Dünya ədəbiyyatı

rüblük xarici ədəbiyyat və sənət dərgisi

 

Əsası 2004-cü ildə qoyulmuşdur.

Ünvanı: AZ 1095, Bakı, Xaqani küçəsi, 25.

Telefonu: (+99412) 493-16-24

E-mail: da.b@rambler.ru

 

Yaradıcısı: Səlim Babullaoğlu

Təsisçilər: Jurnalın yaradıcı heyəti və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

Məqsədi: Dünya ədəbiyyatı nümunələrinin, eləcə də tərcümə praktikası və

nəzəriyyəsi haqqında araşdırmaların Azərbaycan dilinə tərcüməsi;

 

Yaradıcı heyəti: Əsasən gənc və orta nəsil tərcüməçilərinin yaradıcılığından

bəhrələnməyə meyllidir.

Jurnal daha çox oricinaldan tərcümələrə üstünlük verir və hər

nömrəsində yeni tərcümələr təqdim edir.

 

2005-ci ildən qısa adı DƏB olan kiçik formatlı kitab seriyası nəşr olunur. Bu seriyadan 9 kitab buraxılmışdır :

Patrik Züskind. Kontrabas (Mono-pyes və iki hekayə).

Milorad Paviç. Xəzər sözlüyü (roman-leksikonunun jurnal variantı).

Çağdaş gürcü və özbək ədəbiyyatlarından seçmələr.

Orxan Vəli. Bütün şeirləri.

Türk qadın şeiri antologiyası.

Çeslav Miloş. Avropanın uşağı (şeirlər və esselər toplusu). Terror və ədəbiyyyat toplusu.

Orxan Pamuk. Qar (roman).

Fazil Hüsnü Dağlarca. Sivaslı qarışqa (şeirlər toplusu).

 

Dünya ədəbiyyatı dərgisi yalnız dünya bədii nümunələrinin Azərbaycan dilinə çevrilməsi ilə deyil, həm də çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin dünya dillərinə tərcüməsi sahəsində də müəyyən işlər görmüşdür. 35 azərbaycanlı müəllifin irili xırdalı və müxtəlif canrlı əsərləri gürcü, özbək və rus dillərinə çevrilmiş, nəşr olunmuş və yaxud da ki, elektron versiyaları hazırlanmışdır (məsələn, Gürcüstanın Alternativa ədəbiyyat dərgisində, Özbəkistanın Cahan ədəbiyyatı jurnallarında).

Dünya ədəbiyyatı jurnalının dəstəyi və tərtibçiliyi ilə ingilis dilində Azərbaycan nəsri antologiyası, rus dilində isə Drucba narodov jurnalının Azərbaycan ədəbiyyatına həsr olunmuş xüsusi sayı nəşr olunmuşdur.

2007-ci ildə gürcü dilində Azərbaycan şeiri antologiyası nəşr olunmuşdur.

Varşavada nəşr olunmuş Qırmızı limuzin: Azərbaycan hekayələrindən seçmələr kitabı da Dünya ədəbiyyatı jurnalının uğurlu layihələrindəndir ki, kitaba 15 Azərbaycan nasirinin hekayələri daxil edilmişdir.

Bütün bu işlərlə yanaşı Dünya ədəbiyyatı dərgisi Qloballaşma və ədəbiyyat mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil etmiş, həmin konfransda gənc gürcü və özbək ədəbiyyatçılarının iştirakını təmin etmişdir.

Dərgi indiyədək bir çox beynəlxalq poeziya festivalları (Rotterdam və Sileziya) əlaqə yaratmış, festivallara bizim müəlliflərin əsərlərinin göndərilməsinə, eləcə də onların həmin festivallara dəvət olunmasına müvəffəq olmuşdur.

 

 

Dünya ədəbiyyatı dərgisində dərc olunan əsərlərin siyahısı

 

2004

 

Almaniya

Herman Hesse. Dünya tarixi. Esse. Ruscadan tər. Rafiq Həşimov

Patrik Züskind. Kontrabas. Mono-pyes. Ruscadan tər. Şövqü Hüseynov, İlqar Fəhmi.

 

ABŞ

Robert Frost. Şerlər. İngiliscədən tər. Könül Kərimova, Səlim Babulloğlu,

Rey Bredberi. Gözləyən. Hekayə. Ruscadan tər. Pərviz Yusif.

 

Argentina

Borxes. Qum kitabı. Hekayə. Ruscadan tər. Pərviz Yusif.

Xulio Kortasar.Donsuz bağçalar. Hekayə. Ruscadan tər. Etimad Başkeçid.

 

Danimarka

Byorn Poulson. Fil sümüyündən qüllə. Esse. Ruscadan tər. Cavanşir Yusifli.

 

Finlandiya

Oksanen Aulikki. Şeirlər. Müəllifin iştirakı ilə ruscadan tər. Səlim Babullaoğlu.

 

Fransa

Sevda. Fransuaza Saqan haqqında.

Alber Kamü. Kaliqula. Pyes. Ruscadan tər. Elçin Musaoğlu.

Mişel Uelbek. Sağ qalma. Esse. Ruscadan tər. Adil Mirsəyid.

 

Gürcüstan

Qoderzi Çoxeli. Sağ qol. Hekayə. Gürcü dilindən tər. Nəriman Əbdülrəhmanlı

Otar Çiladze. İşığı gözləmək yolu. Esse.  Gürcücədən tər. Nəriman Əbdülrəhmanlı

Quram Odişariya. Monastırdan  çıxmış Diana. Ruscadan tər. Elçin Hüseynbəyli.

 

İtaliya

Dino Buzatti. Telefonların tətili. Hekayə. Ruscadan tər. İlqar Fəhmi

Umberto Eko. Kommunist manifestinin  təhlili. Esse.

 

İngiltərə

Tomas Sternz. Eliot. Şerin  musiqisi. Esse Türkcədən tər. Ayişə

Qrem Qrin. Şəhər kənarına səfər. Hekayə. Ingiliscədən tər. Nəzakət Məmmədli.

Uinstan Hyü Oden. Şerlər. İngiliscədən tər.Səlim Babullaoğlu

Malika Buker. Şeir. İngiliscədən tər. Könül Kərimova.

 

 

İspaniya

Ximenes. Şerlər.

Rafael Alberti. Şerlər. Ruscadan tər. Ədalət Əsgəroğlu

Lorka. Təxəyyüllə ilham haqqında. Esse. Ruscadan tər. Nəzakət Azər.

 

İran

Pərviz Hüseyni. Yol. Hekayə. Farscadan tər. Məsihağa Məhəmmədi.

 

Latviya

Latış daynları. Latışcadan tər. Əjdər ol

 

Misir

Məryəm Ziyada. Mən və uşaq. Hekayə. Ərəbcədən  tər. Xumar Ələkbərova.

 

Polşa

Çeslov Miloş. Doğma  Avropa. Ruscadan tərcümə.

Kşiştof Zanussi. Süfrə arxası söhbətin faydası. Ruscadan tərcümə.

Vislava Şimborska. Şerlər. Ruscadan tər. Xanəmir.

 

Rusiya

Aleksandr Soljenitsin. Miniatürlər. Ruscadan tər. Ədalət Əsgəroğlu

Varlam Şalamov. Hekayələr. Ruscadan tər. Hüseynbala  Mirələmov

İosif Brodski. Şerlər  və mühazirə. Ruscadan tər. Səlim Babullaoğlu

Mixail Veller. Gənc yazıçı. Esse. Ruscadan  tərcümə.

Dmitri Zatonski. Postmodernizmin yaranma  hipotezi. Ruscadan tər. Əsəd Cahangir.

Vladimir Sorokin Postmodernizmin tükənməsindən danışmaq  axmaqlıqdır.

Ruscadan tər. İlqar Fəhmi.

 

Serbiya

Milorad Paviç. Xəzər sözlüyü. Roman-leksikon. Ruscadan tər.  İlqar Fəhmi

 

Türkiyə

Orxan Pamuk. Qar. Romandan parça. Türkcədən tər. Zahir Əzəmət

Sunay Akın. Şerlər. Türkcədən tər. Şərif Ağayar.

Erendiz Atasü. Romanda  zaman. Məqalə. Türkcədən tər. Oqtay  Hacımusalı.

 

Yaponiya

Yasunari Kavabata Hekayələr. Ruscadan tər. Aydın Xan.

Yukio Misima. Quzuqulağı  çiçəkləri. Hekayə. Ruscadan tər. İlqar Fəhmi.

Xaruki  Murakami. İpanemalı qız.  Hekayə. Ruscadan tər. İlqar Fəhmi

Akutaqava. Şerlər.  Ruscadan tər. Nicat.

Mati Tavara. Tankalar. Ruscadan  tər. Səhər.

Səlim Babullaoğlu. Kənar göz ilə: 1997-2004-cü illərdə  tərcümə işinin  vəziyyəti.

Müəlliflər haqqında  məlumat.

 

 

2005

 

 Proza

Ceyms Coys. Ölülər,  Evelin tərc. R. Abbaslı

Milan Kundera. Arxayınçılıq. tərc. İ. Fəhmi.

Fəridə Diba. Mənim qızım Fərəh. Tərc.  M. Məhəmmədi.

Rza Bərahəni Misdə qızıl.  tərc. M. Məhəmmədi.

Herman Hesse Sığınacaq tərc. R. Həşimov.

Qabriel Qarsia Markes  Nəhəng qanadlı senyor tərc. M. Musabəyov.

Mariane  Busser, Ron  Sxroder Tacsız kral tərc. A. Əhmədzadə və N. Əhmədzadə.

Vim Hofman. Eymun və ayı. Tərc. A.Əhmədzadə və N. Əhmədzadə.

Eduard Reznik. Musiqi  təhsili. Tərc. G. Əhəd Muxtarqızı.

Andrey  Tarkovski. Apokalipsis haqqında söz.  tərc. V. İsgəndərova.

Spujməy  Zəryab. Adamlar və evlər.  tərc. M. Məhəmmədi

Hənif Qureyşi. Dörd  mavi stul. tərc. N. Əbdülrəhmanlı.

İvon Qoll. Sürrealizmin  manifesti. tərc. N. Əbdülrəhmanlı.

Rixard Hülzenberq. Dadaist manifesti. tərc. N. Əbdülrəhmanlı.

F-T. Marinetti. Futurist  ədəbiyyatının  texniki  manifesti. tərc.  N. Əbdülrəhmanlı.

Anna  Senaraslan. Ədəbi  tərcümənin  vacibliyi  və  incəlikləri. tərc. M. Mustafayeva.

 

Poeziya

Pyer Pazolini. Şerlər.  Tərc.  Səlim Babullaoğlu.

Şota İataşvili. Şerlər. Tərc. Səlim Babullaoğlu.

Sörab Sipheri. Şerlər.  Tərc. M. Məhəmmədi.

Bariq Şəfi. Şerlər. Tərc. T. Abidin.

Joan Mariya Vilanova. Şer. Tərc. T. Abidin.

Artur Rembo. Şerlər.  Tərc. O. Hacımusalı.

İbrahim Tənəkəçi.  Şer. Tərc. O. Hacimusalı.

Hakan  Albayrak. Şer. Tərc.  O. Hacımusalı

Fateh Oxumuş. Şer. Tərc. O. Hacımusalı

Raisa Sarbi. Şerlər. Tərc. Ə. Qoşalı.

Albina  Yuratu. Şerlər. Tərc. Ə. Qoşalı.

Fokler fon Terner. Şeirlər.  Tərc. T. Abidin.

 

Müsahibə

 

Sən necə idin? P. Pazolini ilə D. Maraninin müsahibsi. tərc. A. Əsədov.

Əsrarlı sözlüklər.  M. Paviçlə A-M. Yanusun apardığı sorğu tərc. F. Gədikli.

Mən bir türk  yazarıyam. O. Pamukla S. Babullaoğlunun söhbəti

Bəzi  müəlliflər haqqında məlumat

 

 

 

2006

 

Din

Qurani-Kərim çev. Ə. Hacılı.

 

Epos

Möge Bayan-Toolay. Çev. İ. Usuboğlu.

Polyak əfsanələri. Çev. V. Mustafayeva.

 

Drammaturgiya

Qriqori Qorin, Herostratı unudun. Çev. E. Hüseynbəyli.

Elfride Yelinek. Qız və ölüm. çev. R. Abbaslı.

 

Proza

Orxan Pamuk. Qar (davamı). Çev. Y. Orucov.

Fərida Diba. Mənim  qızım Fərəh. Çev. M. Məhəmmədi.

Eyvaz Taha. Saat  işləyəndə şair öləcək.

Reiko Uçido. Ürəyini harayla. Çev. Z. Əhmədov.

Antonio Porpetta,  Şairlik- bu qəribə məşğuliyyət çev. S. Babullaoğlu

Somerset Moem, Muzdlu  tərfdaşlar çev. C. Zeynalov.

Georqi Kublitski, itirilimiş izlər çev.  F. Məmmədli

Leyla Mesxi, Cazibə çev. H. İlyas.

Yevgeni Nosov. Çəmənlik yulafı xışıldayır. Çev. V. Əjdəroğlu.

 

Poeziya

Şəhriyar. Əbədi xəzan çev. Ü. Bahir.

Romon de Kampoamor, Epiqramalar çev. Ə. Salahzadə

Mirzə Qalib, Şeirlər çev. A. Hüseynbəyli

Mattias Yohumsson, Şerlər çev. A. Hüseynbəyli.

Mattias Yohumson, Şerlər çev. Hidayət.

Byarri Torarensen, Şerlər çev, Hidayət.

Younas Hadlqrimson, Şerlər çev. Hidayət.

Siqurdur Breydford, Şerlər çev. S. Məmmədzadə.

Aşıq Qul Qazi, Şerlər çev. S. Məmmədzadə.

Murad Bayer, Şerlər çev. S. Babullaoğlu.

Dalmira Tilepberqenova, şerlər çev. S. Babullaoğlu.

 

Tərcümə sənəti

Hamlet İsaxanlı, Poetik tərcümə (araşdırma)

Könül Hüseynova, Kitabi-Dədə- Qorqud eposunda bir hərfin qurbanına çevrilmiş metafora (araşdırma)  

  

Müsahibə

P. Pazolini ilə söhbət çev. A. Əsədov və b.

Ataol Bəhramoğlu ilə söhbət

Çingiz Bektaş ilə söhbət

Eyvaz Taha ilə söhbət

Mətnlərlə bağlı qeydlər

Bəzi müəlliflər haqqında məlumat