Azərbaycan Bədii Tərcümə Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi

 

Mərkəzin sədri tanınmış yazıçı Afaq Məsuddur.

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bədii Tərcümə Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi Nazirlər Kabinetinin 1989-cu il 6 mart tarixli qərarı ilə yaradılmışdır.

Mərkəzin məqsədləri:

                   dünya ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və yayılması;

                   Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrinin dünya dillərinə tərcüməsi;

                   bədii tərcümə işinin təbliği;

                   Azərbaycan dilinə və Azərbaycan dilindən edilən tərcümələr haqqında oxucuların məlumatlandırılması;

                   tərcümə işinin daha uğurlu təşkili məqsədilə respublikada və ölkədən kənarda fəaliyyət göstərən nəşriyyatlarla əməkdaşlıq edilməsi;

                   bədii tərcümə və ədəbi proseslər barədə sorğu-biblioqrafiya materiallarının hazırlanması;

                   tərcümə nəzəriyyəsi və tarixinə dair əsərlərin nəşr edilməsi;

                   xarici ölkə xalqlarının dillərində buraxılmış ən maraqlı məcmuə və almanaxların Azərbaycan dilinə tərcüməsi;

                   peşəkar tərcüməçilərin yetişdirilməsinə yardım göstərilməsi və s.

 

Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi rüblük Xəzər jurnalı nəşr edir.

Jurnalın baş redaktoru Afaq Məsuddur.

 

Mərkəz 1991-2007-ci illər ərzində 70-ə yaxın tərcümə əsərini ayrıca kitab kimi çap etdirmişdir.

 

 

AZƏRBAYCAN TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ

TƏRƏFİNDƏN NƏŞR OLUNAN KİTABLARIN SİYAHISI

1991-2007

 

1. Əmir Teymurun vəsiyyətləri - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı

1989

2. Kərbala - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1989

3. Ç.Aytmatov Çingiz xanın buludu - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 1990

4. Paşanın həyat hekayəsi - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1990

5. V.Şukşin İlan zəhəri - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1990

6. Dörd dərviş - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1991

7. Quran qissələri - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1991

8. - Baku 1992

9. Bəktaşi lətifələri - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1992

10. Olcas Süleymanov Az-Ya - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1993

11. Konan Doyl İtmiş dünya - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1993

12. Azərbaycan xörəkləri - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1993

13. Yapon xalq nağılı İssumbosi - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1993

14. Tibbi danışıq lüğəti - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1993

15. - . Baku 1993

16. Kurt Vonnehut Pişik beşiyi - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1994

17. İngiliscə-azərbaycanca lüğət - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1994, tərtibitçilər: Q.Rzayev, R.Rzayeva

18. Afaq Məsud İzdiham -Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.Bakı 1994

19. Adil Mirseyid Güzgüdəki adam - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1995

20. Tomas Vulf Dünyanın hörümçək toru - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 1995

21. Əli Vəliyev Yadda qalan xatirələr - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 1996

22. Frans Kafka Qəsr Roman, Novellalar, Pritçalar, Söhbətlər,

Gündəliklər Toplunun baş redaktoru: Afaq Məsud, Ramiz Rövşən

Mütərcimlər: Cəfər Bağır, Çərkəz Qurbanlı, Arif Əmrahoğlu, Tahir

Kazımlı, Azər Qaraçənli, İlqar Cəfəroğlu, Mahir Qarayev. Azərbaycan

Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1996

23. Qabriel Qarsia Markes Patriarxın payızı Çevirəni: Afaq Məsud

- Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1996

24. Vaqif Cəbrayılzadə Şerlər - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1997

25. Qırmızı-Qırmızı Qızılgül (Dünya ədəbiyyatından seçmələr)

Tərcüməçilər: Vaqif Bayatlı Önər, Tehran Vəliyev, Afaq Məsud

- Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1998

26. Eləməddin Əlibəyzadə Kitabi Dədə-Qorqud - Azərbaycan

Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1999

27. Afaq Məsud Roman, Esse, Hekayə - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 1999

28. Dünya Ədəbiyyatından çevirmələr Məşhur olmaq ayıbdı

Ön söz əvəzi: Afaq Məsud

Dilimizə çevirənlər: N.Səfərov, A.Məsud, V.B.Önər, X.Ələkbərova

- Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1999

29. . - . Baku 1999

30. Dünya Ədəbiyyatından çevirmələr Bir səs var uzaqda Ön söz:

Afaq Məsud. Tərcümə edənlər: Afaq Məsud, Natiq Səfərov, Səbinə

Qurbanova - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 2000

31. Dünya Ədəbiyyatından çevirmələr Ulduzların işığında

Tərcüməçilər: Natiq Səfərov, Xumar Ələkbərova, Səbinə Qurbanova

- Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 2001

32. Dünya Ədəbiyyatından çevirmələr Dünyanın səsi Tərcümə

edənlər: Natiq Səfərov, Afaq Məsud Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 2001

33. Afaq Məsud Yazı (Roman, Esse, Hekayə) - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 2005

34. Elməddin Əlibəyzadə Azərbaycan Dilinin Tarixi - Azərbaycan

Tərcümə Mərkəzi. Bakı 2007

 

 

 

SİFARİŞ ƏDƏBİYYATLARI

 

1. Rasif İmanoğlu Təki sən bağışla - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1990

2. Müzəffər Sarıoğlu Sınağından gələn səs - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 1990

3. Aqil Yaqub Dünya mənə yol ver - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1991

4. Akif Amal Məni ağrıdan ağrı - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1992

5. Telman Bayramoğlu Bir kəndin ağrıları - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 1992

6. Sərdar Zeynal Üyüt ömür dəyirmanı - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 1992

7. Vahab İsmayılzadə Dağlar çağırır məni - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 1993

8. Musa Qəribli Xatirələr - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1993

9. Elxan Xəzər Səngər nəğmələri - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1993

10. Beytulla Abdullayev Ana həsrəti - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1994

11. Vaqif Məmmədov Sədərək harayı - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1994

12. Qəşəm Çıraqlı Dünya həmin dünyadır - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 1994

13. Hacı Səlman Səlyani Qəmdən qəzəlxan olmuşam - Azərbaycan

Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1995

14. Mərsiyələr - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1995

15. Hacı Rəhim əfəndi - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1996

16. Şahzadə Sona Qəlbimin səsi - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1996

17. Namaz oruc - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1997

18. Vəli Əhməd Qız cehizi - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1997

19. Zakir Fəxri Öncə vətəndir - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1997

20. Baba Əhmədli Qohumlarıma məktub - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1997

21 Seyidov Səməd . . Baku 1998

22. Nazim Əlioğlu Sən ellər oğlusan - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1998

23. Rəhimə Soltanqızı Bir ömürlük xatirə ya... - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 1998

24.Qəmgün Fəzi Ağrı dağı - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 1998

 

25. Məryəm Əlizadə Teatr seyr sehr Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1998

26. İbrahim İbrahimli Qərib ulduzum - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 1999

27. Baba Əhmədli Azərizm haqqında düşüncələrim - Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzi. Bakı 2001

28. Baba Əhmədli Azərizmin əsasları - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi.

Bakı 2002

29. Siyasi olimpə doğru - Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı 2003

 

 

Texniki terminlər lüğəti (Rusca Azərbaycanca - İngiliscə)

Tərtib edənlər: A.Y.Piriyev, Q.H.Səfərov, A.S.Hacıyev

Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi Bakı - 2004