TƏRCÜMƏ TARİXİ

 

     AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN ALMAN DİLİNƏ (VƏ ƏKSİNƏ) TƏRCÜMƏ TARİXİ HAQQINDA

     AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN ƏRƏB DİLİNƏ (VƏ ƏKSİNƏ) TƏRCÜMƏ TARİXİ HAQQINDA

      AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN FARS DİLİNƏ (VƏ ƏKSİNƏ) TƏRCÜMƏ TARİXİ HAQQINDA

     AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN FRANSIZ DİLİNƏ (VƏ ƏKSİNƏ) TƏRCÜMƏ TARİXİ HAQQINDA

     AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN İNGİLİS DİLİNƏ (VƏ ƏKSİNƏ) TƏRCÜMƏ TARİXİ HAQQINDA

     AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN RUS DİLİNƏ (VƏ ƏKSİNƏ) TƏRCÜMƏ TARİXİ HAQQINDA