İNGİLİS ƏDƏBİYYATINDAN 

Abrahams P.

1. Azadlıq haqqında danış: Povest /T.e.:Smanova, A.Abbasov. – Bakı: Gənclik, 1982. – 104 s. – 20 sm. – 10 000 n.

2. İldırımlı yollarla: Roman /T. e.: Z.Verdiyeva. – Bakı: Maarif, 1995. – 144 s.

Altman Feliks.

3. Şənbə günü ikindi çağı: Hekayə /T.e.: Manaf Süleymanov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.226-235.

Arnold M.

4. Həsrət; Düşmənsiz /T.e.: F.Nəsirova//Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.57-59.

5. Həsrət /İngilis dilindən t.e. Şəhla Nağıyeva// Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005.  

Barber D.

6. Conson Cey: Hekayə /T.e.: V.Babanlı //Azərbaycan. - 1963. - 11. – S.130-135

Barnes H.

7. Qaytapıpam geri /İngiliscədən t.e.: M.Mədətova //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.85

Barns Culian

8. Hər növdən bir örnək; Hekayə /T.e.: Ülkər Nəsibbəyli //Xəzər. – 2005. - №1. – S.227-233

Barri C.  

9. Piter Pen və Vendi:   Nağıl-povest /T.e.: Ə.Əhmədova.  – Bakı: Gənclik.- 1970. - 155 s.

Barstou Sten

10. Tommi Flippi axtararkən: Hekayə  /T.e.: Vilayət Quliyev //Azərbaycan. - 1981. - 9. – S.139-147

11. Tom Filippin axtarılması: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Fərqanə Zülfüqarova //Azərbaycan. -2007. - №5. – s.175-180; Xəzər-xəbər. – 2006. – №209. – S.17-19; №211. – S.28-31

Bayron  Jorj  Qordon

12. Abidos gəlini: Poema /T.e.: B.Vahabzadə //Azərbaycan. -1957. - №10. – S.128-147.

13. Axşamçağı; Biz ayrılanda /İngiliscədən t.e.: Ş.Nağıyeva //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.35-39.

14. Ayrılanda biz: Şeir /T.e.: Kamran Nəzirov //Azərbaycan müəllimi. – 1978. – 18 avqust

15. Ayrılanda; Könlüm qəmlidir; Ludditlərin nəğməsi; Həcv; Bir daha gəzmərik biz: Şeirlər // /T.e.: Sabir Mustafa //Uzaq ellər, doğma nəğmələr. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.103-106.

16. Ayrılıq; Gecə uzunu: Şeirlər /İngiliscədən t.e.: V.Qənbərov //Ədəbiyyat və incəsənət. -1983. – 18 may

17. Bir uşaq olaydım qayğısız qəmsiz: Şeir /İngiliscədən t.e.: Ə.Rza //Ədəbiyyat və incəsənət. –1982. – 30 iyul

18. Gavur: Poema /T.e.: Novruz Gəncəli //Azərbaycan. - 1959. -№12. – S. 155-171.

19. Könlüm qəhərlənib; Alatoranlıq: Şeirlər /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 354-355.

20. Qaranlıq; Prometey; Otuz beş yaşım: Şeirlər /T.e.: M.Rzaquluzadə  //Vətən uğrunda. - 1944. -№3. – S. 111-114.

21. Qürub: Şeir /İngiliscədən t.e.: M.Axundov //Azərbaycan müəllimi. – 1978. – 29 sentyabr

22. Mazepa: Poema /T.e.: Ənvər Rza//Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt. edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.247-271.

23. Mənə xatırlatma /İngiliscədən t.e.: M.Mədətova//Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.41-85

24. O gözəlliyi ilə gəzir: Şeir /İngiliscədən t.e.: Ə.Ağayev //Azərbaycan müəllimi. – 1978. – 15 dekabr

25. Sərsəritək gəzən deyilik daha /İngiliscədən t.e.: Hamlet İsaxanlı //Xəzər –Xəbər. – 2005. - №180. – S.15

26. Şilyon məhbusu: Poema /T.e.: R.Rza //İnqilab və mədəniyyət. - 1934. -№5. – S.6; №6-7. – S.30

27. Şilyon məhbusu: Poemadan parça /T.e.: Ənvər Rza //Azərbaycan. - 1970. - №7. – S.184-187

Bellok Hilayre

28. Sübh çağı: Şeir /T.e.: Şahin Xəlilov //Azərbaycan. - 1972. - 5. – S.196

29. Sübh çağı: Şeir /T.e.: Şahin Xəlilov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt. edəni Sabir Rüstəmxanlı.  – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.302.

    Benet Sula

30. Necə yaşayasan ki, yüzü haqlayasan (Tərcümə edəni Qəzənfər Paşayev). Bakı, «Yazıçı» 1989, 212 s.

Berns Robert

31. İnqilab nəğməsi; Mənim məhəbbətim; Mənim qəlbim dağlardadır: Şerlər /T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Oricinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1983. – s.277-279.

32. Kim şərəfli yoxsulluqdan; Findley: Şeirlər /T.e.: Sabir Mustafa //Azərbaycan. -1988. - №4. – S.123-124

33. Köhnə dostluq: Şeir /T.e.: Mail İsmayılov //Azərbaycan müəllimi. – 1972. – 21 iyul

34. Qızılgül: Şeir /İngiliscədən t.e.: V.Qənbərov //Ədəbiyyat və incəsənət. –1983. – 18 mart

35. Qızılgül /İngiliscədən t.e.: R.Sarıvəlli //Xəzər-Xəbər.- 2005. - №187. – S.18

36. Ürəyim dağlardadır; Con Anderson: Şeir /T.e.: Şahin Xəlilov //Azərbaycan. - 1973. - №1. – S.195

37. Yolçunun qış gecəsi; Qəlbim dağlardadır: Şeir /T.e.: İ.Tapdıq //Azərbaycan. - 1969. - №11. – S.180-181

Bester Alfred

38. Qoca: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Vilayət Quliyev //Azərbbaycan. – 1982. - №1. – S.170-173

Bird Françeska

39. Şeirlər /T.e.: Könül Kərimova, Səlim Babullaoğlu //Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1.- S. 133.

Bisset Donald

40. Mirandanın səyahəti /İngiliscədən t.e.: Dilşad Məlikova //Göyərçin. – 1973. - №5. – S.11-12

Bleyk Vilyam

41. Bir ürəyin nəğmələri: Şeir /T.e.: Şahin Xəlilov  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.219.

42. Gecə; Qılınc və oraq; Məhəbbət: Şeirlər /T.e.: Şahin Xəlilov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.300-301.

43. İnsan mücərrədliyi. Şeir. /İngiliscədən t.e.: Ş.Nağıyeva //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005.

44. Körpə kədəri. Şeir. /İngiliscədən t.e.: Ş.Nağıyeva //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005.

45. Qara oğlan; Müqəddəs cümə axşamı; Nəğmə; Quzu; Gülən nəğmə: Şeirlər /Bədii t.e.: Zakir Fəxri/Orijinaldan t.e.: Aynur Sabitova   //Xəzər. – 2006. - №4. –S.86-93.

46. Qılınc və oraq: Şeir /T.e.: Şahin Xəlilov //Azərbaycan. - 1971. - 8. – S.161

47. Məhəbbət sirri. Şeir. /İngiliscədən t.e.: Ş.Nağıyeva //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005.

48. Zənci oğlan: Şeir /İngiliscədən t.e.: A.Hacıyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 30 iyul

49. Zəhər ağacı. Şeir. /İngiliscədən t.e.: Ş.Nağıyeva //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005.

Bonk İ.A.

50. Ən böyük axmaq /İngiliscədən t.e.: Həqiqət Abdullayeva //Müxbir. – 1978. - №4. – S.31

Brandis Yevgeni

51. Jül Vern: Povest /T.e.K.Mehdiyev. – Bakı: Gənclik, 1979. – 166s.

Brauninq Elizabet Beret.

52. Əgər məni sevirsən: Şeir /T.e.: Ağasəlim Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.322.

Bronte Emili.

53. Düşüncə: Şeir/T.e.: Ağasəlim Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.316.

54. Xatirə :Şeir /İngiliscədən t.e.: A.Hacıyev //Ədəbiyyat və incəsənət. –1982. – 30 iyul

Bukker Malika

55. Şeirlər /T.e.: Könül Kərimova, Səlim Babullaoğlu //Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1.- S.133.

Cerom K. Cerom

56. Telefon: Hekayə /İngiliscədən t.e.: K.Nəzirov//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 15 fevral

Ceym S.

57. Ürəyin ardınca: Hekayə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 6 mart

Ceyms H.

58. Yang Səhv salınmış ünvan //İngiliscədən t.e.: Y.Quliyeva //Xəzər-Xəbər. – 1999. - №66. – S.18

Co  Uolles

59. Lenin: Şeir /İngiliscədən t.e.: Sabir Mustafayev //Kommunist. – 1981. – 22 aprel

Conson Ben

60. Selyaya: Şer /T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 292.

Coun Ernest

61. İrəli!; Muzdlu kölənin mahnısı: Şerlər /T.e.: Məhəmməd Nəbiyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.305-307.

Coys Ceyms

62. Bacılar: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Tehran Vəliyev //Xəzər. – 2004. – №2. – S.35-42.

63. Ölülər: Povest /T.e.: Vilayət Quliyev //Azərbaycan. - 1983. - 5. – S.140-167

64. Ölülər; Evelin: Povest və hekayə /T.e.: Ramiz Abbaslı //Dünya ədəbiyyatı. – 2005. - №2.- S.3-27.

Defo Daniel  

65. Robinzon Kruzon /T.e. və müqədd. Əkbər Ağayev /Red.: R.Salamova. – Bakı: Gənclik, 1979. - 480 s.

66. Robinzon Kruzo /Ruscadan t.e.: Əkbər Ağayev. – Bakı: Öndər. 2004. – 464 s. -/DUƏK/

67. Robinzon Kruzo /T.e.: Əkbər Ağayev. – Bakı: Çaşıoğlu, 2005. – 408 s. - /DƏ/

68. Robinzon Kruzonun macəraları /T.e.: Əkbər Ağayev //Defo D., Rodari C. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1987.– S.18-290. - /DUƏK. C.28/.

Denis D. Qrey

69.Fillər məktəbi /İngiliscədən t.e.: Z.Əhmədov, F.Qədimov //Azərbaycan təbiəti: elmi-metodiki məcmuə. – 1979. - №18. – S. 30-32

Deyvis Vilyam

70. Şənlik nəğmələri: Şeir /T.e.: Ş.Xəlilov //Azərbaycan. - 1972. - 5. – S.196

Dikkens Çarlz  

71. Oliver Tvistin macaraları /T.e. və müqədd. Əkbər Ağayevin. – Bakı: Gənclik, 1977.- 496 s. 

72. Oliver Tvistin macəraları /T.e. və müqədd. Əkbər Ağayevin. – Bakı: Gənclik, 1986. -   484 s.  - /DUƏK.C..20/

73. Oliver Tvistin macəraları /T.e. və müqədd. Əkbər Ağayev. – Bakı: Yazıçı, 1988.-   432 s. /DƏK.C.58/ 

74. Oliver Tvistin macəraları /T.e.: Əkbər Ağayev. – Bakı: Çaşıoğlu, 2005. – 456 s. - /DƏ/

75. Sehirli nağıl: Yeddi yaşlı Miss Alisa Reynborun yazdığı: Kiçik yaşlı məktəblilər üçün. /T.e.: T.Ələkbərov. – Bakı: Gənclik, 1988. – 31 s.

Eliot Tomas Strenz

76. Şeirin musiqisi: Esse /T.e.: Ayşə //Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1.- S.113.

Erl Silviya

77. Mehriban balinalar /İngiliscədən t.e.: Zahid Əhmədov //Azərbaycan təbiəti: Elmi-metodiki məcmuə. – 1981. - №5. – S.30-33.

Farjan Eleonor

78. Ay istəyirəm /T.e.: V.Musayev. – Bakı: Gənclik, 1977. – 31 s.

Gits Con.

79. Göyərçin: Şer /T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – s. 280.

Hardi Frenk

80. Qayıtmış əsgər: Hekayə /İngiliscədən t.e.: F.Zeynalov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1970. – 23 may.

Hardi T.

81. Sevginin yolu /İngiliscədən t.e.: R.Sarıvəllm //Xəzər-Xəbər. – 2005. – №187. – S.18

Hausmen

82. Sual: Şeir /İngiliscədən t.e.: A.Hacıyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. – 13 iyul.

Herriks Robert

83. Sənə, Dianeme: Şeir /İngiliscədən t.e.: Hamlet İsaxanlı //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.15.

Heym C.

84. Birə; Adamyeyənlər /T.e.Z. Ağayev //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – S.59-80.

Heym Stefan

85. Adamyeyənlər: Hekayə /T.e.: Zeydulla Ağayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 8 mart

Hill Süzen

86. Bir az mahnı, bir az rəqs: Hekayə /İngiliscədən t.e.: T.Vəliyev //Azərbaycan. – 1982. - №6. – s.178-91

Hodqson R.

87. Sirr: Şeir /İngiliscədən t.e.: A.Hacıyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1982. – 30 iyul

Hokkinz Vilyam

88. Niyə sevirəm səni: Şeir /T.e.: Məmməd Nəbiyev  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.218.

89. Niyə sevirəm səni: Şeir /İngiliscədəq t.e: S.Gültən //Poetik təpcümələr. 1-ci toplu. – Bpkı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.87.

Hud Tomas

90. Keçmiş və indi; Sükut: Şeirlər /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 345-347

Kellaqan Morli

91. Sərfəli təklif: Hekayə //Azərbaycan pionerii. – 1970. – 21; 26 avqust; 2 sentyabr

Keroll Luis (Çarlz Lütvic Doçson)

 92. Alisa möcüzələr ölkəsində: Məktəblilər üçün. – Bakı: Gənclik, 1974. – 124 s.

 93. Alisa möcüzələr ölkəsində. – Bakı: Gənclik, 1986. – 524 s./DUƏK. C. 21/. 

 94. Alisa möcüzələr ölkəsində /T.e.: Aydın İbrahimov //Lüis Keroll. Redyard Kiplinq. Joze Qomes Ferreyra. Seçilmiş əsərləri.- Bakı: Öndər. – 2005. –    S.25-104. -/DUƏ/

Keyt Antill

95. Yerə enmiş ay: Roman /T.e.Q.Bayramov. Ön söz Zeydulla Ağayev. - Bakı: Yazıçı, 1985. – 264 s.

Kəmpel T.

96. Ömür çayı /İngiliscədən t.e: Ş.Nağıyeva//Poetik tərcümələr toplusu. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universmteti Nəşriyyatı, 2005. – S.31.

 

Kinqzli Çarlz

97. Üç balıqçı: Şeir /T.e.: Ülvi Bünyadzadə//Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S.343-352.

Kiplinq Rudyard

98. Əgər: Şer/T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – s.290-291.

99. Əgər /T.e.: Sabir Mustafayev //Bağban: Toplu. – Bakı: Gənclik, 1990. – s. 8-10.

100. Əgər… /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 343-344.

101. Əgər…/İngiliscədən t.e.: M.Mədətova //Xəzər-Xəbər. – 2000. – №83. – S.1-3

102. Lispet: Hekayə /T.e.: Y.İmanova //Dönüş. – 1976. – 28 sentyabr

103. Mauqli /T.e: Mustafa Əfəndiyev  //Lüis Keroll. Redyard Kiplinq. Joze Qomes Ferreyra.- Bakı Öndər. – 2005. – s. 113-300. -/DUƏ/

104. Mauqli /T.e.: Mustafa Əfəndiyev. – Bakı: Altun kitab, 2006. – 112 s.

105. Nağıllar /T.e. Ş.Mirbağırova. – Bakı: Gənclik, 1974. – 157 s.

Kitabın içindəkilər:  Balinanın boğazı nə üçün dardır; Dəvənin belindəki donqarı; Hörkücü necə əmələ gəlib; Kərkədanın dərisi niyə kələ-kötürdür; Fil balası; Zireh daşıyanların yaranması; İlk məktub; Özbaşına gəzən pişik; Ayağını yerə döəyən pərvanə; Rikki, Tiki-Tavi

Kits Con.

106. Endimion; Son; Sənə sevgilim /Bədii t.e.Zakir Fəxri /Orijinaldan t.e.: Aynur Sabitova //Xəzər. – 2006. - №1. – S.93-97

107.Əllər: Şer /T.e.: Ağasəlim Hacıyev //Dünya: Oricinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 315.

108.Məktublar /T.e.: İlqar Fəhmi //Xəzər. – 2006. - №1. – S.98-102.

Klaf Artur Hyuj.

109.Dünya gözəldi:Şeir /T.e.:Ağasəlim Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – s.321-322.

Klark A.

110.Yupiter-5 /T.e.Qabil //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – s.184-219.

Kler C.

111. İlk sevgim: Şeir /T.e.: A.Hacıyev //Azərbaycan müəllim. – 1976. – 26 may

Kolduell Erskin

112. Qaçaq qız /Rus dilindən t.e.: Məmməd Əkbər /Bakı. – 1964. – 15 avqust

113. Qaranlıq döngənin sirri: Hekayə /İngiliscədən t.e.: İ.Əfəndiyeva //Ədəbiyyat və incəsənət. –1983. – 4 noyabr

Koleric Samuel Teyle.

114. Qu nəğməsi: Şeir/T.e.Şahin Xəlilov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.304.

115. Qu nəğməsi: Şeir //Azərbaycan. – 1972. - №5. – S.196

Kolyer Con

116. Ah, universitet: Hekayə/T.e.: E.Cəfərli //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 24 aprel

117. Gecə vahiməsi: Hekayə/İngiliscədən t.e.: Zeydulla Ağayev. //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 11 aprel

Konan Doyl Artur

118. Baskervillərin iti: Povest və hekayələr /T.e.: Beydulla Musayev. Son söz Korney Çukovskinin. - Bakı: Gənclik,   1980.- 272 s.-20 sm.- 40 000 n.

119. Dördlüyün nişanəsi: Povest /T.e: İsa İsmayılzadə //Azərbaycan. -1991. - 5. – S.100-171.

120. Ebbi Qrync: Hekayə /T.e.: Cahidə Cəmşidi //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.53-70.

121. İtmiş dünya: Roman /T.e.: N.Cəfərov. – Bakı: Azərbaycan Bədii  Tərcümə Mərkəzi, 1992.- 178 s.

122. Qara Piterin əhvalatı /İngiliscədən t.e.: Akif Abbasov /Mütərcim. - 2006. -№3-4. – S.57-73.

123. Tor körpüsünün sirri /T.e.:Z. Ağayev //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – S.37-59.

124. Tor körpüsünün sirri: Hekayə  /İngilisgcədən t.e.: Zeydulla Ağayev //Ulduz. – 1980. - №6.- s.9-20

Kornford C.

125. Şeir /T.e.: Hacıyev A. //Azərbaycan müəllim. – 1977. – 29 iyul

Kristi Aqata.

126. Bədbəxt hadisə: hekayə /T.e. Elçin //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1977. – 26 mart.

127. Çətin problemin asan həlli: Hekayə /T.e.:  Kifayət Zeynalova //Azərbaycan. - 1993. - 9-10. – S.174-180.

128. Hadisə /İngiliscədən t.e.: K.Cəfərova //Xəzər-Xəbər. – 1999. - №67. – S.8-13

129. Qiymətli mirvari :Hekayə /İngiliscədən t.e.: K.Cəfərova //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 11 dekabr

130. Mavi kuzənin sirri: Hekayə /T.e.: Elçin Şıxlı //Azərbaycan. - 1983. - 7. – S.162-174

131. Mavi kuzənin sirri: Hekayə /T.e.: Elçin Şıxlı //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – s.199-        218.

132. Mavi qatarın sirri /İngiliscədən t.e.: Qəzənfər Paşayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. – 3 yanvar

133. Mavi qatarın sirri: Roman /T.e. və ön sözün müəllifi Q.Paşayevdir. – Bakı: Sabah, 1995. – 248 s.

134. Misir sərdabəsinin sirri: Roman və hekayələr /T.e.: Q.Əhmədov və b. – Bakı: Yazıçı, 1992. – 256 s.  

Kronin Arçibald

135. Qala: Roman /T.e.T.Ələkbərov. – Bakı: Gənclik,   1980.- 384 s. 

Küin Mayk

136. Pamfletlər: Çap-çapın qızıl şeypurları; Elmin yürüşü; Uyğunlaşma; Əlacsız; Rip Van Vinklərin milyonları; İşıqlar: Hekayələr /T.e.: Rafiq Qurbanov //Azərbaycan. - 1958. - №8. – S.136-144

137. Sarsılmaz iradə: Hekayə /İngiliscədən t.e.: İsmayıl Şükürov //Azərbaycan gəncləri. – 1970. – 29 avqust

Qey Con 

138. Çoban iti və canavar: Şeir /T.e.: Məhəmməd Nəbiyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.315-316.

139. Çoban iti və canavar :Təmsil /İngiliscədən t.e.: M.Nəbiyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 7 avqust

Qolsuorsi C.

140. Təəccüb: Hekayə /T.e.: Yusif Əliyev //QObustan. – 1978. - №3. – S.38-40.

141. Vicdan //İngiliscədən t.e.: H.Əhmədov //Müxbir. – 1980. - №2. – S.30-31

Qreyvz Robert.

142. Ömrün mənası: Şeir /T.e.: Ağasəlim Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt. edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.311.

Qrin Qrehem.

143. Canlılar yaşayan otaq: Pyes /İngiliscədən t.e.: A.Abbasov. – Bakı: Mütərcim, 2005. – 67 s.

144. Şəhər kənarına səfər: hekayə /T.e.: Nəzakət Məmmədli//Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1.- S.118.

Lenqdon David

145. Puff ilə Vaffın sərgüzəştləri //Azərbaycan pioneri. – 1973. – 19; 21; 26 dekabr

Likok  Stefan

146. Mənim naməlum dostum: Hekayə /İngiliscədən t.e.: M.Zeynalov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 15 avqust

Lindsey Cek

147. Lenin Londonda: Şeir /T.e.: Ağacavad Əlizadə //Azərbaycan. - 1970. -№2. – S..22

Lorens Konrad

148. Boz qaz («Boz qazların bir ili» kitabından parça /T.e.: R.Qusarçaylı //Elm və həyat. – 1984. - №8. – S.27-29.

London Cek

149. Qadın cəsarəti. /İngiliscədən tərcümə edəni Sevda Abuzərli// “Dünya ədəbiyyatı”, 2005.

Makkey Çarlz

150. Sevirəm sevgilimi: Şeir /T.e.:Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi. Sənin oxşarın bəynövşəydi…. – Bakı, 2005. – S.342 s.

Maltz Albert

151. Oyun /İngiliscədən t.e.: T.Abbasnuliyev //Xəzər-Xəbər. – 2003. - №145-146. – S.24

152. Sərkərdan: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Manaf Süleymanov //Kommunist. – 1970. – 11-12 iyul

153. Sıravi hiks: Bir pərdəli pyes /T.e.: Elçin . – Bakı, 1964. – 26 s.

154. Yer üzünün ən xoşbəxt adamı: Hekayə /T.e.: Manaf Süleymanov //Ana heykəli. – Bakı: Gənclik, 1987. – s. 107-119.

Marloo Kristofer

155. Çoban məhəbbəti /İngiliscədən t.e: Ş.Nağıyeva//Poetik tərcümələr toplusu. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universmteti Nəşriyyatı, 2005.-s.5.

Merrik L.

156. Çəhrayı paltarlı gəlincik : Hekayə /T.e.: Y.Əliyev //Qobustan. – 1977. - №2. – S.58-66

Moem Uilyam Somerset 

 1. Ağır vəziyyət: Hekayə /İngiliscədən t.e.: K.Zeynalova. //Ulduz. – 1982. - №2. – S.38-46

 2. Ay və qara şahı: Roman /T.e. F.Ağazadə, Z.Səfəroğlu. – Bakı: Azərnəşr, 1993.-  200 s. 

 3. Dilənçi; Dostu dar gündə tanıyarlar : Hekayə /T.e.: Rafiq Qurbanov //Azərbaycan. - 1961. - №4. – S.185-190

 4. Dilənçi; Dostu dar gündə tanıyarlar; Səhər yeməyi; Çapıqlı adam /T.e.: Rafiq Qurbanov //Xarici novellalar. – Bakı: Yazıçı, 1978. – S.64-82.

 5. Edvard Varnardın ruh düşkünlüyü /İngiliscədən t.e.: Akif Abbasov. – Bakı: mütərcim, 2006. – 39 s.

 6. Əyilməzlik: Hekayə /T.e.: Zeydulla Ağayev //Azərbaycan. - 1981. -№12. – S.151-163.

 7. Kilsə xidmətçisi: Hekayə /T.e.: Sevil Gültən //Azərbaycan. – 2006. - №7. – S. 95-99.

 8.  Qəza zamanı gəmidən atılmış yük: Hekayə /T.e.:Arzu Ərəbova //Xəzər. –2005. - №2. – S.118-134.

 9. Qisas: Hekayə /T.e.: Zeydulla Ağayev  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.71-100.

 10. Qisas /T.e.Z. Ağayev //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – s.142-173.  

 11. Muzdlu tərəfdaşlar (İngilis dilindən tərcümə edəni C.Zeynalov). “Dünya ədəbiyyatı” dərgisi, 2005.

 12. Nahar: Hekayə /T.e.: M.Süleymanov //Son yarpaq (Amerika, Jənubi Afrika və İngiltərə yazıçılarının povest və hekayələri) . – Bakı: Azərnəşr, 1972. – S.214-221.

 13.  Nahar: Hekayə /T.e.: M.Süleymanov //Ana heykəli. – Bakı: Gənclik, 1987. – S. 119-123.

 14. Neyl Makadam /İngiliscədən t.e.: S.Gültən //Mütərcim. – 2004. - №1-2. – S.8-18

 15. Rəqqas və rəqqasə: Hekayə /T.e.: K.Zeynalova //Ulduz. – 1986. - №2. – S.39-46

 16. Şair: Hekayə /T.e.: V.Aslanov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1986. – 1 may

 17. Vəziyyətin gücü: hekayə /T.e.: İngiliscədən t.e.: Sevil Gültən //Azərbaycan. – 2006. – №9. – S.156-170

 18. Vəziyyətin gücü: Hekayə /İngiliscədən t.e: Sevil Gültən //Xəzər-Xəbəp. – 2007. - №161-164.

 19. Yağış: povest /T.e.: Akif Abbasov. – Bakı: Nurlan, 2004. – 46 s.

 20. Yaradıcılıq coşqunluğu: Hekayə /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 381-389.

 21. Yolagəlməz qadın: povest /İngiliscədən t.e.: Akif Abbasov. –Bakı: Nurlan, 2004. – 39 s.

Monteqye Rods Ceyms

178. Biri vardı biri yoxdu qəbiristanlığın yanında yaşayan bir Adam vardı: Hekayə («Qarabasmalar haqqında hekayələr»toplusundan)  /T.e.: İlyas Həmzəli //Ulduz. -2006. - №2. – S.76-78.

Moraes Dom

179. Bağ: Şer /T.e.: Ağasəlim Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.312.

Moriyer Ceyms

180. İsfahanlı Hacıbabanın macəraları: Roman. – Bakı: Gənclik, 1993. – 408 s.  - /Macəra və fantastika kitabxanası. C.25/

Mur Tomas

190. Axşam zəngləri: Şer /T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı.  – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.293.

191. Axşam zəngləri: Şeir /İngiliscədən t.e.: V.Qənbərov //Ədəbiyyat və incəsənət. –1983. – 18 mart.

Nyumən Çarlz

192. Barni Brəgen və dostları: hekayə /T.e.: N.Hüseynova. – Bakı: Gənclik, 1987. – 12 s.

Flaherti L.

193. Bir şillinq: Hekayə /İngiliscədən t.e.: X.Hüseynoap //Xəzər-Xəbəp. – 2002. - №125. –S.24-25.

Oden Uistan Hü

194. Qaçqın blüzü /Tərcümə edəni Səlim Babullaoğlu// Dünya ədəbiyyatı dərgisi, 2005.

Rellu

195. Ağ gül /İngiliscədən t.e.: S.Gültən //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.61.

Oqot A. Qrasi

196. Yağış yağdı : Hekayə /İngiliscədən t.e.: Manaf Süleymanov //Ulduz. – 1973. - №8. – S.39-46

Oldinqton Riçard

197. Arzu: Hekayə //Azərbaycan müəllimi. – 1985. – 1 yanvar

198. Əlvida, xatirələr : Hekayə /T.e.: Vaqif Aslanov //Azərbaycan. -1977. - №2. – S.165-176

199. Hambal: Novella /T.e.: S.Şiriyev //Azərbaycan müəllimi. – 1975. – 7 fevral

200. Obrazlar; Dua; Üsyan: Şeirlər /T.e.: Zakir Fəxri //Xəzər. – 2005. - №2. – S.162-166

201. Tüstü: Hekayə /T.e.: Seyran Şiriyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.187-189.

Oupi Emiliya

202. Yetim oğlan: Şeir /T.e.: Məhəmməd Nəbiyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.317-318.

Oldis Brayan

203. Siz Android deyilsiniz: Hekayə /İngiliscədən t.e.: Vilayət Quliyev //Azərbaycan. – 1982. - №1. – S.179-182

Oldric Ceyms

 1. Diplomat: Roman /T.e.: Cəlal-Nuhov-Nuhbalayev. Red.: T.Cəmilova. – Bakı: Gənclik, 1981. – 772 s.

 2. Əli silahlılar : Romandan parça /T.e.: Mayıl İsmayılov, Şahin Xəlilov, Zeydulla Ağayev //Ədəbiyyat və incəsənət. –1978. – 29 iyul

 3. Gecə səfəri: «Diplomat» romanından parça /İngiliscədən t.e.: Zeydulla Ağayev //Ədəbiyyat və incəsənət. –1979. – 17 avqust

 4. Kasıblıq tələsi/Sovet kəndi. – 1981. – 14 may

 5. Qəfəs /T.e.: B.Nəriman //Azərbaycan pionerii. – 1979. – 24 avqust

 6. Qələm də sülh silahıdır //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 16 noyabr

 7. Qəti qərara gəlməli //Azərbaycan gəncləri. – 1981. – 20 avqust

 8. Qətillərə muzd verən kimdir /T.e.: Şahin Xəlilov //Azərbaycan gəncləri. – 1981. -2 iyun

 9. Riyakarlar: Şeir /T.e.: Ş.Xəlilov //Ədəbiyyat və incəsənət. –1983. – 11 fevral

Pinter Harold (Nobel mükafatçısı)

 1. Axşam məktəbi: Pyes /T.e.: Ü.Nəsibbəyli //Xəzər. – 2005. - №4. – S.121-147

 2. Allah Amerikaya xeyir-dua verir; Demokratiya; Hava məlumatı; Ölüm: Şeirlər  /İngiliscədən t.e: Ramiz Abbaslı //Ulduz. – 2006. - №4. – s. 76-77

 3. Az danışan ofisiant: Pyes /İngiliscədən tö.e.: Ramiz Abbaslı //Ulduz. – 2006. - №4. – S.77-87

 4. Pyeslər: Ad günü; Xəyanət /T.e.: Xəyalə Məmmədova. – Bakı: Kitab Aləmi NPM, 2006. – 135 s.

 5. Tənha yolçu: Absurd pyeslər: Ay işığı. İldönümü. Monoloq. Viktoriya stansiyası. Yeni dünya düzəni. Ziyafət. /İngiliscədən t.e.X.Məmmədova.- Bakı: Ünsiyyət, 2007. – 152 s.

Po Edqar

214. Yuxu içində yuxu; Annabel Lee; Yağışlı gün: Şeir /İngiliscədən t.e.: Ş.Nağıyeva //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.51-55.

Roli V.

215. Çoban məhəbbətinə cavab:Şeir /İngiliscədən t.e.: Ş.Nağıyeva //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.43.

Reyfild Donald

216. İngiltərə haqqında qeydlər /T.e.: N.Səfərov //Xəzər. – 2004. - №2. – S.101-113.

Riçard Ketrin Süzanna

 217. Şaxtalar qəhrəmanı: Hekayə /T.e.:Səfər İsgəndərov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S..277-280.

Rid Mayn

 1. Başsız atlı: Roman /T.e.C.Məcnunbəyov. – Bakı: Azərnəşr, 1977. – 402 s.

 2. Başsız atlı /T.e. C.Məcnunbəyov //Rid M., Stivenson R. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1983. – 527 s.  /DUƏK. C.6 /

 3. Başsız atlı /T.e.: Cabbar Məcnunbəyov. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – 328 s.

 4. Başsız atlı /T.e.: C.Məcnunbəyov /Red.: R.İsmayılov – Bakı: Altun kitab, 2007. – 112s.

Selincer, Cerom Devid

219. Roman, povest və hekayələr //T.e.: T.Vəliyev. Ön söz. V.Quliyev. – Bakı: Yazıçı, 1990.- 392 s. /DƏK. C.96/

Sesil H.

220. Ad: Novella /İngilitscədən t.e.: S.Qəhrəmanova //Azərbaycan gəncləri. – 1983. – 3 sentyabr.

Seyberhergen Fred

221. Sülh və məhəbbət haqqında: Hekayə /T.e.: Vilayət Quliyev  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.267-277.

Silvester Paula

222. Qavaldaşın altında /İngiliscədən t.e.: Hikmət Aydınoğlu. – Bakı: Tutu, 2003. – 20 s.

Sommerfild Con

 1. Ölmək asan deyil/T.e.: Z.eydulla Ağayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1977. – 27 avqust.

 2. Ölmək asan deiyl /T.e.: Rafiq Qurbanov //Xarici novellalar. – Bakı: Yazıçı, 1978. – S.57-63.

 3. Ölmək asan deyil/T.e.: Zeydulla Ağayev //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – S.80-89.

Skott Volter

 1. Bir saat səninlə /İngiliscədən t.e.: Şəhla Nağıyeva //Xəzər-Xəbər. – 1999. - №60. – S.15

 2. Kventin Dorvard: Roman. Son söz R.Samarinin. T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Gənclik. 1976. – 550 s. – 50 000 n.

 3. Kventin Dorvard: Roman. /Son söz R.Samarinin. T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Gənclik. 1988. – 474 s. – 21sm. /DUƏK C.37/.

 4. Şərəf: Şeir /T.e. Şahin Xəlilov //Azərbaycan. - 1971. - 8. – S.161

Stern Lores

 230. Fransaya və İtaliya setimental səyahət /T.e. Ə.Salahzadə. – Bakı: Gənclik, 1973.– 166 s.

Steynbek Con

240. İnsanlar və kəsəyənlər (İngilis dilindən tərcümə edəni M.Cəfərov). Bakı, 2005.

Stivenson Robert Lyuis

 1. Dəfinələr adası: Roman /T.e. Ə.Babayeva//Rid M., Stivenson R. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1983. – 527 s.  /DUƏK. C.6 /

 2. Dəfinələr adası: Roman /T.e. Ə.Babayeva. – Bakı: Gənclik, 1974. – 216 s.

 3. Dəfinələr adası: Roman /T.e.: Ələviyyə Babayeva. – Bakı: Öndər, 2004. – 216 s. - /DƏ/

 4. Rekviyem /T.e.: Ağasəlim Hacıyev  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.117.

Stoker Brem

242. Drakula: Məhəbbət və ölüm haqqında əfsanə /T.e.: Rəfiqə Mirzəyeva. – Bakı: «Elm və həyat», 1999. – 55 s.

Svift Qrem

243. Suların yeri: Romandan parça /T.e.:İlqar Fəhmi //Xəzər. – 2006. - №2. – S.132-150.

Svift Conatan, Raspe E.

244. Qulliverin səyahət /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə //Svift Conatan, Raspe E. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gəncdik, 1983. – 406 s. /DUƏK.C.5/

245. Qulliverin səyahəti /T.e.: Mikayıl Rzaquluzadə //Bakı: Öndər, 2004. – 344s.- /DUƏK/

Şekspir Vilyam

 1. Seçilmiş əsərləri /Müqədd. Cəfər Cəfərovun. Red.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1962. – 362 s.

 2. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. C.1. /İngiliscədən t.e.Sabir Mustafa. –Bakı: Öndər, 2004.–736 s. Kitabın içindəkilər:  Romeo və Cülyetta; Hamlet; Otello; Kral Lir; Maqbet.

 3. Seçilmiş əsərləri 2 cilddə. C.2.- Bakı: Öndər, 2004. – 304 s. Kitabın içindəkilər: Sonetlər  Təhqir olunmuş saflıq/İngiliscədən t.e.: Sabir Mustafa.Heç nədən hay-küy /Rus dilindən t.e. M.İbrahimov. Fırtına /Rus dilində t.e. Anar.

 4. Pyeslər /Tərt və ön söz: İ.Rəhimov. – Bakı: Yazıçı, 1989. – 584 s. - /DƏK. C.24/. 

 5. Pyeslər və sonetlər /Ön söz: Elçin.  – Bakı: Yazıçı, 1980. – 446 s. – 17 sm. – 20 000 n.

 6. 66-cı sonet /T.e.: Ənvər Rza//Ədəbiyyat və incəsənət. –1984. – 21 sentyabr

 7.  Antoni və Kleopatra: Dram /T.e.: Tələt Əyyubov //Azərbaycan. -1965. - №2. – S.97-165.

 8.  Dünya teatrdır: Şeir /T.e.: Sabir Mustafayev //Azərbaycan. - 1970. - №1. – S.173.

 9. Dünya teatrdır; Nəğmə: şerlər /T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu 1/1983 /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S..272-273.

 10.  Fırtına: Dram /T.e.: Anar //Azərbaycan. - 1975. - №12. – S. 97-171.

 11. Fırtına. T.e. Anar // Anar. Əsərləri. 6 cilddə. V c. Pyeslər, libretto, tərcümələr. – 2005. – S.600-681

 12.  Hamlet: Dram /T.e.: Tələt Əyyubov //Azərbaycan. - 1957. - №12. – S.129-192.

 13. Hamletin monoloqu /İngiliscədəq t.e.: Şəhla Nağıyeva //Xəzər-Xəbər. – 2000. - №88. – S.13

 14.  Kral Lir: Dram /T.e.:  Mirzə İbrahimov //Revolyusiya və kultura. - 1939. - №5. – S.22-38; №8. – S.41-51; №10-11. – S.117-143.

 15.  Lukretsiya: Poema /T.e.:T.Əyyubov //Azərbaycan. - 1966. - №1. – S. 207-216.

 16. Romeo və Cülyetta /T.e.: Əhməd Cavad; Heç nədən hay-küy /T.e.: Mirzə İbrahimov //Şekspir V., Moleyr J., Şiller F., Löpe-De Veqa. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Gənclik, 1989. – s.15-166. - /DUƏK.C45/

 17. Səni yay gününə bənzədimmi mən: Şeir /İngiliscədən t.e.: Şəhla Nağıyeva //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.9-11.

 18. Sonetlər /Ş/. T.e. Ə.Tələt //İnqilab və mədəniyyət.-1949. - №10. – S.97-103.

 19. Sonetlər //Azərbaycan.. - 1955. - №3. – S.112-117; №10. – S.100-108.

 20. Sonetlər /T.e.S.Mustafayev //Ədəbiyyat və incəsənət. –1977. – 8 yanvar

 21.  Sonetlər //Azərbaycan. - 1978. - №12. – S.159-162

 22. Sonetlər /T.e.: S.Mustafayev //Ədəbiyyat və incəsənət. –1979. – 10 avqust

 23. Sonetlər /T.e. S.Mustafa. – Bakı: Azərnəşr, 1992. – 176 s.

 24. Venera və Adonis: Poema /T.e.: Tələt Əyyubov; Adsız Şer /T.e.: Ənvər Rza //Azərbaycan. -1964. - №4. – S.36-56.

Şelli Meri

270. «Frankenşteyn»: Hekayə /T.e.: Əlixanlı Zərif //Azərbaycan. - 2001. - №10. - 99-107

Şelli Pösi Bişi

 1. Axşam: Şeir /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 348

 2. Anarxiya maskaradı: Poema /T.e.: Həmid Arzulu //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – C.287-302.

 3. İngilislər üçün nəğmə; Tək quş; Ozimandiya: Şerlər /T.e.:Sabir Mustaəa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt. edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.274-276.

 4. İngilislər üçün nəğmə; Ozimandiya; Tənha quş: Şeirlər // /T.e.: Sabir Mustafa //Uzaq ellər, doğma nəğmələr. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.106-108.

 5. Qış: Şeir /T.e.: Şahin Xəlilov //Azərbaycan. - 1971. - 8. – S.161

 6. Məhəbbət fəlsəfəsi; Gecən xeyrə qalsın: Şeirlər /İngiliscədən t.e.: Şəhla Nağıyeva //Poetik tərcümələr. 1-ci toplu. – Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2005. – S.43-45.

 

Şou  Jorj Bernard

 1. Avqust iş başındadır: Pyes /T.e.: Anar //Qobustan. – 1977. - №2. – S.73-81

 2. Geyim otağının sirri; Sənət haqqında hekayələr /T.e.: Y.Əliyev //Qobustan. – 1981. - №4. – S.36-39

 3. Kanzasa qayıdaq /T.e.: Zeydulla Ağayev //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – s.114-122.

 4.  Serenada: Hekayə /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 362-368.

 5. Sonetlərin əsmər ledisi /T.e.: Əkbər Ağayev //Bağban: Toplu. – Bakı: Gənclik, 1990. –S. 45-62.

 6. Şeytanın şagirdi: Üç pərdəli melodrama /T.e.: Mirzə İbrahimov //Azərbaycan. – 1985. - №12. – S.74-126

Tennison Alfred

 283. Gəlmə görüşümə: Şeir /T.e.: Ağasəlim Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.         313.

Teylə Ceyn

 284. Dan ulduzu: Şeir /T.e.: Sabir Mustafa //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.287.

Teylor Fren

285. Peşəkarlar; Futbol futbola qarşı. – Bakı: Gənclik, 1990. – 94 s.

Tobi F.

286. Bostan səfəri /T.e.Z. Ağayev //Ölmək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr. – Bakı: Yazıçı, 1990. – S.132-138.

Tomson Ceyms

287. Gəl: Şer /T.e.: Ağasəlim Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt. edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 314.

Trevers P.

288. Meri Poppins /T.e.: G.Həsənzadə. – Bakı: Gənclik, 1973. – 205s.

Uayld Oskar

289. Bülbül və qızılgül : Hekayə /T.e.: Ülvi Bünyadzadə /Ulduz. – 2005. - №3. – S. 23-25.

290. Bülbül və qızılgül: Hekayə /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //Bünyadzadə Ülvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – S. 356-362.

291. Gənc padşah: Hekayə /T.e.: Elçin Şıxlı //Azərbaycan. - 1985. - №2. – S.174-183

292. Gül və bülbül: Hekayə /T.e.:Elçin Şıxlı //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.e dəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – s. 195-201.

293. Gül və bülbül : Hekayə/İngiliscədən t.e.: Elçin Şıxlı //Ulduz. – 1976. - №6. – s.47-49

294. Xoşbəxt şahzadə: Hekayə /T.e.: Elçin Şıxlı //Ulduz. – 1978. - №4. – S.33-38

295. Xoşbəxt şahzadə: Nağıllar /T.e. E.Şıxlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – 175 s.

296. Lovğa nəhəng: Hekayə /T.e.: Elçin Şıxlı //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt. edəni Sabir Rüstəmxanlı.  – Bakı: Yazıçı, 1983. – s.191-195.

297. Lovğa nəhəng: Hekayə /İngilisgcədən t.e.: Elçin Şıxlı //Azərbaycan gəncləri. – 1976. – 14 dekabr

298. Sadiq dost; Qeyri-adi fişəng: Hekayələr /T.e.: Elçin Şıxlı //Ulduz. – 1984. – №2. – S.19-32

Uçida Reiko

299. Ürəyini harayla /İngiliscədən t.e.: Zahid Əhmədov. – Bakı: Nurlan, 2005. – 75 s.

Uells Herbert

300. Görünməz adam: Roman /T.e.: Nigar Rəfibəyli. – Bakı: Gənclik, 1979. – 147 s.

301. Coysa məktub //Azərbaycan. – 1983. - №5. – S.176

302. Meşədə dəfinə: Hekayə /T.e.: Kəmaləddin Nağıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.190-198.

Virciniya Vulf

304. Ruhların evi: Romandan parça /T.e.: İlqar Fəhmi //Xəzər. – 2006. - №2. – S.215-229

Voyniç Etel Lilian

305. Ovod: Roman /T.e.: B.Musayev. – Bakı: Gənclik, 1976. – 272 s.

306. Ovod /T.e.: Hidayət, B.Musayev. – Bakı: Gənclik, 1986. – 596 s. /DUƏK 50 cilddə, c.23/

307. Ovod: Roman /T.e.: B.Musayev /Red.Ə.Quliyev. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 285 s.

Yits V.

308. Qocalanda /İngiliscədən t.e.:M.Mədətova //Xəzər-Xəbəp. – 2001. - №115. – S.30

 

*                *                 *

 

 1. Beş qardaş. İngilis xalq nağılları /T.e.:  S.İmanova, A.Abbasov. – Bakı: Gənclik, 1982. – 60 s. – 20 sm. – 10 000 n.

 2. Britaniya aldalarının xalq nağılları T.e.: Şahin Xəllilli, Yusif Səfəroğlu. – Bakı: Öndər, 2005. – 375s.

        Kitabın içindəkilər: İngiltərə mərkzəi qraflıqlarının nağılları; Şotlandiya nağılları; Qərb ölkəsi nağılları; Cənub-Şərqi İngiltərə nağılları;  Uels nağılları; Şərqi İngiltərə nağılları4 Lankaşir nağılları; Vorkşir və linkoşir nağılları; Şimal-Şərqi İngiltərə nağılları; İrlandiya nağılları; Men adası nağılları; Qaraçı nağılları.

 1. Xarici novellalar /T.e. Rafik Qurbanov. – Bakı: Yazıçı, 1978. – 152 s.

 2. İngilis xalq mahnılıarı: Balaca çoban qız; Məzəli it; Nəğmə; Sindi; Hər şey bahadır; Şenəndo; Mənim təşkilatım; Xor; Dağlarda ev; Mən yoldayam; Mənim körpəm; Qar yağır; Çobanaldadan quşu;   Mənim kölgəm; Balaca uşaq; Ördək; Ad günündə; Balaca qız; Uşaqlara; Merinin quzusu //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 11-24.

 3. İngilis lətifələri /T.e.: Elçin (Mollabala təxəllüsü ilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. – 4 aprel

 4. İngilis mifləri və əfsanələri //Dünya xalqlarını mifləri və əfsanələri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2004. – s.24-32 s.

 5. İngiltərə mərkəzi qraflıqlarının nağılları: //Britaniya aldalarının xalq nağılları . – Bakı:Öndər, 2005. – S. 10-136.-/DUƏK/

        Kitabın içindəkilər: Cıqqıldayan qurbağa; Yeyəndə ortaq qardaş; Qottemli müdriklər; Tək ağaclı təpədə məskən salmış mələklər;         Ruhlar     və duzqabı; Xoşbəxtliyini axtaran Cek; Siçan və pişik; Ağaların ağası; Adəmin oğlu; Üç donuz balasının nağılı; Sağsağan yuvası; Kəkilli fərə; Svoffomlu xırdavatçı;  Səfehin səs-küyü; Hilton şeytanı; Cek və lobya tağı; Üç ayı haqqında nağıl; Qarı və donuz balası; Bu, mən özüməmə; Pişiklərin şahı; Üç dilək; Ağca siçan və qaraca siçan; Tənbəl Cek; Mister Miakka; Herafterdis; Uzunqulaq, massa və çubuq; Balıq və üzük; Mister Vİneqar; Kənterberi şahzadəsi; Mister Foks; Qəribə onaq; Adamcığaz; Cek Hannaford; Tamleyn; Conni Qlouk; Keyt Krəkənats; Kral Con və Kənterberi keşişi; Göydəki ulduzlar; Peyğəmbər Qobborn; Hikmətli buzov; Nik Not Notinq; Tom Hikatrift /T.e.: Şahin Xəllilli, Yusif Səfəroğlu

 1. İngilis nağılları /T.e.: Ş.Xəlilov, Z.Bayramov //Dünya xalqlarının nağılları. – Bakı: Gənclik, 1990. – s.28-100. - /DUƏK. C.48/

 2.  İngilis yumoru /T.e.: A.Cəlil //Azərbaycan. - 1971. - №4. – S.206-208

 3. İngilisdilli xalqların folklorundan nümunələr // /T.e.: Sabir Mustafa //Uzaq ellər, doğma nəğmələr. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.7-42.

 4. Robin Qud /İngiliscədən t.e.: Nigar Almədətova. – Bakı: Adiloğlu, 2006. – 46 s.

 5. Uzaq ellər, doğma nəğmələr: Folklor nümunələri, şerlər və poemalar /T.e.:S.Mustafa. Ön söz A.Axundov. – Bakı: Yazıçı, 1986. – 196 s.    

*                  *                    *