RUs ədəbiyyatı

 

Abbaszadə H.

1.Odlar ölkəsinə xoş gəlmisiniz: Azərbaycanda rus mədəniyyəti ongünlüyü münasibətilə//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1964. – 16 may.

Abdulla Azər

2.Qançəkmə (İvan Bunin haqqında) //Xəzər. – 2004. - №3. – s.228-229.

Abdullayev C.

3.Azərbaycana vurğunluq («Kiçik bacı» romanı haqqında (L.Vaysnberq)//Bakı. – 1970. – 23 noyabr.

Abdullayev K.,Calaqoniya B.

4.Bahar, ilham və qardaşlıq bayramı: Rus mədəniyyəti ongünlüyünün açılışı münasibətilə //Kommunist. – 1964. – 17 may.

Ağakərimov İslam

5.Rus romantizminin banisi (V.A.Cukovski və Şərq) //Azərbaycan. - 1983. - №6. – S.149-151

Ağamirzəyev Ə.

6.Müasir dövrdə Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri (V.Bəhmənli, H.İsaxanlı və Anarın tərcümələri haqqında) //Xəzər. – 2007. - №1-2. – S..146-150.

Ağayev Əkbər

7.A.S.Qriboyedov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1954.13 fevral.

8.«Ağıldan bəla» A.S.Qriboyedovun eyni adlı əsəriinin  Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında  //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1954. – 13 fevral.

9.Bədii tərcümələrin yüksək keyfiyyəti uğrunda (V.Mayakovskinin əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1951. – 15 aprel.

10.  Ədəbi əlaqələrimiz genişlənir (Rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələri haqqında) //Bakı. – 1972. – 17 oktyabr.

11.  M.Y.Lermantov //Azərbaycan gəncləri. – 1951. – 27 iyun.

12.  N.A.Nekrasovun əsərləri Azərbaycan dilində //Ədəbiyyat qəzeti. – 1952. – 27 dekabr.

13.  N.Q.Çernışevski tipiklik haqqında //Ədəbiyyat qəzeti. – 1953.- 25 iyul.

14.  Ölməz qələm ustası (A.N.Ostrovski haqqında) //Bakı. – 1973. – 7 aprel

15.  «Rus meşəsi» (L.Leonovun eyniadlı əsəri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1957. – 5 may.

16.  Səhər şəfəqləri (A.S.Puşkin haqqında) //Kommunisit. – 1974. – 16 iyun

17.  Vətən eşqilə döyünən ürək (S.Yesenin haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1970. – 10 oktyabr.

Ağayev İslam

18.  Böyük satirik yazıçı  (M.Saltıkov-Şedrin-135) //Bakı. – 1961. – 27 yanvar.

Ağaoğlu Əhməd

 1. Rus ədəbiyyatının ümumi səciyyələri; Rus ədəbiyyatının ilk dövrləri; Karamzinə qədər Rus  ədəbiyyatı; Karamzin dövrü; Puşkin dövrünün müqəddəməsi; Puşkin dövrü //Azərbaycan. -1989. - №1. – S.146-164

Akifqızı Elvira

 1. Bakılı şairlər Puşkin haqqında //Xalq qəzeti. – 1999. – 14 fevral.

Allahverdiyev Mahmud

 1. «Canlı meyit» (L.Tolstoyun eyniadlı əsərinin tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 18 yanvar.

Alməmmədov Alməmməd

 1. Azərbaycan-rus ədəbi əlaqəri (1900-1920-ci illər). – Bakı: Yazıçı, 1982. – 214 s.

 2. Böyük sənətkar A.Fadeyev //Ulduz. – 1981. - №12. – S.16-19.

 3. Lev Tolstoy və Azərbaycan ədəbiyyatı. – Bakı, 1972. – 112 s.

 4. Mixail Aleksandroviç Şoloxov. – Bakı: Elm, 1975. – 32 s.

 5. Nekrasov və Azərbaycan. – Bakı: Maarif, 1971. – 64 s.

 6. Poeziya günəşi (a.S.Puşkin) //Kommunist. – 1969. – 6 iyun.

 7. Rus həyatının nəğməkarı (A.N.Nekrasov haqqında) // Azərbaycan müəllimi. – 1971. – 24 oktyabr.

 8. «Sakit Don»un coşqun adamları (Şoloxovun eyni adlı əsəri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. – 24 may

 9. Ürəklərin birliyi: Azərbaycan-Rus ədəbi əlaqələri. – Bakı: Gənclik, 1975. – 104 s.

Anar

 1. Simonovu xatırlayarkən (Konstantin Simonov-90) //Ədəbiyyat qəzeti. – 2005. – 2 dekabr

Andreyev Leonid

 1. Bədii sintez və postmodernizm //Azərbaycan. - 2003. - №1. – S.174-187

Antokolski Pavel

33.  Qüdrətli və zəngin poeziya : Azərbaycan yazıçılarının  plenumunda çıxışı  //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1958. – 29 mart.

34.  Neftçilər haqqında poema (Tələt Əyyubovun «Dalğalar» əsəri haqqında0 //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1963. – 2 fevral.

 1. Sağol Bakı! (Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 7 oktyabr.

 2. Səməd Vurğunun xatirəsi // Qalacaqdır dünyada… : Səməd Vurğun haqqında xatirələr /Tərt.e. Cavid Məmmədbəyli. – Bakı: Azərnəşr, 1973. – s.40-47.

Araslı Nüşabə

 1. onun ölməz sənəti (A.Tvardovski haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 25 dekabr.

Araz Məmməd

 1. Dostluq telləri (S.Vikulovun yaradıcılığı haqqında) //Azərbaycan gəncləri. – 1972. – 2 sentyabr.

Arii Fan Der Ent (tərcüməçi, publisist, naşir)

 1. Gülşən Lətifxanın «Azərbaycan və Aida adası» romanı haqqında //Azərbaycan. – 2008. - №8. – s.7.

Arif Məmməd

 1. Anton Pavloviç Çexov //Arif M. Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. C.3. – Bakı: Elm, 1970. – S.272-296.

 2. Böyük xalq şairi Krılov //Arif M. Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. C.3. – Bakı: Elm, 1970. – S.330-357.

 3. Böyük rus dramaturqu (A.Qriboyedov haqqında) //Arif M. Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. C.3. – Bakı: Elm, 1970. – S.131-144.

 4. «Dəmir axın» sənətkarı (A.Serafimoviçin anadan olmasının 70 illiyi) //Hücum. – 1933. - №1-6. – s. 39-41.

 5. Dostoyevski və onun surətlər aləmi //Azərbaycan. – 1971. - №11. – S.3-9.

 6. «Həyatın dibində» (M.Qorkinin «Yurdsuz insanlar» əsəri haqqında) //İnqilab və mədəniyyət. – 1932. - №8-9. – s.29-31.

 7. İncə və ülvi duyğular şairi: A.S.Puşkin //Ədəbiyyat və incəsənət.-1974. – 8 iyun

 8. Qoqolun həyat və yaradıcılığı //İnqilab və mədəniyyət. – 1934. - №3-4. – s.34-38.

 9. Lermontov və Abbas Səhhət //Revolyusiya və kultura. - 1939. - №10-11. – S. 42-48

 10. Lev Nikolayeviç Tolstoy  //Arif M. Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. C.3. – Bakı: Elm, 1970. – S.225-271.

 11. N.A.Nekrasov (Vəfatının 50 illiyi) //İnqilab və mədəniyyət. – 1928. - №1. – s. 30-31.

 12. Nekrasov və Abbas Səhhət  //Arif M. Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. C.3. – Bakı: Elm, 1970. – S.358-360.

 13. Poeziya zirvəsi (A.S.Puşkin haqqında) //Kommunist. – 1974. – 6 iyun

 14. Puşkin  Aleksandr Sergeyeviç.//Ulduz. – 1974. - №6. – S.26-32

 15. Rus ədəbiyyatının ən qədim abidəsi («İqor polku haqqında dastan») //Arif M. Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. C.3. – Bakı: Elm, 1970. – S.311-318.

Arzumanlı Vaqif

 1. Şoloxov və Azərbaycan //Azərbaycan gəncləri. – 1975. – 20 may.

Alekseyev M.

 1. Sağol Bakı (Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri münasibətilə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 7 oktyabr.

Antakolski Pavel

 1. Dost sözü: Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri münasibətilə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 10 sentyabr.

 2. Dostluğumuzun bəhrələri: Danışır RSFSR mədəniyyət ustaları //Kommunist. – 1972. – 19 sentyabr.

Aslan A.

 1. Yevgeni Dolmatovski //Bakı. – 1961. – 20 aprel.

Babayev Adil

 1. Böyük şair-vətəndaş (N.Nekrasov haqqında)//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 11 dekabr.

 2. Əlaqələrimiz möhkəmlənir (Azərbaycanda RSFRS ədəbiyyat və incəsənət günləri haqqında) //Azərbaycan gəncləri. – 1972. – 7 sentyabr.

Babayev Həbib

 1. Azərbaycana bağlı tellər (V.Mayakovski haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 30 iyun.

 2. Rusiya və Azərbaycanın ədəbi dostluğu: Məqalələr məcmuəsi. – Bakı: Gənclik, 1958. – 68 s.

Babullaoğlu Səlim

 1. Həqiqi poeziya heç vaxt kiçik zaman kəsikləri ilə yaşamır (Rus şairi və tərcüməçisi Mixail Sinelnikovla müsahibə //Ədəbiyyat qəzeti. – 2005. – 25 may

 2. Tarixə və həqiqətə sədaqətlə (Azərbaycan YB-də «Bayazidin müdafiəsi: Həqiqət və yalan» əsərinin müəllifi R.N.İvanovla görüş haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. – 2006.- 13 yanvar

Bağırov Əlifağa

 1. İ.A.Krılovun təmsilləri  Azərbaycan dilində // Azərbaycan müəllimi. – 1966. – 12 fevral.

 2. L.Tolstoy və Azərbaycan. – Bakı: Elm, 1974. – 163 s.

 3. L.N.Tolstoyun əsərləri Bakı səhnəsində // Azərbaycan. - 1964. - №1. – S.185-187

 4. L.N.Tolstoyun uşaq əsərlərinin Azərbaycan dilinə ilk tərcümələri //Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. -  Bakı, 1964. – s. 175-198.

Bağırov Zakir

 1. Əziz qonaqları gözləyirik: Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri münasibətilə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 26 avqust.

Bahadır Xalid

 1. Rusiya Çarlğının Astafyevi (Yazıçı Viktor Astafyevin vəaftı münasibətilə) //Azadlıq. – 2001. – 22 -24 dekabr

Baxtin M.M.

 1. Dostoyevski poetikasının problemləri. – Bakı: Kitab aləmi, 2005. – 384 s.

 2. Dostoyevski poetikasının problemləri /T.e.: Məmməd Qocayev //Mütərcim. – 2005. – №1. – s.51-72.

Baruzdin Sergey

 1. Dost sözü: Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri münasibətilə//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 7 oktyabr.

 2. Dostların görüşü böyük bayramdır: Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri münasibətilə //Bakı. – 1972. – 22 sentyabr.

 3. Qəribə müdriklik (Əkrəm Əylislinin nəsri haqqında qeydlər)  /T.e.: Ş.Əkbəzadə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986. – 10 yanvar

 4. Sevinc təlatümlərinin episentri Bakıdır: Yazıçı ilə müsahibə Şahmar Əkbərzadənin//Azərbvycan gəncləri. – 1980. – 7 noyabr

Bayram Tofiq

 1. Sovet poeziyasının qartalı (A.Tvardovski haqqında) //Ədəiyyat və incəsnət. – 1971. – 25 dekabr

Belov Vasili

 1. Mən yazıçılıq sənətinin nə olduğunu bilmirəm… (Ədəbiyyatşünas Vladimir Bondarenko ilə söhbət) /T.e.: N.Əbdülrəhmanlı //Xəzər. – 2004. - №3. – S.107-113.

Berdnikov Georgi

 1. Çexov: Həyat və yaradıcılığı /T.e.: Z.Balayev. – Bakı: Gənclik, 1983. – 520 s.

Berdyayev Nikolay

 1. Yəhudiliyin taleyi; Həyat əzmi və mədəniyyətə canatma /T.e.: Seyfəddin Hüseynli //Xəzər. – 2004. - №4. – S.242-250

Bunin İvan

 1. Çexov haqqında /T.e.: Azər Abdulla //Xəzər. – 2004. - №3. – S. 229-249

Cavadlı C.

 1. Rus poeziyasınnı fəxri (S.Yesenin-100) //Azərbaycan müəllim. – 1995. – 12 dekabr

Cəfər Məmməd

 1. XIX  əsr rus ədəbiyyatı. 1-ci hissə /Müqəddimə və red. Ə.Ağayev. – Bakı: Maarif, 1970. – 315 s.

 2. XIX  əsr rus ədəbiyyatı. 2-ci hissə. – Bakı: Maarif, 1974. – 326 s.

 3. XIX əsr rus ədəbiyyatı. 3-cü hissə. – Bakı Maarif, 1975. – 306 s.

 4. Dahi sənətkar: A.N.Ostrovski //Kommunist. -1973. -7 aprel

 5. İnsan qəlbinin bilicismi : F.M.Dostoyevski haqqında //Azərbaycan. – 1971. - №11. – S. 18-27

 6. N.A.Nekrasov. – Bakı, 1971. – 41 s.

 7. Nekrasovla birlikdə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 11 dekabr

Cəmil Əhməd

 1. Aleksey Surkov //Azərbaycan gəncəlri. – 1975 .– 2 oktyabr

 2. Sergey Yesenin //Ulduz. – 1974. - №9. – S.58-60

 3. Sənətin qüdrəti: A.S.Puşkin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1974. – 8 iyun

 4. Şair-vətəndaş: N.A.Nekrasov //Azərbaycan gəncləri. – 1971. – 4 dekabr

Çagina M.

 1. Yeseninlə görüşlər: Xatirələr //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 17 oktyabr

Dolmatovski Y.

 1. S.Vurğun haqqında xatirələr// Qalacaqdır dünyada… : Səməd Vurğun haqqında xatirələr /Tərt.e. Cavid Məmmədbəyli. – Bakı: Azərnəşr, 1973. –  s.155-157.

Elsberq Y.

 1. Rus satirasının klassikləri və sovet ədəbiyyatı //Azərbaycan. – 1953. - №5. – s.133-143.

Əbilov İmamverdi

 1. Bəşəri ləyaqətin böyük müdafiəçisi (A.N.Ostrovski-150) //Azərbaycan məktəbi. – 1973. - №5. – S.3-6

 2. Şairin məhbbəti və şairə məhəbbət (N.A.Nekrasov haqqında) //Azərbaycan müəllim. – 1971. – 10 dekabr.

Əfəndiyev Əmin

 1. Bu dünyaının nəğməkarı (V.Mayakovski haqqında) //Bakı. – 1973. – 27 iyun

 2. Məhəbbətlə sevə-sevə (Rus yazıçılaır haqqında) //Bakı. – 1972. – 28 sentyabr.

Əfəndiyev İlyas

 1. Nikolay Ostrovski //Əfəndiyev İ. Seçilmiş əsərləri 7 cilddə.C.7. – Bakı: Çinar-Çap, 2002. – s.89-93.

Əlibəyova Gülrux

 1. Mətin istedad (Rus poeziyasının korifeylərindən biri Anna Axmatova haqqında) // Azərbaycan. - 1989. - №6. – S.114-115

Əlioğlu Çingiz

 1. Marina Svetayeva – Adalar qızı //Xəzər. – 2005. - №3. – S.138-142.

 2. Minimalist şer və yaxud yığcamlar barədə // Azərbaycan. - 2001. - №6. – S.102-104

Əliyev Etibar

 1. Aleksandr Solcentisın  //Nobel mükafaıt laureatları (Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.170-172

 2. Boris Pasternak  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.134-136

 3. İosif Brodski  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.222-224

 4. İvan Bunin  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.80-81

 5. Mixail Şoloxov  //Nobel mükafaıt laureatları(Ədəbiyyat üzrə). – Bakı, 2004. – S.153-155

Əliyev Heydər

 1. Sergey Yeseninin anadan olmasının 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Prezidentin sərəncamı//Azərbaycan. – 1995. – 5 sentyabr

Əliyev Xeyrulla

 1. İnsan haqqında poema (M.Şoloxovun «İnsanın taleyi» povesti haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənt. – 1975. – 24 may

Əliyev Rəhim

 1. Mixail Şoloxov, Valentin Katayev //Şoloxov M. Katayev V. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – s.464-469 /DUƏK. C.32/

Əliyev S.

 1. Unudulmaz görüş (Y.Yevtuşenko Lənkəranda) //Kommunist. – 1980. – 17 yanvar

Əmrahoğlu Arif

 1. A.P.Çexov – nəsrdə Puşkin //Çexov A.P. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Öndər, 2005. – S.3-7s

Əsədullayev Seyfulla

 1. Biz səni sevirik (A.Sofronov -70) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 9 yanvar

 2. Görkəmli yazıçı-romançı Konstantin Fedin //Ədəbiyyat və incəsənət. -1 972. – 4 mart

Əsədullayev Seyfulla, Qurbanov Ş.

 1. Qorki və Azərbaycan ədəbiyyatı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 20 fevral

Əylisli Əkrəm

 1. Kəndli  inadı və əkinçi səbri ilə  (Vasili Şukşin - 50) // Azərbaycan. - 1979. - №9. – S.53-54.

Əyyubov Tələt

 1. Azərbaycan poeziyasının səmimi dostu (P.Antokolski haqqında) //Bakı. – 1961. – 17 aprel.

 2. Ədəbiyyatımızın dostu (P.Antokolski-70) //Kommunist. – 1966. – 5 iyul.

Əzizov Əbdül

 1. Uşaqların sevimlisi (S.marşak haqqında( //Azərbaycan gəcləri. – 1957. – 3 noyabr.

Fadeyev A.

 1. Dost məktubu// Qalacaqdır dünyada… : Səməd Vurğun haqqında xatirələr /Tərt.e. Cavid Məmmədbəyli. – Bakı: Azərnəşr, 1973. –  S.165-166

Fəhmi İlqar

 1. F.M.Dostoyevski. Bioqrafiya //Xəzər. – 2006. - №1. – S. 33-47.

Freyd Ziqmund

 1. Dostoyevski və ata qatilliyi. T.e. C.Yusifli // Azərbaycan. - 1999. - №5. – S.152-159

Hacıyev Aqil

 1. Daim Qafqazı tərənnüm edən ədib: M.Y.Lermontov //Lermontov M.Y. Seçilmiş əsərləri. – Bak: Çaşıoğlu, 2006. – S.3-12.

 2. L.N.Tolstoy yaradıcılığının Qafqaz səhifələri //Tolstoy L.N. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – S.3-10.

 3. Mixail Aleksandroviç Şoloxov //Şoloxov M.A. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – 168 s.

 4. S.Yesenin və Mərdəkanın qızıl payızı (Ə.Xəlilovun «S.Yesenin: Mərdəkanın qızıl payızı və yaız» kitabı haqqında) //Azərbaycan. – 1997. – 28 fevral

 5. Satiranvın mahir ustası: N.V.Qoqol //Qoqol N.V. Ölü canlar. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – S.3-10.

Həbibbəyli İsa 

 1. Məmədtağı Sidqi və onun «Puşkin» kitabı // Azərbaycan. - 1991. - №2. – S.166-168

Həsənzadə Nəriman

 1. Çünki əbədi sənəti var! (S.Vurğun haqqında  V.Solodinlə söhbət) //Kommunist. – 1989. – 11 yanvar.

 2. Şairə,  şerə xalq ehtiramı (S.Yesenin haqqında) Ədəbiyyat və incəsənət. -1 974. – 6 oktyabr

Hikmət D.

 1. Onun ehtiraslı sənəti (F.M.Dostoyevski haqqında) //Ədəbiyyat və incənət. – 1973. -11 noyabr

Hüseynov Çingmz

 1. «Azərbaycan və Aida adası» (Hollandiyada yaşayıb rusca yaradıcılıqla məşğul olan həmyerlimiz Gülşən Lətifxanın əsəri haqqında) //Azərbaycan. – 2008. - №8. – s.6-7.

Hüseynova Pəri

 1. Yesenin yad edildi  //Azərbaycan müəllimi. – 2005. – 4 noyabr

Hüseynzadə Hüseyn

 1. Hamısı yadımdadır (Konstantin Simonov haqqında) //Ədəbiyat və incəsənət. – 1975. – 10 oktyabr

 2. M.Y.Lermontov //Azərbaycvan. – 1975. – №4. – S.198-199.

Xəlilov Əmirxan

 1. Aleksandr Blok (100 illiyi). – Bakı: «Bilik» Cəmiyyəti, 1980. – 62 s. – 1000 n.

 2. Gəncliyin böyük nəğməkarı – A,Fadeyev //Azərbaycan müəllimi. – 1981. – 11 dekabr

 3. Qüdrətli realist (A.P.Çexov-125 //Azərbaycan gəncləri. – 1985. – 29 yanvar

 4. Rusiyanın ağcaqayını (S.Yesenin-90) //Kommunist. – 1985. -2 oktyabr.

 5. Sergey Yesenin: Mərdəkanın qızıl payızı və yazı.(Mətn Azərbaycan və rus dilinddədir). – Bakı: Azərbaycan, 1996. – 140 s.

 6. Şerimizin müdrik dostu (Konstantin Simonov haqqında) //Kommunist. – 1985. – 26 noyabr

 7. Yesenin və Azərbaycan. – Bakı: Gənclik. 1976. – 88 s.

 8. Yesenin və Azərbaycan. – Bakı: Gənclik, 1977. – 88 s.

Xəlilov Pənah

 1. Xalq taleyi və sənətkar (M.Şoloxov haqqında) //Ədəbiyat və incəsəntə. – 1975. – 24 may.

 2. «Kiçik bacı» (L.Vaysnberqin eyni adlı romanı haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1952. – 17 sentyabr.

Xəlilova Sevinc

 1. Əziz Şərif: Mənim rusca tərcümələrimi «İşıq» jurnalı çap edərdi //Azərbaycan. – 1998. - №8. – s.169-170.

Xəlilova Tamilla

 1. A.S.Puşkindən tərcümələr //Azərbaycan. – 1974. - №5. – s.41-43.

Xəzri Nəbi

 1. Xalqın ürəyilə döyünən ürək (A.Tvardovski haqqında) //Ədəbiyat və incəsənt. -1 971. – 25 dekabr

 2. Rus poeziyasının günəşi (A.S.Puşkin haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. -1974. – 8 iyun .

İbrahimov İslam

 1. Görkəmli sovet şairi (Demyan Bednı-80) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1963. – 13 aprel.

İbrahimov Mirzə

 1. Əsrin dastanı (M.Şoloxov haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. – 24 may

 2. İnqilab müğənnisi (V.Mayakovski haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 30 iyun

 3. Qəlbin işığı (Pavel Zaqrebelin haqqında)  //Azərbaycan. – 1985. - №3. – S.158-159.

İlin İlya

 1. Postmodernizm XX əsrin sonunun ruhi konsepsiyası kimi /T.e.: Əsəd Cahangir //Azərbaycan. – 2005. - №5. – S.177-190

İsrafilova Aynur

 1. Anna Axmatova. – Bakı: Elnur-P, 2005. – 68 s.

Jukov İvan

 1. Qəhrəmanın ölümü (A.Fadeyevin həyatından bəzi səhifələr) /T.e.: Çingiz Kərimov //Azərbaycan. – 1988. - №4. – S.74-86

Kürçaylı Əliağa

160.    Büllur sənət (Yeseninin yaradıcılığı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsəntə. – 1974. – 28 sentyabr

161.    Poeziyanın ağcaqayını (S.Yesenin haqqında) //Azərbaycan gəncləri. – 1975. – 2 oktyabr

162.    Təsəvvür edə bilmərəm ki… (S.Yesenin haqqında) //Ulduz. – 1975. – 39. – s.12-13

Kəbutər

163.    Yesenin – Şimal torpağının bəxtsiz şairi //Yeni Azərbaycan. – 2001 – 6 yanvar

Knyaz Feliks Yusifov

164.    Materiallar (Rasputin haqqında) /T.e.: N.Səfərov //Xəzər. – 2004. – №1. – S. 160-181.

Qarabağlı Əliyar.

165.    Azərbaycan məktəblərində rus ədəbiyyatının tədrisinə dair: Müəllimlərə metodik kömək. – Bakı: Birləşmiş nəşriyyat, 1958. – 100 s.

Qarabağlı Yəhya

166.    Əzəmətli abidə (F.Dostoyevskinin yaradıcılığı haqqında) //Azərbaycan müəllimi. – 1971. – 20 oktyabr.

167.     Qocalmayacaqdır (M.Şoloxov haqqında) //Azərbaycan müəllimi. – 1976. – 16 may.

Qarabağlı Z.

168.    A.S.Novikov-Priboy //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1977. – 26 mart

Qasımzadə Qasım

169.    Görkəmli uşaq yazıçısı (A.Qaydar haqqında) //Əgəbiyyat qəzeti. – 1954. – 21 fevral.

Qəhrəmanov Ə.

170.    Rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinə dair. – Bakı: Azərnəşr,1962. -124s.

171.    Rus şairləri Azərbaycan haqqında. – Bakı: Azərnəşr, 1955. – 156 s.

Qoca Fikrət

172.    Yer kürəsi – məhəbbət adası (Hollandiyada yaşayan və rusca  əsərlər yazmış həmyerlimiz Gülşən Lətifxan haqqında) //Azərbaycan. – 2008. – 310. – s.59.

Qrebnev Naum

173.    Böyük şairə ehtram (Nəsimi haqqında) //Bakı. – 1973. – 28 aprel.

174.    Qribaçev N.

175.    Bizim müasirimiz (Nəsimi haqqında)//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. -  14 iyul.

Qrossman L.

176.    Dostoyevski: həyat və yaradıcılığı /T.e.H.Şərif. – Bakı: Gənclik, 1972. – 616 s.

Quliyev Vilayət

177.    İlk sovet klassikləri //Ostrovski N.A., Furmanov D.A. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987. – S.3-16.

Quluzadə M.

178.    A.S.Puşkinin Azərbaycan dilinə tərcümələri haqqında //Azərbaycan EA Xəbərləri . – 1949. - №6. – s. 16-29.

179.    L.N.Tolstoy və Azərbaycan ədəbiyyatı //Azərbaycan EA Xəbərləri. – 1950. - №11. – s.45-52.

Qurbanov Şamil

180.    Azadlıq nəğməkarı (A.N.Nekrasov haqqında) //Sovet kəndi. – 1971. – 9 dekabr

181.    XX əsr rus ədəbiyyatı tarixinə dair oçerklər: Dərs vəsaiti. – Bakı: ADU, 1987. – 88 s. – 500 n.

182.    İvan Alekseyeviç Bunin //Bunin İ.A. Hekayələr. Povestlər. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.3-12. - /DƏK. C.75/

183.    Lermontov və Azərbaycan ədəbiyyatı. – Bakı: Azərnəşr, 1976. – 67 s.

184.    Rus torpağının iftixarı-M.A.Şoloxov//Kommunist. – 1980. – 23 may

185.    Şairə sonsuz məhəbbət (N.A.nekrasov haqqında) //Bakı. – 1971. – 9 dekabr

Qurbanov Şıxəli

186.    Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri: Məqalələr məcmuəsi. – Bakı: Elm, 1969. – 218 s.

187.    Rus şerinin ölməz ustadı (M.Y.Lermantov-150) //Azərbaycan kommunisti. – 1964. – №10. – s.19-29

Lebedinski Yuri

188.    Şair ata yurdunda // Qalacaqdır dünyada…: Səməd Vurğun haqqında xatirələr /Tərt.e.: Cavid Məmmədbəyli. – Bakı: Azərnəşr, 1973. –  S.92-106.

Less Al

189.    Demyan Bednının məktubu //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1962. – 14 aprel.

190.    Canlı xatirələr (V.Mayakovski, M.Şoloxov, D.Bednı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1962. – 14 aprel.

Mehdizadə İntiqam

191.    Platonov dilinin qatları )A.Platonov haqqında) //Azərbaycan. – 2008. - №3. – s.170-172.

Merejkovski Dmitri

192.    Dostoyevskinin «Cinayət və cəza»sı /T.e.: Seyfəddin Hüseynli  //Xəzər. – 2006. - №1. – S.235-242.

Məmmədov Calal

193.    Bizim Antokolski (Anadan lolmasının 70 illiyi münasibətilə) /\Ədəbiyyat və incəsənət. – 1966. – 9 iyul.

Məmmədov Kamran

194.    Bir amal cəbhəsində (A.N.Ostrovski haqqında) //Bakı. – 1973. – 7 aprel

Məmmədov Mehdi

195.    Cavid onu sevirdi (F.M.Dostoyevski -150) // Azərbaycan. - 1971. - №11. – S.31-32

196.    İ.S.Turgenev əsərlərinin Azərbaycanda yayılması və öyrənilməsi // Azərbaycan. - 1981. - №9. – S.177-183.

Mirəhmədov Əziz.

197.    Maksim Qorkinin Azərbaycanlı məsləkdaşları //Mirəhmədov Ə. Yazıçılar. Talelər. Əsərlər. – Bakı: Azərnəşr, 1978. – S.307-311.

198.    Nekrasov irsinin Azərbaycanda yayılması tarixindən //Mirəhmədov Ə. Yazıçılar. Talelər. Əsərlər. – Bakı: Azərnəşr, 1978. – S.238-242.

Mirzəyeva V.

199.    Rus ədəbiyyatı Azərbaycan mətbuatında //Bakı. – 1964. – 27 may.

Məmmədov Calal

200.    Don kimi dərin, geniş, tükənməz (M.Şoloxovun «Sakit Don» əsəri haqqında) //Ulduz. – 1975. - №5. – S.24-28

Məmmədov Fazil

201.    Şairin əsərləri Azərbaycan dilində (N.A.Nekrasovun əsərləri haqqında) //Bakı. – 1971. – 15 oktyabr

Məmmədov Sabir

202.    Lev Tolstoy və Azərbaycan (Ə.Bağırovun eyni adlı kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. -1975. – 28 iyul

Məmmədzadə Səyavuş

203.    Ağcaqayın, çinarlar pıçıldaşır (R.Rocdestvenski haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 14 oktyabr

204.    Nəğməli sahil (M.Şoloxov haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. – 24 may

Muranova M.

205.    Şukşinin anası ilə görüş /T.e.: Ş.Yaqubov //Ədəbiyyat və incəsənt. – 1980. – 7 mart

Musayev Sokrat

206.    A.N.Ostrovski. – Bakı: Elm, 1973. – 62 s.

Mustafa Firuz

207.    Dostoyevski türkdür (Rus yazıçısının şəcərəsi haqqında) //Yeni Azərbaycan. – 2002.-22 fevral

Mustafayev M.

208.    Dahi rus ədibi və Azərbaycan (Ə.Bağırovun «L.Tolstoy və Azərbaycan» kitabı haqqında) //Azərbaycan müəllimi. – 1975. – 16 iyul

Mütəllibov Tofiq

209.    İstedad (Andrey Voznesenski haqqında) //Azərbaycan gəncləri. – 1973. -15 dekabr

210.    «Yağış haqqında nağıl» (Bela Axmadulinanın əsəri haqqında) //Azərbaycan gəncləri. – 1974. – 14 sentyabr.

Nağıyev Cəlil

211.    Yeni həyatın yeni romantikası //Sobolev L.S., Paustovski K.K. Seçilmiş əsərləri.– Bakı: Gənclik, 1988. – S. 322-330.- /DƏK/

Nəbiyev Bəkir

212.    «Rus şairləri Azərbaycan haqqında» (Eyniadlı kitab haqqında)  // Azərbaycan. - 1955. – №11. – S.152-155

Nəzirli Şəmistan

213.    Səhra qartalı ilə görüş (M.Şoloxov haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. – 24 may

214.    Veşenskidə görüş (M.A.Şoloxov-75) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 30 may

Novruz Cabir

215.    Dünyada Puşkin yaşayır //Ədəbiyyat və incəsənət.-1974. -2 iyun

216.    Sağol, Sergey Yesenin //Ədəbiyyat və incəsənət.-1974. – 12 oktyabr

Nosov N.

217.    Vitya Maleyev məktəbdə və evdə: Povest. Hekayələr /T.e.: Gülnar Şıxəli qızı; Ş.Ağayeva //Nosov N., Vasilenko İ., Draqunski V. – Bakı: Gənclik, 1988. – S.13-202.

Oleynik Boris

218.    İstedadlı şair, müdrik vətəndaş (Nəbi Xəzri-60) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 14 dekabr

Ozerov Lev

219.    Kainatda günəş (Nəsimi poeziyası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 4 avqust

Paniyev N.

220.    Mərdəkan əfsanəsi( S.Yesenin haqqında) //Kommunist. – 1986. -22 mart.

Paşayev A.

221.    Bakı məni cəlb edir (A.S.Novikov-Priboyun Bakıda olması haqqında //Bakı. – 1983. – 13 avqust

Peredreyev A.

222.    Dahi Nizamiyə ehtiram (Nizami poeziya günləri münasibətilə) //Bakı. – 1980. – 26 sentyabr.

Pənahov N.

223.    Ulduzlardan gözəldir (S.Yesenin «1 may» şerri haqqında//Kommunist. – 1985. 1 may.

Piriyev S.

224.    D.Furmanov //Kitabxana işçisinə kömək. -1971. - №4. – S.30-34

Protalin V.

225.    «Bu ellərə vurulmuşam…» («Azərbaycan» şerinin rus dilinə tərcüməçisi olan  V.Protalinlə müsahibə) //Bakı. – 1978. – 15 iyul.

Rasputin V.

226.    «Qəlbin sakitliyi  vətənin sakitliyidir»: Müsahibəni apardı: V.Xodi //Qobustan. – 1987. - №4. – s.18-20.

Rəhman Sabit

227.    «Kisçik bacı» (L.Vaysnberqin eyni adlı romanı haqqında) //Kommunist. – 1952. – 25 oktyabr.

Rəhmanov Fazil

228.    «Azərbaycan ikinci vətənimdir» //Bakı. – 1970. – 2 mart.

Rüstəm Süleyman

229.    Mayakovski ilə görüşlərim //Ulduz. – 1972. – №7. – S.41-43

230.    Satqının aqibəti (Soljenitsın haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.-1974. -25 fevral .

231.    Səadət carçısı //Kommunist. – 1963. – 13 aprel.

Rüstəmxanlı Sabir

232.    Qardaş məhəbbəti ilə  (Sergey Vasilyevin «Brat za brata» kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. -1975. – 23 avqust.

Rüstəmzadə Vilayət

233.    Amur xatirələri: Xabarovskda keçirilən sovet ədəbiyyatı günləri haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 4 noyabr.

Rza Xəlil

234.    Çoxşaxəli yaradıcılıq (Konstantin Simonov haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975. – 29 noyabr

235.    Mayakovskiyə layiq (Şairin əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında) //Azərbaycan. – 1987. - №10. – S.176-179.

Rza Rəsul

236.    Bir şerin tarixi (İ.Selvinskinin «Mən bunu öz gözlərimlə görmüşəm» şeiri haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.-1975. – 20 sentyabr.

237.    Dostum Sergey haqqında (S.Vasilyev-60) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971. – 17 iyul.

238.    Ədəbiyyatımızın yaxın dostu (P.Antokolski haqqında) //Rəsul Rza. Mənim fikrimcə: Məqaəllər. – Bakı: Azərnəşr, 1967. – s.211-212.

239.    Həmişəyaşıl ağaclar tək (V.Mayakovski-80) //Bakı. – 1973. – 27 iyun

240.    Xalqlaırn Puşkini //Ədəbiyyat və incəsənət.-1974. – 8 iyun

241.    İ.L.Selvinski //Rza R. Seçilmiş əsərləri. 4 cilddə. C.4. – Bakı: Azərnəşr, 1974. –S.491-495.

242.    Rzayev Ağababa

243.    Bəla ağıldandırmı? (A.S.Qriboyedovun Qafqaz işlərində rolu haqqında) //Respublika. – 1999. – 18 mart

244.    Mirzə Kazımbəy və rus ədəbiyyatı xadimləri // Azərbaycan. - 1970. - №12. – S.190-193

Tixonov Nikolay.

245.    Xatirələrimizdən səhifələr//Qalacaqdır dünyada… : Səməd Vurğun haqqında xatirələr /Tərt.edən. Cavid Məmmədbəyli. – Bakı: Azərnəşr, 1973. – S.129-151.

Turabov Sabir

246.    Pavel antokolski Azərbaycanda //Azərbaycan. – 1974. - №2. – s.203-208.

247.     

Səmədoğlu Yusif            

248.    «Yaddaşın hökmü» (A.Tvardovskinin eyniadlı poeması haqqında) / Azərbaycan. - //1987. - №10. – S.3-4.

Səməndər  Rafiq

249.    Düşünməyə bir şey varsa (Rus yazıçısı Y.P.Kazakov haqqında) //Azərbaycan. – 1982. - №5. – S.132-133.

Simonov Konstantin

250.    Böyük vüsət üçün (Azərbaycan yazıçılarının II qurultayında nitqi) /T.e.: M.İsgəndərzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 22 noyabr.

Sobolev A.

251.    Estetika məsələləri və sovet ədəbiyyatı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1954. – 25 sentyabr.

Sultanova Gültəkin

252.    Sabirdən yeni tərcümələr (S.Vasilyevin tərcümələri haqqında) //Azərbaycan. – 1972. - №7. – S.199-203.

Şamilov Seyfulla

253.    A.S.Qriboyedov Azərbaycanda //Ulduz. – 1974. - №9. – S.58-62.

Şərif Əziz

254.    Bizim səhnədə (A.N.Ostrovskinin əsərlərinin tamaşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1973. – 7 aprel

Şərif Hüseyn

255.    Xeyr, Dostoyevski bizimdir //Ulduz. – 1971. - №9. – S.24-25

256.    Ona minnətdarıq ((M.Şoloxovun tərcümə təcrübəsindən ) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. – 24 may.

Şərifov H.

257.     «Moskvadan uzaqlarda» romanının tərcüməsi haqqında //Ədəbiyyat qəzeti. – 1952. – 25 iyul.

Şıxlı İsmayıl

258.    Dahiyanə sadəlik (M.Şoloxov haqqında) // Azərbaycan. - 1975. - №4. – S.77-78

259.    Mən əsgərəm (İvan Tretyakov - 60) // Azərbaycan. - 1982. - №10. – S.167-169

260.    V.Solouxin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1975. – 1 oktyabr

Şirvan Yusif

261.    M.Qorki və türk ədəbiyyatı // Azərbaycan. - 1968. - №3. – S.195-198.

Tağızadə Samir

262.    Bi imzanın izi ilə: Baron Brambeus və Mirzə Fətəli Axundov (M.F.Axundovla bağlı tədqiqatlar haqqında //Azərbaycan. – 1982. - №10. - S.28-32

Talıbov Y.

263.    Ey xalq, bilsən o səni nə qədər sevirdi (Dobrolyubov-150) //Azərbaycan müəllimi. – 1986. – 7 fevral

Turabov Sabir

264.    P.Q.Antakolski Azərbaycanda // Azərbaycan. - /1974. - №2. – S. 203-208ö

265.    Sabir rus dilində səslənir (S.Vasilyevin tərcümələri haqqında) //Kommunist. – 1969. – 3 dekabr.

266.    Vladimir Luqovskoy və Azərbaycan // Azərbaycan. - 1971. - №12. – S.190-193

Ulutürk Xəlil Rza.

267.    Çoxşaxəli yaradıcılıq (Konstantin Simonov haqqında) //Ulutürk Xəlil Rza. Mənə bənzə: məqalələr. – Bakı: Gənclik. 2000. – S.573-576.

268.    Rus şairi Andrey Voznesenski //Ulutürk Xəlil Rza. Mənə bənzə: məqalələr. – Bakı: Gənclik. 2000. – s.679-689.

269.    Vladimir Luqovskoyun sənət qəhrəmanlığı  //Ulutürk Xəlil Rza. Mənə bənzə: məqalələr. – Bakı: Gənclik. 2000. – S.675-678.

Vahabzadə Bəxtiyar

270.    Y.Yevtuşenkoya məktub (Çeçenistana basqına etiraz olaraq «Xalqlar dosmtluğu» ordenindən imtina etməsi barədə)  //Azərbaycan. – 1995. – 10 yanvar.

Vasilyev Sergey

271.    «Azərbaycan» jurnalının redaksiyasına (Sabirin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə) //Azərbaycan. – 1962. - №6. – s.206-207.

272.    Sabir bütün dünya oxucularına məxsusdur //Kommunist. – 1966. – 22 dekabr.

Vaysnberq L.

273.    Azərbaycan ürəyimdədir /T.e.: Ə.Ramiz //Azərbaycan. – 1972. – 312. – s.84-90.

Vəlixanova Fəridə

274.    «Oğul» poeması Azərbaycan dilində //Azərbaycan gəncləri. – 1959. – 14 avqust.

Vəliyev S.

275.    Mərd və zərif istedad (L.Tatyaniçeva haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 8 fevral.

Voynoniç Vladimir

276.    «Mən bilmirəm, yazıram ki, biləm»: Müsahibə /T.e.: O.Budaqlı //Xəzər. – 2005. - №2. – s. 194-198

Vurğun Səməd

277.    Dahi sənətkar (A.N.Ostrovski-125)  //Vurğun S. Böyük sənət uğrunda. – Bakı: Gənclik, 1970. – S.152-167.

278.    Rus şerinin günəşi (A.S.Puşkin haqqında) //Vurğun S. Böyük sənət uğrunda. – Bakı: Gənclik, 1970. – S.175-188.

Yevtuşenko Y.

279.    Mən poeziyanın əsgəriyəm: Müsahibə Ş.Əkbəzadənin//Azərbaycan gəncləri. – 1980. – 25 yanvar

Yaqubov M.

280.    Rus ədəbiyyatının fəxri A.S.Qriboyedovin yaradıcılığı Azərbaycan dilində //Azərbaycan.  1985. - №4. – S.159-161

Yusifov Y.

281.    Ağlın qüdrəti (Qriboyedov-190) //Ədəbiyyat və incəsənət.  1985. – 25 yanvar

282.    Dənizçi ürəyi  A.S.Novikov-Priboy-100 //Kommunist. – 1977. – 24 mart

283.    Həyatımızın patetikası (Nikolay Poqodin-80) //Azərbaycan gəncəri. – 1980. – 15 noyabr

Zeynalov A.

284.    «Zəmanə-başlıca qəhrəmandır»(P.Antokolski ilə müsahibə) //Bakı. – 1972. – 25 sentyabr.

 

 1. *                     *                   *

286.    A.S.Puşkin Azərbaycanda. – Bakı Elm, 1990. – 112 s.

287.    Azərbaycan-rus ikidilliyi: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. – Bakı BDU, 1991. – 89 s.

288.    Azərbaycan Yazıçılar Birliyində rus ədəbiyyatından tərcüməyə dair müşavirə keçirilmişdir. Ə.Məmmədxanlı rus nəsrinin, S.vVurğun rus poeziyasının tərcüməsi haqda əmruzə etmişdir //Ədəbiyyat qəzeti. – 1951. – 27 dekabr.

289.    Azərbaycan yazıçılar ittifaqında uşaq ədəbiyyatına həsr olunmuş  müşavirə keçirilmişdir. M.Rzaquluzadə respublikada uşaq ədəbiyyatının vəziyyətinə dair məruzə etmişdir //Ədəbiyyat qəzeti. – 1955. – 2 iyul.

290.    F.M.Dostoyevski- Bioqrafiya /Tərt.e.: İlqar Fəhmi //Xəzər. – 2006. - №1. – S.33-47

291.    «Qara siyahı»da olan yazıçı (Andrey Platonov haqqında danoslar) /Orijinaldan t.e.: Rövşən Ramizoğlu //Xəzər. – 2007. - №2. – S.196-237

292.    Sabirlə üz-üzə (M.Ə.Sabir şeirlərini ruscaya tərcümə edən şair  S.Vasilyev redaks iyamızın qonağıdır) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 26 iyul.

293.    Sənətkara töhfə: Məqalələr məcmuəsi (Lev Tolstoy-150). – Bakı: Yazıçı, 1978. – 166 s.

294.    Vasili Şukşin: Bioqrafiya /Tərt.e.:Ü.Nəsibbəyli //Xəzər. – 2006. - №3. – S.185-198.