M.Y. Lermontov

“O zil, zərif səsinişeiri.

Azərbaycan dilinə 2 tərcümə variantı

 

М.Ю.Лермoнтов

Слышу ли голос твой

 

Слышу ли голос твой,
Звонкий и ласковый,
Как птичка в клетке,
Сердце запрыгает;

 

Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие,
Душа им навстречу
Из груди просится,

 

В как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

 

 

  

1. O zil, zərif səsini

Eyvaz Borçalının tərcüməsi

(Dünya ədəbiyyatı kitabxanası, 33-cü cild // Bakı, “Yazıçı”, 1989)

 

O zil, zərif səsini

Bircə yol eşidəntək,

Quştək çırpıb özünü

Vurur sinəmdə ürək.

 

O mavi  gözlərinlə

Üzbəüz gələndə mən,

İlahi hisslər ilə

Könlüm uçur yerindən.

 

Sevincimdən şadlanıb

Az qalıram ağlayım.

Az qalıram atlanıb

Boynunu qucaqlayım.

 

 

 

1.     Bir səs gəlir doğma, əziz

 İsaxan İsaxanlının tərcüməsi

(“Bizim lider” qəzeti, 18 iyul 2009-cu il. № 09)

 

Bir səs gəlir doğma, əziz

Deyən bu səs səninkidir.

Qəfəsdəki bir quş kimi

Çırpınan qəlb mənimkidir.

 

O səninmi gözlərindir?

Dərin, mavi bir səma tək,

Sanki onu görmək üçün

Döyünür sinəmdə ürək.

 

O qədər nəşəliyəm ki,

Ağlamaq keçir könlümdən.

Bir açaydın qollarını

Boynuna sarılaydım mən.