AMERİKA ƏDƏBİYYATINDAN

                                                        

Anderson Şervud

 

1.        Meşədə ölüm: Hekayə /T.e.: Vaqif Aslanov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.5- 18.

2.        Ölüm: Hekayə /T.e.:Gülbəniz //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.5-14.

Apdayk Con

3.        Mənə inan: hekayə /T.e.: Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 14 avqust.

Benet Siefen Vinsent

4.        Babilistan sularında: Hekayə /İngiliscəldən t.e.: V.Aslanov //Xəzər. – 1993. - №2. – S. 25-34

Bester Alfred

5.        Qoca :Hekayə. //T.e.: Vilayət Quliyev //Azərbaycan. -1982. - №1. – S.170-173

Biçer-Stou, Harriet

6.        Tom dayının koması: Roman //Biçer-stou. Voyniç. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1986. – 695 s. /DUƏK. C.23/

7.        Tom dayının daxması: Roman /T.e.: Hidayət. – Bakı: Gənclik, 1991. – 384 s.

Bredberi Rey

8.        Göl: hekayə /T.e.: Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. -  1978. – 27 may.

9.        Gözləyən: Hekayə /T.e.: Pərviz Yusif //Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1.- S.25.

10.  Günahsız müqəssir: Hekayə. //T.e.: Vilayət Quliyev //Azərbaycan. -1982. - №1. – S.173-179

11.  Sonra da qiyamət qopdu: Hekayə //T.e.: Natiq Səfərov //Azərbaycan. -1979. - №9. – S. 191-198

Breyli Berton

12.  Çörək növbəsində :Şeir. //T.e.: Səməd Əzizov //Azərbaycan. -1960. - №9. – S.159

Buhvald Art

13.  Amerika və amerikalılar (Eyniadlı kitabdan parça) //Kommunist. – 1984. – 29 iyul.

14.  Dostunu göstər: Felyeton /T.e.:Sirus //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 27 mart.

15.  Futbolun dəli divanəsi /T.e.: N.Sanıyev //İdman. – 1977. – 26 fevral.

16.  Güdməyə görə kredit: Felyeton /T.e.:Sirus//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 10 iyun

17.  Şəhərlərin yaxşısının ən yaxşısında» necə sağ qalmalı (Amerika felyetonçusunun məsləhəti) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 24 iyul

Çiver Con

18.  «Asiyaya gedirəm»: Hekayə /İngiliscədən t.e.: C.Cəmşidi //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 5 fevral

19.  Təkliyin ləzzəti: Hekayə /T.e.: Sevil Nuriyeva//Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.46-50.

20.  Tənhalıq: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Şahin Xəlilov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 14 iyun

21.   Üzgüçü :Hekayə /İngiliscədən t.e.: Ülkər Nəsibbəyli //Xəzər. – 2005. - №2. - S.178-188

Dal Roald

22.  Portret: Hekayə /T.e.: Gündüz//Qobustan. – 1980. - №4. – S.71-75.

Denis Robert

23.  Sağ qayıtma!: Hekayə /T.e.: Gündüz Abbasov //Xarici ölkə yazıçılarınnı novella və hekayələri. – Bakı: AzərnəşR.1 969. – S.3-11.

Drayzer Teodor.

24.  Amerika faciəsi /T.e.: Ə. Məmmədxanlı. – C.1. – Bakı: Azərnəşr, 1951. -  580 s.;  C.2.- Bakı: Azərnəşr, 1952. -  596 s.

25.  Bu günkü dünyada SSRİ-nin əhəmiyyəti //Revolyusiya və kultura. – 1940. - №11. – S. 20-21

26.  Cenni Herhardt: Roman /T.e.:  C.Bağır. – Bakı: Maarif, 1988. – 340 s.

27.  Dahi: Roman /T.e.Cəfər Bağır; Ön söz Zeydulla Ağayevin. – Bakı: Yazıçı, 1988. – 720 s. – 35 000 n. -/DƏK. C.65/

28.  Kerri bacı: Roman /T.e.:  C.Bağır. – Bakı: Maarif. 1987. – 397 s.

29.  Qasırğa /T.e.Z.Ağayev. – Bakı: Gənclik, 1972. – 56 s.

30.  Qasırğa: Povest //T.e.: Zeydulla Ağayev //Azərbaycan. -1971. – №11. – S.139-158

31.  Qasırğa  /T.e.: Z.Ağayev //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – S.3-37.

32.  Teleqramı //Ədəbiyyat qəzeti. – 1941. – 1 avqust.

Edvard Cunius

33.  Səsvermə hüququ: Hekayə /t.e.: Rəfail Nağıyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. – 14 iyun

Əzimov Ayzek

34.  Boş bir şey: Hekayə /T.e.: Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 28 noyabr.

35.  Mənim oğlum fizikdir: fantastik hekayə //T.e.: C.Qaryağdı //Pioner. – 1970. - №9. – S.15-17

36.  Özüm haqqında kiçik hekayə /İngiliscədən t.e.: Zeydulla Ağayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 1 aprel.

37.  Seçkilər: Fantastik hekayə /İngiliscədən t.e.: Q.Əhmədov //Ulduz. – 1980. - №10. – S.43-52

38.  Seçkilər  //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – S.219-235.

Fast Hovard  

39.                                                          Klarkton . – Bakı,  1951.- 200 s. 

40.                                                          Sakko və Vansetinin igidliyi. – Bakı,1955.-  208 s. 

41.  Sakko və Vansettinin igidliyi: Povest. //T.e.: Hamid Qasımzadə //Azərbaycan. -1955. - №4. – S.71-106

42.  Satqın;/D/. //T.e.: İshaq İbrahimov //İnqilab və mədəniyyət. -1952. - №6. – S.57-92

43.                                                          Toni və sehirli qapı. – Bakı, 1956. -  96 s. 

Feks Elton

44.                                                          Sovet İttifaqı haqqında //Azərbaycan. -1982. - №12. – S.43-45

Fitscerald F.S.

45.                                                          Dülgərin yaşadığı küçədə: Hekayə /T.e.: Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 21 oktyabr.

46.                                                          Xanım Kinq gözləməyə razıdır: Hekayə /T.e.: Sabir Əhəmdov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 25 fevral.

47.  Məktublar: Həyat və ədəbiyyat; Maksuel Perkinsə və s.//T.e.:: Tehran Vəliyev //Azərbaycan. -1980. - №12. – S.186-188.

48.  Yenidən Babildə: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Tehran Vəliyev //Azərbaycan. – 1980. - №12. – S.170-185

Fiş Robert

49.  Oğurluq: Hekayə /T.e.: Zeydulla Ağayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 13 oktyabr

50.                                                          Oğurluq /T.e.Z. Ağayev //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – S.122-132.

Folkner Uilyam

51.  Avqust işığı: Roman /Orijinaldan t.e.: Tehran Vəliyev //Xəzər. – 2005. - №3. – S..23-59; 2006. - №1. – S.107-157; №2. – S.168-203; №3. – S.88-138; №4. – S.127-163; 2007. - №1. – S.187-267.

52.  Həmin gün şər qarışanda: Hekayə.  //T.e.:: Tehran Vəliyev //Azərbaycan. -1984. - №8. – S.133-145.

53.  Qırmızı yarpaqlar: Hekayə. //T.e.: Natiq Səfərov //Azərbaycan. -1979. - №11. – S.160-178.

54.  Qısqanclıq: Hekayə /T.e: Əli Şirinov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.24-29.

55.  Qısqanclıq; O gün şər qarışanda; Qırmızı yarpaqlar: hekayələr /T.e.: Əli Şirinov, Natiq Səfərov //Bağban: Toplu. – Bakı: Gənclik, 1990. – S. 93-113.

56.  Qısqanclıq: Novella //Ulduz. – 2002. - №1. – S.35-37

57.  Martino həkim: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Alpay Azəroğlu //Azərbaycan. – 2006. - №1. – S.131-140.

58.  O gün şər qarışanda: Hekayə /T.e.: Tehran Vəliyev//Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.15-35.

Frank Baum

59.  Oz ölkəsinin möcüzələri /T.e.: S.Mustafayev. – Bakı: Gənclik, 1980. – 56 s.

Frenk Salivan

60.  Yox, min dəfə yox: Hekayə /T.e.: Vaqif Aslanov //Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. – 24 aprel

Frost Robert.

61.  Çiçəklə dolu qayıq: Şeirlər /T.e.: Tofiq Mahmud. – Bakı: Yazıçı, 1987. – 80 s.

62.  Gül-çiçək dəstəsi; Gedirəm; Qızılgül; Bahar gölləri :Şeirlər /T.e.: T.Mahmud //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1986. – 29 avqust.

63.  Məhəbbət və tapmaca;Gecikmiş gəzinti; Noyabr qonağı; /T.e.: Zakir Fəxri //Xəzər. – 2005. - №3. – S.167-170

64.  Şerlər /T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.281.

Gilman Şarlotta Perkinz

65.    Amerikada uşaq əməyi: Şeir /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 351.

Ginzberq  Alen

66.  Günəşdən doğuluruq və gecəyə düşürük biz; Xayki; Qış xaykisi; Nəğmə; 29 fevral 1958 /T.e.: Zakir Fəxri //Xəzər. – 2005. - №4. – S.86-96.

Harper Li

67.  Ay; Dam: Şeirlər /İngilis dilindən t.e.: Könül Kərimova, Səlim Babullaoğlu //Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1. – S..23. 

68.  Quşcuğaza qıymayın: Roman /T.e.: R.Şıxəmirova; Red.: R.Hacıyeva. – Bakı: Gənclik, 1972. – 337 s.

Heminquey Ernest

69.  Azarkeş mer : Hekayə /Rus dilindən t.e.: Tofiq Abdin //Ulduz. – 2005. - №9. – S.56-57.

70.  Bir günün intizarı: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Zeydulla Ağayev //Pioner. – 1979. - №7. – S.16-18

71.  Əcəl zəngi: Roman /Rus dilindən t.e.: Hacı Hacıyev;Red.; Tofiq Rüstəmov; Ön söz Konstantin Simonovun. – Bakı: Yazıçı. 1986. – 431 s. /DƏK. C.83/.

72.  Əlvida silah: Romandan parça /T.e.: Y.Şirvan //Revolyusiya və kultura. -1938. - №3. – S.25-35

73.  Əlvida silah!: Roman /T.e.: H.Hacıyev. – Bakı: Azərnəşr, 1986. – 264 s.

74.  Hindu koması: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Zeydulla Ağayev //Azərbvaycan gəncləri. – 1979. – 26 iyul

75.  Hindu qəsəbəsi: Hekayə /T.e.: Akif Abbasov  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.19-23.

76.  Hindu qəsəbəsi /T.e.: Akif Abbasov //Bağban: Toplu. – Bakı: Gənclik, 1990. – S.149-155.

77.  Qatillər //Amerika novellaları /İngiliscədən t.e.: Rafiq Qurbanov. – Bakı: Gənclik, 1969. – S.5-17s.

78.  Qatillər; Körpü üstündəki qoca /T.e.: Rafiq Qurbanov //Xarici novellalar. – Bakı: Yazıçı, 1978. – S.3-18.

79.  Qoca və dəniz/T.e.: M.Süleymanov //Son yarpaq:Amerika, Cənubi Afrika və İngiltərə yazıçılarının povest və hekayələri. – Bakı: Azərnəşr, 1972. – S.44-139.

80.  Qoca və dəniz //Amerika yazıçılarının povest və hekayələri  (Heminquey, C.London, C.Steynbek, O.Henri, M.Konnelli) /T.e.: M.Süleymanov; Red.: Ə.Rza. – Bakı: Gənclik, 1983. – S.3-76.

81.  Medal satılır, amma alan yoxdur; Bələdçi it lazımdır: Hekayələr /T.e.: H.Hacıyev //Ədəbbiyyat və incəsənət. – 1971. – 31 iyul

82.  Milad bayramı hədiyyəsi: Oçerk /T.e.: J.Məcnunbəyov //Azərbaycan. -1964. - №7. – S.97-111.

83.  Məktublar //Azərbaycan. -1981. - №8. – S.200-202.

84.  Nəsə bitdi; Üç gün pis  hava/T.e.:Anar  //Xəzər. – 2006. - №1. – S.229-232

85.  Təmiz işıqlı bir yer idi; Yağış altındakı pişik: Hekayələr //İngiliscədən t.e.: N.Mehdiyev //Ulduz. – 1979. - №7. – S.25-29

86.  Zəng kimin üçün çalınır: Roman /T.e.: Hacı Hacıyev. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 424s.

Heyli Artur

87.  Təyyarə limanı: Romandan parça /İngiliscədən t.e.: Zeydulla Ağayev //Kommunist. – 1984. – 10 mart.

88.  Aeropoport: roman /İngiliscədən t.e.: Zeydulla Ağayev. – Bakı: Yazıçı, 1988. – 398 s.

Heym Stefan

89.  Oyun: Hekayə /T.e.: Zeydulla Ağayev //Kommunist. – 1970. – 11 yanvar.

Henri Slezar

90.  Qətl günü: Hekayə /T.e.: O.Qələbəli //Azərbaycan gəncləri. – 1994. – 3 noyabr.

91.  Liftdə verilmiş sərəncam: Hekayə /T.e.: X.Əliyev//Azərbaycan gəncləri. – 1974. – 2 iyul

Hill Co

92.  Adsız şer. //T.e.: Sabir Mustafayev //Azərbaycan. -1968. - №10. – S.169

93.  Üsyançı qız: Şeir. //T.e.: Sabir Mustafayev //Azərbaycan. -1971. - №5. – S.179

94.  Üsyançı qız: Şer/T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.294-295.

Hill Süzen

95.  Bir az mahnı , bir az rəqs: Hekayə. //T.e.: Tehran Vəliyev //Azərbaycan. -1982. - №6. – S.178-190.

Kallaqen M.

96.  Yalançının etirafı: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Akif Nurağa //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. – 24 fevral

Kalma N.

97.  Qara Salli: Hekayə /T.e.: Əsgər Ağayev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961. – 212 s.

Katara Mberi Antar Sudan

98.  Azərbaycan: Şeir /T.e.: Məmməd Alim //Kommunist. – 1982. – 6 oktyabr

Kerram Kurt Valter

99.  Sibolanın yeddi şəhəri («İlk amerikalı» kitabından) //Tarix, Coğrafiya tədrisi: Metodiki məqalələr məcmuəsi. – 1973. - №3. – S.58-66

Kolduell Erskin

100.         Qız; Bir şənbə günü /İngiliscədən t.e.: Akif Abbasov //Mütəpcim. – 2004. - №1-2. – S..19-23

101.         Övlad: Hekayə /T.e.: Əli Şirinov; Yabanı güllər: Hekayə /T.e.: Kəmaləddin Nağıyev  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.30-41.

102.         Reyçl /T.e.: A.Əmirov //Azərbaycan gəncləri. – 1977. – 5 fevral

103.         Yabanı çiçəklər: Hekayə /T.e.: Zeydulla Ağayev //Azərbaycan. -1969. - №10. – S.190-194.

104.         Yabançı çiçəklər /T.e.Z. Ağayev //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – S.89-96.

Kolho Paolo

105.         Kimyagər: roman /T.e.: Nadir Qocabəyli. – Bakı: Çinar-Çap, 2006. – 127 s

Konnelli Mark

106.         Qonaq /T.e.: M.Süleymanov //Son yarpaq (Amerika, Cənubi Afrika və İngiltərə yazıçılarının povest və hekayələri) . – Bakı: Azərnəşr, 1972. – S.140148.

107.         Qonaq: Hekayə //Amerika yazıçılarının povest və hekayələri  (Heminquey, C.London, C.Steynbek, O.Henri, M.Konnelli) /T.e.: M.Süleymanov /Red.: Ə.Rza. – Bakı: Gənclik, 1983. – S.217-224.

Kristofer Con

108.         Muzey əhvalatı: Hekayə /T.e.: Qabil Əhmədov  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.278-289.

Kuin Mayk

109.         Pamfletlər /T.e.: Rafiq Qurbanov //Xarici novellalar. – Bakı: Yazıçı, 1978. – S.24-38.

110.         Toxunulmazlar //Amerika novellaları /İngiliscədən t.e.: Rafiq Qurbanov. – Bakı: Gənclik. 1969. – s.80-83.

111.         Toxunulmazlar/T.e.Z. Ağayev //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – s.111-114.

Kuper Ceyms Fenimor.                        

112.         Ləpirçi /Tərt.e.: Ə.Zeynalov. – Bakı: Gənclik, 1991. – 335 s. – /Macəra və fantastika kitabxanası/

113.         Ləpirçi /T.e.: Əsəd Zeynalov. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 336 s.

114.         Sonuncu mogikan /T.e.: Ə.Zeynalov //Kuper C., Sent-Ekzüperi A., Lindqren A.,  Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. –  649 s. /DUƏDK.C.36/

115.         Sonuncu mogikan: Roman /T.e.: Əsəd Zeynalov. – Bakı: Öndər, 2005. – 376 s.

Kurt Bonnehut

116.         Pişik beşiyi: Roman /T.e.: S.Alışarlı. – Bakı: Azərbaycan tərcümə Mərkəzi. 1993. – 196 s.

Qold Maykl

117.         120 milyon: Şeir /T.e.: Ağacavad Əlizadə //Azərbaycan. -1970. - №4. - 73-74

118.         Lənətlənmiş təşviqatçı //Amerika novellaları /İngiliscədən t.e.: Rafiq Qurbanov. – Bakı: Gənclik. 1969. – S.58-66.

Qou Jeyms, Dyusse Arnold

119.         Dərin köklər: Dram //T.e.: Süleyman Rüstəm //İnqilab və mədəniyyət. -1948. - №7. – S.50-103.

Qould M.

120.         120 milyon: Şeir /İngiliscədən t.e.: Ş.Xəlilov//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 31 avqust

Qudsell C.

121.         Evliliyin axırı: Hekayə /T.e.: Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1987. – 16 iyun.

Lardner Rinq

122.         Məhəbbət yuvası: Hekayə /T.e.: Rafiq Qurbanov //Azərbaycan. -1969. - №5. – S.180-189

123.         Məhəbbə yuvası //Amerika novellaları /İngiliscədən t.e.: Rafiq Qurbanov. – Bakı: Gənclik. 1969. – S.42-57

Lazarus Henri

124.         Kələk: Hekayə /T.e.: Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 4 sentyabr.

Lyosa Mario Varqas

125.         Gənc yazıçıya məktublar (Kitabdan fəsillər) /T.e.: Seyfəddin Hüseynli //Xəzər. – 2006. - №1. – s.187-198

Hyuz Lənqstoun

126.         Arzular: Şeir /T.e.: Xaqani Əliyev //Ulduz. – 2007. - №8. – S.43

127.         Bax belə bir musiqi ilə ölməli; Televizor üçün kiçik bir səhnə; Jim Krounun dəfni: Hekayə. //T.e.: Məmməd Əkbər //Azərbaycan. -1959. - №4. – S. 174-178

128.         Cümə günü səhər //Amerika novellaları /İngiliscədən t.e.: Rafiq Qurbanov. – Bakı: Gənclik. - 1969. –  S.67-79.

129.         El həsrətli nəğmələr; Həsrət; Yay gecəsi; Gecə nəğməsi :Şeir. //T.e.: Sabir Mustafayev //Azərbaycan. -1980. - №6. – S.180-182

130.         Etibarlı dayaq: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Dürdanə Vəkilova //Azərbaycan gəncləri. – 1978. – 29 avqust

131.         Lenin haqqında ballada: Şeir. //T.e.: Ağacavad Əlizadə //Azərbaycan. -1970. - №1. – S.34

132.         Məktəb: Hekayə //Azərbaycan müəllimi. – 1985. – 6 noyabr

133.         Mənim xalqım: Şeir. //T.e.:  Sabir Mustafayev //Azərbaycan. -1972. - №5. – S.196

134.         Mahnılar: Şeir. //T.e.: Şahin Xəlilov //Azərbaycan. -1973. - №1. – S.195.

135.         Sığınacaq; Evə yola düşərkən/T.e.: Rafiq Qurbanov //Xarici novellalar. – Bakı: Yazıçı, 1978. – S.39-51.

136.         Zənci; Mənim xalqım; Sakit qız; Sakitlik; Arzu;  Payızda; Dənizdə bir lövhə; El həsrətli nəğmələr; Gülənlər; Həsrət: Şerlər /T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. –  S..282-286.

137.         Zənci; Nəğmə :Şeir. //T.e.:  Sabir Mustafayev //Azərbaycan. -1971. - №5. – S.180

Likok Stiven

138.         Analar gününü necə keçirdik /T.e.Z. Ağayev //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – S.138-142.

139.         Fotoqraf: Yumoristik hekayə /İngiliscədən t.e.: Şahin Xəlilov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 18 noyabr

140.         Mənim naməlum dostum: Novella T.ei Gülhüseyn Hüseynoğlu //Azərbaycan. -1965. - №4. – S.171-174.

London Cek.

141.         Seçilmiş əsərləri. - Bakı: Gənclik, 1985. –  348 s. /DUƏK/

142.         Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Öndər, 2005. – 512 s.- /DƏ/

Kitabın içindəkilər: Povestlər: Əcdadların harayı /T.e.: Seyran Şiriyev. Ağ diş /T.e.: Kamran Nəzirli. Meksikalı /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə. Ağır əlcəklər /T.e.: Zeydulla Ağayev. Hekayələr: Həyat eşqi; Tonqal/T.e.: Manaf Süleymanov. Yol ayrıcında; Yaddan çıxmayan Adam /T.e.: Kamran Nəzirli.  Təzə qan; Ağıldankəmlər palatında söylənmiş əhvalat; İnsanı öldürmək; Bəyaz sükunət /T.e.: Zeydulla Ağayev. Balıqçı patrulun hekayələri /T.e.: Rəna Şıxəmirova.

143.         Povestlər və hekayələr. – Bakı: Yazıçı, 1991. – 464 s.   /DƏK.C.66/

Kitabın içindəkilər: Povestlər: Əcdadların harayı; Ağ diş;Meksikalı; Ağır əlcəklər. Hekayələr: Həyat eşqi; Tonqal; Yol ayrıcında; Təzə qan; Yaddan çıxmayan adam; Ağıldankəmlər palatısnda söylənilmiş əhvalat; İnsanı öldürmək;Bəyaz sükunət; Balıqçı patrulunun hekayələri; Yunanların kralı; İstirdiyə ovlayan dəniz quldurlarına basqın; «Lankaşir kraliçaı»nın mühasirəyə alınması; Çarlinin bicliyi; Demetrios Kontos; Sarı yaylıq; Kişi sədaqəti; Lit-litin ərə getməsi.

144.         Ağır əlcəklər: Povest/T.e.: Z.Ağayev //Azərbaycan. - 1976. - №8.-  S.167-193.

145.         Dəmir daban: Roman /T.e.: Yusif Əzimzadə. - Bakı: Gənclik, 1971. – 279 s.

146.         Həyat eşqi: Hekayələr /T.e.M.Rzaquluzadə. – Bakı: Gənclik, 1972. – 102 s.

Kitabın içindəkilər:  Həyat eşqi; Dönük; Bozqurd; Göyərtə yelkəni altında; Meksikalı. 

147.         Həyat eşqi: Hekayə /T.e.: M.Süleymanov //Son yarpaq (Amerika , Jənubi Afrika və İngiltərə yazıçılarının povest və hekayələri) . – Bakı: Azərnəşr, 1972. – S.14-43.

148.         Həyat eşqi; Tonqal //Amerika yazıçılarının povest və hekayələri  (Heminquey, C.London, C.Steynbek, O.Henri, M.Konnelli) /T.e.: M.Süleymanov; Red.: Ə.Rza. – Bakı: Gənclik, 1983. –s.76-117.

149.         Həyat eşqi; Tonqal /T.e.: M.Süleymanov.  Boz qurd; Meksikalı /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə //London C., Zalten F., Seton-Tompson E. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1985. – 347 s. - /DUƏK.C.17/

150.         Keçmiş əsgərin hekayəsi: Novella /T.e.: S.Əhmədov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1970. – 1 may.

151.         Martin İden:  Roman /T.e.: İ.İbrahimov. – Bakı: Azərnəşr,1985. – 440s.

152.         Oyun. Povest və hekayələr /T.e.: R.Şıxəmirova. – Bakı: Gənclik, 1980. – 202 s.

Kitabın içindəkilər:  Povest: Oyun. Hekayələr: Ağlar və sarılar; Yunanların kralı; İstridiyə ovlayan dəniz quldurlarına basqın; «Lankaşar» kraliçasının mühasirəyə alınması; Çarlinin bicliyi; Sarı yaylıq; Kişi sədaqəti; Lit-Linin ərə getməsi.

153.         Tonqal: Hekayə. /T.e.: Manaf Süleymanov //Azərbaycan. -1974. - №6. – S.191-202

154.         Yalançı Nam-Bok: Hekayə /T.e.: Aydın Uluxanlı //Azərbaycan. -1991. - №8. – S.157-164

Lonqfello Q.

155.         Hayavata haqqında nəğmə: Poema /T.e. və müqəd.: R.Rza. – Bakı: Gənclik, 1971. – 243 s.

Lonqfelleu Henri Vordvös.

156.         Atəş və nəğmə : Şeir /T.e.: M.Axundova //Azərbaycan müəllimi. – 1977. – 29 iyul

157.         Bulaq və dəniz: Şer /T.e.: Şahin Xəlilov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.303.

158.         Düşüncələr: Şeir /T.e.: Ağasəlim Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.323.

159.          Rövşən bəy – Koroğlunun atlanışı : Şeir /T.e.: C.Cabbarlı //Azərbaycan. – 1998. – 12 aprel; Azərbaycan gəncləri. – 1988. – 24 may

160.         Ömür yoldaşıma: Şeir /T.e.:Məhəmməd Nəbiyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.319-320.

161.         Uşaqlar: Şeir /İngiliscədən t.e.: Ş.Xəlilov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 13 dekabr

162.         Yağışlı gün: Şeir /İngiliscədən t.e.: F.Nəsirova //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.47.

163.         Yağışlı gün: Şeir /İngiliscədən t.e.: M.Mədətova //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.49.

Lyudoviç Henri

164.         Tələ: səhnəcik /T.e.: M.Novruzov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 21 avqust

Malts Albert. 

165.         Dünyanın xoşbəxt adamı: Hekayə /T.e.: Ə.Sadıq //İnqilab və mədəniyyət. - 1948. - №1. – S.132-139

166.         Əlvida: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Akif Nurağaoğlu //İşıq. – 1975. – 28; 30 avqust

167.         Küçə tinində hadisə: Hekayə /İngiliscədən t.e: Akif Abbasov //Mütərcim. – 2006. - №3-4. – S.74-76.

168.         Oyun: Hekayə /T.e.: İsmayıl Şükürov //Dünya:Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.52-58.

169.         Yolda; Dünyanın ən xoşbəxt adamı //Amerika novellaları /İngiliscədən t.e.: Rafiq Qurbanov. – Bakı: Gənclik. 1969. – S.18-41.

Març Uilyam

170.         Billinin gözləri: Hekayə /İngiliscədən t.e.: E.Şıxlı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 13 may

Masters Edqar Li

171.         Sükut: Şeir /T.e.: Məhəmməd Nəbiyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt. edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 308-310.

172.         Sükut: Şeir /T.e.M.Nəbiyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 30 iyul

 Mensfild Ketrin

173.          Bir fincan çay: Hekayə /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S.375-380.

Meyler Norman

174.         Döyüş: Kitabdan parçalar /T.e.: Şamil Şahməmmədov //Azərbaycan. -1979. - №9. – S.199-205; №10. – S.185-206

Monzim L., Bazana E. 

175.         «Siseron» əməliyyatı . – Bakı,  1982. -  269 s.

Nəş Oqden

176.         Elə bil gündüzdür; Yaşıl şəhər: Şerlər /T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 299.

O Henri

177.         Hekayələr . – Bakı: Azərnəşr, 1966. – 149 s.

Kitabın içindəkilər:  İncəsənətə məhəbbət naminə; Himeneyin məlumat kitabı; İzdivac dəqiq elm kimi; Sehirli kölgələr; Sınadılar, inadılar; Cimi Valentaynın dəyişilməsi; Kahin hədiyyəsi; Çoşka etikası; Yersiz marağın məzhəkəsi; Ceff Piters fərdi maqnit kimi.

178.         Dünyanı qızışdıran əl; Ceff Pitersin şəxsi cazibəsi: Hekayələr /T.e.: Nazim Cəfərov  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.302-315.

179.         Ən əziz hədiyyə; Son yarpaq; Allahın bəlası //Amerika yazıçılarının povest və hekayələri.  Heminquey, C.London, C.Steynbek, O.Henri, M.Konnelli /T.e.: M.Süleymanov. – Bakı: Gənclik, 1983. – S.189-217.

180.         Ən qiymətli hədiyyə: Hekayə /T.e.: Manaf Süleymanov //Ullduz. – 1974. - №3. – S.33-37

181.         Günah geyimdə oldu: Hekayə /T.e.: D.Vəkilova //Azərbaycan gəncləri. – 1975. – 10 iyul

182.         İşgüzar adamlar: Hekayə /T.e.: Manaf Süleymanov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 1 sentyabr

183.         Mənfur yalançı: Novella /T.e.: Aydın Məməmdov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 13 mart

184.          O lap ağ etdi: Hekayə /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S.371-375.

185.         Polis və himn /İngiliscədən t.e.: F.İsmayılova //Xəzər-Xəbər. – 2000. - №83. – S.14

186.         Son yarpaq /T.e.: M.Süleymanov //Son yarpaq (Amerika , Jənubi Afrika və İngiltərə yazıçılarının povest və hekayələri) . – Bakı: Azərnəşr, 1972. – S.3-13.

187.         Yağlı çörək: Hekayə /T.e: İ.Şirinov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 22 fevral

Olbi Eduard

188.         Dəyyuslar:  Dram /T.e.: İshaq İbrahimov //Azərbaycan. -1976. - №3. – S.119-179

189.         Zoopark əhvalatı: Pyes /T.e.: Y.Əliyev//Qobustan. – 1979. - №3. – S.50-59

Oldiss Brayan

190.         Siz Android deyilsiniz?: Hekayə /T.e.: Vilayət Quliyev //Azərbaycan. -1982. - №1. – S.179-182

Oldric C.

191.         Diplomat. –  Bakı,   1981. –   772 s. 

192.         Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçıların əsərləri. – 1990. -  235 s.

Patrik Jon

193.         Qəribə missis Sevis: Dram /T.e.: N. Gəncəli //Azərbaycan. -1968. - №7. – S.120-164

194.         Qəribə missis Sevis: İki hissəli pyes /Ruscadan t.e.: Əsəd Cahangir //Azərbaycan. – 2006. – №11. – S.5-39

Po Edqar Alan

195.         Yuxu içində yuxu; Ən xoşbəxt gün; Annabel Li; Elmə sonet /T.e.: Zakir Fəxri.//Xəzər. – 2005. - №3. – S.6-67

196.         Aşerlər evinin çöküşü; Qırmızı ölümün maskası: Novella /Orijinaldan t.e.: Ü.Nəsibbəyli //Xəzər. – 2005. - №3. – S.69-85

Paund Ezra

197.         Qalanlar;  Rəqs edən fiqur; Akr Karda məzar; Bəyazlıq; İşgəncə skamyası: Şeirlər /Bədii t.e.: Zakir Fəxri/Orijinaldan t.e.: Aynur Sabitova//Xəzər. – 2006. - №1. – S.208-213

Rayt Riçard

198.         Ev qulluqçusu: Hekayə /T.e.: Məmməd Əkbər //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 7 iyul

Reqan Nensi

199.         İndi növbə mənimdir: Xatirələr /Yazıya alanı: Uilyam Novak/Orijinaldan t.e.: Tehran Vəliyev //Xəzər. – 2007. - №2. – S.126-186

Rid Con

200.         Çaykovski; Amerika-1918: Şeirlər /T.e.: Şahin Xəlilov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 23 sentyabr

201.         Müvəqqəti hökumətin dağılması: «Dünyanı sarsıdan on gün» əsərindən //Maarif və mədəniyyət. -  1927. – №10-11. – S.15-19  

Rötke Teodor

202.         Alaqvuran; Zirzəminin dibi; Bir qadın tanıyırdım; Güclü külək: Şeirlər /T.e.: Ramiz Abbaslı //Ulduz. – 2005. - №9. – S.86-88

Saroyan Vilyam

203.         Dahi: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Mənsur Zeynalov //Kommunist. – 1980. – 30 avqust

204.         Filippinli və sərxoş: Hekayə /T.e.: Elçin Şıxlı //Dünya: Oricinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 202-205; Azərbaycan gəncləri. – 1980. – 16 fevral

205.         Fortepiano //Amerika novellaları /İngiliscədən t.e.: Rafiq Qurbanov. – Bakı: Gənclik. 1969. – S.84-87.

206.         Kasıbların sayı /T.e.: Rafiq Qurbanov //Xarici novellalar. – Bakı: Yazıçı, 1978. – S.52-56.

207.         Mənim qəlbim dağlardadır: Hekayə /T.e.:İsmət Rüstəmov//Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.36-44.

208.         Portağallar: Hekayə /T.e.: Akif Abbasov //Azərbaycan. -1981. - №9. – S.136-139

209.         Üç-dörd qapını ört: Hekayə /T.e.: Mənsur Zeynalov //Ulduz. – 1978. - №8. – S.8-13

Seqəl Edis

210.         Əgər quş olsaydım mən: Şeir /T.e.Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı.  – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 288.

Selincer Cerom Devid

211.         Banan balığının ən uğurlu günü: Hekayə /T.e.: Vilayət Quliyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.59-74.

212.         Banana azarlı balıq asan tutulur: Hekayə /İngiliscədən t.e.: K.Nağıyeva //Ulduz. – 1993. - №1-2. – S.44-51

213.         Çolaq dovşan konnektikutda: Hekayə /T.e.: Vilayət Quliyev //Ulduz. – 1989. - №2. – S.67-72.

Sesil Henri

214.         Ad: Hekayə /T.e.: Səfər İsgəndərov  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.42-45.

Seton-Tompson Ernest

215.         Ayı balası Conni: Hekayə /T.e.: Ə.Məmmədov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 32 s.

216.         Hekayələr /T.e.: S.Zeynalova //London C., Zalten F., Seton-Tompson E. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1985. – 347 s. - /DUƏK.C.17/

217.         Heyvanlar haqqında hekayələr /T.e.M.Rzaquluzadə. – Bakı: Gənjlik. 1974. – 216 s.

218.         Küçə müğənnisi: heyvanlar haqqında hekayələr /T.e.: S.Zeynalova. – Bakı: Gənclik, 1982. – 176 s.

Kitabın içindəkilər:  Vinnipeq canavarı; Kral analostankası; Oğlan və vaşaq; Sınaq; Cek-qaçağan atdır; Arno; Küçə müğənnisi; Teto; Nə üçün arı quşları ildə bir dəfə ağılların itirirlər;Çink

Skott V.  

219.         Kventin Dorvard: Roman – Bakı,    1976. -550 s.

Spangenberq Y.P.

220.         Quşlar. Dovşanlar, tülkülər və başqaları /T.e.: A..İbrahimov. – Bakı: Gənclik, 1976. – S.112 s.

Stenbeyk  Con

221.         Ağ bildirçin: Hekayə /T.e.: Günel Ramazanqızı //Xəzər. – 2004. - №4. – S.89-98

222.         Mirvari: Povest /Ruscadan t.e.: Ç.Qaracəmirli //Ulduz. – 1980. - №1. – S.3-28

223.         Mirvari //Amerika yazıçılarının povest və hekayələri.  Heminquey, C.London, C.Steynbek, O.Henri, M.Konnelli /T.e.: M.Süleymanov; Red.: Ə.Rza. – Bakı: Gənclik, 1983. – S.117-189.

224.         Mirvari: Povest/T.e.: Manaf Süleymanov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu 1/1983 /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı.  – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.27-103.

225.         Mirvari /T.e.: Manaf Süleymanov //Bağban: Toplu. – Bakı: Gənclik, 1990. – S.184-243.

Stern Lorens

226.         Fransaya və İtaliyaya sentimental səyahət. – Bakı, 1973. – 166 s.  

Stivenson P.

227.         Dəfinələr adası. – Bakı,  1974. – 216 s.

228.         Dəfinələr adası /T.e.: Ə.Babayeva.  – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 191 s.

Stoker B. 

229.         Drakula   Məhəbbət və ölüm haqqında. – Bakı, 1999 –   55 s.

Stoun İrvinq.

230.  Faciəli  ömrün əbədi boyaları (Rəsam Van Qoq haqqında) //Qobustan. – 1973. - №1. – S.26-29

231.  Pyeta: «Əzablar və sevinclər» romanından parça /T.e.: S.Məmmədzadə //Qobustan. – 1975. – №1. – S.49-53

232.  Yaşamaq yanğısı: Linsent Van Qoq  haqqında povest /T.e.: F.Qəmbəroğlu. – Bakı: İşıq, 1989. – 424 s.

Strit Cey

233.  Ağrısız metod: Hekayə /T.e.: Səfər İsgəndərov  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.46-52.

Svift C.                                                                       

234.  Qulliverin səyahəti. –  Bakı,  1950. –324 s.

Şekli Robert

235.  İzalə bürosu: Hekayə /T.e.: Q.İsaoğlu //Azərbaycan. -1964. - №6. – S.81-84

Şou İrvin

236.  Dalğın, şıltaq və zərif qız: Hekayə. //T.e.: Vaqif Aslanov //Azərbaycan. -1997. - №7-8. – S.155-175

Terber Ceyms

237.  Doktor Marlou Hekayə (İngiliscədən t.e.: Gülnarə Baba qızı //Azərbaycan. – 1981. -№9. – S.156-160

238.         Həyətdə maral: Hekayə /İngiliscədən t.e.: G.Əhmədova //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 20 noyabr

Tevis Uolter.

239.         Oyun: Hekayə /T.e.: Zeydulla Ağayev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. –S.176-190.

Teyli Ceyn

240.         Dan ulduzu: Şeir /T.e.: Sabir Mustafayev //Azərbaycan. -1971. - №5. – S.179

Treyvers P.  

241.         Meri Polins.  – Bakı, 1970.    205 s.

Tobi Fred

242.         Boston səfəri: Novella /T.e.: Z.Ağayev //Azərbaycan gəncləri. – 1978. – 22 noyabr

Toro Henri Devid

243.         Vətəndaş itaətsizliyi haqqında («Uolden, yaxud meşədə həyat» əsərindən bir parça) //Azadlıq. – 1993. – 9 oktyabr

Törber Jeyms

244.         Doktor Marlou: Hekayə /T.e.: Gülnarə Baba qızı //Azərbaycan. -1981. - №9. – S.156-160

Tven Mark.         

245.         Seçilmiş əsərləri /Ön söz A.Zverevin– Bakı: Gənclik, 1984. – 556 s. - /DUƏK/

Kitabın içindəkilər: Şahzadə və dilənçi, T.e.: İ.Nəsifi. Tom Soyerin macəraları /T.e.: Şəfiqə Ağayeva

246.         Seçilmiş əsərləri /Ön söz A.Zverevin. – Bakı: Gənclik, 1985. – 356 s. – 20 sm. - /DUƏK  C.13/

247.         Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Öndər, 2005. – 464 s. – /DƏ/

Kitabın içindəkilər: Tom Soyerin macəraları/T.e.: Şəfiqə Ağayeva. Heklberri Finnin macəraları /T.e.: Hamid Qasımzadə.

248.         Aldadıcı oxşarlıq: Hekayə /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Ulduz. – 2005. - №3. – S.26-27.

249.         Aldadıcı oxşarlıq: Hekayə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 369-371.

250.         Heklberri Finninin macəraları /T.e.: H.Qasımzadə /Red.: G.Həsənzadə /Son söz İ.Kaşkinin.– Bakı: Gənclik, 1975. – 310 s.

251.         Milyon funt sterlinqlik bank bileti /T.e.: R.Nağıyev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961. – 168 s.

252.         Şahzadə və dilənçi/Uşaqlar üçün işl.Rafiq İsmayılov. – Bakı: Altun kitab, 2005. – 122 s. - /DUƏ/

253.         Şahzadə və dilənçi /T.e.: İsgəndər Nəfisi //Mark Tven. Oskar Uayld. – Bakı: Öndər. – 2005. – S. 15-206.- /DUƏK/

254.         Tennesi ştatında jurnalistlik /T.e.: Anar  //Xəzər. – 2006. - №1. – s. 214-217.

255.         Tom Soyerin macəraları: Roman /T.e. Ş.Ağayev. – Bakı: Yazıçı, 1989. – 264 s. - /DƏK. C.57/.

256.         Tom Soyerin macəraları. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 184 s. - /DƏ/

Uayld Oskar

257.         Xoşbəxt şahzadə: Nağıllar.  – Bakı,  1986. – 175 s. 

258.         Nağıllar: Xoşbəxt şahzadə Gül və bülbül; Lovğa nəhəng; Sadiq dost; Qeyri-adi fşəng; Gənc padşah; Balıqçı və qəlbi; Şahzadə qızı ad günü /T.e.: Elçin Şıxlı //Mark Tven. Oskar Uayld. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Öndər. – 2005. – S. 211-315.- /DUƏ/

Uaydman Jerom

259.         Yatağan gözəl /T.e.: Rafiq Qurbanov //Xarici novellalar. – Bakı: Yazıçı, 1978. – S.19-23.

Uells  H.

260.         Görünməz adam:  Roman. – Bakı,  1979. – 147 s. 

Ueş C.

261.         Yeraltı dünya. – Bakı,  1935. –232 s. 

Uitmen Volt.       

262.         Ah, kapitan, can kapitan!...: Şeir /T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.289.

263.         Sonsuz yellənən beşikdən;; Bir körpə yaşayırdı: Şeirlər /Bədii t.e.: Zakir Fəxri/Orijinaldan  sətri t.e.: Aynur Sabitova//Xəzər. – 2006. - №2. – S.156-167.

Uilyams T.

264.         Sökülən dan; Peys /T.e.: Y.Vəliyev //Qobustan. – 1973. - №2. - S.59-63

Villiams Villam Çarlos

265.         Bərəkətli; Quru yarpaqlar arasında; Keçir;  Qırmızıqanad qaratoyuq: Şeirlər /T.e.: Alpər Atilla //Yeni Azərbaycan. – 2005. – 6 may

266.         Dolunay; Qocalmış rəqəm; Divarlar arasında axan bir çay; Çılpaq ağac; Qısa giriş; Səssizlik; Gül; Keçi: Şeirlər /T.e.: Ayişə Haqqıxlı //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 9 noyabr

Vonnehut Kurt

267.         Pişik beşiyi: Roman /T.e.: Səfər Aloışarlı. – Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. – 1993. – 193 s.

Vulf Tomas

268.         Dünyanın hörümçək toru. – Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1994. – 136 s.

269.         Yaradıcılıq yanğısı. Anama məktublar /Ruscadan t.e.: S.Xuduoğlu //Xəzər. – 2004. - №1. – S.182-193.

*    *   *

 

270.         Amerika ədəbiyyatından nümunələr //Yeni Azərbaycan. – 2001. -10 avqust

271.         Amerika folklorundan. //T.e.: A.Cəlil //Azərbaycan. -1971. - №6. – S.205-208.

272.         Amerika nağılları /T.e.G.Həsənzadə  //Dünya xalqlarının nağılları. – Bakı: Gənclik, 1990. – S.495-545. - /DUƏK. C.48/

273.         Amerika novellaları /İngiliscədən t.e.: Rafiq Qurbanov. – Bakı: Gənclik. 1969. – 88 s.

274.         Amerika yazıçılarının povest və hekayələri: Heminquey, C.London, C.Steynbek, O.Henri, M.Konnelli /T.e.: M.Süleymanov; Red.: Ə.Rza. – Bakı: Gənclik, 1983. – 224 s. – 21 sm. – 40 000 n.

275.         Hər şey bahadır /Amerika xalq mahnısı/. //T.e.: Sabir Mustafayev //Azərbaycan. -1975. - №6. – S.208

276.         Həyat eşqi: ABŞ yazıçılarının hekayələri /T.e.: M.Süleymanov. – Bakı: Gənclik, 1975. – 176 s.

277.         Kosmos əsrinin şairi – Rey Bredberi //Azərbaycan. – 1979. - №9. – S.190-191

278.         Latın Amerikası hindilərinin mifləri və əfsanələri /T.e.: Arif Acaloğlu //Dünya xalnqlarının mifləri və əfsanələri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – S.290-312.

279.         Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının  əsərlərəindən tərcümələr /T.e.: Z.Ağayev, Q.Əhmədov - Bakı: Yazıçı, 1990. – 235 s.

280.         Son yarpaq. Amerika, Cənubi Afrika və İngiltərə yazıçılaırnın povest və hekayələri /T.e. M.Sülemanov. – Bakı: Azərnəşr, 1972. – 222 s.

281.         Şimali Amerika mifləri və əfsanələri /T.e.: Arif Məməmdov //Dünya xalnqlarının mifləri və əfsanələri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – S.312-322.

282.         Tufanın tərkində: ABŞ və Kanada xalqlarının nağılları /T.e.: F.Əhmədov, A.Talıbov. – Bakı: Gənclik, 1989. – 306 s.

283.         Yağış altında pişik: Hekayələr /İngilis dilindən t.e.: A.Abbasov. – Bakı: Mütərcim, 2004. – 46 s.