Sergey Yesenin

“Axşam düşür gölün üstə” şeiri.

Azərbaycan dilinə 2 tərcümə variantı

 

Сергей Есенин

Вот уж вечер

 

Вот уж вечерРоса

Блестит на крапиве.

Я стою у дороги,

Прислонившись к иве.

 

От луны свет большой

Прямо на нашу крышу.

Где-то песнь соловья

Вдалеке я слышу.

 

Хорошо и тепло,

Как зимой у печки.

И березы стоят,

Как большие свечки.

 

И вдали за рекой,

Видно, за опушкой,

Сонный сторож стучит

Мертвой колотушкой.

 


 

1. Axşam düşür gölün üstə

Əliağa Kürçaylının tərcüməsi

(Sergey Yesenin. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Avrasiya Press, 2006)

 

Axşam düşür gölün üstə.

Par-par parıldayır şəbnəm.

Mən durmuşam yolun üstə,

Bir söyüdə söykənmişəm.

 

Düşür ayın gur şöləsi

Evimizin üzərinə.

Haradasa bülbül səsi

Eşidirəm bu dəm yenə.

 

Nə gözəldir, necə xoşdur,

Ətraf isti ocaq kimi.

Ağcaqayın dayanmışdır

Nəhəng bir şam-çıraq kimi.

 

Lap uzaqda – o sahildə

Ətəyində bir meşənin

Toxmağının səsi gəlir

Yuxulu bir gözətçinin.

 

 

 


 

2. Axşam düşür gölün üstə

İsaxan İsaxanlının tərcüməsi

(Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 270,  31 may 2009. Xəzər Universitəsi)

 

 

Budur artıq qaş qaralıb,

Şeh də düşüb bir balaca.

Dayanmışam yol üstündə,

Söykənərək bir ağaca.

 

Ayın füsunkar işığı

Evimizin üstə düşür.

Hardasa, lap uzaqlarda

Şeyda bülbüllər ötüşür.

 

Nə gözəldir, nə istidir

Qışda peç qırağı kimi.

Ağcaqayınlar uzanır

Göylərin çırağı kimi.

 

Elə bil ki, layla çalır

Çayın həzin şırıltısı,

Yuxu basmış gözətçinin

Toxmağının taqqıltısı.