ABŞ ədəbiyyatı 

Ağayev Əkbər

1.        Cek London (Anadan olmasının 90 illiyi) // Bakı. – 1966. -  12 yanvar.

2.         Cek London //Kommunist. - 1976. – 11 yanvar

3.               Dostluq və qardaşlıq müğənnisi. (U.Uitmen haqda) //Kommunist. - 1969. - 31 may.

4.               Kommunist sənətkar (T.Drayzerin yüz illiyi münasibətilə) //Kommunist. -1971. - 28  avqust

5.             Sadə adamların dostu (E.Heminquey haqda)  //Kommunist.  -  1969. - 20 iyul

 

Ağayev Zeydulla.

6.      Ayzek Əzimoa ittiham edir (Müəllifin yazıçı ilə məktublaşması haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənt. – 1982.. – 16 aprel

7.      Azərbaycan-Amerika ədəbi əlaqələri. f.e.d. n.d. dissertasiyası. -  Bakı, 1996.- 329 s.

8.      Böyük sənətkar: Mark Tven-150 //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 29 noyabr

9.            Drayzer və onun «Dahi» romanı //Drayzer T. Dahi. -Bakı: Yazıçı, 1988.

10.Gülüşlə qəhqəhəylə öldürən sənətkar //London Cek. Seçilmiş əsərləri. –Bakı: Öndər, 2005. – S. 4-8.

11.Fantastikanın sehrli aləmi (Ayzek Əzimovun yaradıcılığ haqqında_ //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 8 fevral

12.Həyat eşqinin tükənməzliyi //Cek London. Povestlər. Hekayələr. (DƏK). – Bakı: Yazıçı, 1991.-  348 s.

13.Həyat labirintlərindən olimpə doğru //London Cek. Seçilmiş əsərləri. -Bakı, 2005. – S.3-6. 

14.Okeana səpələnmiş aysberqlər (Ernest Heminquey-80) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. -20 iyul

15.Tom Heklberri və bütün Amerika (Mark Tven-150) //Bakı. – 1985. – 30 noyabr.

 

Ağazadə A.

16.Con Rid Bakıda //Azərbaycan pionerii. – 1977. – 21 oktyabr

 

Apdayk Con

17.Allah Amerikaya baxanda gülümsəmək istəmir (Alman yazıçı-jurnalisti Frits Raddatsla müsahibə) /T.e.:N.Səfərov //Xəzər. – 2004. - №3. – S.100-106.

 

Babayev M.

18.Con Steynbek və XX əsr Amerika nəsri //Azərbaycan. – 2004. – №1. – S.181-185.

 

Babayeva Vüsalə            

19.Emili Dikinson – dövrünü qabaqlamış şairə (XIX-XX əsr Amerika şairəsi) // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№3. – S.104-107.

 

Bağırov Azər.

20.                Burjua mühitinin ifşaçısı (Cek Londonun anadan olmasının 90 illiyi) //Kommunist. – 1966. - 12 yanvar

 

Bayramov Q.

21.               «Son yarpaq» və onun tərcüməsi (C.Londonun eyni adlı əsərinin tərcüməsi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 21 iyul

 

Cavadlı C.

22.               Fırtına quşu (Con Rid-90) //Azərbaycan müəllimi. – 1977. – 26 oktyabr.

 

Cavadova Sevda

23.               Mütərəqqi Amerika ədəbiyyatında sülh və müharibə problemi //Azərbaycan müəllimi. -1987. – 25 dekabr.

 

Cəfər M.

24.               Uolt Uitmen //Cəfər M. Mütəfəkkirin şəxsiyyəti. – Bakı: Azərnəşr, 1966. – S.202-217.

25.               Uolt Uitmen («Ot yarpaqları» (1855) şeir kitabının nəşrinin 100 illiyi münasibətilə)  //Azərbaycan. -1955. - №7. – S.125-134

 

Cəmşidov Şamil

26.                       «Dədə Qorqud» Amerikada //Bakı. – 1974. – 21 mart

 

Epperson Keppel Rut

27.                       Nəhayət Bakıda («T.Drayzer və Sovet İttifaqı» kitabından) /T.e.: N.Nuriyeva //Mütərcim. – 2007. - №1-2. – S.86-94

 

Əbdülrəhmanlı N.

28.                       Heminqueyin romanlarından pişik qoxusu gəlir //Azadlıq. – 1997. – 11 iyun

 

Əfəndiyev Ə.

29.                       Azərbaycan-Amerika ədəbi görüntüləri //Ədəbiyyat qəzeti – 2006. – 13 oktyabr; 3 noyabr.

 

Əhmədova Gülsüm

30.                       Gələcək tərəqqi ABŞ yazıçısının təsəvvüründə (Ayzek Əzimov haqqında) //Yeni Azərbaycan. – 2003. – 16 fevral

 

Ələkbərov Tələt

31.                       Cek London (Anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə)  //Azərbaycan. - 1956. - №11. - S.143-148.

 

Əliyev Etibar

32.                       Con Ernst Steynbek  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.144-146

33.                       Çeslav Miloş  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.200-202

34.                       Ernest Heminquey  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.123-125

35.                       Sinkler Lyuis //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.73-75

36.                       Sol Bellou (Solomon Bellouz) //Nobel mükafatı laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.188-190

37.                       Tomas Eliot  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.104-106

38.                       Toni Morrison  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S..238-240

39.                       Uilyam Folkner  //Nobel mükafatı laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.107-110

40.                       Yudjin O Nil //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.84-85

 

Əliyeva Tamila

41.                       Altmış il öncə bu gün böyük Amerika yazıçsı Drayzer Bakıda olmuşdur //Azərbaycan. – 1997. – 23 dekabr

42.                       Amerikalı şair Lonqfello Koroğlunu sevirmiş («Rövşən bəyin – Koroğlunun atlanması» əsəri haqqında //Azərbaycan. – 1998. – 6 yanvar

43.                       Lonqfellonun «Koroğlu» məhəbbəti (Koroğlu haqqında yazılmış əsər haqqında) //Azərbaycan. – 1998. – 12 apre.l

 

Folkner Uilyam

44.                       Alber Kamyu haqqında /Haz.: N.Səfərov //Azərbaycan. – 1980. - №10. – S.202-203

45.                       Ədəbiyyat haqqında /Haz.: N.Səfərov //Azərbaycan. -1980. - №10. – S.193-204.

46.                       Folknerlə söhbətlər /Haz.: T.Vəliyev //Azərbaycan. – 1979. – №11. – S.154-160

47.                       Heminquey haqqında /Haz.: N.Səfərov //Azərbaycan. – 1980. - №10. – S.201-202

48.                       Nobel nitqi /t.e.: Ü.Nəsibbəyli//Xəzər. – 2006. - №1. – S.106

49.                       Şervud Andersen haqqında /Haz.: N.Səərov //Azərbaycan. – 1980. - №10. – S..200-201

 

Hacıyev Hacı

50.                       Müəllif və əsərləri haqqında bəzi qeydlər //Heminquey E. Zəng kimin üçün çalınır. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – S.3-10.

 

Hacıyev V.

51.                       İnqilab bayraqlı sənətkar (Con Rid haqqında) //Kommunist. – 1977. – 22 oktyabr.

 

Hacıyev Vəkil

52.                       Həqiqət carçısı  (Cek Londonun anadan olmasının 100 illiyi)//Ədəbiyyat və inəcəsənət. – 1976. – 10 yanvar

 

Heminquey Ernest

53.                       Fitsceralda məktublar /T.e.: Natiq Səfərov //Kaspi. – 2005. – 15-17 oktyabr.

54.                       Fitsceralda məktublar /T.e.: N.Səfərov //Xəzər. – 2004. - №2. – S.162-169.

 

Həmidov Allahverdi

55.                       Heminquey yaradıcılığında bəşəri hisslərin tərənnümü //Kommunist əməyi. – 1971. – 20 may.

 

Həyatzadə Məmmədbağır

56.                        Mənalı həyat yolu (Cek London-100)//Bakı. – 1976. - 12 yanvar.

57.                       Realist cəbhədə (T.Drayzer-100) //Bakı. – 1971. – 26 avqust.

 

Hüseynov Adil

58.                       Bakı Con Ridi dinləyir (Con Ridin Şərq xalqlarının Birinci qurultayında iştirakı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. –1980. – 5 sentyabr.

59.                       Oktyabrın salnaməçisi (Con Rid-100) //Bakı. – 1987. – 21 oktyabr.

 

Hüseynov R.

60.                       Art Buhvaldla görüş //Kirpi. – 1976. - №2. – s.21 yanvar

 

Xanlaroğlu V.

61.                       Titanik: Əfsanə gəmi //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 9 aprel

 

Xəlilov Ş.

62.                       Co Hill (anadan olmasının 100 illiyi) //Pioner. – 1979. - №8. – S.27

63.                       Con Ridin Bakı günləri //Ədəbiyyat və incəsənət. –1981. – 9 yanvar

64.                       Ernest Heminquey //Ulduz. – 1979. - №7. – S.24-25.

 

İbrahimov İslam.

65.         Teador Drayzer //Kommunist. -1955. - 28 dekabr.

 

İsmayılova Səidə

66. Po Edqar Alanın  «Artur Qordon Pimin macəraları haqqında» hekayətinin  janr xüsusiyyətləri //Xəzər. – 2006. - №3. – S.241-245

 

Ka.

67.        «Smok və balaca»  (C.Londaonun eyniadlı əsərinin Azərbaycan dilində nəşri haqqında/ //İnqilab və mədəniyyət. -1928. - №6-7. – S.57-58

 

Kazımoğlu

68.          Biçer Stou (Həyat və yaradıcılığı haqqında)  //Maarif və mədəniyyət. -1927. - №7-8. – S.36-37

 

Kazımov Ağakişi

69.        «Əziz Pamella» (Yazıçı Con Patrikin eyniadlı əsərinin tamaşası haqqında //Bakı. – 1987. – 22 sentyabr

 

Krılova Lyudmila

70.        Yazıçı-tribun (T.Drayzer-100) //Azərbaycan gəncləri. – 1971. – 26 avqust

 

Qaraşov V.

71.                       Bir nəhrin iki qolu (Amerika elmi-fantastikasının görkəmli nümayəndəsi Ayzek Əzimov haqqında) //Azərbaycan gəncləri. – 1977. – 10 dekabr

 

Qarayev Mahir

72.                       Folkner Virginiya universitetində //Arzu. – 1998. - №2. – S.84-86.

 

Qold M.

73.                       Con Rid Bakıda//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1967. – 4 mart

 

Quliyev Qorxmaz

74.                       Avropamərkəzçilik və Yaxın Şərq //Azərbaycan. – 2006. - №1. – S.165-172.

 

Quliyev Vilayət

75.                       Dünyanın ən müəmmalı yazıçısı – Selincer //Ulduz. – 1989. - №2. – S.64-66.

 

Lyosa Mario Varqas

76.                       Diktatorları müşahidə: Müsahibə /İngiliscədən t.e.: Ülkər Nəsibbəyl//Xəzər. – 2006. - №1. – s.179

 

Markoviç Mirko

77.                         Mən Heminqueyi tanıyırdım /T.e.: Rafiq Ağayev //Azərbaycan. -1982. - №3. – S.160-173.

 

Məcid qızı Kəmalə

78.                       Günah yuyulmur (Yucin O-Nilin «Qızıl» pyesinin tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 27 noyabr.

 

Məhəmməd Vəkil

79.                       Nadir tale sahibi (E.Heminquey-90) //Kitablar aləmində. – 1989. - №3. – S.29-30

 

Məmədoğlu Ə.

80.                       Görkəmli ədib (T.Drayzer haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənt. – 1971. – 28 avqust.

 

Məmmədova Ülviyyə   

81.Amerikanlar və «Amerikan arzusu» // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (BSU). -2005. -№3. - S. 92-94. 

 

Miller Artur

82.Mənəviyyat və sənətkarın ictimai rolu haqqında : Müsahibə /T.e.: Ü.Nəsibbəyli   //Xəzər. – 2006. - №4. – S.71-80.

 

Miller Henri

83.Yazıçılıq haqqında düşüncələr //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 23 noyabr.

 

Nağıyev Cəlil

84.Ceyms Fenimor Kuperin həyatı və romanları //Kuper C.F. Ləpairçi. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – S. 12.

85.Mark Tven və qəhrəmanları //Mark Tven. Oskar Uayld. – Bakı: Öndər. – 2005. – S.5-14.- /DUƏ/

86.Mark Tven və onun qəhrəmanları // Mark Tven. Tom Soyerin macəraları. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – S.3-12. - /DƏ/

87.Oskar Uayldın nağıl dünyası //Mark Tven. Oskar Uayld. – Bakı: Öndər. – 2005. – S.211-214.- /DUƏ/

88.Stivensonun dəfinələr dünyası //Stivenson P. Dəfinələr adası. – Bakı: Çaşıoğolu, 2004. – s. 3-12.

 

Nəbiyev Bəkir

89.         «Cenni Herdhardt» //Kommunist.- 1964. - 13 avqust.

 

Nəsibbəyli Ü.

90.        Qonkur mükafatı Conatan Littelə verildi//Xəzər. – 2007. - №1. – S.268-269.

 

Nikson Riçard

91.        Prezidentlərin sirri (Xatirələr kitabından) /TT.e.: H.Hacızadə //Xəzər. – 2007. -№2. – S..207-214

 

Nord Cozef

92.        İnsanlar yad deyillər (ABŞ yazıçısının Bakı haqqında qeydləri) /İngiliscədən t.e.: R.Qurbanov//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1967. – 21 yanvar

 

Nuriyeva Nuranə

93.        Teodor Drayzer Bakıda//Mütərcim. – 2007. – №1-2. – S.84-85.

 

Paporov Y.

94.        Heminquey və Boada /t.e.: Ə.İbrahimov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 5 avqust.

 

Paulson Con

95.Öz gözlərimizlə gördük (Amerika yazıçısı Bakı haqqında) //Bakı. – 1984. – 25 may.

 

Paund Ezra

96.Müsahibə («Paris Revyu»(1962) /T.e.: Ülkər Nəsibbəyli //Xəzər. – 2006. - №1. – S.200-07

 

Rəcəbov Ə.

97.         Amerikanın mütərəqqi yazıçısı // Bakı. -1961. - 26 avqust.

 

Rəfili Mikayıl

98.         Bu günkü Amerika ədəbiyyatı //Hücum. - 1932. - №12. – S.7-10.

99.        «Dərin köklər» (Eyni adlı pyesin tamaşası) //Ədəbiyyat qəzeti. - 1948. - 19 mart.

100.  Məşhur Amerika ədibi T.Drayzer //Ədəbiyyat qəzeti. – 1946. – 22 yanvar.

101.                  Uolt Uitmen («Ot yarpaqları» kitabının nəşrinin 75 illiyi) //İnqilab və mədəniyyət. -1931. - №5. – S.39

 

Rzaquluzadə Mikayıl

102.                   Cek London //London c. seçilmiş əsərləri.–Bakı: Gənclik, 1985. – 340 s. - /DUƏK/

 

Sabitova Aynur

103.         ABŞ abolusionest hərəkatı və Hurriet Birer Stoun. -B.: Mütərcim, 2005. -136 s.

104.         Preromantizm və Amerika romantizmi //Azərbaycan. – 2006. - №3. – S. 186-187

105.         Uilyam  Gilmor Simms və ya Cənub ştatlarının ən böyük yazıçısı. //Azərbaycan. – 2005. - №6. – S.182-284.

 

Səfərov Natiq

106.                  Son söz (Uilyam Folknerin «Qırmızı yarpaqlar» əsəri haqqında) //Azərbaycan. -1979. - №11. – S.180-181.

 

Səmədov Əlixan

107.                  Teodor Drayzer (Anadan olmasının 100 illiyi) //Sovet Gürcüstanı. – 1971. – 28 avqust

 

Simonov Konstantin

108.                   Heminquey yaradıcılığında ispan mövzusu //Heminquey E. Əcəl zəngi. – Bakı: Yazıçı, 1986. – s.3-8. -/DƏK. C.83/

 

Spankeren Ketrin Van

109.   Amerikan ədəbiyyatının xülasəsi /Red.: Kətrin Haq / ABŞ-n İnformasiya agentliyi, 1994. – 141 s. 

 

Şirinov Elxan

110.         Folkner və mühiti // Elmi xəbərlər (ADU). -2005. -№1. – S.135-136.

 

Vaysenberq L.

111.                    C.Londonun macəraları. – Bakı, 1931.

 

Vəliyev Tehran

112.                  Ağı və faciəvi sənət yolu (Frensis Skot Fisjeraldın yaradıjılığı haqqında) //Azərbaycan. -1980. - №12. – S.166-170.

113.                   Uilyam Folkner: Folknerlə söhbət; Folkner düşünür (Anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə) //Azərbaycan. -1979. - №11. – S.153-160

 

Vilyams A.

114.                  Con Rid (Anadan olmasının 90 illiyi) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1977. – 22 oktyabr

 

Yusifli Vaqif

115.                  Drayzer və Amerika faciələri (Anadan  olmasının 100 illiyi) //Çağırış. – 1971. – 26 avqust

 

Zeynalova M.

116.                  Sərt həqiqətin real təsviri (Erskin Kolduell haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 16 noyabr

*            *              *

117.         ABŞ ədəbiyytı haqqında //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. -  C.1. – S.300-301.

118.         Acı və faciəvi sənət yolu (Frensis Skott Fiscerald haqqında) //Azərbaycan. – 1980. - №12. – s.166-170

119.         Albert Ris Vilyams (Anadan olmasının 90 illiyi) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 29 sentyabr

120.         Amerika ədəbiyyatının göydələni: Con Steynbek //Xəzər. – 2004. - №4. – S.88-89

121.         Amerika yazıçısının yubileyi (E.Heminquey-100) //Azərbaycan. – 1999. – 16 dekabr

122.         Böyük sənətkar, böyük insan (Ernest Heminquey haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1961. – 8 iyul

123.         Con Apdayk «Ri» mükafatına layiq görüldü   //Xəzər. – 2006. - №4. – S.206-207.

124.         «Diqqət, Android əsri başlanır» (Amerika fantastlarının novellaları haqqında) //Azərbaycan. -1982. - №1. – S.169-170

125.         Dünya ədəbiyyatının korifeyləri (Uilyam Katbert Folkner haqqında) //Azərbaycapn. – 1979. – №11. – S.153

126.         Ernest Heminqueyin intiharı: Həyatından məqamlar //Avanqard. – 1998. - №1. – S.1;8.

127.         İnqilabımızın tərənnümçüsü (Con Rid-90) //Azərbaycan gəncləri. – 1977. – 22 oktyabr.

128.         Kosmos əsrinin şairi - Rey Bredberi //Azərbaycan. -1979. - №9. – S.190-191

129.         Sol Bellou vəfat edib //Xəzər. – 2005. - №2. – S.238

130.         Toro Henri Devid (1817-1862): ABŞ yazıçsının həyat və yaradıcılığı //Azadlıq. – 1993. – 9 oktyabr

131.         Uilyam Folkner //Azərbaycan. – 1980. - №10.- S.193-194

 

*              *             *