yalançı Nam-Bok: Hekayə /T.e.: Aydın Uluxanlı //Azərbaycan. -1991. - №8. – S.157-164

Lonqfelleu Henri Vordvös

 1. Uşaqlar: Şeir /İngiliscədən t.e.: Ş.Xəlilov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 13 dekabr.

Marşall, Gdison

 1. Pələn səsi //Azərbaycan pionerii. – 1958. – 3; 7 yanvar.

Nersis Felipe

 1. Quane hekayələri /T.e.: M.Zeynalova. – Bakı: Gənclik, 1986. – 32 s.

Kitabın içindəkilər: Qualiyə gedirik; Baba; Nəvə; Xala; Təhsil komissiyasının katibi; Babanın söhbətləri;m  Anam, Loğa  Juaqa və b.

Oldric T.

 1. Amerika məktəblisinin xatirələri /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1939.-217 s.

Selincer Cerom Devid

 1. Banan balığının ən uğurlu günü: Hekayə /T.e.: Vilayət Quliyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.59-74.

 2. Banana azarlı balıq asan tutulur: Hekayə /İngiliscədən t.e.: K.Nağıyeva //Ulduz. – 1993. - №1-2. – S.44-51

 3. Çolaq dovşan konnektikutda: Hekayə /T.e.: Vilayət Quliyev //Ulduz. – 1989. - №2. – S.67-72.

 4. Roman, povest və hekayələri. – Bakı: Yazıçı, 1990. – 387 s. (DUƏK)

Seton-Tompson Ernest

 1. Ayı balası Conni: Hekayə /T.e.: Ə.Məmmədov.–Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962.– 32 s.

 2. Hekayələr /T.e.: S.Zeynalova //London C., Zalten F., Seton-Tompson E. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1985. – 347 s. - /DUƏK.C.17/

 3. Heyvanlar haqqında hekayələr /T.e.M.Rzaquluzadə. – Bakı: Gənclik,1974. – 216 s.

 4. Heyvanlar haqqında hekayələr /T.e.M.Rzaquluzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr,1979. – 232 s.

 5. Küçə müğənnisi: heyvanlar haqqında hekayələr /T.e.: S.Zeynalova. – Bakı: Gənclik, 1982. – 176 s.

Kitabın içindəkilərVinnipeq canavarı; Kral analostankası; Oğlan və vaşaq; Sınaq; Cek-qaçağan atdır; Arno; Küçə müğənnisi; Teto; Nə üçün arı quşları ildə bir dəfə ağılların itirirlər;Çink

Svift C.          

 1. Qulliverin səyahəti. –  Bakı,  1950. –324 s.

Şou İrvin

 1. Dalğın, şıltaq və zərif qız: Hekayə. //T.e.: Vaqif Aslanov //Azərbaycan. -1997. - №7-8. – S.155-175

Tven Mark   

 1. Seçilmiş əsərləri /Ön söz A.Zverevin. – Bakı: Gənclik, 1985. – 356 s. – 20 sm. - /DUƏK  C.13/

 2. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Öndər, 2005. – 464 s. – /DƏ/

Kitabın içindəkilər: Tom Soyerin macəraları/T.e.: Şəfiqə Ağayeva. Heklberri Finnin macəraları /T.e.: Hamid Qasımzadə.

 1. Seçilmiş hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1953. – 168 s.

 2. Aldadıcı oxşarlıq: Hekayə /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Ulduz. – 2005. - №3. – S.26-27.

 3. Aldadıcı oxşarlıq: Hekayə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 369-371.

 4. Heklberri Finninin macəraları /T.e.: H.Qasımzadə /Red.: G.Həsənzadə /Son söz İ.Kaşkinin.– Bakı: Gənclik, 1975. – 310 s.

 5. Milyon funt sterlinqlik bank bileti /T.e.: R.Nağıyev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961. – 168 s.

 6. Şahzadə və dilənçi. – Bakı: Uşaqgəncşəhr, 1947. – 228 s.

 7. Şahzadə və dilənçi /T.e.: İ.Nəvisi. – Bakı: Gənclik, 1969. – 199s.

 8. Şahzadə və dilənçi/Uşaqlar üçün işl.Rafiq İsmayılov. – Bakı: Altun kitab, 2005. – 122 s. - /DUƏ/

 9. Şahzadə və dilənçi /T.e.: İsgəndər Nəfisi //Mark Tven. Oskar Uayld. – Bakı: Öndər. – 2005. – S. 15-206.- /DUƏK/

 10. Tennesi ştatında jurnalistlik /T.e.: Anar  //Xəzər. – 2006. - №1. – s. 214-217.

 11. Tom Soyerin macəraları /T.e.: Şəfiqə Axundova. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. – 279 s.

 12. Tom Soyerin macəraları: Roman /T.e. Ş.Ağayev. – Bakı: Yazıçı, 1989. – 264 s. - /DƏK. C.57/.

 13. Tom Soyerin macəraları. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 184 s. - /DƏ/

Uayld Oskar

 1. Xoşbəxt şahzadə: Nağıllar.  – Bakı,  1986. – 175 s. 

 2. Nağıllar: Xoşbəxt şahzadə Gül və bülbül; Lovğa nəhəng; Sadiq dost; Qeyri-adi fşəng; Gənc padşah; Balıqçı və qəlbi; Şahzadə qızı ad günü /T.e.: Elçin Şıxlı //Mark Tven. Oskar Uayld. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Öndər. – 2005. – S. 211-315.- /DUƏ/

Villard Şuls Ceyms

 1. Navax qəbiləsinin oğlu /T.e.: H.Hacıyev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959. – t112 s.

*      *       *

 1. Amerika nağılları /T.e.G.Həsənzadə  //Dünya xalqlarının nağılları. – Bakı: Gənclik, 1990. – S.495-545. - /DUƏK. C.48/

 2. Meşənin hökmdarı (Cənubi Amerika hindularının nağılı) //Pioner. – 1969. - №12. – s.12-13.