Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun İnformasiya biblioqrafiya şöbəsi

 

 

 

Şöbənin əsas fəaliyyət

istiqamətləri:

 

- Dünya ədəbiyyatının ən yeni nailiyyətlərinin tədqiqatçılara çatdırılması; - -- Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının bədii ədəbiyyatının internet vasitəsilə təbliği;

- İnstitut əməkdaşlarının sorğularına əsasən internetdə axtarışlar aparılması; - Biblioqrafik vəsaitlərin nəşri internet resursları üzrə "Ədəbiyyatşünaslıq" informasiya bülleteninin çapı (ildə 4 buraxılış);

- "Qutenberq-Azərbaycan" adlı elektron kitabxanasının yaradılması.

 

Şöbənin əsas

elmi nəticələri:

 

- "Azərbaycan ədəbiyyatının antologiyası" (CD);

- "Azərbaycan-80" jurnalının biblioqrafik göstəricisi;

- Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri seriyasından "Kamal Talıbzadə", "Yaşar Qarayev", "Ağamusa Axundov", "Azadə Rüstəmova" və s. biblioqrafik göstəricilər.

 

Şöbənin müdiri:

                             Emin Tahir oğlu Əfəndiyev

Tel:                                   (+994 12) 439-36-67

E-mail:                 eminefendiev@rambler.ru