SABİR MUSTAFAYEV

 (1939)

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun (İndiki ADDU) Avropa Dilləri fakültəsinin İngilis dili şöbəsində təhsil almış   Sabir Mustafayev  əmək fəaliyyətinə orta məktəbdə ingilis dili müəllimi kimi başlamışdır. Elə həmin illərdən də dövri mətbuat səhifələrində  müntəzəm  çıxışları, məqalə və tərcümələri, şeirləri ilə çıxış etməyə davam etmişdir. «Daha uşaq deyiləm» (1973),  «Hədiyyə» (1982),  «Məhəbbət ölmür» (1986),  «Mən bu elin oğluyam» (1989), «Mənim taleyim» (1991),  və s. şeir kitabları işıq üzü görmüşdür. Eyni zamanda uzun illər tərcümə  sənəti ilə  məşğul olan şair V. Şekspirin ölməz faciələri - «Romeo və Cülyetta», «Otello», «Hamlet», «Kral Lir», «Maqbet» və s.  ingilis dilindən ana dilimizə tərcümə etmişdir.  V.Şekspirin «Sonetləri» (1980, 1992), «Pyeslər»i (1989) tərcümələri də kitab halında çap olunmuşdur. Frank Baumanın «Öz ölkəsinin möcüzələri», «Uzaq ellərdən doğma nəğmələr» kitablarının tərcüməsi də S.Mustafayevə aiddir.

Keçən əsrin 60-70-ci  illərindən respublikamızda orijinaldan dilimizə birbaşa tərcümə problemləri ilə geniş məşğul olmuş Sabir Mustafayev bir çox əcnəbi  şairlərin  Azərbaycan dilinə tərcüməsində böyük rol oynamış,  belə tərcümənin gözəl  nümunələrini yaratmışdır.