FƏRQLİ TƏRCÜMƏLƏR

 

Blok Aleksandr

 

Lermontov Mixail

Yelkən şeiri. Azərbaycan dilinə 4 tərcümə variantı

 

"Dilənçi" şeiri. Azərbaycan dilinə 2 tərcümə variantı

"O zil, zərif səsini". Azərbaycan dilinə 2 tərcümə variantı

Məhbus cəngavər şeiri. Azərbaycan dilinə 2 tərcümə variantı

Buludlar şeiri. Azərbaycan dilinə 2 tərcümə variantı

 

Müşviq Mikayıl

Küləklər şeiri. Rus dilinə 5 tərcümə variantı

 

Puşkin Aleksandr

Gürcüstan dağlarında şeri. Azərbaycan dilinə 3 tərcümə variantı

Mən sizi sevirdim şeiri. Azərbaycan dilinə 3 tərcümə variantı

 

Simonov Konstantin

Gözlə, məni şeiri. Azərbaycan dilinə 6 tərcümə variantı
   

Vurğun Səməd

Azərbaycan şeiri. İngilis dilinə 3 tərcümə variantı

Azərbaycan şeiri. Rus dilinə 3 tərcümə variantı

Şair, nə tez qocaldın sən... şeiri. Rus dilinə 2 tərcümə variantı

 

Şekspir Vilyam

"Hamletin monoloqu". Azərbaycan dilinə 6 tərcümə variantı

 

Yesenin Sergey

Anama məktub şeiri. Azərbaycan dilinə 5 tərcümə variantı

Əlvida, ey Bakı şeiri. Azərbaycan dilinə 7 tərcümə variantı

Əlvida, ey dostum... Azərbaycan dilinə 9 tərcümə variantı

İran nəğmələrindən. Yarım tumən Azərbaycan dilinə 4 tərcümə variantı

İran nəğmələrindən. Söylədin ki, Sədi yalnız... Azərbaycan dilinə 2 tərcümə variantı

İran nəğmələrindən. Köhnə yaralarım Azərbaycan dilinə 2 tərcümə variantı

"Axşam düşür gölün üstə". Azərbaycan dilinə 2 tərcümə variantı

Gecəyə bax şeiri. Azərbaycan dilinə 3 tərcümə variantı.