AZƏRBAYCAN

AZƏRBAYCAN DİLİ

TƏRCÜMƏ SƏNƏTİ

TƏRCÜMƏ TARİXİ

ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI

ELEKTRON KİTABXANA

FƏRQLİ TƏRCÜMƏLƏR

TƏRƏFDAŞLAR

TƏRCÜMƏÇİLƏR

HAQQIMIZDA

 

Dilimiz zəngindir, çox ahəngdar dildir, dilimizin söz ehtiyatı çox böyükdürŞəxsən mən bu dili sevirəm.

Heydər Əliyev