Sergey Yesenin

 

“İran nəğmələri”ndən.

“Söylədin ki, Sədi yalnIz...”

 

Azərbaycan dilinə 2 tərcümə variantı

 

Сергей Есенин

 

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

 

Ты пропела: "За Ефратом
Розы лучше смертных дев".
Если был бы я богатым
То другой сложил напев.

 

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне -
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

 

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

 

1.Firuz Mustafanın tərcüməsi

 

Söylədin ki, Sədi yalnız

Öpərdi yar sinəsindən.

Bir tələsmə, dayan, ay qız,

Qoy bunları öyrənim mən.

 

Nəğmə dedin: «Fərat üçün

Qızılgül divdən doğmadı».

Mən varlı olsaydım bu gün

Başqa nəğmə oxuyardım.

 

Bütün gülləri əzərdim,

Onlar əziz deyil mənə.

Tək bircə gülü üzərdim-

Ən gözəl güldür Şəhanə.

 

Məsləhətin deyil gərək,

Mən də demirəm fikrimi.

Doğulmuşam mən şair tək,

Qoy öpüşüm şair kimi.

 

 

2. İsaxan İsaxanlının tərcüməsi

(“Bizim lider” qəzeti, 4 sentyabr 2009-cu il).

 

Sən dedin ki, şair Sədi,

Öpərdi yalnız sinədən.

Bəs bu tələskinlik nədi?

Axır mən də öyrənəcəm.

 

Mahnı qoşdun sən Fəratdan

O taydakı gözəllərə

Dedin: “onlar tay olammaz

Bağçadakı qızıl gülə”

 

Dövlətli olsaydım əgər,

Kəsib atardım gülləri.

İstərəm olmasın gözəl

Mənim Şəhanəmdən qeyri.

 

Daha məni çox üzmə gəl,

Mən bilirəm öz işimi.

Bir halda ki mən şairəm,

Öpüşürəm şair kimi.