Amerika ədəbiyyatı üzrə

I.  NAMİZƏDLİK DİSSERTASİYALARI

 

1.     Abdullayeva Şəhla. Con Apdayk romanlarının poetikası (rus dilində) -  Bakı, 2002.

2.     Abdullazadə Sara. Cəmiyyətin etik dəyərləri kontekstində kişi tipajları (Müasir Azərbaycan və Amerikan nəsri əsasında – Bakı,2007.

3.     Ağayeva Könül. Edqar Allan Ponun novatorluğu -  Bakı, 1999.

4.     Ağayeva Mənsurə. Uilyam Folkner və Azərbaycan ədəbiyyatı – Bakı,2008.

5.     Aslanova Nailə. Herman Melvill və Amerikan romantizmi: ənənə və novatorluq – Baki, 2002.

6.     Əlibəyova Ruhiyyə. Teodor Drayzer yaradıcılığında naturalizm və realizm problemləri –Bakı, 2005.

7.     Əliiyev A. Mark Tvenin yaradıcılıq təkamülü xüsusiyyətləri  - Bakı,1974.

8.     Əliyeva Aygün. Cek Lindseyin nəsrində tarixilik və müasirlik  - Bakı,2001.

9.     Əsədov Arif. Yeni Amerika nəsri və Azərbaycan – Bakı,2006.

10.   Əzimova Nəcibə. Mark Tvenin nəsri və Amerika reallığı – Bakı,2000. 

11.   Əzizova Aygün. Somerset Moemin yaradıcılığında ail əvə məişət probemi -  Bakı,1999.

12.   Gözəlova Kəklik. Müasir Amerika nəsrində müharibə və sülh problemi – Gözəlova Kəklik Xamməd qızı – Bakı,1999.

13.   Haqverdiyeva Nigar. Uilyam Folknerin trilogiyasında məkan və zaman problemi – Bakı,2001.

14.   Həsənova Gülüstan. Cek london yaradıcılığında romantika – Bakı,2001.

15.   Hüseynova Aliyə. Toni Morrisonun poetikası – Bakı,2008.

16.   Hüseynova Lalə. Henri Lonqfellonun poeziyasında ənənə və novatorluq – Bakı,2003.

17.   Hüseynova Vəfa. V.İrvinq yaradıcılığında şərq mövzusu – Baki, 2007.

18.   Xəlilov Riza. Tomas Fulfun yaradıcılığında XX əsr Amerika reallığının təcəssümü – bakı,2007.

19.   İsmayilova Səidə. Ernest Heminqueyin yaradıcılığında sosial və tarixi kolorit – Bakı,1999.

20.   Qəhrəmanova Zülfiyyə. Somerset Moemin nəsrində ail əvə qadın problemi – Bakı, 2007.

21.   Quliyeva Ceyran. ABŞ ədəbiyyatında adi adamın faciəsinin bədii təsviri (E.Kolduell və A.Maltsın əsərlər əsasında) – Bakı, 2008.

22.   Məmmədova İlhamə. Azərbaycan və ABŞ ədəbiyyatında dedektiv janrının yeni çalarları. – Bakı,2008.

23.   Məmmədova Ülkər. Stiven Kinqin yaradıcılığında reallıq və fantastika – Bakı, 1999.

24.   Məmmədova Ülviyyə. F.S.Fistcerald nəsrində  Amerikan arzusunun bədii inikası – Bakı,1999.

25.   Məsiyeva Nurlana. Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri ABŞ mənbələrində. – Bakı, 2003.

26.   Muğanlinskaya Fidan. Ernest Heminqueyin əsərlərində mənəvi-estetik baxışlar – Bakı,2006.

27.   Rəcəbova Sevinc. Amerika romantizminin özünəməxsusluğu (rus dilində) – Bakı,2000.

28.   Sabitova Aynur. Qarriret Biçer-Stounun əsər­­lərində  amerikanın sosial ziddiyyətləri -  Bakı,2001.

29.   Şirinov Elxan. XX əsr Amerikan nəsrində Uilyam Folknerin rolu – Baki, 1999.

30.   Vəliyeva Nərminə. XIX  əsr Böyük Britaniya və ABŞ nəsrində maarifçi mühit və şəxsiyyət problemi.- Bakı, 2000.

 

 

II. DOKTORLUQ DİSSERTASİYALARI

  

31.  Ağayev Zeydulla. Azərbaycan-Amerika ədəbi əlaqələri- Bakı, 1983.

32.   İsgəndərova Nigar. X1X əsr Amerika nəsrində  Şərq mövzusu – Bakı, 2008.