Xəzər

dünya ədəbiyyatı jurnalı

 

Nəşrə başlayıb 1989

 

Təsisçi Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi

 

Baş redaktor Afaq Məsud

 

Ünvan: Bakı, Ş.Mustafayev küçəsi, 27/121

 

Jurnalda dünya ədəbiyyatının ən tanınmış nümayəndələrinin ən populyar və ən çox oxunan əsərlərinin tərcüməsi çap olunur.

Əsərləri Azərbaycan dilinə tanınmış şair və yazıçılar, istedadlı tərcüməçilər çevirirlər.

 

XƏZƏR

DÜNYA ƏDƏBİYYATI JURNALINDA

NƏŞR OLUNAN TƏRCÜMƏ ƏSƏRLƏRİ

 

Xəzər 1/2004

 

Baş redaktordan Afaq Məsud.

 

İlahi keçid

Ön söz əvəzi Afaq Məsud.

Erkən islamçılığın müqəddəsi, Sufi məktəbinin yaradıcılarından Müqəddəs İmam Həsən Bəsrinin zikri Mətnin rus dilindən tərcüməsi: Afaq Məsud.

 

Dünya ədəbiyyatının klassikləri

Xorxe Luis Borxes

Borxesin müxtəlif illərdə verdiyi müsahibələrdən nümunələr Topladı və rus dilindən tərcümə etdi: Şahbaz Xuduoğlu

Xorxe Luis Borxes

Şekspir yaddaşı (novella) Rus dilindən çevirəni: A. Məsud

 

Nobel mükafatı ensiklopediyası

Vidia S. Naypol

Möminlər arasında islam səyahəti Rus dilindən çevirəni:

N. Əbdülrəhmanlı

 

Yüz illiyin dahiləri

Nəcib Fazil Kısakürək 100

Yüzilliyin dahisi Türkcədən çevirənu: N. Əbdülrəhmanlı

Nəcib Fazil Kısakürək

Şeirlərindən seçmələr Türkçədən çevirəni: Tofiq Abdin

 

Unudulmaz unudulanlar

Leonid Andreyev

Yeddi məhbusun hekayəsi (L. N. Tolstoya ithaf olunur) Rus dilindən çevirəni: Rövşən Ramizoğlu

 

Yazıçı mətbəxi

Lorens və Cerald Darrel qardaşları Materialı hazırladı və tərcümə etdi: N. Səfərov

Xaruki Murakami

Kimsəyə məxsus olmaq istəmirəm- Çevirəni N. Əbdülrəhmanlı.

 

Tərcümə sənəti

Sergey Dovlatov

Amerikanın nəşriyyat və tərcümə biznesi cəngəlliyində - Rus dilindən çevirəni: N. Səfərov

Robert Muzil

Robert Muzilin kitabları haqqında Rus dilindən çevirəni: C. Yusifli

 

Memuarlar

Knyaz Feliks Yusupov

Memuarlar

Mən Rasputini necə öldürdüm Materialı hazırladı və tərcümə etdi:

N. Səfərov

Yaradıcılıq yanğısı. Tomas Vulf. Anama məktublar.

Rus dilindən çevirəni: Ş. Xuduoğlu

 

Dilimizdə ilk dəfə

Boris Vian (Fransa)

Qızıl Ürək Rus dilindən tərcümə edəni: N. Əbdülrəhmanlı

 

Modern

Foruq Fərruxzad (İran)

Şeirlərindən seçmələr Türkcədən çevirəni: O. Hacımusalı

Barış Bilgi (Türkiyə)

Əlcəzair bənövşəsi (hekayə) Türkcədən çevirəni: O. Hacımusalı

Erol Çəlik (Türkiyə)

Mənimlə gəl (hekayə) Türkcədən çevirəni: O. Hacımusalı

Cəmil Meriç

Tərcümə (esse) Türkcədən çevirəni: O. Hacımusalı

Enes Kuşeviç

Yağmurun rəqsi (şeir) Türkcədən çevirəni: O. Hacımusalı

Xose Marti

Çiynimdə (şeir) Türkcədən çevirəni:O. Hacımusalı

 

Nobel mükafatına layiq olanlar

Otar Çiladze

Uğruma çıxan adam (romandan hissələr) Gürcü dilindən çevirəni: Nəriman Əbdülrəhmanlı

 

Ədəbi Mozaika

Puşkinin Don Cuan siyahısı, Yeni buker mükafatı, Qabriel Qarsia Markes öz xatirlərini yazır, Lermontov şair və... riyaziyyatçı, Paulo Koelyo dünyanın sonuncu döyüşçüsü

 

 

 

Bu sayımızda dərc olunan əsərlərin tərcüməçiləri:

Afaq Məsud, Natiq Səfərov, Nəriman Əbdülrəhmanlı, Tofiq Abdin, Cavanşir Yusifli, Rövşən Ramizoğlu, Oqtay Hacımusalı

 

 

Xəzər 2/ 2004

 

Dünya ədəbiyyatının korifeyləri

Latın Amerikası Ədəbiyyatı

Xulio Kortasar (Argentina)

Xulio Kortasarın tənqidçi Evelin Pikonla söhbətləri (Kitabından fraqment)

Xulio Kortasar (Oyunun sonu kitabından)

Mıxlanmış qapı, - Sarı çiçək (hekayələr)

Materialları hazırladı və çevirdi: A. Məsud

 

XX Yüzil Rus şeiri

 

Marina Svetayeva, Boris Pasternak, Nikolay Qumilyov, Anna Axmatova, Osip Mandelştam V. Bayatlı Odərin çevirməsində

 

Klassik irs

Ceyms Coys

Bacılar (hekayə) İngiliscədən çevirəni: Tehran Vəliyev

Knut Hamsun

Qlanın ölümü (novella) Çevirəni: Nəriman Əbdülrəhmanlı

 

Yasaq yazılar

Varlam Şalamov

Gözəl xətt, Xüsusi sifariş, Magiya, Geoloqlar, Protezlər (hekayələr) çevirəni: Azər Abdulla

 

Yazıçı, yazıçı haqqında

Olivye Todd

Alber Kamyu, həyat kitabından fraqment tərcümə edəni: N. Səəfərov

 

Ədəbi imzalar

Türkiyənin ən əsəbi şairi Kiçik İskəndər: Yetkinliyim mənə bəs eləmir. Müsahibə və şeirlər- Türkcədən çapa hazırlayan: T. Abdin.

 

Nobel kürsüsü

İmre Kertes

Evrika! (Nobel nitqi) Çevirəni: N. Əbdülrəhmanlı

 

Publisistika

Donald Reyfild

İngiltərə haqqında qeydlər- tərcümə edəni N. Səfərov

İngilis aforizminin Beş yüz ili tərcümə eədni: N. Səfərov

 

Çağdaş türk şeiri

Tarik Günərsel

Avtobioqrafik yazılar, Şeirlər Çapa hazırladı: Z. Fəxri

 

Roman

Otar Çiladze

Uğruma çıxan adam (romandan hissələr) Gürcü dilindən çevirəni:

N. Əbdülrəhmanlı

 

Məktublar, gündəliklər, qeydlər

E. Heminqueyin F. S Fitzceralda məktubları

Materialı hazırladı və tərcümə etdi: N. Səfərov

 

Çağdaş Şərq şeiri

Nüar əl- Qəbbani

Şeirləri çevirdi Oktay Hacımusalı

Esselər, miniatürlər

Migel de Unamuno

Günün tutulma əfsanəsi (Esse) çevirəni: Cavanşir Yusifli

Ottavio Pas

Şeir və poetika (Esse) çevirəni Zakir Fəxri

Roman Brandştetter

Miniatürlər Seçdi və tərcümə etdi: Günel

 

Sənədli nəsr

Orxan Pamuk

İstanbul: xatirələr və şəhər (kitabdan parçalar) çevirəni: Fidan Rzayeva

 

Siyasət

Prezidentin sirrri (Siyasətçi oxucular, qəzetlər, çıxışlar, Niksonun nitqi) Materialları çapa hazırladı və tərcümə etdi: H. Hacızadə

 

Sorğu

Marsel Prust

Fransız yazıçıları Prust anketinə cavab verirlər Çevirəni:Ə. Həsənov

 

Tarixçə

Entso Maqri

Nobel skripka çala bilmirdi. Çevirəni: O. Əhmədov

 

Ədəbi Mozaika

 

Şamanla söhbət, Corc Sand və sevgililəri, Tanımadığımız Çexov, Odessaya səyahət baş tutdu. Anna Kareninanın ikinci həyatı.

 

 

Xəzər 3/ 2004

 

Çağdaş rus poeziyası

 

Şeirlər V. Bayatlı Odərin çevirməsində

Yevgeni Yevtuşenko, Andrey Voznesenski, Bulat Okucava, Vyaçeslav Kupriyanov, Aleksey Parşikov

 

Müsahibə

Xalq yazıçısı Elçin Xəzərin suallarına cavab verir Müsahibəni apardı: İ. İbrahimli

 

Klassik rus poeziyası
Sergey Yesenin

Qara adam (poema) Çevirəni Ramiz Rövşən.

 

İlahi keçid

Zübdət- əl Xakayik (hissələr) Materialı hazırladı və çevirdi: A. Məsud

Ədəbi fenomen

Latın Amerikası ədəbiyyatı

Xuan Rulfo (Meksika)

Pedro Paramo (roman) rus dilindən tərcümə edəni Yaşar

 

Nobel kürsüsü
Çeslav Miloş

İsveç Kral Akademiyasında nitq, şeirləri çevirdi və hazırladı: Zakir Fəxri

 

Məruzə

Ziqmund Freyd (bioqrafiyası)

Biz və ölüm (məruzə) Materialı hazırladı və çevirdi: A. Məsud

 

Ədəbi paralellər

Con Apdayk

Müsahibə, Biz və ölüm Çevirəni: N. Səfərov

 

Vasili Belov

Mən yazıçılıq sənətinin nə oldğunu bilmirəm Çevirəni N. Əbdülrəhmanlı

 

Çağdaş İtalyan ədəbiyyatı

Antonio Tabukki

Gecə, dəniz, yol Çevirəni N. Əbdülrəhmanlı

 

Esse

Oktavio Pas

Qırılma ənənəsi (Esse) Çevirəni Səməd Qaraçöp

 

Mişel Uelbek

Çaşqınlıq içində - Fransızcadan çevirəni: Cavanşir Yusifli

 

Çağdaş Polyak poeziyası

Tadeuş Ruceviç

Şeirləri Çevirəni: Səməd Qaraçöp

 

Yaşamaq dərsi

Budda Şakya- Muni

Nəzəriyyələri və kəlamları Materialı hazırladı və çevirdi: A. Məsud

 

Korifeylər

Akutaqava Rünoske

Hekayələr Çevirəni: Rövşən Ramizoğlu

 

Çağdaş Ərəb poeziyası

Mahmud Dərviş

Şeirlər Ərəbcədən çevirəni: Nəriman Qasımoğlu

 

Roman

Otar Çiladze

Uğuruma çıxan adam (romandan hissələr) çevirəni Nəriman Əbdülrəhmanlı

 

Klassik tərcümələr

Konstantin Simonov

Gözlə, qayıdacağam (şeir) Çevirəni: İsa İsmayılzadə

 

Memuar

İvan Bunin

Qançəkmə, Çexov haqqında Çevirəni Azər Abdulla

 

Ədəbi Mozaika

Kolumbiyanın ədəbi xəritəsi, Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı verildi, Nobel mükafatı laureatı Coze Saramaqo Allaha inanmır, Nobel mükafatı laureatı, yazıçı Çeslav Miloş vəfat edib. Fransuaza Saqan vəfat edib. Markesin yeni romanı hazırladılar: Y. Məmmədoğlu, O. Budaqlı

 

Xəzər 4 /2004

 

İlahi Keçid

İsa Məsih

Kəlamları, fikirləri

Zübdət Əl Xakayik ön söz, fəsillərdən tərcümə

Rumi Cəmaləddin ibn Baxauddin

Tərcümeyi halı

Cəlal Əd- din Məhəmməd Rumi

Kəlamları Materialları hazırlayan və çevirən: A. Məsud

 

Ədəbi fenomen

Latın Amerikası ədəbiyyatı

Xuan Rulfo (Meksika)

Pedro Paramo (roman) Çevirəni: Yaşar

 

Nobel kürsüsü

Vislava Şimborska

Şair və dünya Çevirəni: Zakir Fəxri

Vislava Şiborska

Şeirləri Çevirəni Zakir Fəxri

 

Debüt

Con Steynbek

Amerika ədəbiyyatının göydələni

Ağ bildirçin İngiliscədən çevirəni: Günel Ramazanqızı

İdeologiya və tərcümə - Hazırladı: Aynur Sabitova

 

Ədəbi yaddaş

Lui Ferdinand Selin

Ziddiyyət burulğanında Tərtib edəni və çevirəni: N. Əbdülrəhmanlı

 

Roman

Paulo Koelyo

Koelyo fenomeni

İşıq savaşçısının kitabı Çevirəni: Nəriman Əbdülrəhmanlı

 

Çağdaş Poeziya

Lüiza Qlük şeirləri

Alan Dagen şeirləri çevirəni: Səməd Qaraçöp

Ümid Yaşar Oğuzcan şeirləri Çevirəni Rəşad Məcid

Səbahəddin Ali şeirləri Çapa hazırladı: T. Abdin

 

Çağdaş nəsr

Patrik Züskind

Kontrabasda çala bilməyən yazıçı

Kontrabas (Mono- pyes) Fransız dilindən çevirəni Cavanşir Yusifli

Mario Benedetti

Ədəbi mühacir

Qrinviç meydanı kimi (novella)

Tövbə (novella) Çevirəni Yaşar.

Mario Benedettidən müsahibə - Çevirəni: Yaşar.

 

Hekayə

Marqareta Ekström

İkisindən üçünə keçən gecə - Çevirəni: Səməd Qaraçöp

Tatyana Tolstaya

Kvadrat çevirəni: Səfər Alışarlı

 

Klassik tərcümələr

Konstantin Simonov

Açıq məktub (şeir) Çevirəni:Əli Kərim

 

Publisistika

Nikolay Berdyayev

Yəhudilərin taleyi

Həyat əzmi və mədəniyyətə canatma Tərcümə edən: Seyfəddin Hüseynli

 

Ədəbi mozaika

Servantes mükafatı laureatları:

Qonsalo Roxas, Çin dilində yazan ilk Nobel mükafatı laureatı, Don Kixotun ilk nəşrindən beş yüz il keçir, Frankfurt kitab yarmarkasının mükafatını macar yazıçısı aldı, Vasili Aksyonov 2004- cü il üçün Rusiya Bukerinin laureatı oldu, Markesin romanı ekranlaşdırılır, Qonkurlar mükafatı öz sahiblərini tapdı. Çapa hazırladı: O. Budaqlı

 

 

Xəzər 1/2005

İlahi Keçid

M.Ə. Nəsəfi

Zübdət Əl Xakayiq

Böyük dünya barədə birlik yolu ardıcıllarının dediklərindən Çevirəni:

A. Məsud

 

Ədəbi fenomen

Vladimir Mayakovski

Şalvarlı bulud (romandan parça) Çevirəni: Ramiz Rövşən

 

Nobel kürsüsü

Coze Saramaqo

Qəhərmanların müəllifə necə peşə öyrətmələri haqqında (Nobel mühazirəsi) Çevirəni Ə. Nəriman

Məhdudluq (hekayə) Çevirəni: N. Əvdülrəhmanlı

 

Qədim filosoflar

Biant (fikirləri), Parmenid (nəzəriyyələrindən, fikirləri), Epixarm (nəzəriyyələrindən, fikirləri), Ksenofon (nəzəriyyələrindən, fikirləri), Anaksaqor (nəzəriyyələrindən, fikirləri), Karnead (nəzəriyyələrindən, fikirləri), Epiktet (nəzəriyyələrindən, fikirləri), Plutarx (nəzəriyyələrindən, fikirləri), Lukressiy Titkar (nəzəriyyələrindən, fikirləri) Topladı və tərcümə etdi: A. Məsud

 

Müsahibə

Əkrəm Əylisli

Məndən ötrü tərcümə oricinal əsər yaratmaqdan daha çətin peşədir... Müsahibəni apardı: İ. İbrahimli

 

Ədəbi portret

Georq Geym

Şeirləri Çevirəni: Zakir Fəxri

 

Mühacir ədəbiyyatı

Vladimir Nabokov

Çorbun qayıtması (hekayə) Çevirəni Səməd Qaraçöp

 

Memuar

Luis Bunyuel

Gözüylə danışan ispan

Son nəfəsimdə (kitabından bəzi parçalar) Çevirəni: Yaşar.

 

Roman

Kenzu Maruyama

Ədəbiyyatın tənha rahibi

Ay üçün ağı Çevirəni Nəriman Əbdülrəhmanlı

 

Ədəbi müsahibə

Mario Varqas Lyosa

Ən yaxşı kitab hələ irəlidədi... Çevirəni: N. Əbdülrəhmanlı

 

Ədəbi müsahibə

Orxan Pamuk

Əsərlərimin tərcümələrinə nəzarət edə bilmirəm... (müsahibə) Çevirdi: Nəriman Hacıoğlu

 

Şərq poeziyası

Müasir poeziya Tanka

Motoko, Mitiura, Mati Tavara, Amari Xayasi Çevirdi: Zakir Fəxri

 

Esse

Patrisiya Hempl

Özgə sirləri Çevirəni: Səməd Qaraçöp

Milorad Paviç Romanın başlanğıcı və sonu Çevirəni: N. Nihat

 

Hekayə

Tarey Vesos

Skandinaviyada söz meşəsinin ən nəhəng ağacı Nilsfet, Nağıl (hekayələr) Çevirəni: Yaşar

 

Çağdaş nəsr

Hans Kristian Branner

Qorxu, iki dəqiqəlik sükut (Hekayələr) Çevirəni: Vaqif Əcdəroğlu

 

Çağdaş nəsr

Olivye Rolən

Makedonio X-in dirilməsi (Paskal üçün) Fransızcadan çevirəni: Cavanşir Yusifli

Patrik Dövil

Nordlənd Fransızcadan tərcümə etdi: C.Yusifli

 

Klassik tərcümələr

Sergey Yesenin

Şeirləri Tərcümə edəni: Əliağa Kürçaylı

 

Qədim Çin nəsri

I-VI əsrlərin hekayətləri

(Nou Bonun Təbəssüm doğuran qeydlər məcmuəsindən)

Alt çənə , Səfehlər kəndi

VII-X əsrlərin novellaları (tam dövrü)

Li Fuyan

Qabaqcadan bilinən evlilik

Xuanfu Şi

Paytaxtlı alimin sərgüzəşti Tərcümə etdi: Seyfəddin Hüseynli

 

Çağdaş Poeziya

Anna Svirşinska

Şeirləri Çevirəni: Səməd Qaraçop

 

Çağdaş nəsr

Olivye Rolən

Makedonio X-in dirilməsi (Paskal üçün) Fransızcadan çevirəni: Cavanşir Yusifli

Patrik Dövil

Nordlənd Fransızcadan tərcümə etdi: C.Yusifli

 

Klassik tərcümələr

Sergey Yesenin

Şeirləri Tərcümə edəni: Əliağa Kürçaylı

 

Qədim Çin nəsri

I-VI əsrlərin hekayətləri

(Nou Bonun Təbəssüm doğuran qeydlər məcmuəsindən)

Alt çənə , Səfehlər kəndi

VII-X əsrlərin novellaları (tam dövrü)

Li Fuyan

Qabaqcadan bilinən evlilik

Xuanfu Şi

Paytaxtlı alimin sərgüzəşti Tərcümə etdi: Seyfəddin Hüseynli

 

Çağdaş Poeziya

Anna Svirşinska

Şeirləri Çevirəni: Səməd Qaraçop

 

Debüt

Culian Barns

Hər növdən bir örnək (Hekayə) İngilis dilindən çevirəni:

Ülkər Nəssibbəyli

İngilis şeirinin təməli Hazırladı: Arzu Niftəliyeva

Paulo Koelyo

Yazmağı oxumaqla və yenə də oxumaqla öyrəndim - (musahibə) İngiliscədən çevirdi: Səməd Səfərov

 

Ədəbi mozaika

Con Apdayk kitablarını satıb, Dünya yazıçıları QİÇS-ə qarşı, Don Kixotun 400 illiyi qeyd olunacaq, Qohumları Lorkanın rahat uyumasını istəyirlər, Züzan Zontaq vəfat edib, Kertesin romanı ekranlaşdırılıb, Yelinek öz əksini poçt markalı üzərində görmək istəmir, Heminqueyin yeni kitabı, Bellou, Markes və Qras Bukerin namizədləri sırasındadır, Rüşdinin fitvası hələ də qüvvədədir, Meksikalılar niyə kitab oxumurlar?, Yeni yazmağa başlayanlar üçün on nəsihət, Peşəsi fərdi yazıçılar, Eduard Topol: Ədəbiyyat qullarının köməyindən imtina etdim, Boris Pasternak adına ədəbiyyat mükafatı təqdim edildi, İmperatriçanın gündəlikləri nəşr olundu, Hindistanda nəşriyyat sahəsi sürətlə inkişaf edir, Barselonada macəra romanları müəlliflərinin konqresi keçirilib, Tanınmış İsrail yazıçısı vəfat etdi. Çapa hazırlayanlar: Ü.Nəsibbəyli, O.Budaqlı

 

 

 

Xəzər 2/2005

 

Natiq Səfərova məktub A.Məsud

İlahi keçid

M.Ə.Nəsəfi

Zübdət Əl-xakayiq Çevirdi və təqdim etdi: A.Məsud

 

Xəzərin müsahibələri

Şair Ramiz Rövşən Xəzərin suallarına cavab verir

 

Ədəbi fenomen

Aleksandr Blok (Şeirləri)

Marina Svetayeva (Blok haqqında şeirlərindən) Çevirdi:

Ramiz Rövşən

 

Roman

Can Eşnoz

Royal arxasında (Roman) Fransız dilindən tərcümə: Cavanşir Yusifli

 

Axirətə doğru

Məhəmməd Əbu-Həmid əl-Qəzali

Əbu-Həmid əl-Qəzali

Oğluma məktub Təqdim etdi: A.Məsud

 

Müsahibə

Elfrida Yelinek

Müsahibə

 

Debüt

Viliam Somerset Moem

Qəza zamanı gəmidən atılmış yük (Hekayə) Tərcüməçi:

Arzu Ərəbova

 

Jurnal işində kitab

Onelio Xorxe Kardoso

Bizim Onelio

Neçə ildən sonra

Meme

Dağlıq yolda

Nino

Diyirsəklər Çeıirdi və təqdim etdi: Yaşar

 

Ədəbi portret

Riçard Oldinqton

Dünya şöhrətli yazıçı və hamının sevdiyi şair.

Şair haqqında qısa məlumat.

Şeirləri Çevirəni: Zakir Fəxri

 

Tərcümə məktəbi

Con Çiver

THE SWIMMER

Üzgüçü İngilis dilindən çevirəni: Ülkər Nəsibbəyli

Müsahibə

Umberto EKO (Müsahibə)

Umberto EKO müəllim yoxsa yazıçı?

Dərs demək də kitab yazmaq kimi bir şeydir - Çevirdi: Ü.Nəsibbəyli

Vladimir Voynoniç (Müsahibə)

Mən bilmirəm, yazıram ki, biləm - Çevirəni: O.Budaqlı

 

Hekayə

Yasunari Kavabata

Təbiət Tərcümə edən: Vaqif Əcdəroğlu

 

Qədim filosoflar

Diogen (Məşhur kəlamı, Əlyazmaları, Fikirləri)

Pifaqor (Məşhur kəlamı, Əsərlərindən bizə məlum olanlar, Kəlamları)

Platon (Məşhur kəlamları, Platonun dialoqları; Nəzəriyyələrindən, Platonik məhəbbət barədə, Fəlsəfə haqqında, Ruh haqqında, Kəlamları)

Sokrat (Məşhur kəlamı, Sokratın məhkəmədə dediyi son sözlərdən, Nəzəriyyələrindən, Kəlamları)

Demokrit (Məşhur kəlamı, Əsərləri, Nəzəriyyələrindən, Kəlamları)

Aristotel (Məşhur kəlamı, Nəzəriyyələri, Fikirləri) Çevirəni: A.Məsud

 

Çağdaş poeziya

Karel Sis

Çex poeziyası ilə tanışlıq

Şeirləri

Mixal Çernik

Şeirləri Çevirəni: Zakir Fəxri

 

Ədəbi mozaika

Çapa hazırladı: Ü.Nəsibbəyli

 

Xəzər 3/2005

 

İlahi keçid

Əbu Həmid Əl Qəzali

Ölümdən qorxmaq lazımdırmı?

İlahi bilik (ilmi laduni)

Bilik bilən və bilinən barədə fəsil

Can və insan ruhu barədə fəsil

İmam əl Qəzalinin fikir və aforizmləri Materialları çevirdi və təqdim etdi: A.Məsud

 

Roman

Uilyam Folkner (bioqrafiyası)

Avqust işığı Oricinaldan tərcümə: Tehran Vəliyev

 

Ədəbi fenomen

Edqar Allan Po (haqqında)

Şeirləri Çevirəni Zakir Fəxri

Edqar Allan Po

Novellaları Oricinaldan tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

Aşerlər evinin çöküşü

Qırmızı ölümün maskası

 

Nobel kürsüsü

Günter Qrass (haqqında)

Nobel nitqi Çevirəni Ü.Nəsibbəyli

 

Xəzərin qonağı

İstərdim yeni ədəbi nəsildən çoxlu tərcüməçilər yetişsin.

Xəzərin suallarına Vaqif Bayatlı Odər cavablandırır.

 

Klassik tərcümələr

Natiq Səfərovun tərcüməsində

Andrey Platonov

Hekayələri

Üçüncü oğul, Dəmir qapı

 

Məktub

Frans Kafka (Haqqında)

Felitsiya Bauerə məktublar Çevirən Orxan Budaqlı

 

Bəşəri poeziya

Mariya Svetayeva Adalar qızı (Bioqrafiyası)

Şeirləri Tərcümə etdi: Çingiz Əlioğlu

 

Çağdaş nəsr

Argentina nəsrindən üç hekayə

Alvaro Yuke

İkinci sinif müəlliməsi üçün qızılgüllər

Roberto Artı

Cılız sahibkarlar

Silviya Poletti

Məsum qızlar Çevirəni Yaşar

 

Ədəbi portret

Robert Frost

Haqqında, şeirləri Çevirəni Zakir Fəxri

 

Müsahibə

Edit Qrosman

Tərcümə və Qarsiya Markes haqqında

Edit Qrosmanın Guernica jurnalına verdiyi müsahibə Oricinaldan tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

 

Qədim filosoflar

Heraklit (Məşhur kəlamı, Nəzəriyyələrindən, Kəlamları)

Terltullian Kvint Septimıy Florens (Məşhur kəlamı, Nəzəriyyələrindən, Fikirləri)

Empedokl (Məşhur kəlamı, Nəzəriyyələrindən, Kəlamları)

Çcuan Tszı (Məşhur kəlamı, nəzəriyyələrindən, fikirləri)

Solon (Məşhur kəlamı, kəlamları)

Periandr (Məşhur kəlamı, kəlamları)

Siseron Mark Tulliy (Məşhur kəlamı, nəzəriyyələrindən, fikirləri)

Materialları çevirdi və təqdim etdi: A.Məsud

 

Fransız poeziyası

Pol Verlen bioqrafiyası, şeirləri Çevirəni Zakir Fəxri

 

Hekayə

Xuan Rulfo - Luvina

Kilariss Ratsifandrixamanana

Mən kiməm? Çevirdi Rövşən Ramizoğlu

 

Ədəbi Mozaika

Materialları hazırladı: Ü.Nəsibbəyli

 

Xəzər 4/2005

 

İlahi keçid

Əbu Həmid Əl Qəzali

I. Səadət iksiri

II.Səadət iksiri

III.Səadət iksiri

Əbu Həmid Əl Qəzali

İlahi bilik (Biliyin növləri barədə fəsillər)

Çevirdi və təqdim etdi: A.Məsud

 

Yeni dünya

Qabriel Qarsia Markes (Nobel nitqi)

Latın Amerikasının tənhalığı Oricinaldan tərcümə Ü.Nəsibbəyli

 

Roman

Uilyam Folkner

Avqust işığı Oricinaldan tərcümə: T.Vəliyev

 

Müsahibə

Çin Staynın Uilyam Folknerlə müsahibəsi Tərcümə etdi: O.Budaqlı

 

Amerika poeziyası

Allen Günzberq

Haqqında, Şeirləri Çevirəni: Zakir Fəxri

 

Ədəbi fenomen

Syuqoro Yamamoto

Haqqında, Qurumuş ağac (hekayə) Tərcümə edəni: Leyla Abbasova

Tüklü krab (Hekayə) Tərcümə etdi: S.Budaqlı

 

Nobel kürsüsü

Harold Pinter

Haqqında, Harold Pinterlə müsahibə

Harold Pinterin Anna Mariya Kusakla müsahibəsi İngilis dilindən tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

Harold Pinter

Axşam məktəbi (Pyes) Tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

 

 

 

 

 

Xəzərin qonağı

Müsahibə

Xəzərin qonağı Əməkdar incəsənət xadimi, Yuğ Dövlət Teatrının baş recissoru Vaqif İbrahimoğludur Müsahibəni apardı: İ.İbrahimli

 

Klassik tərcümələr

N.Səfərovun tərcüməsində

Qabriel Qarsia Markes (Kolumbiya)

İsabel Makondada yağışa baxır (Hekayə)

 

Fransa poeziyası

Rober Desnos

Haqqında, şeirləri Çevirəni: Zakir Fəxri

 

Çağdaş nəsr

Manuel Puiq

Müxtəlif illərin müsahibələrindən tərcümə etdi: Orxan Budaqlı

Manuel Puiq

Hörümçək qadının öpüşü (Roman) Tərcümə etdi: Orxan Budaqlı

 

Hekayə

Coakin Paşeko Neves

Hədə (hekayə) Çevirdi: Yaşar

 

Memuar

Matilde Urrutia

Şairin hüzurunda

Pablo Nerudayla yaşanan ömür Çevirdi: Yaşar

 

Ədəbi mozaika

Materialları hazırladı: Ü.Nəsibbəyli

 

Xəzər 1/2006

 

İlahi keçid

Əbu Həmid Əl Qəzali

Səadət iksiri

Qəlb dünyalarında möcüzələr səddinin olmaması barədə fəsillər Tərcümə: A.Məsud

 

Yeni rublikamız! Buker mükafatı

Con Benvil

Haqqında, Bukerin 2005-ci il laureatı Con Benvil

Müsahibə İngilis dilindən tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

Con Benvil

Dəniz (Romandan parça) Oricinaldan tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

 

Korifeylər

F.M.Dostoyevski

Bioqrafiyası Tərcümə: İlqar Fəhmi

Karamazov qardaşları (romandan parça) Oricinaldan tərcümə: A.Məsud

 

Nobel kürsüsü

Dario Fo

Bioqrafiyası, Dario Fonun nobel nitqi Tərcümə: Nərgiz Cabbarlı

Dario Fo

Hoqqabazın doğumu (Təlxəyin misteriyasından parça) İngilis dilindən tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

 

Müsahibə

Alber Kamyunun müsahibəsi

Gəlin öləndə də müqavimət göstərək Tərcümə etdi: Nərgiz Cabbarlı

Alber Kamyu

Qeydləri Tərcümə: Nərgiz Cabbarlı

 

Ədəbi fenomen

Con Kits

Haqqında, şeirləri Bədii tərcümə: Zakir Fəxri , Oricinaldan sətri tərcümə: Aynur Sabitova

Con Kits

Məktublar Tərcümə: İlqar Fəhmi

 

Xəzərin qonağı

Nizami Cəfərov

Mən Tərcümə Mərkəzinin imkanlarının maksimum genişləndirilməsinin tərəfdarıyam

 

Roman

Uilyam Folkner

Nobel nitqi Oricinaldan tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

Avqust işığı (Roman) Oricinaldan tərcümə: T.Vəliyev

 

Memuar

Şairin hüzurunda

Matilde Urrutia

Pablo Nerudayla yaşanan ömür Tərcümə: Yaşar

 

Çağdaş nəsr

Mario Varqas Lyosa (Haqqında)

Diktatorları müşahidə

Mario Varqas Lyosa ilə müsahibə

Mario Varqas Lyosa: Oksforda səyahət İngilis dilindən tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

Mario Varqas Lyosa

Gənc yazıçılara məktublar (kitabdan fəsillər) Tərcümə:

Seyfəddin Hüseynli

 

Amerika poeziyası

Ezra Paund

Haqqında

Ezra Paundla müsahibə İngilis dilindən tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

Şeirləri Orcinaldan tərcümə: Aynur Sabitova,

Bədii Tərcümə: Zakir Fəxri

 

Klassik tərcümələr

Dünya ədəbiyyatından nümunələr

Anarın tərcüməsində

Mark Tven

Tennessi ştatında jurnalist

Anton Çexov

Şikayət kitabı

Marsel Prust

Svan tərəfi

Akutaqava Rünöske

İdiotun həyatından

Mixail Zoşşenko

Mavi kitabdan

Ernest Heminquev

Nəsə bitdi (hekayə)

Üç gün pis hava (hekayə)

Dmitri Mereckovski

Bioqrafiyası, Dostoyevskinin Cinayət və cəzası - Tərcümə: Seyfəddin Hüseynli

 

Ədəbi Mozaika

Materialları hazırladı: Ü.Nəsibbəyli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xəzər 2/2006

 

Ədəbi fenomen

Artur Rembo

Bioqrafiyası Çevirdi: İlqar Fəhmi

Şeirləri Bədii tərcümə: Zakir Fəxri, oricinaldan sətri tərcümə: Aynur Sabitova

 

Nobel kürsüsü

Pablo Neruda

Nobel nitqi

Möhtəşəm şəhərə sarı İngilis dilindən tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

 

Müsahibə

Pablo Neruda Amerika şairi İngilis dilindən çevirəni: Ü.Nəsibbəyli

 

Memuar

Şairin hüzurunda

Matilde Urrutia

Pablo Nerudayla yaşanan ömür - Tərcümə: Yaşar

Dialoq

Q.Q.Markes və M.V.Lyosa

Latın Amerikasında roman mövzusunda dialoq Tərcümə etdi: Seyfəddin Hüseynli

 

Yeni roman

Bakirə küçə qızı ilə məhəbbət

Qabriel Qarsia Markes

Küskün gözəlçələrimi xatırlayarkən Tərcümə etdi: Saday Budaqlı

 

Korifeylər

Henrix Heyne

Bioqrafiyası, şeirləri Oricinaldan tərcümə: Yusif Savalan

Ədəbiyyat ən axırıncı söhbət mövzularından biridir

Qrem Sviftlə müsahibə - Oricinaldan tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

Qrem Svift

Suların yeri (Romandan parça) Tərcümə etdi: İlqar Fəhmi

 

Xəzərin qonağı

Sabir Rüstəmxanlı

Belə getsə Tərcümə Mərkəzi bir məktəbə çevriləcək - Müsahibəni apardı: İ.İbrahimli

 

 

Amerika poeziyası

Uolt Uitmen

Haqqında, şeirləri Tərcümə etdi: Zakir Fəxri

 

Roman

Uilyam Folkner

Avqust işığı Oricinaldan tərcümə: T.Vəliyev

 

Müsahibə

Karlos Fuentes (iki müsahibə)

Zaman əndişələri

Frankenşteynlərin atası - Oricinaldan tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

 

Yazıçı qadın

Vircinya Vulf

Bioqrafiyası

Ruhların evi - Tərcümə etdi: İlqar Fəhmi

 

Ədəbi mozaika
Çapa hazırladı: Ü.Nəsibbəyli

 

 

Xəzər 3/2006

 

Bəşəri poeziya

Emil Verxarn

Bioqrafiyası Çevirdi: İlqar Fəhmi

Emil Verxarn

Şeirləri Çevirdi: Zakir Fəxri

 

Nobel kürsüsü

Henrix Böll

Bioqrafiyası Çevirdi: Aydın Tağıyev

Henrix Böllün Nobel nitqi

Henrix Böll Bir təlxəyin düşüncələri (Roman) Alman dilindən Çevirdi: Vilayət Hacıyev

 

Buker mükafatı

Etvud Marqaret Bioqrafiyası

Marqeret Etvudlə müsahibə İngilis dilindən tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

Marqeret Etvud

Günəşin doğulması (Hekayə) Çevirdi: İlqar Fəhmi

 

 

 

 

 

Roman

Uilyam Folkner Avqust işığı (Roman)

Oricinaldan tərcümə: Tehran Vəliyev

 

Ədəbi Fenomen

Federiko Qarsia Lorka

Bioqrafiyası, şairin həyatı, Lorka ilə müsahibələr Tərcümə:

İlqar Fəhmi

Qarsia Lorka şeirləri

Tərcümə: Zakir Fəxri

 

Memuar

Pablo Neruda Şairin hüzurunda

Matilde Urrutia Pablo Nerudayla yaşanan ömür

Tərcümə etdi: Yaşar

 

Rus nəşri

Vasili Şuşkin bioqrafiyası

Tərcümə etdi: Ü.Nəsibbəyli

Vasili Şuşkin Dan üzü yağan yağış (Hekayə)

Yaşamağa kənd seçirəm (hekayə)

Tərcümə: Aydın Tağıyev

 

Esse

Oldos Haksli bioqrafiyası, esselər

Tərcümə: Mehman Musabəyli

 

Klassik tərcümələr

Knut Hamsun

Cənub ulduzunun kapitanı Reyersen

Natiq Səfərovun tərcüməsində

 

Tərcümə mətbəxi

Müasir Azərbaycan tərcüməşünaslığının strateci konsepsiyası

Rövşən Əliyev

 

Ədəbi mozaika

Materialları hazırladı: Ü.Nəsibbəyli

 

 

Xəzər 4/2006

 

Bəşəri poeziya

Qürbətdəki tək, səssizcə ölmək

Rayner Mariya Rilke (Şeirlər)

Vaqif Bayatlının tərcüməsində

 

Nobel kürsüsü

Kendzaburo Oe

Yaponiya, Çoxmənalılıq və Mən

İncəsənətin müalicəvi gücü

Orcinaldan tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

 

Roman

Henrix Böll - Bir təlxəyin düşüncələri

Oricinaldan tərcümə: Vilayət Hacıyev

 

Müsahibə

Artur Miller Müsahibə

İngilis dilindən tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli

 

Korifeylər

Uilyam Bleyk Bioqrafiyası

Hazırlayan: Mahir Qarayev

Uilyam Bleyk Şeirlər

Oricinaldan sətri tərcümə: Zakir Fəxri

 

Memuar

Matilda Urrutia Pablo Nerudayla yaşanan ömür

Tərcümə edəni: Yaşar

 

Roman

Uilyam Folkner Avqust işığı

Oricinaldan tərcümə: Tehran Vəliyev

 

Yeni adlar

Piter Handke Bioqrafiyası

Tərcümə edəni: Ü.Nəsibbəyli

Piter Handke Qapıçının penaltı qorxusu

Tərcümə etdi: İlqar Fəhmi

 

Klassik tərcümələr

Xəlil Rza Ulutürkün tərcüməsində

Aşıq Ömər, Bəkir Çobanzadə, Abdulla Tukay, Musa Cəlil, Həsən Tufan

 

Ədəbi mozaika

Materialı hazırladı: Ülkər Nəsibbəyli

 

 

 

 

 

Xəzər 1/2007

 

İlahi keçid

İbn Ərəbi Məkkə açıqlamaları

Tərcümə: A.Məsud

 

Nobel kürsüsü

Herman Hesse Bioqrafiyası, Nobel nitqi, Tərcümeyi-hal,

Qocalıq haqqında (Esse)

Canavar (Mənsur hekayə) Tərcümə: Paşa Əlioğlu

 

Türk qardaşlarımız

Özünə, Qardaşlarına yaxşı-yaxşı bax, Azərbaycan...

Bioqrafiyası

Rauf Pərvi, Məhəmməd Salih (Şeirlər)

Məmmədəli Mahmudov (Təbiət hekayələri)

Özbək dilindən çevirəni: Vaqif Bayatlı Ödər

 

Dünyaya çıxış

Azərbaycan Ədəbiyyatı Avropa Tədqiqatının diqqətini cəlb edir

Azərbaycan Ədəbiyyatı Avropada

Materialı hazırlayan: Sevil Məmmədəliyeva

 

Roman

Henrix Böll Bioqrafiyası, Bir təlxəyin düşüncələri

Oricinaldan tərcümə edən: Vilayət Hacıyev

 

Türk dünyası

Səbahəddin Əli Sözün güdazına gedən sənətçi

Şüşəli qəsr (hekayə), Şeirlər

Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran və türkcədən çevirəni

İntiqam Mehdizadə

 

Memuar

Matilde Urrutia Pablo Nerudayla yaşanan ömür, bioqrafiyası

Oricinaldan tərcümə edəni: Yaşar

 

Klassik tərcümələr

Əhməd Cəmilin tərcüməsində: (Şeirlər)

M.İsakovski şeirlər, Bolqar el nəğmələri

Karel Tomaşek, Can Pilarc

 

 

Dünya səhnəsi

Yura Soyfer Bizi özümüzü xilas etməyə çağıran yazıçı

Vineta və ya sulara qərq olmuş şəhər (Pyes)

Alman dilindən çevirən: Vilayət Hacıyev

 

Roman

Uilyam Folkner Avqust işığı (Roman)

Oricinaldan tərcümə: Tehran Vəliyev

 

Ədəbi mozaika

Materialları hazırladı: Ü.Nəsibbəyli

 

Xəzər 2/2007

 

Nobel kürsüsü

Uilyam Batler Yits Bioqrafiyası

Tərcümə edəni: Leyla Binnətova

Uilyam Batler Yitsin Nobel nitqi İrlandiyada teatr hərəkatı

Oricinaldan tərcümə: Ü.Nəsibbəyli

Uilyam Batler Yits Şeirlər

Tərcümə edən: Zakir Fəxri

 

Qadın yazıçı

Marqaret Düras bioqrafiyası, Ədəbiyyat daha çox ölməyə kömək edir. Öz içində ölməyə

Qadınlar Ədəbiyyat və siyasət haqqında (müsahibə)

Tərcümə etdi: Ülkər Nəsibbəyli

Marqaret Düras Məşuq (Povest)

Oricinaldan tərcümə: Cavanşir Yusifli

 

Roman

Henrix Böll Bir təlxəyin düşüncələri

Oricinaldan tərcümə: Vilayət Hacıyev

 

Yaradıcı ruh

Vladimir Vısotski Bioqrafiyası, şeirləri

Oricinaldan tərcümə: Qoca Xalid

 

Memuar

Nensi Reyqan İndi növbə mənimdir (Xatirələr)

Oricinaldan tərcümə: Tehran Vəliyev

 

Klassik tərcümələr

Yasunari Kavabata Gölməçədə əks olunan ay

Natiq Səfərovun tərcüməsində

 

Arxiv

Andrey Platonov haqqında danoslar

Qara siyahıda olan yazıçı

Oricinaldan tərcümə: Rövşən Ramizoğlu

 

Ədəbi mozaika

Materialları hazırladı: Ü.Nəsibbəyli

 

 

XƏZƏR, 1/2008

 

İlahi keçid

 

Hədis-ül-Qüdsdən seçmələr.

Tərcümə edəni: A.Məsud.

 

Nobel kürsüsü

 

Con Maksvel Kutzeenin Nobel nitqi.

Orijinaldan tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli.

Con Maksvel Kutzee. Maykl K.-nın həyatı və zəmanəsi. Roman.

Orijinaldan tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli.

 

Qadın yazıçı

 

Silviya Plat. Şeirlər.

Orijinaldan sətri tərcümə: Aynur Sabitova.

Bədii tərcümə: Zakir Fəxri.

Silviya Plat. Gündəliklər.

Orijinaldan tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli.

 

Çağdaş türk poeziyası

 

Ümid Yaşar Oğuzcan. Şeirlər.

Tərcümə edəni: Tofiq Abdin.

Ozan Arif. Qürbət... Qürbət...

Əbdürrəhim Karakoç. Könlümdəki qürbət.

Ozan Hayali. Qürbət diyarında, qürbət içində.

Tərcümə edəni: Tofiq Abdin.

 

Akutaqava Rünoske. Dostuma məktub. Hörümçək toru. Meşədə. Hekayələr.

Tərcümə edəni: İlqar Fəhmi.

 

Memuar

 

Luis Bunyuel. Mənim son nəfəsim.

Tərcümə edəni: Yaşar.

 

Müsahibə

Vladimir Nabokov. Bilirsiz, məşhur yazıçı olmaq nə deməkdir?

Tərcümə edəni: Ülkər Nəsibbəyli.

 

Sənədli ədəbiyyat

Nensi Reyqan. İndi növbə mənimdir. Xatirələr.

Orijinaldan tərcümə: Tehran Vəliyev.

 

 

XƏZƏR, 2/2008

 

Nobel kürsüsü

 

Tomas Sternz Eliotun Nobel nitqi.

Orijinaldan tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli.

Tomas Sternz Eliot. Şeirlər.

Orijinaldan tərcümə: Vaqif Boyatlı Odər.

Con Maksvel Kutzee. Maykl K.-nın həyatı və zəmanəsi. Roman.

Orijinaldan tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli.

 

Məktub

Edqar Allan Po. Məktublar.

Tərcümə edəni: Ülkər Nəsibbəyli.

 

Ərəb ədəbiyyatı

 

Ratib Sukkər. Şeirlər.

Orijinaldan tərcümə: N.Qasımoğlu.

 

Müsahibə

Ejen İonesko. Yuxuyla həyat arasında. Kitabdan fraqmentlər.

Ejen İonesko. Boşluq. Pyes.

Tərcümə edəni: Ülkər Nəsibbəyli.

 

Arxiv

 

Mixail Bulqakov. SSRİ hökumətinə məktub.

Orijinaldan tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli.

 

Dünya poeziyası

 

Xuan Qonsalo Rose (Peru). Şeirlər.

Tərcümə edəni: Tofiq Abdin.

 

Sənədli ədəbiyyat

Nensi Reyqan. İndi növbə mənimdir. Xatirələr.

Orijinaldan tərcümə: Tehran Vəliyev.

 

XƏZƏR, 3/2008

 

Nobel kürsüsü

 

Fransua Moriarın Nobel nitqi.

Tərcümə edəni: Ülkər Nəsibbəyli.

Fransua Moriar. İlan yuvası.

Tərcümə edəni: Yaşar.

 

Üç məktub

 

Semuel Bekket. Qodo kimdir?

Orijinaldan tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli.

Ernest Hemunquey. Məktublar.

Boris Posternak. Məktub.

 

Müsahibə

 

Henri Millerlə müsahibə.

Orijinaldan tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli.

 

Yeni adlar

 

Alison Mandavil. Şeirlər.

Tərcümə edəni: Zakir Fəxri.

 

 

Gündəlik

 

Marqaret Düras. Ağrı.

Tərcümə edəni: Ülkər Nəsibbəyli.

 

Anqola poeziyası

 

Joan Mariya Bilanova. Şeirlər.

Tərcümə edəni: Tofiq Abdin.

Jorji Amadu. Qumsallıq kapitanları. Roman.

Tərcümə edəni: İlqar Əlfioğlu.

 

Memuar

 

Doris Lessinq. Stalinin öldüyü gün.

Tərcümə edəni: Ülkər Nəsibbəyli.

 

XƏZƏR, 4/2008

 

Bəşəri poeziya

 

Şarl Badler. Şeirlər.

Tərcümə edəni: Ramiz Rövşən.

 

Nobel kürsüsü

 

Moris Meterlink. Nobel nitqi.

(M.Meterlink xəstəliyi ilə əlaqədar mərasimdə iştirak edə bilmədiyi üçün onun adından Belçikanın İsveçdəki səfiri Çarlz Vouters çıxış edib).

Moris Meterlink. Orda, içəridə. Pyes.

Tərcümə edəni: Ülkər Nəsibbəyli.

 

Ədəbi karifeylər

 

Arseni Tarkovskinin məktublarından.

Hazırladı: Alpay Azəroğlu.

Arseni Tarkovski. Şeirlər.

Orijinaldan tərcümə edəni: Vaqif Boyatlı Odər.

 

İngilis ədəbiyyatı

 

Somerset Moem. Teatr. Roman.

 

Yeni adlar

 

Daniil Xarms. Seçmələr.

Orijinaldan tərcümə edəni: Vaqif İbrahimoğlu.

 

Hekayə

 

İştvan Qool. Kaff-ka. Hekayə.

Tərcümə edəni: Rövşən Ramizoğlu.

 

Türkdilli qardaşlarımız

 

Robert Minnuelin. Şeirlər.

Tatrcadan uyğunlaşdıran: Əsəd Cahangir.

 

Müsahibə

 

Condos Passos. Sovet İttifaqı ilə Qərbin keçdiyi yol bir-birinə çox bənzəyir...

Orijinaldan tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli.

 

Roman

 

Jorji Amadu. Qumsallıq kapitanları. Roman.

Tərcümə edəni: İlqar Əlfioğlu.