«Dünya ədəbiyyatı»

dərgisi

 

Əsası 2004-cü ildə qoyulmuşdur.

Yaradıcısı:    Səlim Babullaoğlu

Təsisçilər:      Jurnalın yaradıcı heyəti və

                       Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

 

      

Məqsədi:

·             Dünya ədəbiyyatı nümunələrinin, eləcə də tərcümə praktikası və nəzəriyyəsi haqqında araşdırmaların Azərbaycan dilinə tərcüməsi;

Yaradıcı heyəti:

Əsasən gənc və orta nəsil tərcüməçilərinin yaradıcılığından bəhrələnməyə meyllidir. Daha çox orijinaldan tərcümələrə üstünlük verir.

 

2004-cü ildən bəri hər il bir sayı işıq üzü görmüşdür.

2005-ci ildən qısa adı «DƏB» olan  kiçik formatlı kitab  seriyası nəşr olunur. Bu seriyadan 9 kitab buraxılmışdır :

Patrik Züskind. «Kontrabas» (Mono-pyes və iki hekayə).

Milorad Paviç. «Xəzər sözlüyü» (roman-leksikonunun jurnal variantı).

«Çağdaş gürcü və özbək ədəbiyyatlarından seçmələr».

Orxan Vəli. «Bütün şeirləri».

«Türk qadın şeiri antologiyası». 

Çeslav Miloş. «Avropanın uşağı» (şeirlər və esselər toplusu). «Terror və ədəbiyyyat toplusu».

Orxan Pamuk. «Qar» (roman).

Fazil Hüsnü Dağlarca. «Sivaslı qarışqa» (şeirlər toplusu).

 

«Dünya ədəbiyyatı» dərgisi yalnız dünya bədii nümunələrinin Azərbaycan dilinə çevrilməsi ilə deyil, həm də  çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin dünya dillərinə tərcüməsi sahəsində də müəyyən işlər görmüşdür. 35 azərbaycanlı müəllifin irili xırdalı və müxtəlif janrlı əsərləri gürcü, özbək və rus dillərinə çevrilmiş, nəşr olunmuş və yaxud da ki, elektron versiyaları hazırlanmışdır (məsələn, Gürcüstanın «Alternativa» ədəbiyyat dərgisində, Özbəkistanın «Cahan ədəbiyyatı» jurnallarında).

«Dünya ədəbiyyatı» jurnalının dəstəyi və tərtibçiliyi ilə ingilis dilində «Azərbaycan nəsri antologiyası», rus dilində isə «Drujba narodov» jurnalının Azərbaycan ədəbiyyatına həsr olunmuş xüsusi sayı nəşr olunmuşdur.

2007-ci ildə gürcü dilində «Azərbaycan şeiri antologiyası» nəşr olunmuşdur.

Varşavada nəşr olunmuş  «Qırmızı limuzin: Azərbaycan hekayələrindən seçmələr» kitabı da «Dünya ədəbiyyatı» jurnalının uğurlu layihələrindəndir ki, kitaba 15 Azərbaycan nasirinin hekayələri daxil edilmişdir.

Bütün bu işlərlə yanaşı «Dünya ədəbiyyatı» dərgisi «Qloballaşma və ədəbiyyat» mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil etmiş, həmin konfransda gənc gürcü və özbək ədəbiyyatçılarının iştirakını təmin etmişdir.

Dərgi indiyədək bir çox beynəlxalq poeziya festivalları (Rotterdam və Sileziya) əlaqə yaratmış, festivallara bizim müəlliflərin əsərlərinin göndərilməsinə, eləcə də onların həmin festivallara dəvət olunmasına müvəffəq olmuşdur.