Alman ədəbiyyatı üzrə

I.  NAMİZƏDLİK DİSSERTASİYALARI

 

1.      Abdullazadə Nilufər. Herman Nessenin yaradıcılığında insan konsepsiyası («Yalquzaq» və «Muncuq oyunu» romanlaır əsasında). – Baki,2006.

2.      Baxşıyeva Nigar. Məhəmməd Əsəd bəyin alman dilindən tərcümə olunmuş əsərlərində Şərq realilərinin transformasiuası. – Bakı,2007.

3.      Bayramov Akif. Azərbaycan klassik ədəbiyyatı alman ədəbiyyatşünaslığında – Baki, 1983.

4.      Cəbrayilova S.  H.Bellin romanlarında məzmun və forma vəhədəti problemi -  Bakı, 1974.

5.      Əfəndiyeva Təzəgül. Nizami Gəncəvinin əsərlərinin alman dilinə tərcümələrinin müqayisəli təhlili – Bakı,  2003.

6.      Fərhadova Hicran. Azərbaycan-alman  ədəbi əlaqələrinin inkişaf istiqamətləri. – Baki,2002.

7.      Kərimov Tofiq. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı Alman mətbuatında. – Bakı, 1969.

8.      Qasımova Səlimə. S.Sveyqin novellalarında xarakter problemi – Bakı, 2005.

9.      Qurbanova Roza. Hötenin yaradıcılığında məhəbbət problemi – Bakı, 2006.

10.  Məmmədova Esmira. Höte yaradıcılığında şərq motivləri – Bakı,2004.

11.  Müslümova Ofelya. 1900-1945-ci illər alman mühacirət ədəbiyyatı (mövzu və problemlər). – Bakı,2006.

12.  Osmanova Məlahət. Henrix Heynenin yaradıcılığında  ictimai-siyasi motivlər  - Bakı, 2006.

 

II. DOKTORLUQ DİSSERTASİYALARI

13.   Əliyev Həmid. Alman klassik poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcüməsinin nəzəri və praktik problemləri-  Bakı, 2003.

14.  Haciıyev Vəkil. Alman ədəbiyyatı Azərbaycanda.- Bakı,1984.