TƏRƏFDAŞLAR

  

     Azərbaycan Dillər Universiteti (Tərcüməşünaslıq və Mədəniyyətlərarası Ünsiyyət üzrə YUNESKO kafedrası)

     "Azerbaijan International" jurnalı

     Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Biblioqrafiya və informasiya şöbəsi

     Azərbaycan Yazıçılar Birliyi (Dünya ədəbiyyatı dərgisi)

     Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi

     Xəzər Universitetinin Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi