Heydər Əliyev. Biografiya

Zəlimxan Yaqub. O, həyatı sevirdi