Abbas Səhhət:

Avropalıların öz ədəbiyyatı o qədər vase olduğu halda, yenə ərəb və farsın məşhur ədib və şairlərinin əsərlərini öz dillərinə tamamən tərcümə etmişlər. Belə olan surətdə biz nə üçün avropalıların əsərini öz lisanımıza tərcümə etməyək? Bilmədiyimizi nə üçün öyrənməyək?

 

M.F.Axundov:

...Tərcümənin ...əsas şərti budur ki, onda orijinaldan nə artıq, nə də əskik bir şey olsun.

 

Səməd Vurğun:

Axıtdım alnımın inci tərini

Yanmadım ömrümün iki ilinə.

Rusiya şerinin şah əsərini

Çevirdim Vaqifin şirin dilinə.

 

Yohann Volfanq Göte:

Tərcüməçilik işinin qeyri-qənaətbəxş olması haqqında nə desələr də, o, kainatı bütövləşdirib bir yerə yığan işlərin ən vaciblərindən və ən layiqlilərindəndir.