Azərbaycan dili haqqında ümumi məlumat

 

     Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbacan Respublikasının Qanunu