HAMLET QOCA (QOCAYEV)

(1942)

 

Hələ orta məktəbdə oxuduğu illərdən fransız dilinin öyrənilməsinə xüsusi həvəsi ilə seçilən Hamlet Qoca, sonralar Xarici Dillər İnstitutunun Fransız  şöbəsini bitirmiş  H.Qocayev tələbəlik illərindən  tərcüməçiliklə məşğul olmağa başlamışdır.  Azərbaycan dilinə tərcümə ədəbiyyatı fonduna G.Mopassanın hekayələrini,  Anri Truayanın hekayələrini,  Jorj Simenonun «Malular ailəsi» romanını,  Fransuaz Saqanın «Salam qüssə», Ann Flippin «Bir göz qırpımı», Mari Luiza Verin «Peretin nağılları», Nikol Villelmanın «Samba və Kinaro», Andre Moruanın «Fəslin çiçəkləri» (1970), N.Visselmanın «Samba və Kinaro» (1982),  «Fransız hekayələri»,  həmvətənimlimiz Ümmülbanunun «Qafqaz günləri» romanını töhfə etmişdir.

Bir müddət Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda (1964-1966) çalışan Hamlet Qoca Mali Respublikasında tərcüməçi  (1966-1968) işləmişdir. Tərcüməçilik fəaliyyətini davam etdirməklə yanaşı,  Hamlet Qoca Azərbaycanın Asiya və Afrika ölkələri ilə həmrəylik Komitəsinin katibi (1971-1980), Əlcəzairdə keçmiş Sovetlərin ölkəsinin səfirliyində  bölmə müdiri (1980-1982), Azərbaycan Televiziya və Radio Şirkətində Qərb ölkələri üzrə baş redaktor vəzifələrində  çalışmışdır. Tərcüməçiliyə bir yaradıcılıq peşəsi kimi yanaşan  və daim oxucularını yeni-yeni tərcümələri ilə sevindirən Hamlet Qocanın «Tam-tamlar ölkəsində» (1971), «Afrikada görüşlərim» (1986), «Üç Afrika səfəri» (1988), «Fransızlar yurdum haqqında» (1990) və s.  kitabları işıq üzü görmüşdür.