Xəzər Universitetinin Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi

 

1991-ci ildə fəaliyyətə başlayan və keçmiş SSRİ məkanında ilk özəl təhsil müəssisəi olan Xəzər Universiteti istər peşəkar tərcüməçilər yetişdirmək, istərsə də peşəkar tərcüməçilik sahəsində böyük işlər görür.

Universitetin 1996-cı ilin aprel ayında yaradılmış Lüğət və Ensiklopediya Mərkəzi ölkənin  aparıcı dilçilik tədqiqatı  mərkəzlərindən biridir.

Universitetin bu layihənin həyata keçirilməsində ayrıca rolu olan Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi tədris prosesinə və elmi-tədqiqat işlərinə yardımçı olan ənənəvi və elektron informasiya xidmətləri göstərir.

Kitabaxana-İnformasiya Mərkəzinin çap məhsulları və elektron sənədləri Azərbaycan, ingilis, rus, türk, ərəb, fars, alman, fransız, çin və sair dillərdədir. 

Kitabxana fondunun 75 faizini ingilis dilində olan sənədlər təşkil edir. Aparıcı qərb universitetlərinin tədris materialları, eləcə də Universitetin öz nəşrləri, həmçinin birdilli və çoxdilli ensiklopediyalar tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Kitabxana fondu yeni nəşrlərlə yanaşı, hədiyyə edilən və müxtəlif qrant layihələri hesabına alınan nəşrlərlə daim zənginləşdirlir.

Kitabxana-İnformasiya  Mərkəzindən dünyanın tanınmış tammətnli  şəbəkələri olan EBSCO, ProQuest, BioOne, Cambridge University Press, Oxford Reference Online şəbəkələrinə giriş mümkündür.