Fransız ədəbiyyatı üzrə

I.  NAMİZƏDLİK DİSSERTASİYALARI

 

1.     Abbasov Həmid. Fransız maarifçiliyində Şərq konsepsiyası – Bakı, 2008.

2.     Abduləzizova Sədaqət. Viktor Hüqo və Şərq- Bakı, 2007.

3.     Ağayev Bayram. Azərbaycan – fransız ədəbi əlaqələri (sovet dövrü)- Bakı, 1978.

4.     Bağırova Amalya. Mopassan yaradıcılığında ictimai mühit problemi – Bakı, 2005.

5.     Ələkbərova Sevda. Azərbaycan milli koloritinin tərcümədə verilməsi yolları (Azərbaycan dilindən fransız dilinə tərcümələr əsasında). – Bakı, 2002.

6.     Əlizadə İsmayıl. V.Hüqonun dramaturqiyası. – Bakı, 1966.

7.     Əsgərov Ə. Nizami Gəncəvi və fransız ədəbiyyatı..- Bakı, 1968.

8.     Əzizova Aygün. Somereet Moyemin yaradıcılığında ailə-məişət məsələlri. – Bakı, 1999.

9.     Gərayzadə Ellada. «Bayronnamə»nin Azərbaycanda yaranması və inkişaf tarixi - 

10.   Hüseynova Zenfira. Fransız ədəbiyyatında təmsillər, qaynaqlar və iqtibaslar problemi – Bakı, 2007.

11.   Qəhrəmanova Zülfiyyə. Somerset Moemin nəsrində ail əvə qadın problemi- Bakı, 2007.

12.   Qurbanova Yaqut.Can Pol Sartrın ədəbi görüşləri  - Bakı, 2003.

13.   Məmmədova Güldəstə. Cozef Artur Qobionun əsərlərində yaxın şərq mövzusu  - Bakı, 2004.

14.   Sultanlı Əli. M.F.Axundov və Molyer. – Bakı, 1939.

15.   Tatiyeva Nina. Marten Dyu Qarın «Tibonun ailəsi» romanında psixoloji təhlil sənətkarlığı – Bakı, 1983.

16.   Zamanov Ş. Azərbaycan dilindən fransız dilinə bədii tərcümənin bəzi məsələləri. – Bakı, 1973.

 

II. DOKTORLUQ DİSSERTASİYALARI

 

17.    İsmayılov Rauf. Azərbaycan-fransız ədəbi əlaqələri.- Bakı, 1983.

18.    Məmmədxanova Naidə.  XX əsrin 70-90-cı illər fransız romanı. Yeni həyat və qəhrəman konsepsiyası axtarışları – Bakı, 2003.

19.    Zeynalov Əsgər. Fransız ədəbiyyatında Şərq mövzuları (Volterin yaradıcılığı əsasında) – Bakı, 2003.