“AZERBAIJAN İNTERNATIONAL”

 

“Azerbaijan İnternational” dünya azərbaycanlıları ilə bağlı məsələlərin müzakirəsinə həsr olunan müstəqil jurnaldır.

Jurnal 1993-cü ildə Sovet İttifaqının dağılmasından az sonra, Azərbaycan müstəqillik qazandığı dövrdə fəaliyyətə başlamışdır. Həmin vaxtdan rüblük jurnal kimi nəşr edilir. Jurnalın Los Ancelesdə və Bakıda ofisləri var.

Təsisçisi və redaktoru Betti Bleyer, təsisçi naşiri Firuz Xanoğludur. Jurnalın hər nömrəsində mədəniyyət və sosial məsələlər mövzusu üstünlük təşkil edir. 

2007-ci ildə jurnalın 15 illik yubileyi qeyd olunmuşdur.

 “Azerbaijan İnternational” Azərbaycan ədəbiyyatının təbliğinə xüsusi diqqət yetirir. İndiyədək jurnalın dörd nömrəsi (1996, 1999, 2004, 2006-cı illərin bahar nömrələri) ədəbiyyatımıza həsr edilmişdir. Bəzi istisnalar olmaqla, bu materialların heç biri bu vaxta qədər ingilis dilində nəşr edilməmişdir.

Stalin rejiminin ədəbiyyatımıza vurduğu zərbə də jurnalın aparıcı mövzularındandır.

“Azerbaijan İnternational” müstəqillik dövründə yazılmış Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrini də vaxtaşırı öz oxucularına ingilis dilində təqdim edir.

Jurnalda dərc olunmuş məqalələr Azərbaycana həsr edilmiş birinci veb-səhifələrdən olan AZER.com-da da yerləşdirilir.

2000-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatından və dilindən bəhs edən AZERİ.org saytı yaradılmışdır. Burada demək olar ki, 400-ə yaxın Azərbaycan ədəbiyyatı nümunəsi (qısa hekayələr, poeziya, dram əsərləri və romanlar)  yerləşdirilmişdir ki, onların da 270-dən çoxu ingilis dilinə tərcümə edilmişdir.

Bütün materiallar geniş oxucu kütləsi üçün açıqdır.

“Azerbaijan International” jurnalının yaratdığı digər saytlar: AZgallery.org (1999) və HAJİBEYOV.com (2001).

Yeni - ALİ-NİNO.com saytının yaradılması planlaşdırılır.

Aşağıda “Azerbaijan International” jurnalında dərc olunan tərcümələrin siyahısı verilir:

 

 

Literature that Azerbaijan International magazine has translated into English.

All works have been edited by Betty Blair, Editor of Azerbaijan International

They may be accessed on AZER.com and AZERI.org

 

SHORT STORIES

 

Abdullayev

 

 

 

Chingiz

“Retaliatory Blow” 

Translated by Gulnar Aydamirova

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 66-75.

Aghayev

 

 

 

Samid

“On Loving Your Neighbor”

Translated by Arzu Aghayeva

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 80-81.

Ahmadli

 

Sabir

“Voice from the Sea” (short story about Black January 1990)

Translated by Zeydulla Aghayev

 

Vol 4.1 (Spring 1996), pp. 16-17, 82.

Ahmadli

 

 

Sabir

"Love of Heaven"

Translated by Aytan Aliyeva

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 116-117.

Anar

 

 

“Me, You, Him and the Telephone”

Translated by Vafa Talishli

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 22-29.

Anar

 

“The Morning of That Night”

Translated by Vafa Mastanova

Vol 7.1 (Spring 1999), pp. 38-41.

Aylisli

 

Akram

“The Heart is a Strange Thing”

Translated by Aynur H. Imecer and Aytan Aliyeva

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 46-51.

 

Budagli

 

Saday

“The Scoundrel”

Translated by Vafa Mastanova

 

Vol 7.1 (Spring 1999), p. 76.

Elchin

 

 

 

“Yellow Bride”

Translated by Aynura Huseinova

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 58-63.

Goja

Fikrat

“Adam and Fatmanisa”

Translated by Aynura Huseinova

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 82

Huseinbeyli

 

Elchin

“Letters of a Gray Donkey”

Translated by Gulnar Aydamirova and Aynura Huseinova

 

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 112-115.

Ibrahimbeyov

 

Magsud

“The Pistachio Tree”

Translated by Vafa Mastanova

 

Vol 7.1 (Spring 1999), pp. 48-49

Ibrahimbeyov

 

 

 

Magsud

“On a Beautiful Day”

Translated by Arzu Aghayeva

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 84-89.

Ibrahimbeyov

 

 

Magsud

“Goodbye, Milady!”

Translated by Arzu Aghayeva

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 90-93.

Ibrahimbeyov

 

 

Rustam

“Music Lesson”

Translated by Vafa Mastanova

 

Vol 12.1 (Spring 2004), p. 94-97.

Mammadguluzade

 

Jalil

“Maybe They'll Give It All Back”

Translated by Aynur H. Imecer

 

Vol 7.1 (Spring 1999), pp. 30-33.

 

Mammadov

 

Altay

“Mother Had Grown Old”

Translated by Jala Garibova

 

Vol 7.1 (Spring 1999), pp. 45-47

 

 

Masud

 

 

Afaq

“Dormitory”

Translated by Aynur H. Imecer

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 76-79.

Mehdi

 

Garib

“Medicine After Meals”

Translated by Jala Garibova

 

Vol 7.1 (Spring 1999), p. 74.

Mir Jalal

 

 

“Anket Anketov” (satire on Soviet bureaucratic practices)

Translated by Hasan Javadi

 

Vol 4.1 (Spring 1996) pp. 56-58.

Mir Jalal

 

 

“Hey Ismayil, Make Him Understand” (satire on Soviet bureaucratic practices)

Translated by Hasan Javadi
 

Vol 7.1 (Spring 1999), p. 43

 

Mir Jalal

 

“Dissertation” (satire on Soviet bureaucratic practices)

 Translated by Hasan Javadi

 

Azeri.org

Mir Jalal

 

“Foreign Illness”

 Translated by Hasan Javadi

 

Azeri.org

Mir Jalal

 

“Matishga (My Dear Lady)”

 Translated by Hasan Javadi

 

Azeri.org

Mir Jalal

 

“Mirza”

 Translated by Hasan Javadi

Azeri.org

Mir Jalal

 

“Rules of Etiquette for a Modern Wedding”

 Translated by Hasan Javadi

 

Azeri.org

Mir Jalal

 

“Used to Scoldings”

Translated by Hasan Javadi

 

 

Azeri.org

Mir Jalal

 

“The Cotton Picker Who Knew Everything”

 Translated by Hasan Javadi

 

Azeri.org

Mir Jalal

 

“The Shade of the Willow Tree”

 Translated by Hasan Javadi

 

Azeri.org

Mir Jalal

 

 “Peaches”

 Translated by Hasan Javadi

Azeri.org

Mir Jalal

 

“Dried Up in Meetings” (satire on Soviet bureaucratic practices)

Translated by Hasan Javadi

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 42-43

Nazirli

 

Kamran

“The Old Baby”

Translated by Aynura Huseinova

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 118-122.

Rasulzade

 

 

Natig

“Tram”

Translated by Arzu Aghayeva 

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 30-33.

Samadoghlu

 

 

 

Yusif

“Flowers”

Translated by Gulnar Aydamirova

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 108-110.

Samadoghlu

 

Yusif

“My Destiny”

Translated by Jala Garibova

 

Samadoghlu

 

Shikhli

 

 

 

Ismayil

“Aunt Maleyka”

Translated by Aynura Huseinova

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 52-56.

 

 

NOVELS (Excerpts)

 

Husein

 

Mehdi

“Underground Rivers Flow Into the Sea”

(Excerpt from the novel, Stalin's Oppression in Azerbaijan)

Translated by Jala Garibova

 

Vol 7.1 (Spring 1999), pp. 42, 64

Shikhli

 

Ismayil

“My Dying World” (Chapter 3)

Translated by Farhad Mustafayev

 

Vol 4.1 (Spring 1996), pp. 66-67.

 

 

POETRY

 

Alibeyli

Anvar

“Truth”

Translated by Aynur H. Imecer

 

Vol 7.1 (Spring 1999), p. 52.

 

Araz

Mammad

“Come On, Rise Up, Azerbaijan!”

“Consolation”

“How Can I Forget You”

“Let's Find a Way”

“The Flower which Appeared in the Wrong Season”

Translated by Aynura Huseinova

“Guests During One's Lifetime”

“If There Were No War”

Translated by Aytan Aliyeva

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_mammad_araz.html

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 98-99.

 

Bayatly Oner

Vagif

“Let's Dance from Birth to Death!”

“More than Anyone Else”

“Children and Letters”

“Why Did I Love You So”

“Child Who Dances For the Wedding”

“Seventeenth Year”

“I Make Flowers from People”

“Let's Dance From Birth to Death”

“Both As A Woman and Like God”

Translated by Tamam Bayatly

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_bayatly_vagif.html

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 64-65.

 

Fikrat

 

Goja

“An Ordinary Man”

“Chess”

“Help”

“Fortunately, There is a Future”

“An Unfinished Work”


 

Translated by Aytan Aliyeva, Aynura Huseinova and Ulviyya Mammadova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_fikrat_goja.html

Vol 12.1 (Spring 2004), p. 83.

Ildirim

 

Almas

“Stranger in a Foreign Country”

“Why Was I Born a Poet?”

“My Slave Azerbaijan

“My Song”

“I Believe in Youth”

 

Translated by Aytan Aliyeva

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_almas_ildirim.html

Vol 12.1 (Spring 2004), p. 107.

Jafarzade

 

Ahmad

 

"Hey Yusif!"

“Evil Rules Instead of Truth”

“I Don't Know”

“I'm in A Daze”

Translated by Gulnar Aydamirova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai141_folder/141_articles/141_ahmad_jafarzade_poetry.html

Vol 14.1 (Spring 2006), pp. 26, 31

Karim

Ali

“Babak's Arms”

“Break Down the Closed Doors”

“Do Not Reconcile Yourself”

“Locking The Door”

“My Father's Memoir”

“Two Loves”

 

Translated by Aynura Huseinova and Ulviyya Mammadova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_ali_karim.html

Vol 12.1 (Spring 2004), p. 21.

Khalil

 

Zeynal

 

“The Sun's Tiny Ray”

Translated by Aynur H. Imecer

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/71_folder/71_articles/71_khalil.html

Vol 7.1 (Spring 1999), p. 52.

 

Reza

Rasul

“Bones” (Abridged version)

Translated by Jala Garibova

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/71_folder/71_articles/71_rasulreza.html

Vol 7.1 (Spring 1999), pp. 36-37.

Reza

Khalil

“The Poet's Voice”

Translated by Aynur H. Imecer

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/71_folder/71_articles/71_reza.html

Vol 7.1 (Spring 1999), pp. 52.

Reza

Rasul

“Aesop”

Translated by Aynur H. Imecer

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/71_folder/71_articles/71_rasulrezapoems.html

Vol 7.1 (Spring 1999), p. 55.

 

Rovshan

Ramiz

“The Sky Cannot Hold a Stone!”

“With What Fury This Bird Sings”

“Baby Snake”

Translated by Aynura Huseinova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_ramiz_rovshan.html

Vol 12.1 (Spring 2004), p. 57.

 

 

Rustam

Suleyman

“My Tabriz

Translated by Aynur H. Imecer

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/71_folder/71_articles/71_rustam.html

Vol 7.1 (Spring 1999), p. 52.

 

Rustamkhanli

Sabir

“This Land Seems Familiar to Me”

Translated by Aynur H. Imecer

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/71_folder/71_articles/71_rustamkhanli.html

Vol 7.1 (Spring 1999), p. 57.

 

Salimov

Aghasalim

“Meykhana: Azerbaijan's Own Ancient Version of Rap Reappears” – THIS IS ARTICLE

“Money”

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/43_folder/43_articles/43_meykhana.html

Vol 4.3 (Autumn 1996), pp. 74.

Samadoghlu

Vagif

“Solace”

“High Time”

“On Earth”

“Living Witness”

Translated by Walter May and Zeydulla Aghayev

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/41_folder/41_articles/41_vurghun.html

Vol 4.1 (Spring 1996), p. 23.

Samadoghlu

 

 

 

 

 

Vagif

 

“Bridge”

“Created for Woman”

“Entangled”

“Freedom”

“Living Witness”

“Silence”

“Suffocation”

“The Mist”

“The Poet's Cry”

 Translated by Aynur H. Imecer and Vafa Mastanova

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/71_folder/71_articles/71_samadoglu_vagif.html

Vol 7.1 (Spring 1999), pp. 56-57.

 

Samadoghlu

 

Vagif

http://azeri.org/Azeri/az_latin/latin_lit/az_literature/poetry/samadoghlu_vagif/samadoghlu_vagif_island/island_index.html

 “A Buzzing in My Brain Again

A Gallows of This Plane Tree

A Lot Of Trees

A Year Will Pass

Another Girl

By Someone

Come On, Take Me By the Hand

Don't Forget

Faded Color

Forget Me, Forget

Heart Full of Words

His Dark Black Eyes

Huge Churches in Rome

I Am Leaving to Come Back

I Am Running From Heat

I Came Earlier

I Heard Three Kinds of Voice

I Might Forget

I Neither Raised a Stone

I Was a Big Blue Mammoth

I Wish It Were 1932 Now

I Won't Pick Up

If I Die Untimely

If The Heaven Lives

I'll Comb My Hair

I'll Have a Cat

In a Windy Autumn Day

It Has Been Raining

Life

Like a Tired Deer's Eyes

Lips That Are Saying "I Love”

Little Time Left

My Address

Painted With Dust

Please, Don't Remind Me

Seagull

See

Some Day You'll Fall Down

That Strange And Soft Tune

The Bell On Her Door

The Clouds

The Gossips Of This World

The Sea In Winter

The Sky Is Full Of Stars

The Thunder Struck” 

They Are Lying

This Cloud” 

This Wind

To Molla Panah Vagif” 

Today the Clouds

Today They Told Me

Today

Tonight Is The Last One Again

Turn to the Wall

Vessels Go Out Into the Sea

What's The Sun?

While I'm Alive

Why Are You Barking?

Within a Day

You Abandoned Me Yesterday

 

 

Shaig

Abdulla

 

“Forward”

“Rays from the Same Sun”

“Salutation To Our Century”

“That Was You”

“To the Enemy of the People”

“We're all Rays from the Same Sun”

Translated by Aytan Aliyeva, Ulviyya Mammadova and Aynura Huseinova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_abdulla_shaig.html

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 40-41.

Sadigzade

 

 

Ummugulsum

“May It Not Be”

“Our Eyes Full of Tears: Our Hearts Broken”

“Separation”

“To the Caspian”

“Wondering”

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai141_folder/141_articles/141_bayil_prison.html

Vol 14.1 (Spring 2006), pp. 40, 53

Uluturk

Khalil Reza

“A Political Prisoner's Walk”

“Free as the Seas”

“Handprints”

“My Freedom”

Translated by Aynura Huseinova, Aytan Aliyeva and Ulviyya Mammadova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_khalil_reza.html

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 34-35

Vahabzade

Bakhtiyar

 

 

 

“Onion”

“Subjugation-Freedom”

Translated by Aynur H. Imecer

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai103_folder/103_articles/103_vahabzade.html

Vol 10.3 (Spring 2002), pp. 52-54.

 

 

Vahabzade

Bakhtiyar

 

 

 

“I Must Be Myself”

Translated by Aynur H. Imecer

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai103_folder/103_articles/103_vahabzade.html

Vol 10.3 (Spring 2002), p. 55

Vahabzade

Bakhtiyar

 

 

 

“Complaining of Age”

Translated by Jala Garibova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai103_folder/103_articles/103_vahabzade.html

Vol 10.3 (Spring 2002), p. 55

Vahabzade

Bakhtiyar

 

 

 

“Alone”

Translated by Aynura Huseinova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai103_folder/103_articles/103_vahabzade.html

Vol 10.3 (Spring 2002), p. 55

Vahabzade

Bakhtiyar

 

 

“Fear”

“I Love”

“Knock the Fences Down”

“Life is as Short as an Inch”

“My Mother”

“Speed”

“The Earth's Boundaries”

“Time on My Mind” 

“Two Blind Men”

Translated by Aynura Huseinova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_vahabzade.html

 

 

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 44-45.

Vurghun

Samad

“Do Not Bend”

“Listen Khavar”

Translated by Walter May and Zeydulla Aghayev

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/41_folder/41_articles/41_vurghun.html

Vol 4.1 (Spring 1996), p. 23.

Vurghun

Samad

“I Do Not Pass as the Wind”

“I’m Not in a Hurry”

Translated by Aynura Huseinova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_samad_vurghun.html

Vol 12.1 (Spring 2004), p. 106.

 

 

MEMOIRS – Stalin Era

 

Alasgarov

Azer

“Hardships Endured At Home: When the Men Were Sent to Siberian Labor Camps”
by Fatma Alasgarova, wife

Translated by Aysel Mustafayeva

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/ai134_folder/134_articles/134_azer_alasgarov.html

Vol. 13.4 (Winter 2005), pp. 58-63

 

Aliyev

Charkaz

“Stalin's Purge of 1937-1938: When Friends and Family Disappear Forever”
by Fizza Aliyeva, his wife

Translated by Aysel Mustafayeva

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/ai134_folder/134_articles/134_fizza_aliyeva.html

Vol. 13.4 (Winter 2005), pp. 90-91.

 

Avsharov

Mukhtar

“Beating the Prison System: A Stone's Throw to Freedom”
by Reza Avshar, his son

Translated by Ulviyya Mammadova

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/ai134_folder/134_articles/134_avsharov.html

Vol. 13.4 (Winter 2005), pp. 76-79.

 

Bunyadov

 

Ziya

“Defense of Azeri: Students Sent into Exile: Fate Sealed in Letter Sent to Poet Samad Vurghun”
based on materials complied from KGB files by the late Historian Ziya Bunyadov, Academician

Translated by Ulviyya Mammadova

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/ai134_folder/134_articles/134_bunyadov.html

Vol. 13.4 (Winter 2005), pp. 50-51.

Huseinoghlu

Gulhusein

“Miscalculations: Resisting the System and Proud it”
by Gulhusein Huseinoghlu, in exile for 7 years

Translated by Gulnar Aydamirova

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/ai134_folder/134_articles/134_gulhusein.html

Vol. 13.4 (Winter 2005), pp. 52-57

 

Jafarzade

 

Ahmad

 

“Seven Days in 1937: The Trauma of Stalin's Early Repressions”

Translated by Aysel Mustafayeva and Ulviyya Mammadova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai141_folder/141_articles/141_ahmad.html

Vol 14.1 (Spring 2006), pp. 26, 31

Javid

Husein

“The Night Father Was Arrested” by Turan Javid 

Translated by  Jala Garibova   

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/41_folder/41_articles/41_javid.html

Vol 4.1 (Spring 1996), pp. 24.

Mustafayev

Chingiz

“Our Own Voices, Our Own Minds: Stalin Crushes Would-Be Student Activists”
by Fuad Mustafayev, brother of Chingiz, and nephews - Vahid Mustafayev, Seyfulla Mustafayev

Translated by Gulnar Aydamirova

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/ai134_folder/134_articles/134_mustafayev.html

Vol. 13.4 (Winter 2005), pp. 68-75.

 

Narimanov

Nariman

“Confessions: My Dear Son, Let Me Tell You What It Was Really Like”
Letter written by Nariman Narimanov to his only son Najaf, 5, in 1925

Translated by Ulviyya Mammadova

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/ai134_folder/134_articles/134_nariman_son.html

Vol. 13.4 (Winter 2005) pp. 32-35.

 

Sadigzade

 

Ummugulsum

“Prison Diary: Tears Are My Only Companions"

Translated by Ulviyya Mammadova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai141_folder/141_articles/141_prison_diary_ummugul.html

Vol 14.1 (Spring 2006), pp. 40, 53

Sadigzade

 

Ummugulsum

“Letters! Letters!”

“The Heartache of Separation”

“Too Many Springs, Too Many Winters”

Translated by Ulviyya Mammadova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai141_folder/141_articles/141_prison_letters.html

Vol 14.1 (Spring 2006), pp. 40, 53

Vahabzade

Bakhtiyar

“Poetic Justice”

Translated by Jala Garibova http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai103_folder/103_articles/103_vahabzade.html

Vol 10.3 (Spring 2002), pp. 52-55.

Vahidov

Aydin

“In Search of Goodness: Even in the Deep Freeze of a Siberian Labor Camp”

by Aydin Vahidov, in exile for 7 years

Translated by Aysel Mustafayeva

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/ai134_folder/134_articles/134_aydin_vahidov.html

Vol. 13.4 (Winter 2005), pp. 64-67.

Vurghun

Samad

“Samad Vurghun, Father & Poet: 90th Jubilee” by Vagif Samadoghlu

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/41_folder/41_articles/41_vurghun.html

Vol 4.1 (Spring 1996), pp. 20-22.

 

FOREIGN LITERATURE

 

Allan Poe

 

Edgar

 

The Murders in the Rue Morgue

Translated by Safar Isgandarov

http://azeri.org/Azeri/az_latin/latin_lit/foreign_lit_azeri/foreign_lit_novels/edgar_allan_poe/murder_morgue_street.az/allan_poe_murder_morque.pdf

Azeri.org

Blair

 

 

Betty

“Beyond Borders”

Baghdad Donkey”

“Democracy is the Right to Say ‘No’”

“First Fear”

“Guahibo Indian”

“Hunk of a Moon”

“Mulberry Tree”

“Serenity”

“Sisyphus”

Translated by Aynura Huseinova

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_betty_blair.html

Vol 12.1 (Spring 2004), pp. 124-127.

Ibsen

Henrik

 

“Hedda Gabler”

Translated by Azad Aliyev

http://azeri.org/Azeri/az_latin/latin_lit/foreign_lit_azeri/drama_foreign/henrik_ibsen/henrik_ibsen_az/05_hedda_gabler.pdf

 

Azeri.org

Ibsen

Henrik

 

“Doll’s House”

Translated by Azad Aliyev

http://azeri.org/Azeri/az_latin/latin_lit/foreign_lit_azeri/drama_foreign/henrik_ibsen/henrik_ibsen_az/02_ibsen_dolls_house.pdf

 

Azeri.org

Ibsen

Henrik

 

“Ghosts”

Translated by Azad Aliyev

http://azeri.org/Azeri/az_latin/latin_lit/foreign_lit_azeri/drama_foreign/henrik_ibsen/henrik_ibsen_az/ibsen_ghosts.pdf

Azeri.org

Ibsen

Henrik

 

“The Wild Duck”

Translated by Azad Aliyev

http://azeri.org/Azeri/az_latin/latin_lit/foreign_lit_azeri/drama_foreign/henrik_ibsen/henrik_ibsen_az/04_wild%20duck.pdf

Azeri.org

Saint-Exupery

 

Antoine de

“Little Prince”

Translated by Aziz Gozalsoy and Yagut Gurbanova

http://azeri.org/Azeri/az_latin/latin_lit/foreign_lit_azeri/foreign_lit_novels/saint_exupery/little_prince_az/little_prince_az.pdf

 

Azeri.org